Giáo án lớp 1A tuần 11

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:46

- Giáo dục hs yêu thích môn học, cẩn thận tỉ mỉ khi làm bài. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của gv A. - Cho hs nhận xét. - Cho hs nhận xét bài làm. - Hs nêu nhận xét. - Hs kểm tra chéo[r] (1)TUẦN 11 Ngày soạn: 12/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Học vần Bài 42: ưu, ươu I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Học sinh đọc viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu - Đọc câu ứng dụng: Buổi trưa, cừu chạy theo mẹ bờ suối Nó thấy hươu, nai - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi Kỹ năng: - Đọc trơn, nhanh, vần, từ khóa câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi - Rèn cho học sinh kỹ viết đúng, đẹp 3 Thái độ: - Thấy phong phú tiếng việt - Rèn chữ để rèn nết người - Tự tin giao tiếp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (5’) - Học sinh đọc viết: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý - Đọc câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều - Giáo viên nhận xét - Tìm tiếng chứa vần học? B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Gv nêu ( 2’) Dạy vần: Vần ưu a Nhận diện vần: (3’) - Gv giới thiệu tranh vẽ, rút vần mới: ưu - Gv giới thiệu: Vần ưu tạo nên từ u - So sánh vần ưu với au - Cho hs ghép vần ưu vào bảng gài b Đánh vần đọc trơn: ( 10’) - Gv phát âm mẫu: ưu - Gọi hs đọc: ưu - Gv viết bảng lựu đọc Hoạt động hs - hs đọc viết - hs đọc - Vài học sinh nêu - Hs qs tranh- nhận xét - vài hs nêu (2)- Nêu cách ghép tiếng lựu (Âm l trước vần ưu sau, nặng ư.) - Yêu cầu hs ghép tiếng: lựu - Cho hs đánh vần đọc: lờ- ưu- lưu- nặng- lựu - Gọi hs đọc toàn phần: ưu- lựu – trái lựu Vần ươu: (Gv hướng dẫn tương tự vần ưu.) - So sánh ươu với ưu (Giống nhau: Kết thúc u Khác nhau: ươu bắt đầu ươ, vần ưu bắt đầu ư) c Đọc từ ứng dụng: (7’) - Cho hs đọc từ ứng dụng: cừu, mưu trí, bầu rượu, bướu cổ - Gv nhận xét, sửa sai cho hs d Luyện viết bảng con: (7’) - Gv giới thiệu cách viết: ưu, ươu, trái lựu, hươu - Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs - Nhận xét viết hs Tiết 2: Luyện tập: a Luyện đọc: (17’) - Gọi hs đọc lại tiết - Gv nhận xét - Cho hs luyện đọc bảng lớp - Giới thiệu tranh vẽ câu ứng dụng - Gv đọc mẫu: Buổi trưa, cừu chạy theo mẹ bờ suối Nó thấy hươu, nai - Cho hs đọc câu ứng dụng - Hs xác định tiếng có vần mới: cừu, hươu - Cho hs đọc toàn sgk b Luyện nói: (6’) - Gv giới thiệu tranh vẽ - Gọi hs đọc tên luyện nói: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi + Trong tranh vẽ gì? + Những vật sống dâu? + Em biết vật rừng nữa? c Luyện viết: (7’) - Gv nêu lại cách viết: ưu, ươu, trái lựu, hươu - Hs theo dõi - vài hs nêu - Hs tự ghép - Hs đánh vần đọc - Hs đọc cá nhân, đt - Hs thực hành vần ưu - vài hs nêu - hs đọc - Hs quan sát - Hs luyện viết bảng - hs đọc - Vài hs đọc - Hs qs tranh- nhận xét - Hs theo dõi - hs đọc - vài hs nêu - Đọc cá nhân, đồng - Hs qs tranh- nhận xét - Vài hs đọc (3)- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết cách cầm bút để viết - Gv quan sát hs viết vào tập viết - Gv nhận xét C Củng cố, dặn dò: (3’) - Trị chơi: Thi tìm tiếng có vần Gv nêu cách chơi tổ chức cho hs chơi - Gv tổng kết chơi nhận xét học - Hs thực - Hs viết Ngày soạn: 12/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018 Học vần Bài 43: Ôn tập I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Học sinh đọc, viết cách chắn vần kết thúc -u -o - Đọc từ ngữ câu ứng dụng - Nghe, hiểu kể lại đoạn câu chuyện Sói Cừu Kỹ năng: - Đọc trơn, nhanh, vần, từ khóa câu ứng dụng - Nghe kể đoạn chuyện Sói Cừu - Rèn cho học sinh kỹ viết đúng, đẹp Thái độ: - Thấy phong phú tiếng việt - Rèn chữ để rèn nết người - Tự tin giao tiếp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng ôn tập - Tranh minh họa cho từ, câu ứng dụng - Tranh minh họa cho truyện kể Sói Cừu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (5’) - Cho hs đọc viết từ: cừu, mưu trí, bầu rượu, bướu cổ - Gọi hs đọc: Buổi trưa, Cừu chạy theo mẹ bờ suối Nó thấy hươu, nai - Gv nhận xét - Tìm tiếng chứa vần ưu, ươu B Bài mới: 1 Giới thiệu: Gv nêu Ôn tập: a Các vần vừa học: ( 20’) Hoạt động hs - Hs viết bảng - hs đọc (4)- Cho hs nhớ nêu lại chữ vừa học tuần - Gv ghi lên bảng - Yêu cầu hs đọc âm bảng lớp - Gọi hs phân tích cấu tạo tiếng: au, ao - Yêu cầu đọc đánh vần vần au, ao - Yêu cầu hs ghép âm thành vần - Cho hs đọc vần vừa ghép b Đọc từ ứng dụng: (7’) - Gọi hs đọc từ: ao bèo, cá sấu, kì diệu - Gv đọc mẫu giải nghĩa từ: kì diệu c Luyện viết: (10’) - GV viết mẫu nêu cách viết từ: cá sấu kì diệu - Quan sát hs viết - Gv nhận xét viết hs Tiết 2: Luyện tập: a Luyện đọc: (15’) - Gọi hs đọc lại bài-kết hợp kiểm tra xác xuất - Gv giới thiệu tranh câu ứng dụng: Nhà Sáo Sậu sau dãy núi Sáo ưa nơi khơ ráo, có nhiều châu chấu, cào cào - Hướng dẫn hs đọc câu ứng dụng - Gọi hs đọc câu ứng dụng b Kể chuyện: (15’) - Gv giới thiệu tên truyện: Sói Cừu - Gv kể lần 1, kể đoạn theo tranh - Gv nêu câu hỏi để hs dựa vào kể lại câu chuyện + Tranh 1, 2, 3, diễn tả nội dung gì? + Câu chuyện có nhân vật nào, xảy đâu? + Tranh 1: Sói Cừu làm gì? Sói trả lời Cừu nào? + Tranh 2: Sói nghĩ trả lời nào? + Tranh 3: liệu Cừu có bị ăn thịt khơng? Điều xảy tiếp đó? + Tranh 4: Như Cừu thông minh - Yêu cầu học sinh kể theo tranh - Gọi hs kể đoạn câu chuyện - Nêu ý nghĩa: + Sói chủ quan kiêu căng nên phải đền tội - Nhiều hs nêu - Hs theo dõi - Vài hs đọc - vài hs nêu - Vài hs đọc - Nhiều hs nêu - Hs đọc cá nhân, tập thể - Vài hs đọc - Hs theo dõi - Hs quan sát - Hs viết vào bảng - hs đọc - Hs quan sát, nhận xét - Hs theo dõi - Vài hs đọc - Hs theo dõi - Hs trả lời - Vài hs kể đoạn - Hs kể (5)+ Cừu bình tĩnh thơng minh nên thoát chết c Luyện viết: (7’) - Hướng dẫn hs viết vào tập viết - Gv nêu lại cách viết từ: cá sấu kì diệu - Nhận xét viết C Củng cố- dặn dò: (3’) - Gv tổ chức cho hs thi ghép tiếng có vần ơn tập Hs nêu lại vần vừa ôn - Gv nhận xét học - Về nhà luyện tập thêm Xem trước 44 - Hs ngồi tư - Mở viết Toán Bài 39: Luyện tập I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: 1 Kiến thức: - Củng cố bảng trừ làm tính trừ phạm vi số học - Biểu thị tình tranh phép tính thích hợp 2 Kỹ năng: - Rèn cho hs kỹ tính tốn nhanh, thành thạo Thái độ: - Giáo dục hs u thích mơn học, cẩn thận tỉ mỉ làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (5’) - Gọi hs làm bài: + Số? - = = - … - + 0= = …- + (>, <, =)? - - + - + + - - Giáo viên nhận xét B Bài mới: a Bài 1: Tính: (7’) - Nhắc nhở học sinh viết kết phải thẳng cột - Cho hs làm - Cho hs nhận xét b Bài 2: (7’) - Cho học sinh nêu lại cách tính - Cho hs làm chữa 5 - 1- 2=… ; - 1- 1=… ; – - 1=… Hoạt động hs - hs làm - hs lên bảng làm - Hs làm - hs lên bảng làm - Hs nêu nhận xét - Học sinh nêu - Hs làm (6)5 - 1- 2=… ; - - = ….; – - 2=… c Bài 3: (7’) (>, <, =)? - Muốn điền dấu trước tiên ta phải gì? - Yêu cầu hs tự làm - Cho hs nhận xét d Bài 4: (7’) Viết phép tính thích hợp: - Yêu cầu hs quan sát tranh tập nêu tốn, viết phép tính thích hợp: 5- 2= 5- 1= - Gv nhận xét C Củng cố- dặn dò: (3’) - Trò chơi “Đoán kết nhanh” - Nhận xét học - Dặn hs làm tập vào ô li - Hs nhận xét - Hs nêu yêu cầu - Hs nêu - Hs làm - hs lên bảng làm - Hs nêu - Hs nêu yêu cầu - Hs làm theo cặp - hs lên bảng chữa Ngày soạn: 13/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018 Học vần Bài 44: on, an I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Học sinh đọc viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn - Đọc câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy chơi đàn Cịn thỏ mẹ dạy nhảy múa - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Bé bạn bè Kỹ năng: - Đọc trơn, nhanh, vần, từ khóa câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Bé bạn bè - Rèn cho học sinh kỹ viết đúng, đẹp 3 Thái độ: - Thấy phong phú tiếng việt - Rèn chữ để rèn nết người - Tự tin giao tiếp *QTE: Trẻ em có quyền học tập, cha mẹ yêu thương dạy dỗ Trẻ em có quyền kết giao bạn bè. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (5’) - Học sinh đọc viết: ao, êu, iêu, ao bèo, cá sấu - Đọc câu ứng dụng: Nhà Sáo Sậu sau dãy núi Sáo ưa nơi khơ ráo, có nhiều châu chấu, cào cào - Giáo viên nhận xét Hoạt động hs (7)- Tìm tiếng chứa vần học? B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Gv nêu Dạy vần: Vần on a Nhận diện vần: (3’) - Gv giới thiệu tranh vẽ, rút vần mới: on - Gv giới thiệu: Vần on tạo nên từ o n - So sánh vần on với oi - Cho hs ghép vần on vào bảng gài b Đánh vần đọc trơn: (10’) - Gv phát âm mẫu: on - Gọi hs đọc: on - Gv viết bảng đọc - Nêu cách ghép tiếng (Âm c trước vần on sau) - Yêu cầu hs ghép tiếng: - Cho hs đánh vần đọc: cờ- on- - Gọi hs đọc toàn phần: on- - mẹ Vần an: (Gv hướng dẫn tương tự vần on.) - So sánh an với on (Giống nhau: Kết thúc n Khác nhau: an bắt đầu a, vần on bắt đầu o) c Đọc từ ứng dụng: (5’) - Cho hs đọc từ ứng dụng: rau non, đá, thợ hàn, bàn ghế - Gv nhận xét, sửa sai cho hs d Luyện viết bảng con: (7’) - Gv giới thiệu cách viết: on, an, mẹ con, nhà sàn - Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs - Nhận xét viết hs Tiết 2: Luyện tập: a Luyện đọc: (15’) - Gọi hs đọc lại tiết - Gv nhận xét - Cho hs luyện đọc bảng lớp - Giới thiệu tranh vẽ câu ứng dụng - Gv đọc mẫu: Gấu mẹ dạy chơi đàn Cịn thỏ mẹ dạy nhảy múa - Cho hs đọc câu ứng dụng - Hs xác định tiếng có vần mới: con, đàn, cịn * Trẻ em có quyền học tập, cha mẹ yêu - vài hs nêu - Hs qs tranh- nhận xét - vài hs nêu - Hs ghép vần on - Nhiều hs đọc - Hs theo dõi - vài hs nêu - Hs tự ghép - Hs đánh vần đọc - Đọc cá nhân, đồng - Hs thực hành vần on - vài hs nêu - hs đọc - Hs quan sát - Hs luyện viết bảng - hs đọc - Vài hs đọc - Hs qs tranh- nhận xét - Hs theo dõi (8)thương dạy dỗ. - Cho hs đọc tồn sgk b Luyện nói: (7’) - Gv giới thiệu tranh vẽ - Gọi hs đọc tên luyện nói: Bé bạn bè - Gv hỏi hs: + Trong tranh vẽ gì? + Các bạn em ai? Họ đâu? + Em bạn thường giúp đỡ công việc gì? * Trẻ em có quyền kết giao bạn bè. c Luyện viết: (7’) - Gv nêu lại cách viết: ưu, ươu, trái lựu, hươu - Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết cách cầm bút để viết - Gv quan sát hs viết vào tập viết - Gv nhận xét C Củng cố, dặn dò: (3’) - Trị chơi: Thi tìm tiếng có vần Gv nêu cách chơi tổ chức cho hs chơi - Gv tổng kết chơi nhận xét học - Về nhà luyện đọc viết bài; Xem trước 43 - Đọc cá nhân, đồng - Hs qs tranh- nhận xét - Vài hs đọc + vài hs nêu + vài hs nêu + Vài hs nêu - Hs quan sát - Hs thực - Hs viết _ Toán Bài 40: Số phép trừ I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: 1 Kiến thức: - Bước đầu nắm được: kết phép tính trừ số nhau, số trừ cho kết số đó; biết thực hành tính trường hợp - Tập biểu thị tình tranh phép tính trừ thích hợp 2 Kỹ năng: Rèn cho hs kỹ tính tốn nhanh, thành thạo 3 Thái độ: Giáo dục hs yêu thích mơn học, cẩn thận tỉ mỉ làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (5’) - Gọi học sinh làm bài: Tính: 5 -…= 3; -…= 1; -…= - Giáo viên nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu phép trừ hai số nhau:(7’) a Phép trừ 1- 1= (9)- Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ nêu tốn - Gợi ý để hs nêu: “1 vịt bớt vịt cịn lại khơng vịt” - Gv ghi bảng: 1- 1= b Phép trừ 3- 3= (Tiến hành tương tự 1-1=0) - Giáo viên nêu thêm số phép trừ như: 2- 2= 0; 4- 4= - Rút nhận xét: “Một số trừ số 0” Giới thiệu phép trừ: “Một số trừ 0” ( 7’) a Giới thiệu phép trừ 4- = - Cho hs quan sát hình vẽ bên trái nêu tốn - Gv nêu vấn đề: “Khơng bớt hình vng bớt hình vng” - Gợi ý để học sinh nêu: “4 hình vng bớt hình vng cịn hình vng.” - Gv viết lên bảng: - = 4, gọi hs đọc b Giới thiệu phép trừ: 5- = - Tiến hành tương tự: - = - Có thể cho hs nêu thêm số phép trừ như: 1- = 1; 3- = - Gv rút nhận xét: “Một số trừ số đó” 3 Thực hành: a, Bài 1:( 5’) Tính: - Cho học sinh nêu cách làm làm - Gọi hs nhận xét làm bạn b, Bài 2: ( 5’) Tính: - Hs tự làm - Củng cố cho hs tính chất giao hốn phép cộng: Đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi - Cho hs đổi kiểm tra c, Bài 3: ( 5’) Viết phép tính thích hợp: - Cho hs xem tranh, nêu tốn viết phép tính thích hợp: 3- 3= 2- 2= - Gọi hs chữa - Cho hs nhận xét C Củng cố- dặn dò: (3’) - Trò chơi “Thi điền kết nhanh, đúng” - Gv nhận xét học - Hs quan sát nêu toán - Vài hs đọc - Hs đọc - Hs nêu lại - Hs nêu - Vài hs đọc - Hs đọc - Hs nêu lại - Hs làm - hs lên bảng làm - Hs nhận xét - Cả lớp làm - hs làm bảng - Hs nhận xét (10)- Dặn hs làm tập vào ô li Ngày soạn: 13/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 Học vần Bài 45: ân, ă - ăn I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Học sinh đọc viết được: ân, ăn, cân, trăn Kĩ năng: - Đọc câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê Bố bạn Lê thợ lặn Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơi 2 Kỹ năng: - Đọc trơn, nhanh, vần, từ khóa câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơi - Rèn cho học sinh kỹ viết đúng, đẹp 3 Thái độ: - Thấy phong phú tiếng việt - Rèn chữ để rèn nết người - Tự tin giao tiếp * QTE: Trẻ em có quyền tham gia, kết giao bạn bè Trẻ em có quyền học tập, vui chơi. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: ( 5’) - Học sinh đọc viết: sáo, than - Đọc câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy chơi đàn Cịn thỏ mẹ dạy nhảy múa - Giáo viên nhận xét - Tìm tiếng chứa vần học? B Bài : 1 Giới thiệu bài: Gv nêu Dạy vần: Vần ân a Nhận diện vần: ( 3’) - Gv giới thiệu tranh vẽ, rút vần mới: ân - Gv giới thiệu: Vần ân tạo nên từ âvà n - So sánh vần ân với on - Cho hs ghép vần ân vào bảng gài b Đánh vần đọc trơn: ( 5’) - Gv phát âm mẫu: ân - Gọi hs đọc: ân Hoạt động hs - hs đọc viết - hs đọc - vài hs nêu - Hs qs tranh- nhận xét - vài hs nêu (11)- Gv viết bảng cân đọc - Nêu cách ghép tiếng cân (Âm c trước vần ân sau) - Yêu cầu hs ghép tiếng: cân - Cho hs đánh vần đọc: cờ- ân- cân - Gọi hs đọc toàn phần: ân- cân- cân Vần ăn: ( 13’) (Gv hướng dẫn tương tự vần ân.) - So sánh ân với ăn ( Giống nhau: Kết thúc n Khác nhau: ân bắt đầu â, vần ăn bắt đầu ă) c Đọc từ ứng dụng: ( 7’) - Cho hs đọc từ ứng dụng: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò - Gv nhận xét, sửa sai cho hs d Luyện viết bảng con: ( 7’) - Gv giới thiệu cách viết: ân, ăn, cân, trăn - Cho hs viết bảng con- Gv quan sát sửa sai cho hs - Nhận xét viết hs Tiết 2: Luyện tập: a Luyện đọc:( 17’) - Gọi hs đọc lại tiết - Gv nhận xét - Cho hs luyện đọc bảng lớp - Giới thiệu tranh vẽ câu ứng dụng - Gv đọc mẫu: Bé chơi thân với bạn Lê Bố bạn Lê thợ lặn - Cho hs đọc câu ứng dụng - Hs xác định tiếng có vần mới: thân, lặn * Trẻ em có quyền tham gia, kết giao bạn bè. - Cho hs đọc toàn sgk b Luyện nói:( 7’) - Gv giới thiệu tranh vẽ - Gọi hs đọc tên luyện nói: Nặn đồ chơi - Gv hỏi hs: + Trong tranh vẽ gì? + Đồ chơi thường nặn gì? + Sau nặn đồ chơi xong cần làm việc gì? * Trẻ em có quyền học tập, vui chơi. c Luyện viết:( 6’) - Gv nêu lại cách viết: ân, ăn, cân, trăn - Hs theo dõi - vài hs nêu - Hs tự ghép - Hs đánh vần đọc - Đọc cá nhân, đồng - Hs thực hành vần ân - vài hs nêu - hs đọc - Hs quan sát - Hs luyện viết bảng - hs đọc - Vài hs đọc - Hs qs tranh- nhận xét - Hs theo dõi - hs đọc - vài hs nêu - Đọc cá nhân, đồng - Hs qs tranh- nhận xét - Vài hs đọc (12)- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết cách cầm bút để viết - Gv quan sát, hs viết vào tập viết - Nhận xét C Củng cố, dặn dò:( 5’) - Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần - Gv nêu cách chơi tổ chức cho hs chơi - Gv tổng kết chơi nhận xét học - Về nhà luyện đọc viết bài; Xem trước 46 - Hs thực - Hs viết Toán Bài 41: Luyện tập I MỤC TIÊU : Giúp hs củng cố về: 1 Kiên thức: - Phép trừ hai số nhau, phép trừ số - Bảng trừ làm tính trừ 2 Kỹ năng: - Rèn cho hs kỹ tính tốn nhanh, thành thạo Thái độ: - Giáo dục hs u thích mơn học, cẩn thận tỉ mỉ làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (3’) - Gọi hs tính: 3 - = - = - = - = - Nhận xét B Luyện tập: a Bài 1: ( 6’) Tính: - Yêu cầu hs tự làm - Cho hs nhận xét b Bài 2: ( 6’) Tính: - Yêu cầu hs tính theo cột dọc - Lưu ý hs viết thẳng cột - Cho hs nhận xét làm c Bài 3: ( 6’) Tính: - Gọi hs nêu cách tính: 2- 1- 1= - Yêu cầu hs làm - Cho hs đổi kiểm tra d Bài 4:( 5’) (>, <, =)? - Cho hs tự làm chữa - Cho hs nhận xét làm Hoạt động hs - hs tính - Hs làm - hs điền kết - Hs nêu nhận xét - Hs làm - hs lên bảng làm - Hs nêu - hs nêu - Hs làm - Hs kểm tra chéo - hs nêu yêu cầu - Hs làm (13)e Bài 5: ( 6’) Viết phép tính thích hợp: - Yêu cầu hs quan sát hình nêu tốn viết phép tính thích hợp: 4- = 3- = - Gọi hs chữa - Cho hs nhận xét C Củng cố- dặn dò: (3’) - Gv nhận xét học - Dặn hs nhà làm - hs nêu yêu cầu - Hs làm theo cặp - Vài hs nêu _ Ngày soạn: 14/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 Tập viết Tiết 9: kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu … I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Học sinh viết từ ngữ: kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu Kỹ năng: - Rèn cho hs kỹ viết nhanh, liền mạch, thẳng dòng, khoảng cách đặn Thái độ: - Giáo dục hs u thích mơn tập viết, thấy vẻ đẹp chữ viết Từ hs có ý thức rèn chữ đẹp giữ sách đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chữ viết mẫu- bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (3’) - Học sinh viết: Ngày hội - đồ chơi - Cả lớp quan sát nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Gv nêu 2 Hướng dẫn cách viết: ( 15’) - Giới thiệu chữ viết mẫu, gọi hs đọc từ: kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu - Giáo viên viết mẫu lần - Giáo viên viết mẫu lần - Vừa viết vừa hướng dẫn từ: + Cái kéo: Gồm tiếng, viết tiếng trước, tiếng kéo sau Dấu sắc đặt chữ e chữ a + Trái đào: Tiếng trái viết trước, đào viết sau Dấu sắc đặt chữ a, dấu huyền đặt a tiếng đào + Sáo sậu: Tiếng sáo viết trước, dấu sắc đặt chữ a, tiếng sậu viết sau, dấu nặng chữ â Giáo viên hướng dẫn viết từ líu lo, hiểu bài, yêu cầu tương tự từ Hoạt động hs - Hs viết bảng (14)- Cho học sinh viết vào bảng - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu 3 Hướng dẫn viết vào vở:(15’) - Uốn nắn cách ngồi viết cho học sinh - Cho hs viết vào - Nhận xét chữ viết cách trình bày học sinh C Củng cố- dặn dò: (3’) - Gọi học sinh nêu lại từ vừa viết - Nhận xét học - Về luyện viết vào - Hs viết vào bảng - Hs ngồi tư - Hs viết vào tập viết Tập viết Tiết 10: rau non, cừu, rau non, thợ hàn… I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Học sinh viết từ: Rau non, cừu, thợ hàn, dặn dị, khơn lớn, mưa Kỹ năng: - Rèn cho hs kỹ viết nhanh, liền mạch, thẳng dòng, khoảng cách đặn Thái độ: - Giáo dục hs u thích mơn tập viết, thấy vẻ đẹp chữ viết Từ hs có ý thức rèn chữ đẹp giữ sách đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chữ viết mẫu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (3’) - Kiểm tra viết nhà hs - Gv nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu: Gv nêu Hướng dẫn cách viết:( 15’) - Giới thiệu chữ viết mẫu, gọi hs đọc từ: Rau non, cừu, thợ hàn, dặn dị, khơn lớn, mưa - Giáo viên viết mẫu lần - Giáo viên viết mẫu lần - Vừa viết vừa hướng dẫn từ: + Chú cừu: Gồm hai tiếng, tiếng cừu có dấu huyền đặt chữ + Rau non: Gồm hai tiếng, có tiếng non chữ n viết trước on viết sau + Thợ hàn: Tiếng thợ có dấu nặng ơ, hàn có dấu huyền a + Dặn dò: Viết tiếng dặn có dấu nặng ă, dấu Hoạt động hs (15)huyền o - Tương tự giáo viên hướng dẫn từ khôn lớn, mưa. - Cho học sinh viết vào bảng - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu Hướng dẫn viết vào vở:( 15’) - Uốn nắn cách ngồi viết cho học sinh - Cho hs viết vào - Nhận xét chữ viết cách trình bày học sinh C Củng cố- dặn dò: (3’) - Gọi học sinh nêu lại từ vừa viết - Nhận xét học - Về luyện viết vào - Hs viết vào bảng - Hs ngồi tư - Hs viết vào tập viết Toán Bài 42: Luyện tập chung I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Giúp hs củng cố về: - Phép cộng, phép trừ phạm vi số học - Phép cộng số với - Phép trừ số 0, phép trừ hai số Kỹ năng: - Rèn cho hs kỹ tính tốn nhanh, thành thạo Thái độ: - Giáo dục hs u thích mơn học, cẩn thận tỉ mỉ làm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv A Kiểm tra cũ: (3’) - Gọi hs lên bảng làm bài: + Tính: 2- 1- = 3- 1- = 5- 3- = 4- 0- = + (>, <, =)? 5- 3- 5- 4- - Gv nhận xét B Luyện tập: Bài 1: ( 7’) Tính: - Yêu cầu hs tính theo cột dọc - + + - - + Hoạt động hs - hs lên bảng làm - hs lên bảng làm - Hs làm (16)- Cho hs nhận xét - Yêu cầu hs đổi kiểm tra Bài 2: ( 7’) Tính: - Cho hs tự làm chữa 2+ = + = 1+ = 3+ = + = 1+ = 2+ = 1+ = - Cho hs nhận xét làm Bài 3: ( 7’) (>, <, =)? - Cho hs nêu cách điền dấu - Yêu cầu hs làm - Cho hs nhận xét d Bài 4: ( 7’) Viết phép tính thích hợp: - Yêu cầu hs nêu tốn, viết phép tính thích hợp: + = – = - Gọi hs trình bày trước lớp - Cho hs nhận xét C Củng cố- dặn dò: (3’) - Gv nhận xét học - Dặn hs nhà làm tập - Hs nhận xét - Hs kiểm tra chéo - Hs tự làm - hs chữa bảng - Hs nêu - Nêu yêu cầu - hs nêu - Hs làm - hs lên bảng làm - hs đọc yêu cầu - Hs làm theo cặp - Vài hs thực - Hs nêu SINH HOẠT LỚP Tuần 11 I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức : - Giúp HS nắm số ưu, khuyết điểm tuần để sửa chữa phát huy - HS nắm phương hướng phấn đấu tuần sau 2 Kĩ : HS có thói quen phê tự phê 3 Thái độ HS có ý thức chấp hành nội quy trường, lớp II CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1.Nhận xét ưu khuyết điểm tuần.( 15’) - Các tổ trưởng nhận xét ưu khuyết điểm tổ 2 GV CN nhận xét chung.( 7’) * Ưu điểm: * Tồn tại (17)a) Nề nếp - Tiếp tục trì ổn định sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Thực tốt nề nếp có b) Học - Đẩy mạnh phong trào đôi bạn tiến, bàn học danh dự - Có ý thức chuẩn bị tốt đồ dùng soạn sách, TKB - Truy có hiệu 15 phút đầu - Tiếp tục phong trào giải toán mạng - Xây dựng nề nếp, thời gian biểu lớp nhà - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 c) Công tác khác - Tiếp tục thực tốt nề nếp mặc đồng phục, múa hát tập thể - Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh thi giải toán qua mạng - Nhắc nhở học sinh thực tốt an tồn giao thơng, đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy - Học sinh tiếp tục thực tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp _ TUẦN 11 Giáo án buổi chiều Ngày soạn: 12/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Bồi dưỡng Tốn Ơn tập phép cộng trừ phạm vi 3,4 I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Củng cố cách làm tính cộng, trừ phạm vi 3, 2 Kĩ năng: Tập biểu thị tình tranh phép tính cộng, trừ Thái độ: Biết vận dụng làm tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ, ô li, tranh thỏ tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv Hoạt động hs A Kiểm tra cũ: (5’) Điền (>, <, =)? - Gọi hs làm + - = … - … = - Gv nhận xét B Bài 1 Giới thiệu bài: - GV giới thiệu 2 Ôn tập: Bài 1: (9p)Tính (18) … … … - Gv hd hs làm - Hs làm - Con dựa vào đâu để làm bài? - Hs gv nhận xét Bài 2: (10p)HD HS điền dấu vào chổ chấm (Nhắc HS so sánh điền) VD: – < – - Yêu cầu HS làm lại vào ô li: < – – < – = – – < – > – – = + Bài 3:(7p) HD HS viết số thích hợp vào trống - Cho HS xem tranh: Có thỏ chơi, có bỏ Hỏi lại con? - GV hướng dẫn hs nhìn tranh nêu tốn - Gọi hs nêu toán - Lớp làm bài, hs lên bảng làm - Vậy ta ghi phép tính: – = - Hs gv nhận xét C Củng cố- Dặn dò: (3’) - Gọi HS lên bảng làm tính nhanh: 4 – = – = – = - Nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc lại bảng cộng trừ học - Hs làm - hs nêu - Hs theo dõi - Hs làm - hs nêu - hs lên bảng, lớp làm _ Bồi dưỡng T iếng việt Ôn tập I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Rèn cho hs đọc vần học Kĩ năng: - HS đọc từ , câu có vần học Thái độ: - Có ý thức học tập tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Gv : bảng phụ Hs: Vở ô li III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- GTB : Trực tiếp 2- Bài giảng (19)a Đọc vần : 7p ai ay ao eo au âu iu uôi ươi - Gv : sửa phát âm cho hs - So sánh vần : với ay(giống: có âm a đứng đầu vần; Khác: i – y) ao với au(giống: có âm a đứng đầu vần; Khác: o – u) b Đọc từ : 15p buổi trưa múa hát líu lo khế chua say sưa lều giẻ lau cúi chào bụi tre ? Khi đọc từ em cần đọc ntn ?( đọc đọc to, rõ ràng) - Gv : cho hs đọc toàn từ - Gv nhận xét c Đọc câu : 15p Cây bưởi , táo nhà bà sai trĩu Để nghỉ trưa đồi tổ em chịu khó làm lều trại Bé Thảo chưa máy bay - Gv : đọc mẫu ? Khi đọc câu em đọc ntn ?( đọc ngắt nghỉ dấu câu) Thi đọc : GV nêu cách thi Củng cố - dặn dò : 3p - Gv : Bài hôm ôn lại vần học - Gv : n xét học - HS : đọc ( cá nhân , đồng ) -2 hs nêu - Hs đọc , hs khác nxét Đọc đồng -5 hs đọc,cả lớp - Hs đọc thầm - Hs lắng nghe - Hs đọc theo nhóm - hs nêu - Hs thi Ngày soạn: 12/ 11/ 2018 Ngày soạn: Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018 Bồi dưỡng T iếng việt Luyện viết : mưu mẹo, rượu bia, bưu tá, cứu hộ, củ kiệu, yêu kiều, thừa thiếu I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: mưu mẹo, rượu bia, bưu tá, cứu hộ, củ kiệu, yêu kiều, thừa thiếu 2 Kĩ năng: - Biết viết kĩ thuật, tốc độ chữ, đưa bút theo quy trình viết, dãn khoảng cách chữ theo mẫu 3 Thái độ: - Say mê luyện viết chữ đẹp (20) Gv : bảng phụ Hs: Vở ô li III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv Hoạt động hs 1.Kiểm tra cũ :(3’) - Hơm trước viết chữ gì? - Yêu cầu HS viết bảng: già yếu, diều sáo - Gv nhận xét 2.Giới thiệu (2’) - Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu - Gọi HS đọc lại đầu 3 H ướng dẫn viết chữ viết vần từ ứng dụng ( 10’) - Treo chữ mẫu: mưu mẹo” yêu cầu HS quan sát nhận xét có chữ? Gồm chữ ? Độ cao nét? - GV nêu quy trình viết chữ khung chữ mẫu, sau viết mẫu bảng - Gọi HS nêu lại quy trình viết? - Yêu cầu HS viết bảng - GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai - Các từ: rượu bia, bưu tá, cứu hộ, củ kiệu, yêu kiều, thừa thiếu dạy tương tự - HS tập viết bảng H ướng dẫn HS viết (18’) - HS tập viết chữ: rượu bia, bưu tá, cứu hộ, củ kiệu, yêu kiều, thừa thiếu trong - GV quan sát, hướng dẫn cho em biết cách cầm bút, tư ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở… -Rèn viết e, b, l, h, i, r, s, y, p, q cho học sinh yếu Chấm - Thu – 10 HS nhận xét - Nhận xét viết HS 5 Củng cố - dặn dò (2) - Nêu lại chữ vừa viết? - Gv nhận xét học - hs nêu - Hs viết bảng - Hs theo dõi - Hs quan sát - hs nêu - hs nêu - Hs viết bảng - Hs viết (21)Ngày soạn: Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 Hoạt động Ngoài giờ CHỦ ĐIỂM: BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO BÀI: HỘI VUI HỌC TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Góp phần củng cố kiến thức, kĩ mơn học 2 Kĩ năng - Phát triển tính chủ đơng, tích cực học tập học sinh - Tạo khơng khí thi đua vui tươi, phấn khởi học tập 3 Thái độ - Rèn kĩ giao tiếp, định cho học sinh II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN Các câu hỏi, tình huống, phần thưởng, tiết mục văn nghệ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Bước 1: Chuẩn bị: (5p) - Gv thông báo cho học sinh lớp kế hoạch tổ chức hội thi - Họp ban cán phân công nhiệm vụ - Gv chuẩn bị câu hỏi, tập, câu đố vui đáp án (Chuẩn bị trước) Bước 2: Tiến hành hội vui học tập (25p) - Kê bàn học theo hình chữ U - Văn nghệ mở hội thi - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thơng báo chương trình hội thi Mời đội thi ngồi vào vị trí - Thực phần thi: - Phần thi kiến thức tổ chức hình thức “ Rung chuông vàng” - Giáo viên nêu câu hỏi ? Người sinh bố mẹ ai? ? Bạn Bình có bóng bay, Bình cho Phương Hỏi Bình cịn lại bóng bay? ? Kể tên loại rau mà em biết? ? Đây loại đồ chơi, có gió bay lên cao có tiếng kêu vi vu vui tai? ? + = mấy? ? – = mấy? - Học sinh suy nghĩ ghi kết vào bảng Học sinh trả lời sai bị mời làm cổ động viên Lắng nghe Lắng nghe Thi - Ông, bà - - Rau muống, cải, … - Diều sáo - - (22)- Phần thi xử lí tình huống… a) Bạn Huy lớp khơng có bút mực viết để quên nhà Em có bút hộp bút Em xử lí nào? b) Bạn Mai chạy bị ngã, em nhìn thấy em làm gì? - GV nhận xét Bước 3: Nhận xét (5p) - Công bố kết hội thi - Giáo viên trao phần thưởng - Hát tập thể - Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1A tuần 11, Giáo án lớp 1A tuần 11