Giáo án 5-6 tuổi: tuần 17-Một số loại cây

35 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:41

- Những cây nào là được trồng để làm cảnh?( Cô cho trẻ kê và cho trẻ cùng quan sát trò chuyện về 1 số cây cảnh trồng trong trường).. - Ai có nhận xét về cây đó?; Nó có những bộ phận gì?;[r] (1)CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT -TẾT VÀ MÙA XUÂN Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/12/2016 đến 20/01/2017 TUẦN 17-CHỦ ĐỀ NHÁNH 2-MỘT SỐ LOẠI CÂY Thời gian thực hiện: Từ ngày 26 đến 30/12/2016 CHỦ ĐỀ 5 (Thời gian thực hiện: tuần Chủ đề nhánh 2 Tuần 17 (Thời gian thực hiện: tuần TỔ CHỨC CÁC (2)Đ Ó N T R - Cơ đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng nơi quy định Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ nhà - Cho trẻ quan sát số loại có lớp, quan sát chồi non cho trẻ kể tên vài trẻ biết - Trị chuyện ích lợi nước loại - Trẻ chơi theo ý thích xem tranh truyện số loại - Trực nhật: Chăm sóc góc thiên nhiên (tưới cây, lau lá) - Trẻ biết cất đồ dùng cá nhân nơi quy định; Giáo viên biết tình hình sức khoẻ trẻ trước trẻ đến lớp - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm số loại - Biết ích lợi nước phát triển laọi - Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm số loại qua tranh ảnh - Trẻ biết làm số cơng việc đơn giản để chăm sóc cây: Lau cây, tưới nước, nhổ cỏ cho - Tủ đựng đồ cá nhân trẻ - Tranh ảnh số loại cho trẻ quan sát - Một sơ chậu góc thiên nhiên - Dụng cụ chăm sóc T H D C S N G - Trẻ tập động tác + ĐT hô hấp: Thổi nơ bay + Động tác tay: Hai tay đưa trước, gập trước ngực + Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang bên + ĐT chân: Ngồi khuỵu gối + Động tác bật: Bật tiến phía trước - Trẻ biết xếp hành nhanh nhẹn theo hiệu lệnh cô - Trẻ tập động tác dứt khốt, xác theo nhạc hát - Phát triển thể lực cho trẻ - Băng đài - Sân tập thể dục phẳng, Đ IỂ M D A N H - Cô điểm danh trẻ theo danh sách lớp - Trẻ biết trả lời cô gọi đến tên - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm, lớp THẾ GIỚI THỰC VẬT VÀ TẾT. Từ ngày 19/12/2016 đến 20/01/2017) Một số loại cây. Từ ngày 26 đến 30/12/2016) HOẠT ĐỘNG (3)+ Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân nơi quy định Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ trẻ + Hát : " Em yêu xanh" - Các vừa hát hát gì? - Các biết loại kể cho cô bạn nghe? - Các loại có đặc điểm cấu tạo gồm gì?( Cơ cho nhiều trẻ kể) + Cơ cho trẻ quan sát số có lớp trao đổi đặc điểm - Cho trẻ quan sát mầm non trò chuyện trẻ - Các có biết phát triển xanh tốt nhờ yếu tố khơng? + Cơ trị chuyện với trẻ ích lợi nước phát triển xanh - Muốn lên xanh tốt phải làm gì? -> Cơ khái qt lại giáo dục trẻ + Cho trẻ xem tranh ảnh số loại + Cho trẻ trực nhật: Chăm sóc góc thiên nhiên Trẻ vui vẻ vào lớp Trẻ trò chuyện cô Trẻ lắng nghe Trẻ trực nhật * Khởi động: - Cơ cho trẻ vịng trịn theo nhạc có hiệu lệnh cho trẻ đi, chạy kiểu * Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo nhạc hát: Em yêu xanh * Hồi tĩnh: - Cho trẻ lại nhẹ nhàng – vòng quanh sân tập Trẻ tham gia tập thể dục sáng cô bạn - Cô điểm danh trẻ theo danh sách Trẻ cô NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ 1 Hoạt động có chủ đích: * Quan sát sân trường - Trẻ biết tên gọi, đặc (4)C H Ơ I, H O T Đ N G N G O À I T R I * Quan sát môi trường xanh -sạch - đẹp * Tập tưới cây, nhổ cỏ, nhặt rụng.0 * Tết đồ chơi, làm đồ chơi loại 2 Trị chơi vận động. + Tìm cho + Lá gió, + Cây cao cỏ thấp 3 Chơi với đồ chơi thiế bị ngoài trời. cây xanh sân trường - Rèn kỹ quan sát, nhận xét kỹ ngôn ngữ cho trẻ - Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc bảo vệ xanh - Trẻ nhận biết môi trường xanh – – đẹp - Giáo dục trẻ giữ gìn bảo vệ môi trường: Không vứt rác bừa bãi… - Trẻ biết làm số cơng việc để chăm sóc xanh - Rèn kỹ lao động cho trẻ - Trẻ biết cách làm đồ chơi loại - Phát triển tố chất nhanh nhẹn thơng qua trị chơi - Trẻ chơi trị chơi theo hướng dẫn - Trẻ biết cách chơi với đồ chơi thiết bị trời - Đảm bảo an toàn cho trẻ chơi chơi quan sát - Địa điểm cho trẻ quan sát - Dụng cụ chăm sóc - Các loại - Sân chơi - Đồ chơi trời (5)1 Ổn định tổ chức. Cho trẻ hát 2 Giới hiệu tên hoạt động. Hôm cô quan sát vườn sân trường 3 Nội dung. * Hoạt động 1: Quan sát vườn - Các thấy xung quanh trường có gì? - Những trồng để làm cảnh?( Cô cho trẻ kê cho trẻ quan sát trò chuyện số cảnh trồng trường) - Ai có nhận xét đó?; Nó có phận gì?; Rễ có tác dụng gì?; Cành, sao?; Trồng có tác dụng gì? - Cô cho trẻ quan sát đàm thoại tương tự với số cảnh khác - Cây phát triển cần yếu tố nào? Muốn xanh tốt phải làm gì? Cơ giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ * Hoạt động 2: Trị chơi “ Tìm cho cây” - Cơ giới thiệu tên trị chơi - Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi - Cô tổ chức cho trẻ chơi * Hoạt động 3: - Cho trẻ vui chơi tự do, cô bao quát trẻ chơi, nhắc nhở cần thiết để đảm bảo an toàn cho trẻ 4/ Củng cố: - Cô cho trẻ nhắc lại nội dung buổi quan sát 5/ Kết thúc: - Nhận xét – tuyên dương - Trẻ hát “ Em yêu xanh” - Trẻ sân cô giáo Trẻ trị chuyện Trẻ quan sát nói theo ý hiểu trẻ Trẻ lắng nghe Trẻ trị chuyện - Trẻ chơi trị chơi theo hướng dẫn (6)C H Ơ I H O T Đ N G C Á C G Ó C NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH - U CẦU CHUẨN BỊ - Góc phân vai: + Nấu ăn + Cửa hàng bán giống - Trẻ biết nhập vai chơi tập làm công việc người lớn - Trẻ biết tập làm số công việc người lớn như: nấu ăn, chơi cửa hàng bán giống - Đồ chơi nâúa ăn; Các đồ dùng bán hàng - Góc nghệ thuật: + Chơi với nhạc cụ, nghe âm thanh, hát múa, vận động hát xanh: Em yêu xanh, Lá xanh, Bé chơi công viên + Dán cho cây, xé dán to, nhỏ (xé, dán dải dài làm thân cây) Làm đồ chơi vật liệu thiên nhiên - Biết chơi với dụng cụ âm nhạc để tạo âm khác nhau; Hát thuộc biểu diễn số hát - Trẻ biết sử dụng kỹ xé dán học để xé dán loại - Dụng cụ âm nhạc, trang phục cho trẻ biểu diễn - Giấy trắng, giấy màu, keo dán - Góc chơi xây dựng. + Xây cơng viên/ vườn hoa + Ghép hình bơng hoa, xanh - Trẻ biết sử dụng nguyên liệu khác để xây dựng xây dựng công viên, vườn hoa - Biết sử dụng đồ dùng cách hợp, ghép hình bơng hoa, xanh - Đồ chơi lắp ráp - Hàng rào, cỏ… - Góc sách - truyện. + Xem sách, tranh làm sách loại cây, rau, - Biết loại thông qua tranh ảnh - Tranh, sách loại cây, rau, - Góc KH - TN + Chăm sóc góc, gieo hạt, quan sát nảy mầm phát triển - Biết chăm sóc góc thiên nhiên - Dụng cụ chăm sóc - Góc dân gian: Tung bi, đánh chuyền, ô ăn quan - Trẻ biết cách chơi trò chơi dân gian - Đồ dùng đồ chơi (7)1 Trò chuyện chủ đề: - Cô cho trẻ hát “Em yêu xanh” - Trò chuyện trẻ nội dung chủ đề - Vậy hơm khám phá tìm hiểu số loại góc chơi 2 Giới thiệu góc chơi. + Có góc chơi ? - Cơ giới thiệu nội dung chơi góc Thoả Thuận trước chơi: - Cô cho trẻ nhận góc chơi câu hỏi: + Con thích chơi góc chơi nào? Vì sao? + Cịn bạn thích chơi góc xây dựng, ( Góc học tập, góc nghệ thuật, góc phân vai ) - Hôm bác xây dựng định xây ? - Xây nhà xây nào? 4 Phân vai chơi - Con đóng vai gì? - Vai bác sỹ làm cơng việc gì?(Cơng nhân, giáo ?) Bây góc chơi tự thỏa thuận vai chơi với - Cho trẻ tự nhận góc chơi, điều chỉnh số lượng trẻ vào góc cho hợp lí 5 Quan sát hướng dẫn trẻ chơi : - Khi trẻ góc mà chưa thỏa thuận vai chơi, đến giúp trẻ thỏa thuận chơi - Góc chơi trẻ cịn lúng túng, chơi trẻ giúp trẻ hoạt động tích cực - Khuyến khích trẻ tạo sản phẩm nhanh đẹp - Khen, động viên trẻ kịp thời trẻ có hành vi tốt, thể vai chơi giống thật 6 Nhận xét chơi: - Cô nhận xét trẻ q trình chơi - Cơ nhận xét tất góc chơi 7 Kết thúc chơi: - Khen động viên trẻ Hỏi ý kiến trẻ chơi lần sau - Trẻ hát theo nhạc - Trị chuyện - Góc xây dựng, góc phân vai, góc âm nhạc - Ở góc xây dựng xây nhà cao tầng - Xếp viên gạch lên tạo thành nhà - Vai bác sỹ, cô giáo, cô công nhân - Phát thuốc cho bệnh nhân, tiêm chữa bệnh - Lắng nghe - Trẻ góc chơi - Trẻ chơi theo nội dung góc (8)H O T Đ N G Ă N NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CHUẨN BỊ + Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh hành vi vệ sinh văn minh + Dạy trẻ biết ăn no, ăn ngon miệng, ăn hết suất + Dạy trẻ biết phải ăn đủ chất để có sức khỏe + Rèn trẻ có thói quen, nề nếp ăn uống sẽ, văn minh lịch - Hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ đồng thời củng cố kỹ rửa tay - Giúp trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thể - Củng cố số hành vi văn minh ăn uống - Nước cho trẻ rửa tay - Xà phòng - Khăn lau tay khô - Khăn mặt - Kê bàn ăn đảm bảo đủ cho số trẻ ( trẻ/ bàn) - Khăn lau tay, đĩa, thìa… H O T Đ N G N G - Chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho trẻ, cho trẻ nằm thoải mái Đóng của, tắt điện, giảm ánh sáng phòng, cho trẻ nghe băng nhạc hát ru êm dịu - Trẻ có giấc ngủ sâu thoải mái - Chiểu, chăn mỏng, gối, nhạc hát ru - Vận động nhẹ; Ăn quà chiều - Trẻ sảng khoái sau giấc ngủ trưa (9)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Trước ăn. - Cô cho trẻ xếp hàng theo tổ để rửa tay: Nhắc trẻ rửa tay bước, vặn vòi nước vừa phải búng nhẹ tay rửa xong để tránh làm nước bắn nhà sau lau khô tay bàn ăn - Cô cho trẻ kê bàn xếp trẻ bàn xếp bàn cách để tạo khoảng cách cho trẻ lai dễ dàng - Cô giới thiệu ăn chia cơm cho trẻ Cơ mời bạn trực nhật lên cô chia cơm bàn cho bạn Cho trẻ mời cô mời bạn ăn cơm * Trong ăn. - Cơ tạo khơng khí vui vẻ, động viên trẻ ăn nhanh ăn hết xuất, ăn gọn gàng không làm vãi cơm thức ăn bàn - Cô quan tâm đến trẻ lười ăn, ăn chậm * Sau ăn. - Trẻ ăn xong cô nhắc trẻ cất bát nơi quy định, lau tay, lau miệng sau ăn Trẻ rửa tay Trẻ mời cô bạn Trẻ ăn Trẻ thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân sau ăn * Trước trẻ ngủ. - Cô nhắc trẻ vệ sinh, hướng dẫn trẻ lấy gối - Cô cho bạn nam bạn nữ năm riêng Giảm ánh sáng phòng - Cô mở băng hát ru cho trẻ nghe để trẻ dễ ngủ Với trẻ khó ngủ vỗ trẻ, hát ru giúp trẻ dễ ngủ * Trong trẻ ngủ. - Cô thức trông trẻ để quan sát, phát xử lý kịp thời tình xảy trẻ ngủ - Cô ý đến nhiệt độ phòng, kéo chăn đắp cho trẻ (nếu mùa đơng) để đảm bảo trẻ có giấc ngủ đủ sâu * Sau trẻ thức dậy: Trẻ thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước trẻ tự thức dậy - Cô hướng dẫn trẻ làm số việc vừa sức như: cất gối, chiếu Cơ âu yếm trị chuyện với trẻ cho trẻ tỉnh ngủ sau nhắc trẻ vệ sinh Trẻ lấy gối chỗ nằm Trẻ ngủ Trẻ thức dậy, cất dọn đồ dùng - Khi trẻ ngủ dậy, cô cho trẻ vệ sinh, vận động nhẹ nhàng cho trẻ ăn quà chiều Nhắc trẻ mời cô, bạn (10)H O T Đ N G C H IỀ U NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CHUẨN BỊ - Ôn vận động: Ném trúng đích nằm ngang tay - Trẻ nhớ tên tập, có kỹ ném tốt - Địa điểm cho trẻ hoạt động, đích, vạch chuẩn, túi cát - Trị chuyện: ích lợi xanh sức khoẻ người, tác hại môi trường xanh bị phá huỷ Cách chăm sóc bảo vệ cây; - Trẻ biết ích lợi xanh đời sống con người - Tranh ảnh loại xanh cho trẻ quan sát - Trị chơi học tập: Tìm họ, Kể đủ thứ - Trẻ nhớ tên trò chơi, biết chơi trị chơi theo hướng dẫn giáo - Đồ dùng phục vụ trị chơi - Ơn lại hát, thơ, đồng dao - Trẻ nhớ tên đọc thuộc số đồng dao, ca dao chủ đề Hát thể tốt hát chủ đề - Các hát, thơ, đồng dao thoe chủ đề - Nghe truyện; Tập đóng kịch: Cây tre trăm đốt - Trẻ biết tập đóng kịch theo hướng dẫn - Đồ dùng phục vụ đóng kịch - Chơi, hoạt động theo ý thích góc - Trẻ biết nhập vai chơi theo ý thích góc - Đồ dùng, đồ chơi góc theo chủ đề - Xếp đồ chơi gọn gàng Vệ sinh lớp học - Rèn trẻ có số kỹ lao động như: xếp đồ chơi, vệ sinh lớp học - Khăn lau, chổi, xẻng - Nhận xét, nêu gương bé ngoan - Biết tiêu chuẩn bé ngoan, biết nhận xét bạn lớp bình xét bé ngoan - Cờ, phiếu bé ngoan T R T R - Dọn dẹp đồ chơi VS cá nhân - Trả trẻ Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ - Trẻ gọn gàng - Phụ huynh nắm tình hình trẻ trẻ trường (11)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ + Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại tên tập tổ chức cho trẻ tập hình thức thi đua xem tổ có nhiều bạn ném trúng đích Cơ bao qt động viên trẻ tập tích cực Trẻ thực - Cho trẻ kể tên loại xanh mà trẻ biết vàa hỏi trẻ xanh có ích lợi đời sống ngườii? -> Cô khái quát lại cho trẻ xem số hình ảnh thiên tai: Các có biết lại có trận lũ lụt không? Cô khái quát lại giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ xanh Trẻ trị chuyện với - Cơ nêu tên trị chơi, giới thiệu luật chơi, cách chơi tổ chức cho trẻ chơi Trẻ chơi - Cô tổ chức cho trẻ hát, đọc thơ, đọc đồng dao loại Trẻ lắng nghe Trẻ hát, đọc - Cô người dẫn truyện cho trẻ tập đóng kịch Cơ bao qt động viên trẻ hoạt độngt ích cực Trẻ tập đóng kịch - Cơ cho trẻ góc chơi theo ý thích Cơ bao qt trẻ động viên khuyến khích trẻ chơi tích cực Trẻ chơi - Cơ chia nhóm tổ chứccho trẻ lao động dọn vệ sinh lớp học Kết thúc cô nhận xét buổi lao động tuyên dương trẻ Cho trẻ vệ sinh rửa tay Trẻ vệ sinh lớp học - Tổ chức cho trẻ nhận xét nêu gương bé ngoan Trẻ nhận xét cắm cờ - Cô tổ chức cho trẻ VS cá nhân: Rửa tay, lau mặt - Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lấy ĐD cá nhân Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ lớp Trẻ vệ sinh cá nhân chuẩn bị (12) Tên hoạt động: Đập bắt bóng tay. Trị chơi: Thi tưới (Ơn vận động chạy) Hoạt động bổ trợ: Hát: Tập thể dục; Em yêu xanh I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ nhớ tên tập, biết cách ném trúng đích tay kỹ thuật. - Trẻ nhớ tên trò chơi biết chơi trò chơi theo hướng dẫn cô 2 Kỹ năng: - Rèn luyện sức mạnh khéo léo đôi tay - Rèn kỹ phối hợp phận thể cách nhịp nhàng thông qua tập phát triển chung 3 Giáo dục thái độ: - Trẻ ngoan ngoãn , nghe lời nguời lớn - Có ý thức tập thể dục thuờng xuyên để có thể khoẻ mạnh II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cô trẻ. - Túi cát cho trẻ ném Đích nằm ngang 2 Địa điểm Trong lớp học. III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức: - Cô cho trẻ hát: Tập thể dục - Bài hát nói điều gì? Tập thể dục để làm gì?Cơ cho nhiều trẻ trả lời) 2 Giới thiệu bài. - Vậy để có thể khoẻ mạnh hơm hướng dẫn tập thể dục: Ném trúng đích nằm ngang tay - Cô kiểm tra sức khỏe trẻ xem có trẻ mệt mỏi không 3 Nội dung. * Hoạt động 1: Khởi động. - Trước vào học cháu khởi động - Cơ cho trẻ vòng tròn theo nhạc bài: Em yêu Trẻ hát cô Tập thể dục Cho thể khoẻ mạnh, chóng lớn Trẻ báo cáo sức khoẻ (13)cây xanh kết hợp cho trẻ chạy kiểu ( gót chân, mũi chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm…) hàng dãn cách đội hình tập tập phát triển chung * Hoạt động 2: Trọng động. + Bài tập phát triển chung: Cô hướng dẫn trẻ tập động tác - Động tác tay: Hai tay đưa trước, gập trước ngực - Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang bên - Động tác chân: Ngồi khuỵu gối - Động tác bật: Bật tiến phía trước + Vận động bản: - Cô giới thiệu tên tập: Hôm cô hướng dẫn tập thể dục: Ném trúng đích nằm ngang tay + Để tập tốt thể dục ý quan sát tập mẫu - Cô tập mẫu lần không phân tích - Cơ tập mẫu lần cho trẻ quan sát kết hợp phân tích động tác TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn, đứng chân trước chân sau, hai tay cầm túi cát đưa cao ngang tầm mắt, nhằm vào đích ném vào đích Ném xong cô lên nhặt túi cát để vào rổ cuối hàng đứng + Trẻ thực hiện: - Lần 1: Cô gọi trẻ lên tập mẫu cho lớp quan sát.( Cô bao quát sửa sai cho trẻ) - Lần 2: Cho trẻ thực lần lượt: trẻ/lần ( Trẻ thực cô ý quan sát, sửa sai cho trẻ) - Lần 3: Cô chia trẻ làm đội tổ chức cho trẻ tập thi đua hình thức trò chơi: Ai ném giỏi ( Ai ném trúng đích lấy xanh đem đội mình.) kết thúc nhạc đội lấy nhiều xanh đội giành chiến thắng Trẻ tập lần x nhịp Trẻ tập2 lần x nhịp Trẻ tập lần x nhịp Trẻ tập lần x nhịp Trẻ quan sát tập nghe giải thích Trẻ lên tập Trẻ tập thi đua (14)Cô tổ chức cho trẻ thi đua nhận xét kết + Trị chơi: Thi tưới Cơ giới thiệu tên trò chơi luật chơi, cách chơi - Luật chơi: Nhóm tưới nhanh thắng - Cách chơi: Cô chia trẻ thành nhiều nhóm Các nhóm xếp hàng trước vạch xuất phát Những bạn đứng đầu hàng cầm bình tưới khơng có nước Phía chuẩn bị hàng tương ứng với đội Khi nghe hiệu lệnh xuất phát bạn cầm bình tưới nước chạy nhanh đến hàng đội làm động tác tưới nước Sau chạy nhanh hàng để trao bình tưới cho bạn Cứ đội có bạn lên tưới xong trước đội giành chiến thắng Cơ tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần Cô bao quát nhận xét sau lần chơi Động viên khen ngợi trẻ * Hoạt động 3: Hồi tĩnh. - Cho trẻ lại nhẹ nhàng 1-2 vòng 4 Củng cố: - Cô hỏi lại trẻ tên tập, tên trò chơi 5 Kết thúc học: - Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ chuyển sang hoạt động Trẻ chơi trò chơi Trẻ trả lời (15)ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG NGÀY. - Số trẻ nghỉ học (ghi rõ họ tên):……… ……… … ……… ……… ……… ……… - Lý do:……… ………… …… ……… ……… ……… ……….……… - Tình hình trẻ ngày:……… ……… ……….……… ……… ……… ……… - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động (Đón trẻ - thể dục sáng, Hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, hoạt động ăn, ngủ, hoạt động chiều): ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……….……… (16)Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2016 Tên hoạt động 1: Truyện: Cây tre trăm đốt Hoạt động bổ trợ: Một đoạn thơ tre. I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật truyện hiểu nội dung câu truyện - Biết trả lời câu hỏi cô theo nội dung câu truyện 2 Kỹ năng: - Rèn khả cảm thu văn học, phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ - Rèn trẻ có kỹ bắt chước giọng nhân vật truyện 3 Giáo dục - thái độ: - Trẻ hứng thú nghe kể chuyện - Giáo dục trẻ tính hiền lành, thật thà, chăm làm việc II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cô trẻ: - Tranh truyện chữ to - Baboy có hình ảnh câu truyện - Phim hoạt hình có nội dung truyện 2 Địa điểm. - Tổ chức hoạt động lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức: - Cô đọc: Tre Việt Nam Tre xanh xanh từ Chuyện có bờ tre xanh, Thân gầy guộc, mỏng manh Mà nên luỹ nên thành tre - Con có biết đoạn thơ mà vừa đọc nói (17)gì khơng? 2 Giới thiệu bài: Có câu truyện hay kể tre có 100 đốt tre Các nghe cô kể truyện 3 Nội dung. * Hoạt động : Cô kể chuyện. + Cô kể lần diễn cảm thể cử chỉ, điệu Cô vừa kể cho nghe câu truyện Cây tre trăm đốt - Câu truyện kể lão nhà giàu tham lam độc ác tìm đủ cách để bắt anh nông dân chăm hiền lành làm việc cho Trải qua bao khó khăn vất vả cuối anh nông dân đền đáp xứng đáng + Cô kể lần kết hợp với tranh minh họa - Cô giới thiệu truyện tranh cho trẻ biết cho trẻ đọc tên truyện - Cô kể truyện diễn cảm kết hợp cho trẻ xem tranh minh họa truyện - Cô vừa kể cho nghe câu truyện gì? Trong truyện có nhân vật nào? * Hoạt động 2: Đàm thoại, diễn giải, trích dẫn làm rõ ý. + Cô kể lần đèn chiếu kết hợp diễn giải, đàm thoại - Lão nhà giàu th anh nơng dân đến để làm gì? - Để khơng phải trả tiền cho anh nơng dân lão nói với anh? - Anh nơng dân có tin lời lão nhà giàu khơng? Anh làm gì? - Hết ba năm làm cơng lão nhà giàu nói với anh nơng dân nào? Cây tre Trẻ lắng nghe cô kể chuyện nêu nội dung truyện Trẻ nghe cô kể chuyện kết hợp xem tranh Truyện: Cây trẻ trăm đốt Trong truyện có lão nhà giàu, anh nơng dân ông bụt Làm công cho lão Anh chịu khó cày ruộng cho ta năm, hết thời gian ta gả gái cho anh Anh nông dân tin lời lão nhà giàu chăm làm việc ngày đêm (18)- Khi anh nông dân vừa khỏi làng lão làm gì? - Anh nơng dân có tìm thấy tre 100 đốt không? - Ai giúp anh nơng dân tìm tre có 100 đốt? - Khi anh mang tre nhà điều diễn ra? - Lão nhà giàu nhìn thấy anh mang 100 đốt tre nói với anh nào? - Vì lão nhà giàu tên nhà giàu khác lại bị dính hết vào tre? - Cuối lão nhà giàu hứu với anh nông dân điều gì? -> Sau câu hỏi khái qt lại cho trẻ hiểu nội dung truyện kết hợp cho trẻ thể giọng điệu nhân vật truyện - Qua câu truyện học tập nhân vật nào? Vì sao? -> Cơ khái quát lại giáo dục trẻ * Hoạt động 3: Xem phim hoạt hình. - Cơ cho trẻ xem phim hoạt hình có nội dung truyện 4 Củng cố: Hôm cô kể cho nghe câu chuyện gì? 5 Kết thúc học. - Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ ăn cỗ cưới Lão gả gái cho tên nhà giàu khác làng Anh tìm chẳng thấy Một ơng lão đầu tóc bạc phơ Mọi người ăn uống vui vẻ Tao bảo mày chặt mang tre có trăm đốt tre có bảo mày đem trăm đốt tre đâu Anh nông dân đọc: Khắc nhập, Khắc nhập Lão nhà giàu phải gả gái cho anh nơng dân Anh nơng dân Vì anh người chăm chỉ, hiền lành - Trẻ xem hoạt hình có nội dung câu chuyện (19)ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG NGÀY. - Số trẻ nghỉ học (ghi rõ họ tên):……… ……… … ……… ……… ……… ……… - Lý do:……… ………… …… ……… ……… ……… ……….……… - Tình hình trẻ ngày:……… ……… ……….……… ……… ……… ……… - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động (Đón trẻ - thể dục sáng, Hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, hoạt động ăn, ngủ, hoạt động chiều): ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……….……… (20)Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 Tên hoạt động : Ôn tập nhóm chữ l-m-n; b-d-đ Hoạt động bổ trợ: Hát: Vườn ba I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ nhận biết phát âm âm nhóm chữ l-m-n; b-d-đ - Nhận nhóm chữ l-m-n; b-d-đ tiếng từ trọn vẹn - Hiểu cấu tạo nhóm chữ l-m-n; b-d-đ - Biết cách chơi trị chơi với nhóm chữ l-m-n; b-d-đ 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ phát âm chữ l-m-n; b-d-đ rõ ràng, - Trẻ có kỹ quan sát, so sánh giống khác chữ l-m-n; b-d-đ 3 Giáo dục - thái độ: - Trẻ hứng thú tích cực hoạt động - Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ xanh II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cô: - Tranh vẽ: Cây mít,cây na, bưởi, giàn đỗ bên có từ - chữ l,-m-n; b-d-đ xốp 2 Đồ dùng trẻ: - Mỗi trẻ chữ h; k, rổ đựng - có gắn chữ h; k, có gắn chữ h; k 3 Địa điểm tổ chức: Trong lớp học. III T CH C HO T Ổ Ứ Ạ ĐỘNG (21)1 Ổn định tổ chức: - Cô cho trẻ hát: Vườn ba - Các vừa hát hát gì? - Trong vườn ba có loại gì? 2 Giới thiệu bài: Cô chuẩn bị nhiều tranh loại quan sát xem có tranh vẽ 3 Nội dung. *Hoạt động 1: Ơn tập nhóm chữ l-m-n * Chữ n. - Cô đưa tranh vẽ “Cây na” hỏi trẻ: - Bức tranh vẽ gì? - Dưới tranh có từ “Cây na”, cô đọc từ tranh - Bạn lên tìm chữ học từ? - Cho trẻ lên rút chữ học phát âm - Cho lớp phát âm chữ m - Con có nhận xét cấu tạo chữ m? - Cô nhấn mạnh lại cấu tạo chữ n - Cả lớp phát âm lại lần chữ n * Chữ m. Đố con: Từ chữ n cô ghép thêm nét móc xi, tạo thành chữ gì? - Cho trẻ phát âm chữ m - Nêu cấu tạo chữ m * So sánh chữ m,n. - Các nhìn xem chữ m chữ n có điểm giống nhau?( Đều có nét thẳng bên trái, nét móc xi) - Chữ n chữ m có điểm khác nhau?( Chữ n có 1nét móc xi, chữ m có nét móc xi) * Hoạt động 2: Ơn nhóm chữ b,d, đ. Trẻ hát Vườn ba Cây khế, na Cây na Trẻ đọc từ - Trẻ tìm phát âm chữ mà trẻ biết - Cả lớp phát âm lần - Tổ, nhóm, cá nhân trẻ xen kẽ phát âm - Chữ m cấu tạo nét: nét thẳng, nét móc xi - Chữ m ! Trẻ chơi giơ chữ (22)- Tương tự cho trẻ ôn lại cấu tạo chữ b, d,đ qua tranh “ Cây bưởi, giàn đỗ” - Sau so sánh chữ b-d * Hoạt động 3: Luyện tập trò chơi + Trò chơi 1: Thi xem nhanh - Cô tặng cho bạn rổ đồ chơi có chữ l-m-n b-d-đ Cơ phát âm chữ sau trẻ chọn chữ rổ giơ lên - Cơ phát âm chữ - Cơ nói đặc điểm chữ + Trị chơi 2: Tìm cho - Cách chơi: Cơ có mang thân chữ khác nhau( chữ Cô l-m-n; b-d-đ) cô tặng cho bạn có chứa chữ l-m-n; b-d-đ Các vừa vừa hát có hiệu lệnh “tìm cho lá” nhìn xem có chữ tìm có chữ - Luật chơi: Ai khơng tìm cho phải nhảy lị cị Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần Bao quát, nhận xét kết chơi trẻ ( Lần chơi thứ cô cho trẻ đổi cho nhau) 4 Củng cố: Hôm học chữ gì? 5 Kết thúc học. - Cô nhận xét học Cho trẻ thu dọn đồ dùng Trẻ chơi trò chơi - Trẻ chọn chữ giơ lên phát âm lại - trẻ chọn chữ giơ lên - Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn (23)ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG NGÀY. - Số trẻ nghỉ học (ghi rõ họ tên):……… ……… … ……… ……… ……… ……… - Lý do:……… ………… …… ……… ……… ……… ……….……… - Tình hình trẻ ngày:……… ……… ……….……… ……… ……… ……… - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động (Đón trẻ - thể dục sáng, Hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, hoạt động ăn, ngủ, hoạt động chiều): ……….……… (24)……….……… ……… ……… ……… Thứ ngày 18 tháng 12 năm 2016 Tên hoạt động : Sự phát triển từ hạt Hoạt động bổ trợ: - Trò chơi: Gieo hạt. - Truyện: Chú đỗ I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết trình phát triển xanh (Từ hạt gieo xuống đất trải qua trình tự nhiên chăm sóc người, xanh phát triển hoa kết quả) - Trẻ biết ích lợi xanh đời sống người môi trường 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ ngôn ngữ trả lời mạch lạc câu hỏi cô - Rèn khả ý ghi nhớ có chủ định Phát nhanh nhẹn khéo léo 3 Giáo dục thái độ: - Trẻ tích cực tham gia vào học, có ý thức bảo xanh II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cô: - Máy tính, máy chiếu; Powerpoint minh hoạ q trình phát triển từ hạt, - Hạt đỗ Các chậu qua trình phát triển 2 Đồ dùng trẻ: - Tranh lơ tơ q trình phát triển Vòng thể dục (25)-Trong lớp học III T CH C HO T Ổ Ứ Ạ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức: Cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt - Các vừa chơi trị chơi gì? - Theo lớn lên nào? 2 Giới thiệu bài: Hôm cô tìm hiểu phát triển từ hạt 3 Nội dung. * Hoạt động 1: Trò chuyện phát triển cây xanh + Cô đưa hộp quà trẻ biết bên quà gì? - Cơ mở q hỏi trẻ: Đây hạt gì? - Những hạt đỗ gieo xuống đất nào? - Cơ kể cho trẻ nghe tóm tắt truyện: Chú đỗ - Con có biết đỗ lớn lên không? * Hoạt động 2: Quan sát tìm hiểu phát triển của cây từ hạt. + Quá trình phát triển phải trải qua nhiều giao đoạn Đầu tiên làm đất tơi xốp (Cô làm động tác cho trẻ quan sát) - Sau làm đât tơi xốp cô gieo hạt tưới nước - Các đoán xem điệu xẩy ra? - Để biết quan sát giai đoan - Cơ đưa hộp đất có hạt đỗ nảy mầm giới thiệu với trẻ giai đoan hạt nẩy mầm Sau hạt nảy mầm phát triển thành mầm Khi có đầy đủ điều kiện: Nước, khơng khí ánh sáng phát triển thành người ta gọi giai đoạn -> Cây trưởng thành - Vậy để trồng cơng việc phải làm gì? Trẻ chơi trò chơi Gieo hạt Trẻ trả lời thoe ý hiểu Hạt đỗ Sẽ nảy mầm Trẻ lắng nghe Trẻ quan sát cô làm Hạt nẩy mầm Trẻ quan sát chậu cô (26)- Cây muốn phát triển xanh tốt cần phải có yếu tố nào? - Cơ cho trẻ xem hình ảnh q trình phát triển qua đèn chiếu -> Cô chốt lại vòng tròn phát triển cây: Gieo hạt->hạt nảy mầm->cây mầm->cây con->cây trưởng thành - Cây phát triển nhờ nhiều yếu tố khác thiếu yếu tố nào? + Cơ cho trẻ quan sát nghiệm làm thiếu nước, khơng khí, ánh sáng trị chuyện -> Cơ khái qt lại cho trẻ hiểu điều kiện cần đủ để phát triển + Ngồi đỗ cịn biết phát triển từ hạt -> Cơ khái qt lại giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ xanh * Hoạt động 3: Trò chơi. + Trò chơi 1: Ai nhanh nhất. - Cơ nói giai đoạn phát triển cây, trẻ chọn lô tô tương ứng giơ lên Cô tổ chức cho trẻ chơi nhận xét kết trẻ + Trò chơi 2: Thi xem đội nhanh - Luật chơi: Mỗi lần bật lên gắn hình ảnh - Cách chơi: Cơ chia lớp thành đội hình ảnh giai đoạn phát triển từ hạt Từng thành viên đội bật qua vịng thể dục lên chọn xếp hình ảnh vào trống vịng trịn cho phù hợp với phát triển từ hạt Trong thời gian nhạc đội xếp nhanh giành chiến thắng Cơ bao qt động viên trẻ chơi tích cực 4 Củng cố: Hỏi trẻ tên học 5 Kết thúc học: sóc người Trẻ xem Trẻ nêu Trẻ quan sát trị chuyện Trẻ kể tên Trẻ chơi trị chơi Trẻ nghe hướng dẫn luật chơi, cách chơi (27)Cô nhận xét tuyên dương trẻ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG NGÀY. - Số trẻ nghỉ học (ghi rõ họ tên):……… ……… … ……… ……… ……… ……… - Lý do:……… ………… …… ……… ……… ……… ……….……… - Tình hình trẻ ngày:……… ……… ……….……… ……… ……… ……… - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động (Đón trẻ - thể dục sáng, Hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, hoạt động ăn, ngủ, hoạt động chiều): ……….……… (28)……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Tên hoạt động : Vẽ dấu vân tay (Đề tài) Hoạt động bổ trợ: - Hát: Em yêu xanh; Vườn ba I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết nhúng đầu ngón tay vào màu, in dấu vân tay lên giấy để tạo thành theo ý thích - Biết đặt tên cho loại mà vừa vẽ 2 Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ nhúng đầu ngón tay vào màu cách khéo léo, biết bố cục tranh hợp lí - Phát triển khả quan sát óc sáng tạo cho trẻ - Phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 Giáo dục thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. - Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ xanh II CHUẨN BỊ: (29)- Một số tranh vẽ dấu vân tay cô - Đàn ghi bài: Em yêu xanh, vườn ba, quả… 2 Đồ dùng trẻ. - Vở tạo hình, màu nước, khăn lau tay đủ cho trẻ - Bảng trưng bày sản phẩm 3 Địa điểm Tổ chức hoạt động lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổ định tổ chức. + Cô cho trẻ hát “ Vườn ba” - Các vừa hát hát nói điều gì? 2 Giới thiệu bài: Trong vườn ba, mẹ nhà bạn nhỏ trồng loại gì? - Cây cho ta ích lợi gì? - Muốn có xanh, phải làm gì? -> Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ trồng 3 Nội dung: * Hoạt động 1: Quan sát triển lãm tranh nghệ thuật về loại - Các thấy triển lãm tranh trưng bày tranh gì? - Các tranh vẽ gì? -> Cô nhấn mạnh: Đây tranh độc đáo loại tạo cách nhúng đầu ngón tay vào màu để vẽ Chúng tạo tranh cách vẽ chưa? Cô vào số tranh vẽ hỏi trẻ: - Con nhận xét tranh vẽ cơ?( Đặc điểm hình dáng, màu sắc, đường nét, bố cục ) -> Cô nhấn mạnh: Mỗi loại có đặc điểm riêng hình dáng, màu sắc tạo cách nhúng đầu ngón tay trỏ vào hộp màu khác mà cô chọn sau ấn đầu ngón tay vừa Trẻ hát cô Vườn ba Cây na, khế Cây cho bóng mát, cho Phải trồng, chăm sóc bảo vệ Tranh vẽ loại Bằng vân tay (30)chấm màu vào giấy theo đường nét để vẽ Mỗi đầu ngón tay in lại dấu vân tay cô giấy Các có thích tạo tranh giống cô không? - Hỏi vài trẻ xem trẻ định vẽ loại gì? Vẽ nào? *Hoạt động 2: Trẻ thực hiện. + Cô phát đồ dùng cho trẻ vẽ - Cô nhắc trẻ ngồi vẽ tư thế, chấm nhẹ tay vào màu vẽ lên giấy thành theo trí tưởng tượng trẻ Nhắc trẻ chấm nhẹ màu, vẽ - Khuyến khích trẻ sử dụng phối hợp màu sắc hài hoà để vẽ loại cây, bố cục tranh cân đối - Những trẻ lúng túng cô hướng dẫn lại cách vẽ cho trẻ *Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm. - Cô cho trẻ mang vẽ treo lên giá để bạn quan sát - Hỏi vài trẻ xem trẻ thích vẽ nhất? Vì lại thích? (Về bố cục, đường nét, màu sắc…) - Cơ cho trẻ nêu cảm xúc vẽ - Cô nhận xét, khen ngợi trẻ vẽ sáng tạo, động viên số trẻ có vẽ chưa hồn chỉnh làm góc tạo hình sau 4 Củng cố: Mời trẻ nhắc lại hoạt động vừa họ - Cho trẻ hát: Em yêu xanh - Nhận xét tuyên dương 5 Kết thúc học - Cho trẻ thu dọn đồ dùng Trẻ nêu ý định Trẻ nhận đồ dùng vẽ Trẻ trưng bày sản phẩm Trẻ nêu cảm xúc Trẻ hát cô Trẻ thu dọn đồ dùng ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG NGÀY. - Số trẻ nghỉ học (ghi rõ họ tên):……… ……… … ……… ……… (31)- Lý do:……… ………… …… ……… ……… ……… ……….……… - Tình hình trẻ ngày:……… ……… ……….……… ……… ……… ……… - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động (Đón trẻ - thể dục sáng, Hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, hoạt động ăn, ngủ, hoạt động chiều): ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Tên hoạt động : - Dạy hát: Em yêu xanh (Trọng tâm) - Nghe: Lý bơng - Trị chơi: Chiếc hộp âm nhạc Hoạt động bổ trợ: - Trò chơi: Gieo hạt; Đồng dao: Xúc xắc, xúc xẻ I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ nhớ tên hát, tên tác giả Hát thuộc hiểu nội dung hát - Trẻ biết tác dụng xanh người - Biết chơi trò chơi theo hướng dẫn cô giáo 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ hát rõ lời, hát nhạc cảm nhận giai điệu hát - Thơng qua trị chơi phát triển tai nghe khả biểu diến cho trẻ (32)3 Giáo dục thái độ: - Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc bảo vệ xanh - Hào hứng tham gia trò chơi II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cơ. - Đàn, đĩa có ghi hát: Em yêu xanh, Lý bông, Lý đa, Lá xanh 2 Đồ dùng trẻ. - Dụng cụ âm nhạc: Phách tre, xắc xô, song loan… - Chiếc hộp âm nhạc, xúc xắc 3 Địa điểm Tổ chức hoạt động lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức: + Cơ cho trẻ chơi trị chơi: Gieo hạt - Các vừa chơi trị chơi gì? Muốn có thật nhiều xanh phải làm gì? 2 Giới thiệu : - Thế có biết phải trồng nhiều xanh không? Cô cho trẻ nêu ý kiến 3 Nội dung. * Hoạt động 1: Dạy hát: Em yêu xanh. + Cô hát cho trẻ nghe lần không đàn Cô giới thiệu tên hát, tác giả - Các thấy giai điệu hát có hay khơng? - Cơ nói cho trẻ nghe cách ngắt nghỉ hát + Cô hát lần với đàn - Hỏi trẻ tên hát, tác giả - Các bạn nhỏ hát thích làm gì? - Vì bạn nhỏ lại thích trồng nhiều Trẻ chơi trò chơi Trò chơi gieo hạt Phải trồng nhiều xanh Trẻ trả lời theo ý hiểu Trẻ lắng nghe cô hát Trẻ lắng nghe Bài hát : Em yêu xanh tác giả Hồng văn Yến (33)xanh? ( Cơ cho trẻ nêu ý kiến ) -> Cô khái quát lại nội dung hát - Các thấy xanh có quan trọng người khơng? - Chúng có biết làm để có nhiều xanh khơng? ( Cho trẻ nêu ý kiến ) -> Cô khái quát lại giáo dục trẻ * Trẻ hát: - Cô cho trẻ hát lớp lần không đàn Cô bao quát sửa sai cho trẻ - Trẻ hát lần kết hợp với đàn Động viên trẻ hát tích cực - Cô cho trẻ hát - Cho lớp hát kết hợp sử dụng dụng cụ âm nhạc Cô bao quát trẻ * Hoạt động 2: Nghe hát: Lý bông. - Cô giới thiệu nội dung hát hát cho trẻ nghe + Lần cô hát kết hợp cử điệu - Các có cảm nhận giai điệu hát + Lần cô hát cho trẻ múa minh họa *Hoạt động : Trò chơi: Chiếc hộp âm nhạc. - Luật chơi : Đội tìm hát hát có nội dung tương ứng với câu hỏi hộp âm nhạc đội ghi điểm Đội khơng tìm câu trả lời nhường quyền cho đội bạn - Cách chơi : Cô chia thành đội Cơ có hộp âm nhạc với nhiều ô số Các đội lắc xúc xắc để chọn số cho đội Khi lắc xúc xắc vừa lắc vừa đọc đồng dao : Xúc xắc, xúc xẻ Khi kết thúc đồng dao đổ xúc xắc Mặt xúc xanh Để có nhiều bóng mát Trẻ lắng nghe Trẻ nêu ý kiến Trẻ hát lớp: Trẻ hát kết hợp với đàn : Hát theo tổ Nhóm bạn trai Nhóm bạn gái Cá nhân Trẻ hát kết hợp với sử dụng dụng cụ âm nhạc Trẻ lắng nghe Nhóm trẻ múa minh hoạ cô (34)xắc hướng lên bên số phải trả lời câu hỏi tương ứng với ô số hộp âm nhạc - Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần 4 Củng cố: Cô hỏi trẻ tên học. 5 Kết thúc học : - Cô nhận xét khen ngợi trẻ. Trẻ chơi trị chơi Trẻ trả lời ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG NGÀY. - Số trẻ nghỉ học (ghi rõ họ tên):……… ……… … ……… ……… ……… ……… - Lý do:……… ………… …… ……… ……… ……… ……….……… - Tình hình trẻ ngày:……… ……… ……….……… (35)……… - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động (Đón trẻ - thể dục sáng, Hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, hoạt động ăn, ngủ, hoạt động chiều): ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… Những nội dung, biện pháp cần quan tâm để tổ chức hoạt động tuần tiếp theo ……… ……… ……… ……… ……… (36)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……….……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 5-6 tuổi: tuần 17-Một số loại cây, Giáo án 5-6 tuổi: tuần 17-Một số loại cây