BTVN Word PowerPoint K64CNTTC

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:48

- Gửi email chứa link share của tệp bài làm trên tài khoản lưu trữ đám mây.. - Lưu ý: Khi biết điểm môn học mới được xóa tệp BTVN.. BTVN:[r] (1)BTVN: MS Word MS PowerPoint 1) Tạo trình chiếu 10 slide trình bày nội dung Word, đó: - Slide chứa tiêu đề trình chiếu, thơng tin người trình bày. - Slide thứ liệt kê nội dung trình bày - Slide gần cuối tài liệu tham khảo (2)BTVN: MS Word MS PowerPoint 2) u cầu - Phải có màu sắc, hình ảnh, hiệu ứng - Hạn nộp cuối 22h ngày 24/11/2019 Nếu không nộp bị trừ điểm môn học - Tạo tài khoản lưu trữ đám mây: Dropbox Google Drive OneDrive - Lưu tài khoản lưu trữ đám mây - Gửi email chứa link share tệp làm tài khoản lưu trữ đám mây (3)BTVN: MS Word MS PowerPoint 2) Yêu cầu - Email gửi nộp BTVN sau: - To: ncthanghn@hotmail.com - Subject: K64CNTTC – BTVN TIN HỌC CƠ SỞ - Nội dung email: Họ tên: Mã SV: Lớp:
- Xem thêm -

Xem thêm: BTVN Word PowerPoint K64CNTTC, BTVN Word PowerPoint K64CNTTC