giáo án tuần 10 Ngôi nhà gia đình ở

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:44

- Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một lô tô ngôi nhà tương ứng với ngôi nhà để các góc chơi trẻ vừa đi vừa hát “ Nhà của tôi” khi có hiệu lệnh về đúng nhà trẻ phải về đúng nhà tương ứng v[r] (1)Tuần: 10 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: Thời gian thực hiện:3 tuần Tên chủ đề nhánh : Số tuần thực tuần A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị Đ ón t rẻ C i T h d c n g 1.Đón trẻ - Cơ đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân - Chơi hoạt động theo ý thích góc tự chọn 2.Trò chuyện chủ đề - Trò chuyện với trẻ đồ dùng đồ chơi gia đình =>Giáo dục kĩ giao tiếp, hợp tác với bạn bè biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng điện nước 3.Thể dục buổi sáng - Trẻ yêu thích đến lớp, biết xếp đồ dùng cá nhân vào nơi quy định - Trẻ chơi ngoan, chơi đồn kết - Trị chuyện với trẻ đồ dùng gia đình - Phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ - Trẻ biết sử dụng lượng tiết kiệm - Phát triển phối hợp vận động thể - Biết lợi ích việc luyện tập thể dục - Trẻ biết tập động tác - Trường lớp - Trang phục cô gọn gàng - Đồ dùng, đồ chơi - Tranh ảnh chủ đề - Sân tập phẳng, xắc xô - Nhạc “ Đồ dùng bé yêu” GIA ĐÌNH Từ ngày 26 /10/2020 đến ngày 13/11/2020 Ngơi nhà gia đình (2) HOẠT ĐỘNG Hướng dẫn giáo viên Hoạt động trẻ 1.Đón trẻ - Cô đến sớm trước 15 phút mở cửa thơng thống phịng học - Cơ đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ - Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định - Cho trẻ chơi đồ chơi théo ý thích góc 2 Trò chuyện đồ dùng đồ chơi gia đình - Cho trẻ hát “đồ dùng bé yêu” - Các vừa hát hát gì? - Bài hát nói đến đồ dùng gì? - Các kể tên đồ dùng =>Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn đồ dùng gia đình 3 Thể dục sáng ( Cô kiểm tra sức khỏe trẻ) a)Khởi động. - Cơ cho trẻ thành vịng trịn, vừa vừa hát “Đồ dùng bé yêu”, kết hợp kiểu chân - Cho trẻ xếp thành hàng theo tổ b)Trọng động. * Cho trẻ tập tập phát triển chung: + ĐT Hô hấp: Hít vào thở + ĐT Tay: Đưa trước gập khủy tay( 3L*8N) + ĐT Bụng: quay sang trái sang phải + ĐT Chân: Ngồi quay người sang hai bên + ĐT Bật: Bật tách khép chân - Cô cho trẻ tập 2L*8N - Cô quan sát bao quát trẻ, nhận xét tuyên dương trẻ c)Hồi tĩnh. - Cho trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng xung quanh lớp 4 Điểm danh - Cô gọi tên trẻ theo sổ điểm danh - Trẻ chào cô, chào bố mẹ - Trẻ cất đồ dùng cá nhân - Trẻ hát - Đồ dùng bé yêu - Trẻ kể - Vâng - Trẻ thực - Trẻ vòng tròn - Trẻ xếp hàng - Trẻ tập - Trẻ nhẹ nhàng - Trẻ cô A TỔ CHỨC CÁC Hoạt (3)H oạ t đ ộn g n go ài t rờ i 1.Hoạt động có chủ đích. - Dạo chơi, quan sát thời tiết - Quan sát tranh trò chuyện vè đồ dùng gia đình 2.Trị chơi vận động - Tung bắt bóng - Lộn cầu vòng - Mèo đuổi chuột 3.Chơi tự do - Chơi với đu quay cầu trượt - Vẽ tự do, vẽ phấn sân - Trẻ biết quan sát thời tiết - Trẻ biết trò chuyện đồ dùng gia đình - Trẻ biết cách chơi, luật chơi hứng thú chơi trị chơi - Trẻ biết đồn kết phối hợp nhịp nhàng với bạn chơi - Trẻ vui vẻ sau hoạt động , biết giữ an toàn chơi - Địa điểm quan sát - Tranh đồ dùng gia đình - Địa điểm - Trang phục gọn gàng - Địa điểm - Đồ chơi HOẠT ĐỘNG (4)1.Hoạt động có mục đích * Quan sát thời tiết - Các quan sát cho cô xem thời tiết hôm nào? - Có lạnh khơng? => Giáo dục trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết * Quan sát tranh đồ dùng gia đình - Cô gợi ý cho trẻ quan sát - Các quan sát tranh vẽ gì? - Cái quạt dùng làm gì? - Ti vi dùng làm gì? - Giường để làm ? - Ngồi đồ dùng biết đồ dùng nhà ? + À gia đình có nhiều đồ dùng gia đình như: Cái giường,cái tủ,cái quạt,cái bàn,cái ghế nhiều đồ dùng khác - Vậy dùng đồ dùng phải làm để bảo vệ giữ gìn chúng? => Giáo dục trẻ: Yêu quý bảo vệ đồ dùng gia đình 2 Trị chơi vận động - Cơ giới thiệu tên trị chơi, cách chơi, luật chơi * Trị chơi: “ Tung bắt bóng” Cách chơi: Cơ phát cho bạn bóng nhiệm vụ hai lòng bàn tay áp sát bóng tung bóng lên cao sau bắt bóng hai tay bóng rơi xuống * Trò chơi:“ Mèo đuổi chuột - Cách chơi: Cho trẻ cầm tay đứng thành vòng tròn rộng, cô chọn bạn bạn làm chuột, bạn làm mèo, Mèo chuột đứng quay lưng vào vòng tròn, nghe hiệu lệnh đuổi bắt chuột luồn qua ngách hang để chốn mèo, Mèo phải nhanh chân đuổi để bắt chuột, thực cho trẻ đọc lời ca đồng dao “Mèo đuổi chuột” - LC: Bạn chuột mà bị mèo bắt đổi vai chơi * Trò chơi: “Lộn cầu vồng”Tương tự cô nêu cách chơi luật chơi - Tổ chức cho trẻ chơi 3 Chơi tự do - Cô động viên quan sát trẻ chơi đồn kết khơng tranh dành đồ chơi nhau.- Phát phấn cho trẻ vẽ sân =>Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, - Trẻ đến địa điểm - Trẻ quan sát, trả lời -Trẻ quan sát - Có quạt - Quạt mát - Để xem - Để ngủ - Trẻ lắngnghe - Trẻ lắng nghe Trẻ chơi -Trẻ chơi - Vâng ạ! A TỔ CHỨC CÁC (5)động H oạ t đ ộn g c 1.Góc phân vai - Phân vai thành viên gia đình mua sắm đồ dùng 2.Góc xây dựng - Lắp giáp đồ dùng gia đình bàn, ghế, tủ 3.Góc nghệ thuật - Tơ màu, vẽ,xé dán ngơi nhà gia đình - Biểu diễn hát chủ đề 4.Góc học tập sách - Làm sách tranh, xem tranh ảnh đồ dùng gia đình Trẻ biết nhập vai thành viên gia đình - Trẻ chơi đồn kết với bạn - Trẻ biết cách xắp xếp hình khối tìm quy luật chúng để tạo sản phẩm có ý nghĩa - Phát triển trí tưởng tượng,sáng tạo trẻ - Biểu diễn cách tự nhiên thể tình cảm qua hát -Phát triển trí tưởng tượng,sáng tạo - Rèn tính kiên trì -Tranh ảnh trẻ quan sát - Bộ lắp ghép, khối - Bút sáp màu, bút chì, giấy màu,keo dán - Dụng cụ âm nhạc -Tranh ảnh đồ dùng gia đình HOẠT ĐỘNG (6)1 Thỏa thuận chơi - Cơ cho trẻ kể góc chơi lớp - Cô giới thiệu chủ đề chơi trẻ trao đổi thảo luận, cho trẻ nêu ý tưởng chơi góc theo chủ đề, trẻ thống nội dung chơi góc - Cơ cho trẻ lựa chọn góc chơi theo ý thích - Góc chơi đóng vai + Các đóng vai thành viên gia đình mua sắm đồ dùng nhà - Góc chơi xây dựng : + xây dựng lắp ghép đồ dùng gia đình - Góc nghệ thuật + Các họa sĩ tô màu ,vẽ, nặn, đồ dùng đồ chơi gia đình, biểu diễn hát múa, đọc thơ chủ đề - Góc sách + Chúng góc sách để làm sách tranh, xem tranh ảnh, tập kể chuyện theo tranh đồ dùng gia đình - Góc thiên nhiên + Các chơi phân loại tranh số đồ dùng đồ chơi tranh ảnh gia đình - Cơ vừa giới thiệu góc chơi bạn muốn góc chơi nào? - Vì muốn góc chơi? - Bây chơi góc nhẹ nhàng góc - Cơ dặn trẻ chơi phải đồn kết khơng tranh giành đồ chơi bạn, chơi xong phải cất đồ dùng, đồ chơi nơi quy định - Cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi 2 Q trình chơi - Cơ đến góc hướng dẫn trẻ bao qt trẻ chơi - Các giáo làm đấy! - Các góc thiên nhiên để chăm sóc cảnh nhé! - Trẻ chơi xong cho trẻ tham quan góc chơi, cho trẻ tự nhận xét góc chơi mình, bạn - Cô nhận xét trẻ chơi 3 Kết thúc q trình chơi: - Cơ nhắc trẻ thu gọn đồ chơi.Cô nhận xét trẻ chơi. - Trẻ Lắng nghe - Trẻ đóng vai chơi - Trẻ tơ, vẽ đồ dùng gia đình - Trẻ nhận góc chơi - Trẻ thực - Trẻ chơi - Trẻ thực - Trẻ nghe - Trẻ cất đồ dùng đồ chơi A TỔ CHỨC CÁC Hoạt (7)H oạ t đ ộn g ăn 1.Trước ăn 2.Trong ăn 3 Sau ăn - Trẻ biết rửa tay, rửa mặt sẽ,đúng cách - Biết tiết kiệm nước rửa tay Nhận khăn mặt -Ăn hết xuất mình.khơng làm rơi vãi thức ăn - Khơng nói chuyện ăn - Trẻ biết giữ vệ sinh - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn -Nước,xà phịng, khăn mặ -Bát,thìa, đĩa đựng cơm.khăn lau tay - Khăn lau miệng H oạ t đ ộn g n gủ 1.Trước ngủ 2.Trong ngủ 3.Sau ngủ -Trẻ có giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc - Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh trước ngủ - Nằm ngủ tư thế, khơng nói chuyện ngủ - Trẻ có tư ngủ thoải mái - Trẻ biết vệ sinh sau ngủ dậy - Trẻ biết tập động tác vận động chiều cô - Trẻ biết để bát vào nơi quy định - Trẻ biết vệ sinh cá nhân -Xà phòng, Nước, Khăn lau - Khăn rửa mặt - Sập ngủ, chăn - Nước, khăn lau tay, khăn lau miệng - Bàn ăn, thức ăn, khăn lau tay HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1.Trước ăn - Cô giới thiệu thao tác rửa tay, rửa mặt cho trẻ nghe - Cô cho trẻ thực thao tác rửa tay, rửa mặt (8)2.Trong ăn - Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cơ động viên khích lệ trẻ ăn, bao quát giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn 3.Sau ăn - Trẻ ăn xong nhắc trẻ lau miệng - Cho trẻ vệ sinh, rửa tay - Trẻ mời - Trẻ thực - Trẻ đivệ sinh 1.Trước ngủ - Cơ cho trẻ vào phịng ngủ,Cơ kê phản dải chiếu, lấy gối cho trẻ - Cô điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ phòng ngủ - Cho trẻ ngủ nằm tư - Cho trẻ đọc thơ ngủ 2.Trong ngủ - Cơ bao qt trẻ ngủ ý tình xảy - Khi trẻ ngủ sửa tư ngủ cho trẻ 3.Sau ngủ - Sau trẻ ngủ dậy nhắc trẻ cất gối vệ sinh - Tổ chức cho trẻ vận động nhẹ nhàng bài: “Đu quay” - Tổ chức cho trẻ ăn quà chiều - Cô cho trẻ lấy ghế ngồi vào bàn ăn - Trẻ thực - Trẻ đọc thơ - Trẻ ngủ - Trẻ thực - Trẻ ăn A TỔ CHỨC CÁC Hoạt (9)C i h oạ t độ n g th eo ý t h íc h 1.Ơn tập: - Trẻ ôn lại học buổi sáng - Cho trẻ học sách kĩ sống, tạo hình, môi trường xung quanh 2 Chơi theo ý thích - Trẻ chơi theo ý thích góc tự chọn 3.Nêu gương - Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần - Trẻ ôn lại học buổi sáng -Trẻ biết làm quen với sách kĩ sống, tạo hình, mơi trường xung quanh - Trẻ biết chơi hoạt động theo ý thích góc - Trẻ chơi xong biết cất dọn đồ chơi nơi quy định - Biểu diễn tự nhiên, thuộc hát chủ đề mà trẻ học - Trẻ thuộc hát chủ đề gia đình - Biết nhận xét mình, nhận xét bạn - Trẻ nhận ưu điểm, khuyết điểm bạn , - Các học -Sách tạo hình, mtxq, kĩ sống - Đồ chơi góc - Tủ đựng đồ Chơi - Bài hát, băng nhạc - Phách tre, xắc xô, trống, đàn… - Bảng cắm cờ, cờ, phiếu bé ngoan - Phiếu bé ngoan T rả t rẻ 1.Trả trẻ - Trẻ biết chào cô bạn về, biết chào ông, bà, bố mẹ - Trẻ biết tự lấy đồ dùng nhân - Trẻ chào - Đồ dùng cá nhân chủa trẻ HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1 Ôn lại hoạt động buổi sáng - Cho trẻ kể chuyện “tích chu”, hát “Nhà tôi” - Cho trẻ làm quen với sách kĩ sống, tạo hình, mơi trường xung quanh - Trẻ hat, kể chuyện (10)+ Động viên khuyến khích trẻ 2.Chơi theo ý thích + Cơ cho trẻ góc chơi trẻ thích + Cơ giáo dục trẻ chơi đồn kết, khơng tranh giành đồ chơi, chơi đoàn kết với ban bè =>Giáo dục kĩ giao tiếp, hợp tác với bạn bè biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng điện nước 3 Nêu gương : - Biểu diễn văn nghệ + Cô cho trẻ hát, biểu diễn hát : Nhà tôi, Cả nhà thương + Cơ động viên khuyến khích trẻ - Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Nhận xét - nêu gương cuối ngày- cuối tuần + Cô mời tổ đứng lên bạn nhận xét + Cô nhận xét trẻ + Tổ chức cho trẻ cắm cờ cuối ngày + Phát bé ngoan cuối tuần - Trẻ chơi -Trẻ biểu diễn văn nghệ Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Trẻ nhận xét - Trẻ cắm cờ 1.Trả trẻ + Vệ sinh cá nhân trẻ - Trẻ lấy đồ dùng cá nhân nơi quy định. - Trả trẻ phụ huynh - Cô giáo dục trẻ biết chào cô, chào bố mẹ - Trẻ lấy đồ dùng đồ chơi - Trẻ chào cô B HOẠT ĐỘNG HỌC Thứ ngày 09 tháng 11 năm 2020 Tên hoạt động: Thể Dục VĐCB : Chạy theo đường dích dắc TCVĐ : Mèo đuổi chuột (11)I Mục đích - yêu cầu 1 Kiến thức - Trẻ biết thực VĐCB “Chạy theo đường dích dắc” - Trẻ biết tên vận động, biết tên trò chơi ,cách chơi, luật chơi 2 Kỹ năng - Phát triển tính tập trung ý - Rèn khả nhanh nhẹn khéo léo 3 Thái độ - Giáo dục trẻ có tinh thần tập thể, biết lắng nghe ý học II Chuẩn bị 1 Đồ dùng giáo viên trẻ - Bài hát :Nào tập thể dục, - Vạch chuẩn, sắc xơ, bóng, vịng thể dục, đường dích dắc - Trang phục cô trẻ gọn gàng 2 Địa điểm tổ chức - Trong lớp học III Tổ chức hoạt động: HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1: Ổn định tổ chức -Cô cho trẻ hát hát “Nào tập thể dục” +Các vừa hát hát gì? +Bài hát nói điều gì? +Các có thường xun tập thể dục khơng? =>Giáo dục trẻ:Thường xuyên luyện tập thể dục để có thể khỏe mạnh 2 Giới thiệu bài: - Giờ học hôm cô hướng dẫn thực vận động “chạy theo đường dích dắc” có đồng ý khơng ? - Cơ kiểm tra sức khỏe Hướng dẫn. a.Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ vịng trịn khởi động theo “ Đồn tàu nhỏ xíu” Kết hợp kiểu chân,đi nhanh đi chậm,đi khom,đi kiễng gót,đi vẫy tay - Sau cho trẻ chuyển đội hình thành hàng ngang quay mặt phía b Hoạt động 2: Trọng động. - Tập tập phát triển chung kết hợp nhạc bàì ba ngon nến lung linh”: Cơ tập trẻ + ĐT Tay: Đưa trước gập khủy tay + ĐT Bụng: Quay sang trái sang phải + ĐT Chân: Ngồi quay người sang bên + ĐT Bật: Bật tách khép chân =>Chuyển đội hình thành hàng dọc đứng đối diện - Trẻ hát cô -Trẻ trả lời -Bạn tập thể dục -Có -Trẻ trả lời theo ý hiểu -có - Khởi động theo hiệu lệnh - Xếp đội hình hàng ngang (12)nhau -VĐCB: Chạy theo đường dích dắc - Cơ thực mẫu lần 1:Khơng phân tích - Cơ thực mẫu lần 2: Hướng dẫn phân tích cho trẻ TTCB:Đứng trước vạch xuất phát hai tay chống hông Thực hiện: Khi nghe hiệu lệnh (sắc xơ) chạy phía trước, chạy theo đường dích dắc, chạy hết dduowngd dích dắc cuối hàng đứng + Cô vừa thực vận động gì? - Mời trẻ lên thực mẫu - Sau cho bạn lên thực - Cho tổ, nhóm ,cá nhân trẻ thực - Cơ động viên khuyến khích trẻ chưa thực cịn chưa mạnh dạn - Cho trẻ thi đua xem tổ chạy theo đường dích dắc nhanh - Cơ động viên khuyến khích trẻ - Trị chơi vận động:“ Mèo đuổi chuột” - Cách chơi: Cho trẻ cầm tay đứng thành vòng tròn rộng, cô chọn bạn bạn làm chuột, bạn làm mèo, Mèo chuột đứng quay lưng vào vòng tròn, nghe hiệu lệnh đuổi bắt chuột luồn qua ngách hang để chốn mèo, Mèo phải nhanh chân đuổi để bắt chuột, thực cho trẻ đọc lời ca đồng dao “Mèo đuổi chuột” - LC: Bạn chuột mà bị mèo bắt đổi vai chơi - Cô tổ chức cho trẻ chơi: 2- lần =>Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn c.Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ xung quanh hít thở nhẹ nhàng 1-2 vịng 4 Củng cố giáo dục + Hôm thực VĐCB gì? + Chơi trị chơi gì? - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để có thể khỏe mạnh Kết thúc:- Nhận xét tuyên dương trẻ - Trẻ quan sát thực - Chạy theo đường dích dắc -Trẻ lên thực cô - Từng trẻ lên thực - Tổ nhóm, cá nhân tập - Trẻ thi đua - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ nhẹ nhàng - Chạy theo đường dích dắc - Mèo đuổi chuột - Lắng nghe (13) Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2020 Tên hoạt động: KPKH: "Tìm hiểu đặc điểm nhà bé" Hoạt động bổ trợ: + Hát: Nhà +Trị chơi: Về nhà I Mục đích - u cầu 1 Kiến thức - Trẻ biết kể ngơi nhà - Trẻ biết so sánh nhà tầng,nhiều tầng 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ phát triển ngôn ngữ cho, nói mạch lạc cho trẻ - Phát triển nhận thức khả quan sát ghi nhớ cho trẻ 3 Thái độ : - Giáo dục trẻ yêu q ngơi nhà có ý thức giữ gìn vệ sinh cho nhà II Chuẩn bị: 1 Đồ dùng cô trẻ: - Hình ảnh nhà tầng mái ngói,nhà tầng mái bằng,nhà nhiều tầng - Xắc xô, que - Lơ tơ hình ảnh ngơi nhà Ngơi nhà tầng, mái ngói, ngơi nhà nhiều tầng 2 Địa điểm - Trong lớp học III – Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ hát ‘ Nhà tôi’ - Các vừa hát hát gì? - Trong hát nhắc đến điều ? - Bạn nhỏ có u q ngơi nhà khơng? =>Giáo dục trẻ yêu quý bảo vệ nhà 2 Giới thiệu : - Hơm tìm hiểu nhà bé 3.Hướng dẫn: a Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điêm ngơi nhà của bé * Cô cho trẻ kể ngơi nhà mình. - Nhà nhà mái ngói hay nhà tầng? - Nhà có màu gì? - Nhà có phịng? Đó phịng nào? - Có cửa sổ, cửa vào? - Trẻ hát - Nhà - nhà - Có - Vâng - Trẻ kể - Trẻ trả lời - Trẻ kể (14)- Xung quanh nhà có gì? - Các có u q ngơi nhà khơng? - Biết u q ngơi nhà khơng vẽ lên tường, không vứt rác bừa bãi nhớ chưa + Các ạ! Mỗi sống hạnh phúc ngơi nhà Ở người gia đình quan tâm, thương yêu chăm sóc dạy dỗ lên người * Giới thiệu kiểu nhà + Quan sát ngơi nhà tầng mái ngói - Các có nhận xét ngơi nhà? - Ngơi nhà có mái con? - Mái ngói có màu ? - Mái nhà có dạng hình gì? - Tường nhà sơn màu gì? - Thân nhà giống hình gì? - Có cửa vào? Có cửa sổ? - Ngơi nhà làm nguyên vật liệu gì? => Đây ngơi nhà mái ngói, mái có màu đỏ có dạng hình tam giác, thân nhà hình chữ nhật, có vào có cửa sổ + Quan sát nhà tầng mái - Các có nhận xét ngơi nhà này? - Con thấy ngơi nhà có đặc điểm gì? - Ngơi nhà sơn màu gì? - Có cửa vào? Bao nhiêu sổ? - Ngơi nhà có hình gì? - Phía ngơi nhà có đặc điểm gì? - Hàng lan can có tác dụng gì? => Đây ngơi nhà mái bằng, sơn màu hồng, có cửa vào, cửa sổ phía trần nhà có lan can để chắn khỏi bị ngã làm đẹp cho nhà + Quan sát nhà nhiều tầng - Các quan sát xem ngơi nhà có tầng? - Ngơi nhà sơn màu gì? - Thân nhà có hình gì? -Từ tầng muốn lên tầng phải lối nào?( Cơ vào cầu thang) => Đây nhà tầng có nhiều phịng, thân nhà có dạng hình chữ nhật, có dạng hình vng - Cơ giới thiệu thêm số nhà nhiều tầng khác: Chung cư, biệt thự b Hoạt động 2: So sánh kiểu nhà - Có - Vâng - Trẻ quan sát - Bằng ngói - Màu đỏ - Hình tam giác - Hình vuông - Trẻ đếm - Trẻ trả lời theo ý hiểu - Trẻ nhận xét - Màu hồng - Trẻ đếm -Ngơi nhà có hình vng - Có lan can - Bảo vệ không bị ngã - Ngôi nhà nhiều tầng - Màu đỏ - Hình chữ nhật - Đi cầu thang (15)* Nhà tầng mái ngói nhà tầng mái - Các có nhận xét ngơi nhà có đặc điểm giống khác - Giống nhau: Đều nhà dùng để ở, nhà tầng có cửa sổ, cửa vào - Khác nhau: nhà tầng có mái ngói màu đỏ khơng có lan can, nhà mái khơng có mái ngói có lan can - Nhà tầng có tầng, nhiều tầng có từ tầng trở lên gọi nhiều tầng * Nhà tầng nhà nhiều tầng - Giống nhau: Đều để - Khác nhau; Nhà tầng thấp Nhà nhiều tầng cao c Hoạt động 3:Trị chơi “ Về nhà” - Cơ giới thiệu tên trò chơi “ Về nhà” - Cách chơi: Cô phát cho trẻ lô tô ngơi nhà tương ứng với ngơi nhà để góc chơi trẻ vừa vừa hát “ Nhà tôi” có hiệu lệnh nhà trẻ phải nhà tương ứng với lơ tơ hình ảnh ngơi nhà mà trẻ cầm - Luật chơi: Bạn chưa nhà nhảy lò cò - Tổ chức cho trẻ chơi,động viên khuyến khích trẻ chơi 4 Củng cố - giáo dục: - Hỏi trẻ vừa tìm hiểu gì? =>Giáo dục trẻ u q ngơi nhà mình,vệ sinh ngơi nhà 5 Kết thúc: - Củng cố nhận xét - tuyên dương trẻ - Trẻ nghe - Trẻ lắng nghe -Trẻ chơi -Tìm hiểu ngơi nhà bé - Trẻ lắng nghe * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… ……… ……… ……… ……… ……… Thứ ngày 11 tháng 12 năm 2019 Tên hoạt động: VĂN HỌC (16)Hoạt động bổ trợ: Hát: Cháu yêu bà I Mục đích- Yêu cầu 1.Kiến thức -Trẻ nhớ tên truyện tích chu, trẻ hiểu nội dung câu truyện, biết tên nhân vật truyện “ Tích chu” 2.Kỹ năng - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ - Rèn kĩ nghe nhận giọng điệu nhân vật 3 Thái độ - Biết nghe lời cô giáo, nghe lời ông bà bố mẹ yêu mến người - Trẻ hứng thú với học II Chuẩn bị 1 Đồ đồ dùng cho giáo viên trẻ: - Tranh minh họa nội dung truyện, hình ảnh powerpoit - Que - Bài hát Cháu yêu Bà 2.Địa điểm tổ chức: - Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định Tổ chức - Cho trẻ hát Cháu yêu Bà - Các vừa hát hát gì? - Bài hát có nhắc đến nhân vật nào? - Bạn nhỏ hát có u bà khơng? - Giáo dục trẻ biết nghe lời, yêu thương người 2.Giới thiệu bài - Hơm có thơ nói hai bà cháu có muốn học thơ khơng? Đó thơ” Tích chu” 3.Hướng dẫn a Hoạt động 1: Cô kể diễn cảm - Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm - Giới thiệu tên truyện “ Tích chu” - Cô đọc lần 2: Kèm tranh minh họa giảng nội dung -> Giảng giải nội dung: Câu chuyện nói cậu bé tích chu, sống bà, ham chơi khơng quan tâm tới bà, khơng rót nước cho bà uống nên bà hóa thành chim để lấy nước uống Được giúp đỡ bà tiên nên tích chu vượt qua nguy hiểm để lấy nước suối tiên cho bà uống, bà uống nước suối - Trẻ hát - Cháu yêu bà - Bà cháu - Có -Vâng -Lắng nghe (17)tiên trở thành người với Tích Chu, từ Tích Chu hết lịng u thương chăm sóc Bà .- Cơ đọc lần 3: Kết hợp hình ảnh powerpoit b.Hoạt động 2: Đàm thoại * Giảng từ khó -“ Quần quât” có nghĩa làm nhiều việc, làm suốt ngày - “ Rong chơi” ham chơi, không giúp đỡ bà - “ Hóa thành” từ người biến thành chim - “Hối hận” có nghĩa bạn biết lỗi với Bà - “ Hăng hái” làm việc thích * Đàm thoại - Cơ vừa kể cho nghe câu chuyện gì? - Trong chuyện có nhân vật nào? - Bà có thương u Tích Chu khơng? - Tại Tích Chu lại khơng thương Bà? - Khi Bà bị ốm bà gọi Tích Chu nào? - Khi bà biến thành chim thái độ Tích Chu lúc nào? - Trên đương tìm Bà Tích Chu gặp ai? Bà tiên nói với Tích Chu? - Tích Chu làm để Bà chở thành người? - Qua câu chuyện nhắc nhở điều gì? => Giáo dục trẻ biết yêu thương, nghe lời giúp đỡ ông bà bố mẹ công việc vừa với sức c.Hoạt động 3: Dạy trẻ kể truyện - Cô kể nối tiếp đoạn gợi ý để trẻ kể tiếp - Cô cho trẻ kể chuyện theo tổ - Cô cho trẻ lên kể chuyện theo tranh - Động viên khuyến khích trẻ kể 4.Củng cố- giáo dục: - Hôm học thơ gì? ->Giáo dục trẻ biết nghe lời ơng bà bố mẹ, giữ gìn bảo vệ ngơi nhà 5 Kết thúc: Tuyên dương trẻ, cho trẻ chơi - Lắng nghe - Tích Chu - Bà, cháu, Bà tiên, Các bạn Tích Chu - Có - Mải chơi - Tích Chu - Sợ - Bà tiên - Đi lấy nước suối tiên - Biết yêu bà - Trẻ kể - Trẻ kể theo tổ - Trẻ kể theo tranh -Tích Chu (18) Thứ ngày 12 tháng 11 năm 2020 Tên hoạt động: TỐN Nhận biết phía trước phía sau thân Hoạt động bổ trợ: Hát “Giấu tay” I.Mục đích- Yêu cầu 1 Kiến thức: - Trẻ nhận biết phía trước - phía sau thân 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ định hướng Phía trước- phía sau thân - Rèn khả tư duy, trí nhớ, ý - Rèn kĩ trả lời câu hỏi 3 Giáo dục: - Giáo dục trẻ u thích mơn học II Chuẩn bị 1 Đồ dùng, đồ chơi - Chùm bóng bay, bóng điện, quạt trần cao, dép , hoa, thảm xốp nhà - Rổ đồ chơi: Bông hoa, giáo án, que chỉ,ti vi, máy tính, 2 Địa điểm:- Trong lớp. III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức : - Cho trẻ hát vận động "Giấu tay " - Vừa hát gì? - Bài hát nói điều gì? - Ngồi tay thể cịn có phận nào? - Các có yêu quý thể khơng? Giáo dục trẻ: u q, giữ gìn bảo vệ phận thể 2 Giới thiệu bài: - Hơm học “Nhận biết phía trước phía sau thân” 3 Hướng dẫn: a, Hoạt động 1: Ơn phía trên– thân - Các quan sát phía có đồ dùng đây? ( bóng bay, bóng điện, quạt trần ) - Các quan sát tiếp( đôi dép, thảm xốp, hoa.) phía - Trẻ hát - Giấu tay - Giấu tay sau lưng - mắt, mũi, miệng - Có - Lắng nghe - Vâng - Trẻ quan sát (19)- Cô nhận xét, sửa sai cho trẻ b, Hoạt động 2: Nhận biết phía trước- phía sau bản thân - Cô tặng cho bạn rổ đồ dùng, lên lấy rổ nào? - Trong rổ có con? - Các để rổ đâu? Vì nhìn thấy? - Các nhìn thấy rổ phía trước - Cô cho lớp, tổ, cá nhân đọc to “phía trước” - Ngồi rổ phía trước cịn có đồ phía trước nữa? - Các lấy bóng đặt phía trước nào? - Bây cất rổ nào? - Các cất rổ đâu nhỉ? - Các có nhìn thấy rổ đồ dùng khơng? - Vì khơng nhìn thấy? - Các ơi! Các khơng nhìn thấy rổ đồ dùng rổ phía sau đấy, phía sau phía mà phải quay mặt lại nhìn thấy - Cơ cho lớp , tổ, cá nhân đọc to “Phía sau” - Vậy nhận biết phía trước phía sau chưa? c, Hoạt đơng 3: Luyện tậpcủng cố. * Trị chơi 1: Ai đốn giỏi - Cách chơi: Cô cho trẻ đứng thành vịng trịn Cơ giơ mũ phía nói tên phía ( trước, sau, trên, dươi) - Luật chơi trẻ đoán sai hát - Tổ chức cho trẻ chơi 2- lần - Nhận xét, khen trẻ * Trò chơi 2: Ai nhanh - Cách chơi nói ( phía trước, sau) trẻ bật nhảy phía đó, nói( phía dưới) đứng lên ngồi xuống - Luật chơi: Trẻ chơi chưa nhảy lò cò - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Nhận xét, khen trẻ Củng cố: - Trẻ quan sát - Hoa - Trẻ trả lời - Trẻ đọc - Trẻ trả lời - Phía trước - Trẻ cất rổ - Phia sau - Không - Ở sau lưng - Trẻ đọc - Rồi - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ lắng nghe (20)- Hỏi trẻ vừa nhận biết phía thân? - Giáo dục trẻ biết yêu quí người biết nghe lời người lớn 5 Kết thúc: - Cô nhận xét tuyên dương - Phía trước sau thân - Lắng nghe * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… Thứ ngày 13 tháng 11 năm 2020 Tên hoạt động: Âm nhạc: Dạy hát: Nhà tôi Nghe hát : Cho con TCÂN : Ai đoán giỏi Hoạt động bổ trợ:: Hát bài” Cả nhà thương nhau” I Mục đích, yêu cầu: 1- Kiến thức: - Trẻ nhớ tên hát, hiểu nội dung hát, thuộc lời hát - Trẻ biết tên tác giả hát nhà nhạc sĩ “ Thu hiền” - Trẻ cảm nhận giai điệu hát 2- Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, hát giai điệu hát - Rèn cho trẻ mạnh dạn, tự tin 3- Thái độ : - Giáo dục trẻ biết yêu thương, lời ông bà, cha mẹ II- Chuẩn bị 1 Đồ dùng - đồ chơi trẻ: - Băng đĩa có hát “ Cả nhà thương nhau, Nhà tôi, cho - Mũ chóp kín, xắc xơ 2 Địa điểm: - Trong lớp III Tổ chức hoạt động: (21)1 Ổn định trò chuyện - Cho trẻ hát Cả nhà thương - Các vừa hát hát gì? - Trong hát có nhắc đến ai? - Gia đình nhà bạn nhỏ có u thương khơng? - Giáo dục trẻ biết yêu thương người biết nghe lời chăm ngoan học giỏi 2 Giới thiệu bài - Hôm cô học hát “Nhà tôi” nhạc sĩ Thu Hiền sáng tác 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1: Dạy hát “Nhà tôi” - Cô dẫn dắt vào - Cô giới thiệu tên hát: Nhà - Cô hát lần 1: giới thiệu tác giả “Thu Hiền” - Cô hát lần 2: Làm động tác minh họa - Giảng nội dung: Bài hát nói ngơi nhà bạn nhỏ gần gũi yêu thương, với tình yêu thành viên gia đình bạn nhỏ tự hào ngơi nhà * Dạy trẻ hát - Cơ khuyến khích lớp hát cô lần - Cô ý sửa sai cho trẻ - Cơ khuyến khích trẻ đứng đậy hát với hình thức khác nhau: tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát (Cơ khuyến khích trẻ sử dụng xắc xô, phách tre ) - Cô ý bao quát, sửa sai cho trẻ - Cô lớp hát lại lần b.Hoạt động 2: Nghe hát: Cho con - Cô hát lần 1: - Vừa cô hát cho nghe hát cho nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác - Giảng nội dung: Bài hát nói tình cảm bố mẹ dành cho con, mong cho điều tốt đẹp nhất, hát thể niềm yêu thương tự hào cha mẹ giành cho - Cô hát lần 2: Kết hợp vỗ tay theo nhịp - Cho trẻ nghe giai điệu hát ( 1ần) - Trong nghe cô làm động tác khuyến khích trẻ làm động tác minh họa cho hát C.Hoạt động 3: Trò chơi: Ai đoán giỏi: Trẻ hát - Cả nhà thương - Bố mẹ, - Có -Trẻ trả lời - Trẻ ý - Trẻ lắng nghe - Trẻ hát - Trẻ ý - Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát - Trẻ lắng nghe - Trẻ hửơng ứng cô (22)- Cách chơi: Cô mời bạn lên đội mũ chóp kín mời 1-2 bạn lên hát,nhiệm vụ bạn đội mũ đoán tên bạn vừa hát bạn hát - Cơ cho trẻ chơi 2-3 lần - Cô bao quát trẻ chơi 4 Củng cố - giáo dục: - Bạn giỏi cho cô biết cô vừa học hát gì? - Được chơi trị chơi gì? - > Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng biết nghe lời người lớn, chăm ngoan học giỏi 5 Kết thúc:- Cô nhận xét – cho trẻ chơi - Trẻ chơi - Nhà - Ai đoán giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuần 10 Ngôi nhà gia đình ở, giáo án tuần 10 Ngôi nhà gia đình ở