giao án tuần 23; 24

40 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:45

Giới thiệu bài:(1’) Tiết Toán hôm nay ta cùng nhau củng cố về cách tính tỉ số phần trăm của một số, tính thể tích hình lập phương qua bài: Luyện tập chung... 2.. - Yêu cầu hs nêu cách t[r] (1)TUẦN 24 Ngày soạn 2/03/2018 Ngày giảng: Thứ hai ngày tháng 03 năm 2018 TOÁN TIẾT 116: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU. Giúp HS củng cố về: 1 Kiến thức - Hệ thống hoá, củng cố kiến thức diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phương 2 Kĩ năng - Vận dụng cơng thức tính diện tích, thể tích để giải tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp 3 Thái độ - HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - SGK,VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: 4’ + Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm nào? + Tính thể tích hình lập phương có cạnh dài 1,5 m - GV nhận xét, đánh giá B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: (1’) Tiết tốn hơm hệ thống hóa, củng cố, vận dụng cơng thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phương qua bài: Luyện tập chung - Ghi đầu 2 Hướng dẫn HS luyện tập: Bài 1: (12’) Củng cố quy tắc tính diện tích tồn phần thể tích hình lập phương - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - GV yêu cầu HS nêu hướng giải toán, GV nhận xét ý kiến HS - Nhận xét, đánh giá - HS trả lời - HS lên bảng làm - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc đề, tìm hiểu đề - Một hình lập phương có cạnh:2,5cm - Tính diện tích mặt:…cm2 ? - Diện tích tồn phần:…cm2 ? - Thể tích:…cm3 ? - 1HS lên bảng làm Cả lớp nhận xét Bài giải: S mặt hình lập phương là: 2,5 × 2,5 = 6,25 (cm2). (2)Bài 2: (10’) Hệ thống củng cố quy tắc tính diện tích xung quanh thể tích hình hộp chữ nhật - GV yêu cầu HS nêu quy tắc tính diện tích xung quanh, thể tích hình hộp chữ nhật - GV treo bảng phụ ghi đầu bài: + Bài toán u cầu gì? (Tính DT mặt đáy, DTXQ thể tích hình hộp chữ nhật) - GV yêu cầu HS tự giải toán Cho HS trao đổi làm với bạn kiểm tra nhận xét bạn - GV yêu cầu số HS nêu kết GV đánh giá làm HS Bài 3: (10’) Gọi hs đọc đề HSNK - GV yêu cầu HS q/sát hình vẽ, đọc kĩ y/c đề toán nêu hướng giải toán - GV gợi ý: + Khối gỗ ban đầu hình gì? Kích thước bao nhiêu? + Khối gỗ cắt hình gì? Kích thước bao nhiêu? + Muốn tính thể tich khối gỗ lại ta làm nào? * Nhận xét: Thể tích phần gỗ cịn lại thể tích khối gỗ ban đầu(là hình hộp chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 6cm, chiều cao 5cm), trừ khố gỗ hình lập phương cắt - Nhận xét, đánh giá 3 Củng cố - Dặn dò: (3’) - Cho HS chơi trò chơi “Đố bạn’’ Đố bạn cách tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phương - GV khen HS chơi tốt - Dặn HS xem ôn lại nội dung làm BTT Thể tích hình lập phương là: 2,5 × 2,5 × 2,5= 15,625(cm3). Đáp số : 15,625 cm3 - Viết số đo thích hợp vào chỗ trống HHCN (1) (2) (3) Chiều dài 11cm 0,4m 12 dm Chiều rộng 10cm 0,25m 31 dm Chiều cao 6cm 0,9m 52 dm S mặt đáy 110cm2 0,1m2 6 dm2 Sxq 252cm2 1,17m2 30 10 dm2 Thể tích 660cm3 0,09m3 30 dm3 - Hs đọc đề bài, tìm hiểu đề - HS tự giải toán vào vở, gọi HS trình bày giải + Hình hộp chữ nhật … + Hình lập phương… + Thể tích khối gỗ ban đầu trừ thể tích khối gỗ cắt - HS nhận xét làm bảng: Bài giải: V khối gỗ hình hộp chữ nhật là: × × = 270 (cm3). V khối gỗ hình lập phương cắt là: × × = 64 (cm3). Thể tích phần gỗ cịn lại là: 270 - 64 = 206 (cm3). Đáp số : 206 cm3 (3)TẬP ĐỌC TIẾT 47: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê- ĐÊ I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Hiểu nội dung ý nghĩa : Người Ê - đê từ xưa có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, công để bảo vệ sống yên lành buôn làng 2 Kĩ năng - Đọc lưu lốt, diễn cảm tồn văn với giọngửũ ràng, rành mạch, trang trọng, thể tính nghiêm túc văn 3 Thái độ - HS hiểu xã hội có luật pháp người phải làm việc theo luật pháp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Tranh minh hoạ đọc SGK Tranh, ảnh cảnh sinh hoạt cộng đồng người Tây Nguyên III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (4’) - Gọi 3HS đọc thuộc lòng thơ: Chú tuần, trả lời câu hỏi : + Người chiến sĩ tuần hoàn cảnh nào? + Nêu từ ngữ, chi tiết nói lên tình cảm mong ước người chiến sĩ cháu - GV nhận xét đánh giá B Bài mới: 1 Giới thiệu (1’) Để giữ gìn cuộc sống bình, cộng đồng nào, xã hội có quy định yêu cầu người phải tuân theo Bài học hôm giúp em tìm hiểu số luật lệ xưa dân tộc Ê-đê, dân tộc thiểu số Tây Nguyên 2 Hướng dẫn HS luyện đọc tìm hiểu bài: a Luyện đọc (10’) - Gọi hs đọc - Bài văn chia làm đoạn ? - Mời HS nối tiếp đọc - Hdẫn hs phát âm từ khó - HS đọc bài, trả lời + Trong đêm khuya, gió lạnh buốt + Từ ngữ xưng hô thân thương, mong cháu học hành tiến - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - hs đọc - Bài văn chia đoạn + Đoạn 1: Về cách xử phạt + Đ2: Về tang chứng nhân chứng + Đoạn 3: Về tội (4)- Gọi 3HS đọc nối tiếp lần giúp hs hiểu nghĩa số từ khó SGK - Cho HS luyện đọc theo cặp - Mời HS đọc - GV hướng dẫn đọc đọc mẫu văn b H/dẫn học sinh tìm hiểu (12’) - Cho HS đọc trả lời theo nhóm + Người xưa đặt tục lệ để làm gì? + Kể việc mà người Ê-đê xem có tội? - GV tiểu kết chuyển ý + Tìm chi tiết cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt công ? - GV: Ngay từ ngày xưa, dân tộc Ê-đê có quan niệm rạch rịi, nghiêm minh tội trạng, phân định rõ loại tội, quy định hình phạt cơng với loại tội Người Ê-đê dùng luật tục để giữ cho bn làng có sống thật sự, bình - Gv tiểu kết chuyển ý + Hãy kể tên số luật nước ta mà em biết ? - GV phát phiếu bút cho nhóm: - GV mở bảng phụ viết sẵn tên luật nước ta Gọi HS đọc lại: VD: Luật Giáo dục, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường, luật phổ cập giáop dục tiểu học, luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - Bài văn muốn nói lên điều ? c Luyện đọc diễn cảm : (10’) - GV hướng dẫn em đọc thể nội dung đoạn chứng, dứt khoát … - em đọc giải sgk (luật tục, Ê-đê, song ,co, tang chứng, nhân chứng) - HS luyện đọc theo cặp - HS đọc - HS đọc tìm hiểu + Người xưa đặt tục lệ để bảo vệ sống bình n cho bn làng + Tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng 1 Luật tục nhằm bảo vệ sống. + Các mức xử phạt công bằng: Chuyện nhỏ xử nhẹ (phạt tiền song); chuyện lớn xử nặng (phạt tiền co); người phạm tội người anh em bà xử - Tang chứng phải chắn: phải nhìn tận mặt bắt tận tay; lấy giữ gùi; khăn, áo, dao, … kẻ phạm tội; đánh dấu nơi xảy việc kết tội; phải có vài ba người làm chứng, tai nghe mắt thấy tang chứng có giá trị 2 Luật công bằng. + HS thảo luận theo nhóm đơi, dán tờ phiếu nhóm mình: Luật khuyến khích đầu tư nước, luật thương mại luật dầu khí, Luật tài nguyên nước, Luật tài nguyên thiên nhiên, Luật Thuế chuyển quyền sdụng đất… *Nội dung: Người Ê - đê từ xưa có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, công để bảo vệ sống yên lành buôn làng. (5)- GV hướng dẫn HS đọc đoạn 1: + GV đọc mẫu, nhấn giọng: đa, đa, sung, sung, mẹ cha, mẹ cha, khơng hỏi cha cúng chẳng nói với mẹ, ơng già.bà cả, xét xử, đánh cắp, bồi thường gấp đôi, đi, bước, nói, có tội - Y/C HS luyện đọc theo cặp, thi đọc 3 Củng cố- dặn dò: (3’) + Qua học em biết đc điều ? + Giáo dục hs: Từ văn cho ta thấy xã hội có luật pháp người phải sống, làm việc theo luật pháp luật - VN đọc lại bài, học thuộc nội dung - HS lắng nghe - HS luyện đọc theo cặp, thi đọc - HS trả lời - HS lắng nghe CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT ) TIẾT 24: NÚI NON HÙNG VĨ I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức - HS nắm cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.( Chú ý nhóm tên người, tên địa lí vùng dân tộc thiểu số) 2 Kĩ năng - Rèn kĩ nhớ- viết tả Núi non hùng vĩ 3 Thái độ - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bút tờ giấy khổ to để nhóm HS làm BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (3’) - Gọi HS đọc cho HS viết lại bảng lớp tên riêng đoạn thơ Cửa gió Tùng Chinh - GV nhận xét đánh giá B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: (1’) Tiết em nghe thầy đọc để viết tả Núi non hùng vĩ Nắm cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam 2 Hướng dẫn HS nghe-viết: (21’) - GV đọc tả Núi non hùng vĩ -GV: Đoạn văn miêu tả vùng biên - 3HS lên bảng lớp: Hai ngàn, Ngã ba, Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - HS theo dõi SGK (6)cương Tây Bắc Tổ quốc ta? - GV: Đoạn văn miêu tả vùng biên cương Tây Bắc Tổ quốc ta, nơi giáp giới nước ta Trung Quốc - GV yêu cầu lớp đọc thầm lại tả GV nhắc HS ý từ dễ viết sai tả (tày đình, hiểm trở, lồ lộ), tên địa lí (Hồng Liên Sơn, Phan-xi-păng, Ơ Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai) - GV hdẫn HS viết từ khó + phân tích - GV ycầu HS gấp SGK GV đọc câu cho HS viết - GV chấm chữa - GV đọc cho HS soát lỗi - GV thu khoảng 10 để chấm, chữa bài, nêu nhận xét 3 Hdẫn HS làm tập tả: Bài tập 2: (5’) - Gọi hs đọc đề bài. - Gọi HS đọc nội dung BT2 Cả lớp theo dõi SGK - GV kết luận cách viết lại tên riêng: Bài tập 3: (7’) - Gọi hs đọc đề (HD cho HSNK) - GV treo tờ phiếu viết sẵn thơ có đánh số thứ tự (1,2,3,4,5)lên bảng, mời HS đọc lại câu thơ - GV: Bài thơ đố em tìm viết tả tên số nhân vật lịch sử - GV: Bài thơ đố em tìm viết tả tên số (7) nvật Tây Bắc Tổ quốc ta, nơi giáp nước ta Trung Quốc. - HS đọc thầm lại tả - HS luyện viết từ dễ viết sai: Tày đình, hiểm trở, lồ lộ - Các tên địa lí: Hồng Liên Sơn, Phan-xi-păng, Ơ Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai - HS viết - HS đổi cho để soát lỗi - Tìm tên riêng đoạn thơ - Một HS đọc nội dung BT2 Cả lớp theo dõi SGK - HS đọc thầm đoạn thơ, tìm tên riêng đoạn thơ - HS phát biểu ý kiến, nói tên riêng đó, nêu cách viết hoa tên riêng * Tên người, tên dân tộc: Đăm Săn, Y Sun, Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao, Mơ nơng * Tên địa lí: Tây Nguyên, sông Ba - Giải câu đố viết tên nhân vật lịch sử câu đố sau: - Một HS đọc nội dung BT3: - Các đại diện dán lên bảng lớp, trình bày kết Cả lớp GV nhận xét, tính điểm cao cho nhóm giải đố đúng, nhanh, viết tên riêng nhân vật lịch sử 1 Ai đóng cọc sơng (7)lịch sử - GV chia lớp thành nhóm Phát cho nhóm bút giấy khổ to Các nhóm đọc thầm lại thơ, suy nghĩ, trao đổi, giải đố, viết lần lượt, thứ tự tên nhân vật lịch sử vào giấy (bí mật lời giải) - Nhóm làm xong, gập giấy, đại diện nhóm lên bảng Đại diện nhóm xong sớm đứng đầu hàng Sau thời gian quy định, đại diện dán lên bảng lớp, trình bày kết (Đọc câu đố bảng phụ-chỉ vào giấy nói lời giải, tiếp tục đến hết - GV cho HS thi đọc thuộc câu đố - GV g/t thêm: Ngô Quyền người có sáng kiến đóng cọc sông Bạch Đằng để diệt quân Nam Hán (năm 938) Vua Lê Hồn cho đóng cọc sơng Bạch Đằng để diệt quân Tống (năm 981) Sau này, chiến đấu chống quân Nguyên lần thứ ba (năm 1288), học tập tiền nhân, Trần Hưng Đạo tiếp tục cho đóng cọc sơng B.Đằng để diệt giặc Nguyên C Củng cố - Dặn dò: (3’) - Gọi hs nêu cách viết hoa tên người (tên người dân tộc), tên địa lí - Dặn HS nhà viết lại tên vị vua, HTL câu đố BT3, đố lại người thân sóng xanh? (Ngơ Quyền, Lê Hồn, Trần Hưng Đạo) Vua thần tốc quân hành Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời? ( Vua Quang Trung - Nguyễn Hu)) Vua tập trận đùa chơi Cờ lau phất trận thời ấu thơ? ( Đinh Tiên Hoàng - Đinh Bộ Lĩnh) Vua thảo Chiếu dời đô? (Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn) 5 Vua chủ xướng Hội thơ Tao Đàn? ( Lê Thánh Tông - Lê Tư Thành) - HS lớp nhẩm thuộc lòng câu đố - HS lắng nghe - HS nêu - HS lắng nghe KHOA HỌC TIẾT 47: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN( TIẾT 2) I MỤC TIÊU. Sau học học sinh có khả năng: 1 Kiến thức: - Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản: sử dụng pin, bóng đèn, dây điện 2.Kĩ năng: - HS làm dược số thí nghiệm đơn giản mạch điện có nguồn điện pin để phát vật dẫn điện vật cách điện (8)II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. + Bảng mạch điện vật dụng để thược hành lắp mạch điện như: pin, dây đồng, bòng đèn pin… + Hình trang 94, 94, 95 SGK III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ.(5’) - Nêu điều kiện cần thiết để mạch điện thắp sáng đèn? - Nhận xét, kết luận B Bài mới.(30’) HĐ1 Giới thiệu HĐ2 Làm thí nghiệm phát vật dẫn điện, vật cách điện * Mục tiêu: HS làm t/n đơn giản mạch điện pin để phát vật dẫn điện cách điện * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - Gv giao nhiệm vụ thảo luận cho nhóm - HS quan sát làm thí nghiệm hướng dẫn mục thực hành trang 96 SGK Vật Kết Đèn sáng Đèn không sáng Miếng nhựa Miếng nhôm Miếng sắt… - Gv quan sát hd nhóm làm thí nghiệm Bước 2: Làm việc lớp - Từng nhóm giới thiệu hình vẽ mạch điện nhóm - Vật cho dịng điện chạy qua gọi gì? - Kể tên số vật liệu cho dòng điện chạy qua? - Vật khơng cho dịng điện chạy qua gọi vật gì? - Kể tên số vật liệu không cho dòng điện chạy qua? *GV kl: Các vật kim loại cho dòng điện chạy qua nên mạch điện hở thành mạch điện kín Các vật cao su, sứ , nhựa,…khơng cho dịng điệnchạy qua nên mạch điện bị - Một số HS nêu - Các nhóm làm thí nghiệm Ghi kết vào bảng bên - Các nhóm báo cáo kết thí nghiệm - HS trả lời (9)hở,vì dịng điện khơng sáng HĐ 3: Quan sát thảo luận. * Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức mạch kín, mạch hở; dẫn điện, cách điện HS hiểu vai trò ngắt điện * Cách tiến hành: - HS quan sát số ngắt điện cho biết vai trò ngắt điện? 3 Củng cố, dặn dò.(3’) - Nhận xét chung tiết học, - Chuẩn bị sau: An toàn tránh lãng phí sử dụng điện - HS quan sát trả lời - Lớp nhận xét bổ sung HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỐI SÔNG BÀI 19: CHÚNG MÌNH LÀ MỘT ĐỘI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS: - Nêu hợp tác, kĩ hợp tác, yêu cầu hợp tác tầm quan trọng kĩ hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu học tập II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Khởi động A Hoạt động 1 Khái niệm hợp tác * Kết luận 2 Khái niệm kĩ hợp tác yêu cầu khi hợp tác - Lớp hát * Nhóm - Đọc câu chuyện “Chiếc ô tô bị sa lầy” - Suy nghĩ trả lời câu hỏi phiếu học tập - Cùng trao đổi, chia sẻ câu trả lời - Nhận xét, bổ sung, thống ý kiến * Nhóm - Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nhóm chơi trị chơi - Phổ biến cách chơi - Phân công nhiệm vụ cho bạn nhóm - Yêu cầu bạn suy nghĩ thực nhanh nhiệm vụ - Trưng bày sản phẩm trước lớp (10)* Kết luận 3 Lợi ích kĩ hợp tác * Kết luận * HĐ ứng dụng - Đề xuất với bố mẹ, anh chị em gia đình cách hợp tác làm công việc nhà - Nhận xét, bổ sung, thống ý kiến * Nhóm - Đọc thầm câu chuyện “Bài học từ đàn ngỗng” - Suy nghĩ trả lời câu hỏi phiếu học tập - Cùng trao đổi, chia sẻ câu trả lời - Nhận xét, bổ sung, thống ý kiến Ngày soạn 2/03/2018 Ngày giảng: Thứ ba ngày tháng 03 năm 2018 TOÁN TIẾT 117: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Tính tỉ số phần trăm số, ứng dụng tính nhẩm giải tốn - Tính thể tích HLP, khối tạo thành từ HLP 2 Kĩ năng - Rèn kĩ tính nhẩm giải tốn tỉ số phần trăm 3 Thái độ: - HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bảng phụ, VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ:(3’) - Gọi HS lên bảng viết công thức tính thể tích hlp hình hộp chữ nhật - GV nhận xét B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài:(1’) Tiết Tốn hơm ta củng cố cách tính tỉ số phần trăm số, tính thể tích hình lập phương qua bài: Luyện tập chung. 2 Hướng dẫn HS luyện tập: Bài 1: (10’) Gọi hs đọc đề tập. - GV hướng dẫn HS tự tính nhẩm 15% 120 theo cách tính nhẩm bạn Dung (như SGK) - HS trả lời. - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - Bạn Dung tính nhẩm 15% 120 sau: (11)- Yêu cầu hs nêu cách tính nhẩm - GV nhận xét chốt lại a) Cho HS nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét, sau tự làm vào - Gọi em lên bảng làm - Nhận xét, đánh giá b) Gọi hs đọc đề - Cho HS tự làm vào chữa - Gọi em nêu nhận xét - Gọi em lên bảng làm - Nhận xét, đánh giá Bài 2: (10’) Gọi hs đọc đề bài. - Hướng dẫn, gợi ý: + Tỉ số thể tích hai hình lập phương : cho biết gì? + Suy tỉ số thể tích hình lập phương lớn lập phương bé bao nhiêu? + Viết tỉ số dạng phân số thập phân (hoặc số thập phân) + Vậy thể tích hình lập phương lớn phần trăm thể tích hình lập phương bé? b) Việc tính thể tích hình lập phương lớn có liệu nào? + Quy toán mẫu nào? - Cho lớp làm vào - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét, đánh giá Bài 3: (13’) Gọi hs đọc đề HSNK - GV cho HS nêu toán quan sát hình vẽ để có sở làm chữa Khi HS chữa bài, GV nên cho HS phân tích hình vẽ SGK trả lời câu hỏi toán: - Gợi ý, hướng dẫn cho hs phân tích - Nhận xét, chốt lại: Vậy: 15% 120 18 - Lấy 120 × 100 12 1200 100 10   , tương tự với số 5%, sau lấy: 12 + =18 a Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% 240 theo cách tính bạn Dung: - Nhận xét: 17,5%=10%+5%+2,5% 10% 240 24 5% 240 12 2,5% 240 Vậy : 17,5% 240 42 b Hãy tính 35% 520 nêu cách tính - Một HS nêu nhận xét: - Nhận xét: 35% = 30% + 5% - 30% 520 156 5% 520 26 Vậy: 35% 520 182 - Biết tỉ số thể tích hai hình lập phương : : (xem hình vẽ) sgk a) Thể tích hình lập phương lớn phần trăm thể tích hình lập phương bé ? b) Tính thể tích hình lphương lớn Bài giải a Tỉ số V hlp lớn hlp bé Như tỉ số % thể tích hlp lớn thể tích hlp bé là: : = 1,5 1,5 = 150% b) Thể tích hlp lớn là: 64 × 3 = 96 (cm3). Đáp số: a) 150% ; b) 96cm3. - Hs đọc đề tìm hiểu đề, quan sát hình vẽ sgk - HS tự trình bày giải theo yêu cầu GV Giải (12)a) Coi hình cho gồm hình lập phương, hình lập phương xếp hình lập phương nhỏ (có cạnh cm), hình vẽ SGK có tất cả: 8×3=24 (hình lập phương nhỏ) b) Mỗi hình lập phương A, B, C (xem hình vẽ) có diện tích tồn phần là: × × = 24(cm2) Do cách xếp hình A, B, C nên hình A có mặt khơng cần sơn, hình B có mặt khơng cần sơn, hình C có mặt khơng cần sơn, hình có + + = (mặt) không cần sơn - Cho lớp làm vào vở, gọi em lên bảng làm 3 Củng cố - Dặn dò: (3’) + Muốn tính tỉ số phần trăm hai số ta làm ? + Muốn tính t/tích hlp, hhcn ta làm tn? - Dặn HS nhà làm VBT toán -Cbị bài: Giới thiệu hình trụ, hình cầu 8 × = 24 (hình lập phương nhỏ) b) Mỗi hình lập phương A, B, C (xem hình vẽ)có diện tích tồn phần là: 2 × × = 24(cm2) Do cách xếp hình A, B, C nên hình A có mặt khơng cần sơn, hình B có mặt khơng cần sơn, hình C có mặt khơng cần sơn, hình có : + + = (mặt) không cần sơn Stp hình A, B, C là: 24 × = 72(cm2). S khơng cần sơn hình cho là: × × = 16 (cm2). S cần sơn hình cho là: 72 – 16 = 56 (cm2). - HS trả lời - HS lắng nghe LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 47: MỞ RÔNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ - AN NINH I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ chủ đề trật tự an ninh 2 Kĩ năng - Tích cực hoá vốn từ cách sử dụng chúng để đặt câu 3 Thái độ - Có ý thức việc sử dụng từ ngữ trật tự – an ninh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt, sổ tay từ ngữ Tiếng Việt tiểu học … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: 5’ - Mời học sinh đọc ghi nhớ cách nối vế câu câu ghép có qh tăng tiến - HS làm BT1 (phần Luyện tập) tiết LTVC trước - GV nhận xét B Dạy mới: - HS đọc ghi nhớ - Vế 1: Bọn bất lương không ăn cắp tay lái (13)a) Giới thiệu bài. - GV nêu mục đích, yêu cầu học b) Hướng dẫn HS làm tập. Bài tập 1: (15’) Gọi học sinh đọc đề - GV lưu ý em đọc kĩ nội dung dịng để tìm nghĩa từ an ninh a)Yên ổn hẳn, tránh tai nạn, tránh thiệt hại b) Yên ổn trị trật tự xã hội c) Khơng có chiến tranh thên tai - GV chốt lại: + Nếu học sinh chọn đáp án a, giáo viên cần giải thích: (a): an ninh tình trạng n ổn mặt trị xã hội Cịn tình trạng yên ổn hẳn, tránh tai nạn, tránh thiệt hại gọi an toàn + Nếu chọn đáp án c, giáo viên yêu cầu học sinh tìm từ thay (hồ bình) (c): tình trạng khơng có chiến tranh hay cịn gọi hịa bình khác với tình trạng n ổn trị, xã hội Bài tập : (Giảm tải.) Bài tập (Giảm tải) Bài tập (16’) - Gọi học sinh đọc đề bài. - Gọi HS đọc tập Cả lớp theo dõi SGK - GV dán lên bảng phiếu kẻ bảng phân loại; nhắc HS đọc kĩ, tìm từ ngữ việc làm, quan, tổ chức; người giúp em bảo vệ an tồn cho khơng có cha mẹ bên - GV nhắc lớp ghi vắn tắt từ ngữ; phát phiếu cho HS - em thực phần yêu cầu tập - GV nhận xét, loại bỏ từ ngữ khơng thích hợp, bổ sung từ ngữ bị bỏ sót, - Dịng nêu nghĩa từ an ninh - học sinh đọc yêu cầu - HS suy nghĩ phát biểu ý kiến Cả lớp nhận xét: + loại bỏ đáp án (a) (c); + phân tích để khẳng định đáp án (b) (an ninh yên ổn trị trật tự xã hội) - Đọc hướng dẫn sau tìm từ ngữ việc làm, quan, tổ chức người giúp em tự bảo vệ cha mẹ em bên - HS đọc tập Cả lớp theo dõi SGK - Cả lớp đọc thầm lại hướng dẫn, làm cá nhân - HS dán lên bảng lớp, đọc kết (14)hoàn chỉnh bảng kết quả: + Từ ngữ việc làm + Từ ngữ quan, tổ chức + Từ ngữ người giúp em tự bảo vệ khơng có cha mẹ bên 3 Củng cố - Dặn dò: (3’) - Gọi hs nêu số từ vừa học nói chủ đề: Trật tự - an ninh - Dặn HS đọc lại hướng dẫn BT4, ghi nhớ việc làm, giúp em bảo vệ an ninh cho điện thoại 113, 114, 115… không mở cửa cho người lạ, kêu lớn để người xung quanh biết, chạy đến nhà người quen, tránh chỗ tối, vắng, để ý nhìn xung quanh, không mang đồ trang sức đắt tiền không cho người lạ biết em nhà - Đồn công an, nhà hàng, trường học, 113 (CA thường trực chiến đấu), 114 (CA phòng cháy chữa cháy), 115 (đội thưịng trực cấp cứu y tế) - Ơng bà, bác, người thân, hàng xóm, bạn bè… - HS trả lời - HS lắng nghe KỂ CHUYỆN TIẾT 24: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Đề : Kể câu chuyện em nghe đọc người góp sức bảo vệ trật tự, an ninh. I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: Hiểu trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện 2.Kĩ năng: Rèn kĩ nói nghe: + HS kể câu chuyện nghe, đọc người góp sức bảo vệ trật tự, an ninh + Chăm nghe bạn kể , nhận xét lời kể bạn 3 Thái độ: - Gd HS học tập gương người biết bảo vệ trật tự an ninh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Một số truyện đọc có liên quan III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ.(5') - Em kể câu chuyện chứng kiến tham gia thể ý thức bảo vệ cơng trình cơng cộng, di tích lịch sử - Nhận xét, tuyên dương B Bài mới.(28') * HĐ1: Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học * HĐ 2: GV kể chuyện ( 2, lần ) - HS kể kết hợp nêu ý nghĩa câu chuyện (15)- Lần 1: Kể chậm - Lần 2: Kể kết hợp g/thích từ khó - Lần 3: kể kết hợp tranh * HĐ 3: Hd HS kể chuyện trao đổi ý nghĩa. - Đặt câu hỏi để HS tìm hiểu nội dung: + Ơng Nguyễn Khoa Đănglà người ntn? + Ơng làm để tên trộm tiền lộ ngun hình? + Ơng làm cách để bắtđược bọn cướp? + Ơng làm để phát triển làng xóm? - Tổ chức cho HS kể theo nhóm - GV nhắc HS kể tự nhiên, có kết hợp động tác làm cho câu chuyện sinh động * HĐ4: HS thi kể trước lớp - Y/c nhóm cử đại diện thi kể ( nhóm em - GV đề tiêu trí đánh giá, bình chọn - GV HS nhận xét tuyên dương bạn kể hay - Mời 1, em kể lại toàn câu chuyện 3 Củngcố- dặn dò.(3') - Nêu ý nghĩa câu chuyện? - Liên hệ: HS học tập gương ông Khoa, thông minh, giỏi xét xử vụ án, bảo vệ sống bình yên cho dân - GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS nhà tập kể cho người thân nghe - Dặn HS chuẩn bị trước nội dung tuần sau:Tìm đọc truyện: Danh nhân đất Việt - HS lớp ý lắng nghe + Ông vị quan án có tài xét xử + Ông cho bỏ tiền vào nước biết kẻ trộm + Ông cho quân sĩ cải trang thành dân phu, khiêng hịm có qn sĩ bên + Ông đưa bọn cướp khai khẩn đất hoang, lập đồn điền rộng lớn, đưa dân đến lập làng - HS kể theo nhóm cho nghe ( em kể đoạn) - HS lắng nghe bạn kể kết hợp trao đổi ý nghĩa câu chuyện, chi tiết câu chuyện - 2, em nêu lại + Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏ xét xử vụ án, có cơng trừng trị bọn cướp bảo vệ sống bình yên cho nhân dân - Tự liên hệ - Lắng nghe, ghi nhớ LỊCH SỬ TIẾT 24: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN I MỤC TIÊU. Sau học này, học sinh biết: (16)- Đường Trường Sơn hệ thống giao thông quân quan trọng Đây đường để miền Bắc chi viện sứcc người sức cho miền nam góp phần vào thắng lợi Cách mạng miền Nam 2 Kĩ năng - Xác định vị trí đường đồ hành VN 3 Thái độ - Giáo dục cho HS lòng yêu nước, tự hào dân tộc * GDTNMTBĐ: Biết đường Hồ Chì Minh biển - Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bản đồ hành Việt Nam Các hình minh họa SGK - Tranh, ảnh đường Trường Sơn III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (3’) - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: + Nhà máy Cơ khí Hà Nội đời hồn cảnh nào? + Nhà máy Cơ khí Hà Nội có đóng góp cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc? - GV nhận xét, đánh giá B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: (1’) Trong năm tháng ác liệt chiến tranh chống Mĩ cứu nước, giữ chốn rừng xanh, núi đỏ, đèo dốc treo leo Trường Sơn, đội, niên xung phong “mở đường mịn Hồ Chí Minh”, góp phần chiến thắng giặc Mĩ, giải phóng miền Nam, thống đất nước Bài học hôm tìm hiểu đường lịch sử 2 Hướng dẫn HS tìm hiểu bài: a Hoạt đơng 1: (12’) Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. - GV treo đồ Việt Nam, cho hs quan sát vị trí dãy núi Trường Sơn, đường Trường Sơn - GV nêu: đường Trường Sơn hữu ngạn sơng Mã- Thanh Hóa, qua miền Tây Nghệ An đến miền đông Nam Bộ Đường Trường Sơn thực chất hệ thống bao gồm nhiều đường hai tuyến Đông Trường Sơn Tây Trường Sơn - HS lên bảng trả lời câu hỏi - Lớp nhận xét - Lắng nghe (17)+ Đường Trường Sơn có vị trí với hai miền Bắc – Nam nước ta? + Vì trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn? + Tại ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn ? b Hoạt động 2: (8’) Những gương anh dũng đường Trường Sơn. - GV t/c cho HS làm việc theo nhóm, yc: - Tìm hiểu kể lại câu chuyện anh Nguyễn Viết Sinh? - Tổ chức cho hs thi kể chuyện anh Nguyễn Viết Sinh : - GV nhận xét cho hs bình chọn bạn kể hay * GV kết luận: Trong năm kháng chiến chống Mĩ, đường Trường Sơn diễn nhiều chiến công, thấm đượm mồ hôi, máu nước mắt đội niên xung phong c Hoạt đông 3: (8’) Tầm quan trọng của đường Trường Sơn. - Cho HS thảo luận theo nhóm đơi Suy nghĩ trả lời câu hỏi : + Tuyến đường Trường Sơn có vai trị nghiệp thống đất nước dân tộc ta? - Cho đại diện nhóm nêu ý kiến, lớp nhận xét, bổ sung thống ý kiến: 3 Củng cố - Dặn dò: (3’) - Đường Trường Sơn đời vào thời gian nào? Để làm gì? - GV giới thiệu cho HS biết đường Hồ Chí Minh biển - Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh - học sinh đọc ghi nhớ SGK/ 49 - GV nhận xét học - Dặn HS nhà học bài, chuẩn bị bài: Sấm sét đêm giao thừa + Đường Trường Sơn đường nối liền hai miền Bắc – Nam nước ta + Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến, ngày 19 -5 - 19-59 Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn + Vì đường rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt kẻ thù - Lần lượt HS dựa vào SGK tập kể lại câu chuyện anh Nguyễn Viết Sinh - HS thi kể trước lớp - Hs nhận xét bình chọn bạn kể hay - HS lắng nghe - HS thảo luận theo nhóm đơi Suy nghĩ trả lời câu hỏi: + Trong năm tháng kháng chiếnchống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc, đường người miền Bắc vào miền Nam chiến đấu, chuyển cho miền Nam hàng triệu lương thực, tực phẩm, đạn dược, vũ khí,…để miền Nam đánh thắng kẻ thù (18)ĐỊA LÍ TIẾT 24: ƠN TẬP I MỤC TIÊU. Học xong bài, HS: 1 Kiến thức - Xác định mô tả sơ lược vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu, châu Á Điền tên, vị trí dãy núi 2 Kĩ năng: - Biết hệ thống hoá kiến thức học châu Âu, châu Á Biết so sánh mức độ đơn giản để thấy khác biệt hai châu lục 3 Thái độ - HS có ý thức học tìm hiểu nội dung II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Phiếu học tập vẽ lược đồ trống châu Á, châu Âu - Bản đồ Tự nhiên Thế giới III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (3’) - Gọi 3HS lên bảng trả lời câu hỏi: - HS 1: Em nêu nét vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, sản phẩm Liên Bang Nga - HS : Vì Pháp sản xuất nhiều nông sản ? - HS 3: Kể tên số sản phẩm ngành công nghiệp Pháp - GV nhận xét, đánh giá B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài:(1’) Trong học hôm ôn lại số kiến thức, kĩ địa lí có liên quan đến châu Á châu Âu 2 Hướng dẫn HS tìm hiểu bài: a/ Hoạt động1: (12’) Trò chơi: “Đối đáp nhanh’’ - GV chọn đội chơi, đội HS, đứng thành nhóm hai bên bảng, bảng treo đồ tự nhiên giới - Hướng dẫn cách chơi tổ chức chơi: + Đội câu hỏi - Nằm Đông Âu, Bắc Á S lớn giới: 17 triệu km2 khí hậu ôn đới lục địa (chủ yếu) Rừng tai-ga, dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện giao thơng: lúa mì, ngơ, khoai tây, lợn, bò, gia cầm - Gần biển, biển khơng đóng băng, ấm áp LB Nga, phần lớn lãnh thổ đồng - Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm - HS lắng nghe - Các đội chơi - Các câu hỏi là: + Chỉ nêu vị trí, giới hạn châu Á, châu Âu (19)nội dung vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ, dãy núi lớn, đồng lớn, sông lớn châu Á, châu Âu + Đội nghe xong câu hỏi nhanh chóng dùng đồ tự nhiên giới để trả lời đội Nếu bảo toàn số bạn chơi, sai bạn trả lời sai bị loại khỏi chơi + Sau đội câu hỏi cho đội đội trả lời + Mỗi đội hỏi câu hỏi + Trò chơi kết thúc hết lượt nêu câu hỏi, đội nhiều thành viên đội thắng - GV tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng b/ Hoạt động 2: (16’) So sánh số yếu tố tự nhiên xã hội châu Á và châu Âu. - GV yêu cầu HS kẻ bảng trang 115-SGK vào tự làm tập - GV nhận xét kết luận phiếu làm Tiêu chí Diện tích Khí hậu Địa hình Chủng tộc Hoạt động kinh tế 3 Củng cố - Dặn dò: (3’) - GV tổng kết nội dung châu Á châu Âu - Dặn HS nhà ôn kiến thức, kĩ học châu Á châu Âu châu Âu + Kể tên đbằng lớn châu Á, châu Âu + Kể tên sông lớn châu Á, châu Âu + Nêu đặc điểm địa hình châu Á, châu Âu - Cả lớp theo dõi chơi nxét a Rộng 10 triệu km2 d Chủ yếu đới khí hậu ơn hịa g Đồng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đơng h Chủ yếu người da trắng i Hoạt động công nghiệp phát triển -1HS lên bảng làm bảng lớp Tiêu chí Châu Á Châu Âu Diện tích b a Khí hậu c d Địa hình e g Chủng tộc i h HĐ kinh tế k l - HS lắng nghe Ngày soạn 2/03/2018 (20)TỐN TIẾT upload.123doc.net: ƠN LUYỆN VỀ DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TỒN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG VÀ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Luyện tính Sxq Stp HHCN 2 Kĩ năng - Áp dụng tính diện tích số hình thực tế Thái độ - HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Bảng phụ, VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) - HS làm phiếu : Tính DTXQ DTTP hộp HHCN có chiều dà 20 cm, chiều rộng 15 cm, chiều cao 12 cm Biết hộp ko có nắp - Nhận xét, tuyên dương B Bài mới 1 Giới thiệu bài: (1’) 2 Hướng dẫn HS làm BT Bài 1: (8’) Một hộp dạng HHCN có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm, chiều cao 10 cm Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào mặt XQ giấy màu vàng vào mặt đáy hộp Hỏi diện tích giấy màu lớn lớn cm Tóm tắt: chiều dài: 20 cm chiều rộng: 15 cm chiều cao: 10 cm So sánh S giấy màu? Bài 2: (6’) Người ta làm hộp bìa dạng HHCN có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm, chiều cao 12 cm Tính diện tích bìa dùng làm hộp Tóm tắt: chiều dài: 25 cm chiều rộng: 16 cm chiều cao: 12cm Tính diện tích bìa dùng làm hộp đó? Bài 3: (10’) Tính Sxq Stp HLP có cạnh : Bài giải : Sxq hộp : ( 20 + 15 ) x x 12 = 840 ( cm2 ) Stp hộp : 840 + ( 20 x 15 ) = 1140 ( cm2 ) Đáp số: 840 cm2 1140 cm2. - HS đọc yêu cầu suy nghĩ làm Giải : S giấy màu vàng : ( 20 x 15 ) x = 600 ( cm2 ) S giấy màu đỏ : ( 20 + 15 ) x x 10 = 700 ( cm2 ) Sgiấy màu đỏ lớn lớn là: 700 – 600 = 100 ( cm2 ) Đáp số: S giấy màu đỏ lớn hơn; 100 cm2. - HS đọc yêu cầu suy nghĩ làm Giải : Sxq HHCN : ( 25 + 16 ) x x 12 = 984 ( cm2 ) S bìa dùng làm hộp : 984 + 25 x 16 x = 1784 ( cm2 ) Đáp số: 1784 cm2. - HS đọc yêu cầu suy nghĩ làm bài. Giải : (21)a/ 15 cm b/ 0,5 m c/ 4/ m Bài 4: (8’) a Biết Sxq HLP 64 cm2 Tính Stp của HLP b Tính tỉ số Sxq Stp HLP 3 Củng cố: (3’) + Nêu cơng thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần HHCN HLP - GV nhận xét tiết học Chuẩn bị sau 15 x 15 x4 = 900 ( cm2 ) Stp HLP là: 15 x 15 x = 1350 ( cm2 ) b/ Sxq HLP là: 0,5 x 0,5 x = ( m2 ) Stp HLP là: 0,5 x 0,5 x = 1,5 ( m2 ) c/ Sxq HLP là: 4/ x 4/ x = 64/ 25 ( m2 ) Stp HLP là: 4/ x 4/ x = 96 / 25 ( m2 ) Đáp số: a/ 900 cm2; 1350 cm2 b/ 1m2; 1,5 m2. c/ 64/ 25m2; 96/25cm2. - HS đọc yêu cầu suy nghĩ làm Giải : a Stp HLP l : 64 : x = 96 ( cm2 ) Đáp số: 96 cm2 b Ta có: Sxq = a x a x (a cạnh HLP) Stp = a x a x Vậy: Sxq / Stp = a x a x / a x a x = 4/ = 2/ - HS trả lời - HS lắng nghe TẬP ĐỌC TIẾT 48: HỘP THƯ MẬT I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: - Hiểu nội dung văn: Ca ngợi ông hai Long chiến sĩ tình báo hoạt động lịng địch dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây lên lạc, góp phần xuất sắc vào nghiệp bảo vệ Tổ quốc 2.Kĩ năng: - Đọc trơi chảy, lưu lốt, đọc diễn cảm toàn văn với giọng kể chuyện linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện : hồi hộp, vui sướng, nhẹ nhàng; toàn tốt lên vẻ bình tĩnh, tự tin nhân vật 3 Thái độ: - Khâm phục ông Hai Long (22)- Tranh minh hoạ đọc SGK III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (4’) - Gọi 3HS nối tiếp đọc lại bài: Luật tục xưa người Ê- đê, trả lời nd đọc + Kể việc mà người Ê- đê xem có tội + Tìm chi tiết cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt công bằng? - Nhận xét đánh giá cho HS B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: Các chiến sĩ tình báo nói chung người hoạt động thầm lặng lịng địch nói riêng góp phần cơng sức to lớn vào nghiệp bảo vệ Tổ quốc Bài học hôm cho em biết phần công việc thầm lặng mà vĩ đại họ 2 Hướng dẫn HS luyện đọc: (10’) - Gọi 1HS đọc toàn - YC lớp qs tranh minh hoạ SGK - Bài văn chia làm đoạn ? - Gọi hs đọc nối đoạn - Hdẫn hs phát âm số từ ngữ - GV đọc mẫu - Mời tốp, tốp HS tiếp nối đọc đoạn văn - GV kết hợp giúp HS tìm hiểu nghĩa từ giải sau - YC học sinh luyện đọc theo cặp - Mời học sinh đọc lại toàn - GV hdẫn đọc đọc diễn cảm toàn bài: + Câu đầu giọng náo nức thể sốt sắng Hai Long + Phần cịn lại đoạn đọc giọng chậm rãi, trìu mến, thiết tha + Tội không hỏi mẹ cha, Tội ăn cắp, Tội giúp kẻ có tội, Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng + Các mức xử phạt cơng bằng: Chuyện nhỏ xử nhẹ (phạt tiền song); chuyện lớn xử nặng (phạt tiền co); người phạm tội người anh em bà xử Tang chứng phải chắn - HS lắng nghe - học sinh đọc - HS qsát tranh minh hoạ SGK + Đoạn 1: Từ đấu đến đáp lại + Đoạn 2: Tiếp đến ba bước chân + Đoạn 3: Tiếp theo đến chỗ cũ + Đoạn 4: Phần lại - Hs đọc nối đoạn - Đọc đúng: Chữ V, bu gi, cần khởi động máy… - Cả lớp nhẩm đọc theo - tốp đọc - học sinh đọc giải: Hai Long, chữ V, bu-gi, cần khởi động, động (23)+ Đoạn 2; 3, giọng nhanh phù hợp với tình bất ngờ, thú vị + Đoạn cuối: giọng chậm rãi, vui tươi 3 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: (12’) - YC hs đọc thầm trả lời câu hỏi: + Chú Hai Long Phú Lâm làm gì? + Em hiểu hộp thư mật dùng để làm gì? (Tại phải dùng hộp thư mật?) + Người liên lạc nguỵ trang hộp thư mật khéo léo nào? + Qua vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi Hai Long điều gì? - GV: Những chiến sĩ tình báo hđ lịng địch người gan góc, bình tĩnh, thơng minh đồng thời người thiết tha yêu Tổ quốc, yêu đồng đội, sẵn sàng xả thân nghiệp - GV tiểu kết chuyển ý + Nêu cách lấy thư gửi báo cáo Hai Long.Vì làm vậy? - GV: Để đánh lạc hướng ý người khác, không gây nghi ngờ, Hai Long vờ sửa xe Chú thận trọng, bình tĩnh mưu trí, tự tin - ph/chất quý chiến sĩ hđ lòng địch + Hoạt động vùng địch chiến sĩ tình báo có ý nghĩa nghiệp bảo vệ Tổ quốc? - GV tiểu kết chuyển ý - Qua câu chuyện em biết điều gì? 3 H/d học sinh luyện đọc diễn cảm: (9’) - HS nối đọc d/cảm đoạn, tìm giọng - Hs đọc thầm trả lời câu hỏi: +Tìm hộp thư mật để lấy báo cáo gửi báo cáo + Để chuyển tin tức bí mật, quan trọng + Đặt hộp thư nơi dễ tìm mà lại bị ý – nơi cột số ven đường, cánh đồng vắng, đá hình mũi tên trỏ vào nơi giấu hộp thư mật; báo cáo đặt vỏ đựng thuốc đánh + Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu Tổ quốc lời chào chiến thắng - HS lắng nghe 1 Những người dũng cảm, mưu trí. + Chú dừng xe, tháo bu gi xem, giả vờ xe bị hỏng, mắt khơng xem bu gi mà lại quan sát mặt đất phía sau cột số làm sửa xong xe Chú Hai Long làm để đánh lạc hướng ý người khác, khơng nghi ngờ + Có ý nghĩa vơ to lớn cung cấp cho ta tin tức bí mật kẻ địch để giúp hiểu ý đồ chúng, chủ động chống trả, giành thắng lợi mà đỡ tốn xương máu 2 Những đóng góp to lớn các chiến sĩ tình báo. * Nội dung: Ca ngợi chiến sĩ tình báo dũng cảm, mưu trí, góp phần xuất sắc vào nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (24)đọc - GV hd em đọc t/hiện nd đoạn - GV hdẫn HS đọc diễn cảm đoạn văn tiêu biểu (đoạn 1) GV đọc mẫu, nhấn giọng: phóng xe, từ nào, bất ngờ, dễ tìm, bị ý, mà anh, Tquốc VN, lời chào, đáp lại - YC hs luyện đọc theo cặp, thi đọc dcảm - GV lớp đánh giá, khen ngợi C Củng cố - Dặn dò: 5’ - Qua câu chuyện em biết điều gì? - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, biết ơn chiến sĩ Cách mạng - GV nx tiết học, tuyên dương em học tốt - Dặn HS chuẩn bị sau đọc - Học sinh luyện đọc theo cặp, thi đọc diễn cảm - HS nêu nội dung - HS trả lời - HS lắng nghe TẬP LÀM VĂN TIẾT 47: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức - Củng cố hiểu biết văn miêu tả đồ vật, cấu tạo văn miêu tả đồ vật, trình tự miêu tả 2 Kĩ năng - Biết cách sử dụng phép tu từ so sánh nhân hoá sử dụng miêu tả đồ vật 3 Thái độ - HS chủ động làm bài, học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Giấy khổ to viết sẵn kiến thức cần ghi nhớ văn tả đồ vật III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: 5’ - Gọi HS đọc đoạn văn viết lại (sau tiết trả văn kể chuyện) - GV nhận xét, đánh giá B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: Năm lớp em đã học văn miêu tả đồ vật Trong tiết học tiết học sau, em ôn tập để củng cố, khắc sâu k/thức loại văn tả đvật, sau viết văn hồn chỉnh tả đồ vật - học sinh đọc - Lớp nhận xét (25)2 Hướng dẫn HS làm luyện tập: Bài tập (10’) Gọi hs đọc yêu cầu của - 2HS nối tiếp đọc to, rõ nội dung BT1, đọc văn “Cái áo ba”, từ ngữ giải, câu hỏi sau - GV giới thiệu áo quân phục; giải nghĩa thêm từ ngữ: Vải Tô Châu: loại vải sản xuất thành phố Tô Châu, Trung Quốc GV: Bài văn miêu tả áo sơ mi bạn nhỏ may lại từ áo quân phục người cha hy sinh Ngày trước, cách vài chục năm, đất nước nghèo, HS đến trường chưa mặc đồng phục Nhiều bạn mặc áo, quần sửa lại từ áo quần cũ cha mẹ anh chị - YC lớp đọc lại yêu cầu bài; trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi GV nhắc HS ý nói rõ văn mở theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp; kết kiểu mở rộng hay khơng mở rộng a) Tìm phần mở bài, thân bài, kết - Phần thân miêu tả nào? b) Tìm h/ảnh nhân hoá, so sánh - GV: Tgiả qs áo tinh tế, tỉ mỉ từ hình dáng, đường khâu, đường khuy, cổ, măng sét đến cảm giác mặc áo, lời nhận xét bạn bè xung quanh…Nhờ khả quan sát tinh tế, cách dùng từ ngữ miêu tả xác, cách sử dụng linh hoạt biện pháp so sánh, - Đọc văn sau thực yêu cầu nêu - học sinh đọc văn, học sinh đọc giải, câu hỏi - HS quan sát, lắng nghe - Đại diện cặp phát biểu ý kiến * Về bố cục văn: + Mở bài: Từ đầu đến màu cỏ úa – Mở kiểu trực tiếp + Thân bài: Từ Chiếc áo sờn vai đến áo quân phục cũ ba - Tả bao qt (xinh xinh, trơng ốch); Tả phận có đặc điểm cụ thể (những đường khâu, hàng khuy, cổ áo, cầu vai, măng sét…)nêu công dụng áo (mặc áo vào tơi có cảm giác vịng tay mạnh mẽ yêu thương ôm lấy tôi, dựa vào lồng ngực ấm áp ba, tơi chững chạc anh lính tí hon) + KB: Phần lại – KB kiểu mở rộng - Hình ảnh so sánh: đường khâu đêu đặn khâu máy; hàng khuy thẳng hàng quân đội duyệt binh; cổ áo hai non; cầu vai y hệt áo quân phục thực sự; mặc áo vào có cảm giác vịng tay ba mạnh nẽ yêu thơng ôm lấy tôi, dựa vào lồng ngực ấm áp ba, chững chạc anh lính tí hon (26)nhân hố, tình cảm trân trọng, mến thương áo người cha hi sinh, t.g có văn miêu tả chân thực cảm động Phải sống qua năm chiến tranh gian khổ, mặc quần áo may lại từ quần áo cũ cha anh cảm nhận t/cảm t.g gửi gắm qua văn - GV dán lên bảng lớp tờ giấy ghi kiến thức cần ghi nhớ văn tả đồ vật; Bài tập (20’) Gọi hs đọc yêu cầu của - Mời HS đọc yêu cầu - GV hỏi HS chọn đồ vật để quan sát nhà theo lời dặn cô - Đề yêu cầu ? - Nhắc học sinh: + Các em tả hình dáng hay công dụng sách, vở, bàn học lớp hay nhà, đồng hồ báo thức…chọn cách tả từ khái quát đến tả chi tiết phận ngược lại + Chú ý quan sát kĩ đồ vật, sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá miêu tả - Gọi hs nối tiếp đọc đ/văn viết - GV nhận xét 3 Củng cố - Dặn dò: 5’ - Mời học sinh đọc lại ghi nhớ - GV nhận xét tiết học, biểu dương em có ý thức làm tốt Y/c em nhà ôn lại chuẩn bị - 2HS đọc lại, lớp theo dõi, ghi nhớ + Bài văn miêu tả đồ vật có phần: MB, TB, KB + Có thể mở theo kiể trực tiếp hay dán tiếp, kết theo kiểu mở rộng hay không mở rộng + Trong phần thân bài, trước hết nên tả bao quát toàn đồ vật, tả phận có đặc điểm bật - Viết đoạn văn ngắn khoảng câu tả hình dáng công dụng đồ vật gần gũi với em - học sinh đọc yêu cầu - HS suy nghĩ , vài HS nói tên đồ vật em chọn miêu tả + Đề yêu cầu em viết đoạn văn khoảng câu tả hình dáng cơng dụng đồ vật gần gũi với em Như đoạn văn em viết thuộc phần thân - HS suy nghĩ , viết đoạn văn - Nhiều HS nối tiếp đọc đoạn văn viết - Học sinh đọc lại ghi nhớ - Hs lắng nghe Ngày soạn 2/03/2018 (27)TOÁN TIẾT 119: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức - Giúp HS củng cố cách tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình trịn 2 Kĩ năng - Rèn kĩ tính diện tích số hình 3 Thái độ - HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - số mô SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ:(3’) + Nêu cách tính diện tích tam giác + Nêu cách tính diện tích hình thang + Nêu cách tính diện tích hình bình hành + Nêu cách tính diện tích hình trịn - GV nhận xét, đánh giá B Dạy mới:(1’) 1 Giới thiệu – Ghi đầu 2 Hướng dẫn HS làm luyện tập: Bài 1: (12’) Gọi HS nêu yêu cầu - Vẽ hình ghi số liệu cho vào hình vẽ - Gợi ý, hỏi: - Bài toán cho biết ? Bài tốn hỏi ? - Cho hs làm vào gọi HS lên bảng làm + HS nhận xét nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm hai số? - Nhận xét chốt lại kết đánh giá Bài 2: (8’) Gọi HS nêu yêu cầu bài. - Gợi ý, hỏi: - Bài toán cho biết ? Bài tốn hỏi gì? - HS trả lời - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - HS nêu yêu cầu quan sát hình vẽ sgk - Một HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - Tìm thương số dạng số thập phân Sau nhân nhẩm thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm Giải a) Diện tích hình tam giác ABD : × : = (cm2) Diện tích hình tam giác BDC : × : = 7,5 (cm2) b) Tỉ số phần trăm diện tích tam giác ABD BDC : 6 : 7,5 = 0,8 = 80% Đáp số : a) 6cm2 7,5cm2 b) 80% (28)- Cho hs làm vào gọi HS lên bảng làm - Nhận xét chốt lại kết đánh giá Bài 3: (8’) GV cho HS nêu yêu cầu bài. - Bài toán cho biết ? Bài tốn hỏi gì? - Cho hs làm vào gọi HS lên bảng làm + Tính diện tích phần tơ màu cách nào? - Nhận xét chốt lại kết đánh giá 3 Củng cố - Dặn dị: (3’) - Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm ? - Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm nào? - Về nhà làm VBT toán - Chuẩn bị bài: Luyện tập chung - Một HS lên bảng làm bài, lớp làm vào Giải Diện tích hình tam giác KQP : 12 × : = 36 (cm2) Diện tích hình bình hành MNPQ : 12 × = 72 (cm2) Tổng S hình tam giác MKQ KNP : 72 – 36 = 36 (cm2) Vậy tổng diện tích hình tam giác MKQ KNP diện tích tam giác KQP - HS nêu yêu cầu quan sát hình vẽ sgk - Một HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - Diện tích phần tơ màu diện tichd hình trịn trừ diện tích tam giác Giải Bán kính hình trịn dài: : = 2,5 (cm) Diện tích hình trịn là: 2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625 (cm2) S hình tam giác vng ABC là: × : = (cm2) S phần hình trịn tơ màu là: 19,625 – = 13,625 (cm2) Đáp số : 13,625 cm2 - HS trả lời - HS lắng nghe LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 48: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ NGỮ I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức - Nắm cách nối vế câu ghép cặp từ hô ứng 2 Kĩ năng: - HS biết tạo câu ghép cặp từ hô ứng thích hợp 3 Thái độ - Có ý thức việc sử dụng vốn từ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. (29)- Bảng nhóm cho tập III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (5’) - 2HS làm lại tập tiết MRVT: Nối vế câu ghép cặp qhtừ - Gv nhận xét B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: Tiết học em sẽ tiếp tuc luyện cách nối vế câu ghép cặp qhtừ 2 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét: (Giảm tải) 3 Hướng dẫn học sinh làm tập. Bài tập 1: (15’) Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu BT1, cho hs làm cá nhân - Ptích cấu tạo: xác định vế câu câu, phận C - V vế câu – em gạch gạch chéo phân cách vế câu, gạch gạch cặp qhtừ nối vế câu - GV dán bảng tờ phiếu, gọi 2HS lên bảng làm bài, trình bày kết - Nhận xét, đánh giá Bài tập 2: (14’) Gọi HS đọc yêu cầu - Cách thực tương tự BT1 GV lưu ý HS : có vài phương án điền cặp từ thích hợp vào chỗ trống số câu - GV mời 3, HS lên làm btập phiếu - GVvà lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng, tính điểm cao với HS có nhiều phương án điền từ - HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét - HS lắng nghe - Trong câu ghép đây, vế câu nối với từ nào? - HS đọc yêu cầu BT1, làm cá nhân – em gạch gạch chéo phân cách vế câu, gạch gạch cặp qhtừ nối vế câu a/ Ngày chưa tắt hẳn,/ trăng lên  vế câu nối với cặp từ hô ứng chưa…đã… b Chiếc xe ngựa vừa đậu lại,/ nghe tiếng ông vọng  vế câu nối với cặp từ hô ứng vừa…đã… c Trời nắng gắt,/ hoa giấy bừng lên rực rỡ  vế câu nối với cặp từ hô ứng càng…càng… - Tìm cặp từ hơ ứng thích hợp với chỗ trống: - học sinh đọc yêu cầu - HS làm tập a) Mưa to, gió mạnh b) Trời hửng sáng, nơng dân đồng Trời vừa hửng sáng, nông dân đồng (30)3 Củng cố - Dặn dò.(5’) - Gọi hs đọc lại ghi nhớ - Gọi 2- hs đặt câu với cặp từ học - Dặn HS ghi nhớ kiến thức học cách nối câu ghép cặp từ c) Thuỷ Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên nhiêu - hs đọc phần ghi nhớ - Hs đặt câu - HS lắng nghe Ngày soạn 2/03/2018 Ngày giảng: Thứ sáu ngày tháng 03năm 2018 TOÁN Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU. Giúp HS: 1 Kiến thức - Củng cố lại cách tính diện tích thể tích HHCN HLP 2 Kĩ năng - Rèn kĩ tính diện tích thể tích HHCN HLP 3 Thái độ - HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - GV:Bộ đồ dùng dạy học Toán - HS: dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ: (3’) - Gọi HS nêu cách tính diện tích diện tích,thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phương - GV nhận xét đánh giá B Dạy mới:(1’) 1 Giới thiệu – Ghi đầu 2 Hướng dẫn HS làm luyện tập luyện tập: Bài 1: (12’) Gọi HS nêu yêu cầu bài. - Gợi ý, hỏi: - Bài toán cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? + Bể cá có hình dạng gì? Kích thước bao nhiêu? + Nhận xét đơn vị đo kích thước? + Diện tích kính dùng để làm bể tương ứng với diện tích hình hộp chữ nhật? - HS trả lời - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - HS nêu y/cầu quan sát hình vẽ sgk - Một HS lên bảng làm bài, lớp làm vào Giải 1m=10dm; 50cm=5dm; 60cm= 6dm a) Dtích xung quanh bể kính là: (10 + 5) × × = 180 (dm2) Diện tích đáy bể kính là: 10 × = 50(dm2) (31)- u cầu HS nhắc lại cơng thức tính diện tích thể tích hình hộp chữ nhật - u cầu HS làm nhóm đơi HSHCNLHT làm bảng phụ câu a - Nhận xét chốt lại kết đánh giá Bài 2: (10’) Gọi HS nêu yêu cầu bài. - Gợi ý, hỏi: + Nêu cách tính Sxq hình lập phương + Nêu cách tính Stp hình lập phương + Nêu cách tính thể tích hình lập phương - Cho hs làm vào gọi HS lên bảng làm - Nhận xét chốt lại kết đánh giá Bài 3: (11’) GV cho HS nêu yêu cầu HSNK - Bài tốn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? - Cho hs làm vào gọi HS lên bảng làm - Nhận xét chốt lại kết đánh giá 3 Củng cố - Dặn dị: (3’) - Muốn tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phương ta làm ? - Về nhà làm VBT toán - Chuẩn bị sau kiểm tra tiết b) Thể tích lịng bể kính là: 10 × × = 300(dm3) c) Thể tích nước có bể kính là: 300 : × = 225 (dm3) Đáp số: a) 230dm2; b) 300dm3 ; c) 225dm3 - HS nêu yêu cầu bài. - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào Giải a) Sxq hình lập phương là: 1,5 × 1,5 × = (m2) b) Stp hình lập phương là: 1,5 × 1,5 × = 13,5 (m2) c) Thể tích hình lập phương là: 1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375(m3) Đáp số: a) 9m2 ; b) 13,5m2; c) 3,375m3 - HS nêu y/cầu quan sát hình vẽ sgk - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào Giải a) Stp hình N là: a × a × Stp hình M là: (a × 3) × (a × 3)×6 = ((a × a × × (3×3)) = (a ×a× 6) × Vậy Stp hình M gấp lần Stp hình N b) Thể tích hình N là: a ×a ×a Thể tích hình M là: (a×3)×(a×3)×(a×3) =(a×a×a)×(3×3×3)= (a×a× a) × 27 Vậy Vcủa hình M gấp 27 lần V hình N - HS trả lời - HS lắng nghe TẬP LÀM VĂN TIẾT 48: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT (tiếp theo) I MỤC TIÊU. (32)- Ôn luyện, củng cố kĩ lập dàn ý văn tả đồ vật 2 Kĩ năng: - Ơn luyện kĩ trình bày miệng dàn ý văn tả đồ vật- trình bày mạch lạc, rõ ràng, tự nhiên, tự tin 3 Thái độ - HS chủ động làm bài, học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. -Tranh ảnh số đồ vật - Bảng phụ III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y VÀ H CẠ Ọ HĐ GV HĐ HS A KT cũ: (3’) - Mời học sinh đọc đoạn văn tả hình dáng, cơng dụng đồ vật gần gũi - Gv nhận xét, đánh giá B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Ghi đầu bài. 2 Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài tập 1: (17’) a) Chọn đề bài: - Mời học sinh đọc đề SGK - GV gợi ý: Các em cần chọn đề văn cho đề phù hợp với Có thể chọn tả sách Tiếng Việt lớp 5, tập (hoặc đồng hồ báo thức); chọn tả đồ vật nhà em yêu thích (cái ti vi, bếp ga, giá sách, lọ hoa, bàn học…) ; đồ vật quà có ý nghĩa sâu sắc với em, … b) Lập dàn ý: - Mời học sinh đọc gợi ý SGK - Mời học sinh nói đề chọn - Y/C hs dựa vào gợi ý viết dàn ý giấy nháp GV phát bảng phụ cho học sinh làm - YC học sinh làm bảng phụ dán lên bảng lớp GV h/s nhận xét, hoàn chỉnh dàn ý - YC học sinh tự sửa bài, giáo viên nhắc : dàn ý bạn, em cần sửa theo ý riêng mình, khơng bắt chước - Mời vài học sinh đọc dàn ý Bài tập 2: (16’) - Mời học sinh đọc yêu cầu gợi ý - YC học sinh dựa vào dàn ý lập, trình bày miệng văn tả đồ vật - Gv nhận xét cách chọn đồ vật để tả, cách xếp phần dàn ý, cách trình - HS đọc - Lớp nhận xét - Lập dàn ý miêu tả đồ vật sau đây: a) Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai b) Cái đồng hồ báo thức c) Một đồ vật nhà mà em yêu thích d) Một đồ vật quà có ý nghĩa sâu sắc với em e) Một đồ vật viện bảo tàng nhà truyền thống mà em có dịp quan sát - Học sinh đọc gợi ý SGK - Học sinh nói đề chọn - Vài học sinh đọc - Nói nhóm, nói trước lớp theo dàn ý lập - HS tập nói nhóm (33)bày - YC lớp chọn người trình bày hay Vd có cách trình bày thành câu hồn chỉnh b) Thân bài: - Chiếc đồng hồ xinh Vỏ nhựa màu đỏ tươi, vòng nhỏ để cầm nhỏ màu vàng - Đồng hồ có kim, kim to màu đỏ, kim phút gầy màu xanh, kim giây mảnh, dài màu tím - Một góc nhỏ mặt đồng hồ gắn hình gấu bé xíu, ngộ - Đồng hồ chạy pin, nút điều chỉnh phía sau dễ sử dụng - Tiếng chạy đồng hồ êm, báo thức giịn giã, vui tai Đồng hồ giúp em không học muộn 3 Củng cố - Dặn dò: (3’) - Gọi hs có dàn ý hay đọc cho lớp nghe - GV nhận xét tiết học, biểu dương em có ý thức làm tốt - Y/c em nhà ôn lại chuẩn bị sau theo dàn ý lập: - Cả lớp GV nhận xét, chọn người trình bày hay Ví dụ: a) Mở bài: - Em tả đồng hồ báo thức ba tặng em nhân ngày sinh nhật c) Kết bài: - Em thích đồng hồ cảm thấy khơng thể thiếu người bạn ln nhắc nhở em khơng bỏ phí thời gian - Hs đọc dàn ý - HS lắng nghe KHOA HỌC TIẾT 48: AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I MỤC TIÊU. Sau học, học sinh có khả năng: 1 Kiến thức - Nêu số biện pháp phòng tránh bị điện giật; tránh gây hỏng đồ điện; đề phòng điện mạnh gậy chập cháy đường dây, cháy nhà Kĩ năng: - HS nắm kiến thức giải thích phải tiết kiệm lượng điện trình bầy biện pháp tiết kiệm điện 3 Thái độ - HS có ý thức tiết kiệm lượng điện II CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI. - KN ứng phó, xử lí tình - KN bình luận, đánh giá - KN định đảm nhận trách nhiệm III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + Bảng mạch điện vật dụng để thực hành lắp mạch điện như: pin, dây đồng, bóng đèn pin… + Hình trang 94, 94, 95 SGK (34)HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ.(3') - Kể tên vật cho dịng điện chạy qua khơng cho dịng điện chạy qua? - Thế vật dẫn điện? Vật cách điện? - Nhận xét, kết luận B Bài mới.(30’) HĐ1 Giới thiệu (1') HĐ2 Thảo luận biện pháp phòng tránh bị điên giật.(10') * Mục tiêu: HS nêu số biện pháp phòng tránh bị điện giật * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV giao nhiệm vụ thảo luận cho nhóm + TL tình dễ dẫn đến bị điện giật biện pháp đề phòng điện giật? + Khi nhà trường bạn cần phải làm để tránh nguy hiểm điện cho thân cho người khác? Bước 2: Làm việc lớp - Từng nhóm báo cáo kết thảo luận * GV giảng: Cầm phích điện dính nước cắm vào ổ điện bị điện giật; ngồi khơng nên chơi nghịch nơi có điện.… HĐ3: TL việc tiết kiệm điện (12') * Mục tiêu: HS giải thích lí phải tiết kiệm lượng điện trình bày biện pháp tiết kiệm điện * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp - HS thảo luận câu hỏi sau: + Tại ta phải sử dụng điện tiết kiệm ? + Nêu biện pháp để tránh lãng phí lượng điện Bước 2: Làm việc lớp - Mời số em trình bày Bước 3: HS liên hệ với việc sử dụng điện nhà theo gợi ý sau: + Mỗi tháng gia đình bạn thường dùng hết số điện? + Tìm hiểu xem gia đình bạn có thiết bị, - Một số HS nêu - Các nhóm thảo luận + Các tình huống: Thả diều nơi có đường dây điện, sờ tay vào ổ điện + Các biện pháp phịng tránh: khơng thả diều nơi có đường dây điện, không sờ tay vào ổ điện, trẻ em sử dụng đồ dùng điện - Khi sử dụng đồ dùng điện phải cẩn thận - Các nhóm trình bầy kết thảo luận + Vì điện tài nguyên quý quốc gia, lượng điện vô tận + Không bật loa to; Ra khỏi nhà tắt quạt, bóng điện; Chỉ bật điện cần thiết (35)máy móc sử dụng điện Theo bạn việc sử dụng điện loại máy móc hợp lí chưa? Có thể làm để tiết kiệm điện? - Gv nhắc nhở HS có ý thức chung việc tiết kiệm điện * Có nhiều quan điểm khác việc tiết kiệm sử dụng điện Chúng ta sẽ lựa chọn làm theo quan điểm nào ? 3 Củng cố, dặn dò.(2') - Cần làm để tránh lãng phí điện? HS đọc ghi nhớ SGK - Nhận xét tiết học, - Chuẩn bị sau ôn tập vật chất lượng * Chúng ta lựa chọn làm theo quan điểm: sử dụng hợp lí, tiết kiệm, hiệu lượng điện HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỐI SÔNG BÀI 19: CHÚNG MÌNH LÀ MỘT ĐỘI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Học xong này, HS: - Thực kĩ hợp tác với bạn bè người công việc chung lớp, trường, gia đình cộng đồng nơi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh *Khởi động B Hoạt động thực hành 1 Tình huống * Kết luận 2 Thông điệp hợp tác * Kết luận 3 Hợp tác thực nhiệm vụ - Lớp hát * HĐ nhóm - Đọc thầm tình phiếu học tập - Đưa cách xử lí tình - Trao đổi, bình chọn bạn có cách xử lí tình hay * HĐ nhóm - Suy nghĩ xây dựng thông điệp hợp tác - Ghi giấy - Thống kết quả, xây dựng thơng điệp chung cho nhóm - Thư kí ghi giấy A0 - Trưng bày thơng điệp trước lớp * HĐ nhóm (36)* Kết luận C Hoạt động ứng dụng - Hợp tác với bạn bè nhóm, lớp thực nhiệm vụ học tập, hoạt động tập thể hoạt động cộng đồng cùng thực nhiệm vụ cụ thể: + Vẽ tranh chủ đề “Ngôi trường xanh” + Viết giới thiệu di tích lịc sử danh lam thắng cảnh, sản phẩm truyền thống địa phương - Cả nhóm thảo luận lựa chọn nhiệm vụ - Thống kết quả, phân công nhiệm vụ cụ thể cho bạn - Trưng bày thông điệp trước lớp KỸ THUẬT TIẾT 24: LẮP XE BEN I MỤC TIÊU: - Chọn đủ chi tiết để lắp xe ben - Lắp xe ben kĩ thuật, quy trình - Rèn luyện tính cẩn thận thao tác lắp , thảo chi tiết xe ben * Tích hợp: GDSDNLTK& HQ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -GV: mẫu xe ben lắp sẵn - HS: Bộ lắp ghộp mụ hỡnh kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ: - Kiểm tra đồ dùng học sinh B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: - Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu học 2 Dạy mới a Hoạt động Quan sát, nhận xét mẫu - Cho học sinh quan sát mẫu xe ben lắp sẵn - GV cho học sinh quan sát toàn quan sát phận - Để lắp xe ben, theo em cần lắp phận? Hóy kể tờn cỏc phận đó? - Học sinh lắng nghe để xác định nhiệm vụ - Học sinh quan sát (37)b Hoạt động2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Hướng dẫn chọn chi tiết - Gọi HS lên bảng gọi tên chọn loại chi tiết theo bảng sgk - GV nhận xét, bổ sung xếp chi tiết chọn vào nắp hộp theo loại chi tiết Lắp phận Lắp khung sàn xe giá đỡ( H 2-sgk) Yêu cầu HS quan sỏt kĩ hỡnh (sgk) trả lời cõu hỏi ? Để lắp khung sàn xe giá đỡ, em cần phải chọn chi tiết nào? + Gọi HS khác lên lắp khung sàn xe + GV tiến hành lắp giá đỡ Lắp sàn ca bin đỡ( H.3-SGK) - Để lắp sàn ca bin đỡ, chi tiết hình , em phải chọn thêm chi tiết nào? GV tiến hành lắp chữ L vào đầu thẳng 11 lỗ với chữ U dài Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau(H.4 - SGK) - Yờu cầu học sinh quan sát hình, sau gọi học sinh lên trả lời câu hỏi SGK lắp trục hệ thống - GV nhận xét hướng dẫn học sinh lắp tiếp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau Trong lắp, GV lưu ý HS biết vị trớ, số lượng vũng hóm trục bánh xe Lắp trục bánh xe trước(h5a- SGK) - Gọi học sinh lên lắp trục bánh xe trước - Toàn lớp quan sát bổ sung bước lắp bạn - GV nhận xét, bỏ sung cho hoàn thiện bước lắp Lắp ca bin.(H5b- SGK) Bộ phận học sinh lắp nhiều lớp vỡ GV gọi HS lờn lắp, cỏc HS khỏc quan sỏt, bổ sung cỏc bước lắp - học sinh nêu chọn - thẳng 11 lỗ, thẳng6 lỗ, thẳng lỗ, chữ L dài, chữ U dài) - Học sinh nêu - học sinh thực hành - Học sinh quan sát - Học sinh nêu - Học sinh quan sát - Học sinh quan sát trả lời câu hỏi - Học sinh quan sát - Học sinh thực hành (38)của bạn Lắp ráp xe ben(H.1_ SGK) - GV tiến hành lắp ráp xe ben theo bước SGK Các bước lắp khác, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi sgk gọi HS lên lắp 1- bước - Kiểm tra sản phẩm Hướng dẫn tháo rời chi tiết C Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét chuẩn bị học sinh, tinh thần thái đọ học tập kĩ lắp ghép xe ben SINH HOẠT TUẦN 24 I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Nhận ưu, khuyết điểm thân tuần qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Ghi chép tuần III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y H C:Ạ Ọ Hoạt động GV Hoạt động HS A/ ổn định tổ chức: GV yêu cầu HS hát B/ Nội dung sinh hoạt: 1.Các tổ trưởng nhận xét tổ: - GV theo dõi, nhắc HS lắng nghe 2 Lớp trưởng nhận xét. - GV yc HS lắng nghe, cho ý kiến 3 GV nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét tình hình lớp mặt * Ưu điểm: ……… ……… ……… ……… ……… * Nhược điểm: ……… ……… ……… ……… 4 Phương hướng tuần 25 - GV yêu cầu HS thảo luận phương - Lớp phó văn thể cho lớp hát - Các tổ trưởng nhận xét hoạt đông tổ - HS lắng nghe - Lớp trưởng lên nhận xét chung hoạt động lớp mặt - Lớp lắng nghe - Lớp bổ sung (39)hướng cho tuần tới - GV theo dõi, hướng dẫn học sinh thảo luận, thống ý kiến - Tiếp tục chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ + Tích cực kiểm tra 15 phút đầu làm nhà bạn + Tích cực luyện viết chữ đẹp +Thực tốt ATGT: + Vệ sinh lớp trường sẽ, lao động chuyên tích cực 5 Tổng kết sinh hoạt - GV lớp sinh hoạt văn nghệ - GV nhận xét học - HS thảo luận cho ý kiến - Lớp thống (40)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao án tuần 23; 24, giao án tuần 23; 24