Giáo án Đạo đức lớp 4 Tuần 4

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:45

- Biết xác định khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn.. - Quí trọng những tấm gương biết vượt khó trong học tậ[r] (1)TUẦN 04 Ngày soạn: 24/ 9/ 2020 Ngày giảng: 4A: 30/ 9/ 2020 4B: 29/ 9/ 2020 4C, 4D: 01/ 10/ 2020 BÀI 2: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (tiết 2) I MỤC TIÊU: Củng cố cho hs: - Biết xác định khó khăn học tập thân cách khắc phục, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với người có hồn cảnh khó khăn - Q trọng gương biết vượt khó học tập II CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Kĩ lập kế hoạch vượt khó học tập - Kĩ tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ thầy cơ, bạn bè gặp khó khăn học tập III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các mẩu chuyện, gương vượt khó học tập - Bảng phụ IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên A Kiểm tra cũ:5’ - Khi gặp tốn khó, em xử lí ? B Bài mới: 1 Giới thiệu 2’ Trực tiếp 2 Luyện tập: Hoạt động 1: 5’ Bài tập Sgk (10) - Gv chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm - Gv theo dõi hs làm bài, nhận xét, kết luận, khe n ngợi hs biết vượt khó học tập *Hoạt động 2: 8’ Bài tập Sgk (10) - Gv giải thích yêu cầu - Yêu cầu hs tự liên hệ trao đổi việc em vượt khó họp tập Hoạt động 3: 10’ Bài tập Sgk (10) Hoạt động học sinh - hs trả lời Thảo luận nhóm - Các nhóm trao đổi, thảo luận - Hs trình bày ý kiến - Lớp trao đổi, nhận xét + Cố gắng xếp công việc để đến lớp + Nếu nghỉ học phải chép đầy đủ, khơng hiểu hỏi bạn, nhờ bạn giảng giúp mình… (2)- Gv lưu ý học sinh: Nêu khó khăn mà em gặp phải biện pháp khắc phục - Gv kết hợp ghi vắn tắt lên bảng - Gv kết luận: Khuyến khích hs thực biện pháp khắc phục khó khăn đề để học tốt 3 Củng cố, dặn dò.5’ - Em gặp khó khăn học tập, chia sẻ với cô giáo bạn ? - Gv nhận xét tiết học - Vn học bài, làm đầy đủ - Chuẩn bị sau - Làm việc cá nhân - Hs nêu yêu cầu - Hs tự làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 4 Tuần 4, Giáo án Đạo đức lớp 4 Tuần 4