giáo án 3-4 tuổi tuần 16 TGTV"Ngày thành lập QĐNDVN"

27 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:40

- Hãy giới thiệu về sản phẩm chơi của góc cô nhận xét chung, cô cho trẻ xem một số sản phẩm ở các góc chơi, động viên khuyến khích trẻ tạo cho trẻ có hứng thú ở buổi chơi sau.. 7..[r] (1)(2) TÊN CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT Thời gian thực tuần; Tên chủ đề nhánh 1: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ( Thời gian thực hiện: TỔ CHỨC CÁC Đ Ó N T R , T H D C S Á N G NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ 1 Đón trẻ 2.Trị chuyện 3 Thể dục sáng - ĐT hơ hấp : thổi bóng bay + Tay: đưa tay trước ,lên cao + Chân: Đứng giậm chân chỗ hô 1-2 + Bụng: Rơ hai tay lên cao cúi gập người phía trước + Bât: bật tiến phía trước - Thứ 2.4,6 tập theo nhạc Thứ 3,5 tập theo nhịp đếm 4, Điểm danh, kiểm tra vệ sinh, thời tiết ngày - Trẻ đến lớp biết chào cô, chào bố mẹ - Trẻ biết tự cất đồ cất đồ dung cá nhân vào nơi quy định - Trẻ biết ngày 22/12 ngày TLQĐNDVN - Trẻ biết di chuyển đội hình vịng trịn, hàng ngang giãn cách -Trẻ tập động tác thể dục theo cô - Trẻ biết gọn gàng,biết thời tiết ngày - Trẻ biết tên mình, tên bạn - Lớp sạch,thoáng - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi - Tranh ảnh chủ đề - Sân tập an toàn - Nhạc thể dục tháng 12 - Sắc xô (3)……… từ ngày 19/12đến ngày 20/01/2016 22/12 : Số tuần thực hiện: 1tuần Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016 HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cơ vệ sinh lớp sẽ, đón trẻ niềm nở - Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ cất đồ dùng nơi quy - Cho trẻ vào chơi góc - Trị chuyện với trẻ chủ đề *Kiểm tra sức khỏe 1, Khởi động : Cô cho trẻ khởi động chân tay theo nhạc tháng 12 2, Trọng động :Cô tập mẫu động viên trẻ lên tập cô, + Cô quan sát trẻ tập quan tâm, động viên trẻ nhút nhát - Hướng dẫn trẻ động tác trẻ cịn lóng ngóng Nhắc nhở trẻ tập nhịp nhàng theo hiệu lệnh cô * Trò chơ: Hỏi trẻ trò chơi vận động mà trẻ thích? - Tổ chức cho trẻ chơi,động viên khen trẻ 3, Hồi tĩnh :Cho trẻ chơi trị chơi chim bay tổ - Cơ nhận xét buổi tập - Cô điểm danh theo danh sách lớp - Mời tổ trưởng kiểm tra vệ sinh tay,mặt - Hỏi trẻ thời tiết ngày, mùa cho trẻ gắn logo phù hợp - Chào cô, chào bố mẹ Cất đồ dùng vào lớp - Trẻ chơi góc - Trị chuyện cô - Trẻ thực theo hiệu lệnh - Trẻ tập - Chơi trị chơi - Trẻ cô Kiểm tra, báo cáo Trả lời cô Gắn vào bảng (4)NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ H O T Đ N G N G O À I T R I - Tham quan mơ hình doanh trại quân đội nhân dân việt nam -Trò chuyện công việc đội - Chơi với cát, nước - Chơi đong nước, chơi vật nổi, vật chìm - Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên - Chơi trò chơi vận động, trời nắng, trời mưa, bong tròn to - Thi xem nhanh , bắt trước, tạo dáng - Trò chơi dân gian: chi chi chành chành, lộn cầu vồng kéo co - Chơi tự do: Chơi với đồ chơi sẵn có ngồi trời - Vẽ phấn sân - Chơi với đồ chơi, thiết bị trời - Trẻ biết mơ hình doanh trại đội có làm cơng việc nhiệm vụ gì? - Biết nguồn nước, cách bảo vệ nguồn nước - Trẻ biết chơi trị chơi - Biết giữ gìn chia sẻ đồ chơi, tránh xa nơi nguy hiểm - Mũ, dép - Địa điểm quan sát thuận tiện an toàn Địa điểm chơi phẳng - Địa điểm chơi an toàn (5)HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 ổn định lớp: - Cô cho trẻ hát hát cháu thương đội 2 Giới thiệu nội dung. - Hôm cô cùng tìm hiểu đội 3 Hướng dẫn thực hiện. * Hoạt động 1:Trò chuyện đội: - Các quan sát mơ hình doanh trại đội xem có gì? Các làm gì? - canh giữ tổ quốc ngồi cịn làm nữa? - Khi doanh trại tăng gia sản xuất trồng rau nuôi gà - Các độ vất vả ngày đêm canh giữ tổ quốc yên bình cho chúng minh đựoc học tập vui chơi phải biết ơn quý trọng đội * Hoạt động 2.Trò chơi vận động - Cơ giới thiệu tên trị chơi,cách chơi, luật chơi Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi - Cơ quan sát, động viên khích lệ trẻ chơi * Hoạt động 3.Chơi tự do - Cho trẻ chơi tự quan sát nhắc trẻ chơi đồn kết 4 Củng cố - Giáo dục. - Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng đội 5 Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơ - Trẻ hát cô - Vâng - Quan sát - Trả lời câu hỏi cô - Trẻ ý quan sát lắng nghe - Vâng - Lắng nghe - Chơi trò chơi - Trẻ chơi theo ý thích - Trẻ ý lắng nghe (6)H O T Đ N G G Ó C NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ Góc phân vai: - Chơi đóng vai đội hành quân - Đóng vai đội tăng gia sản xuất Góc xây dựng: - Chơi xây dựng doanh trại đội Góc sách: - Xem tranh ảnh, chuyện chủ đề kể chuyện độ - Sách tranh từ sản phẩm hoạt động tạo hình Góc tạo hình: Tơ màu, cắt dán, trang trí làm tranh số đồ dùng dụng để tặng đội Góc âm nhạc : - Hát biểu diễn hát chủ đề Góc thiên nhiên: Tưới cây, lau Thí nghiệm gieo hạt có tưới nước, gieo hạt không tưới nước - Trẻ biết thể vai chơi biết kết hợp nhóm chơi với - Trẻ biết sử dụng kỹ học để tạo sản phẩm theo chủ đề cách sáng tạo, ngộ nghĩnh theo ý tưởng trẻ - Biết thảo luận phân vai chơi nhóm chơi - Trẻ có nề nếp chơi, chơi xong biết cất dọn đồ dùng đồ chơi nơi qui định - Củng cố lại kiến thức học - Biết cách trình bày sản phẩm nhóm phân mảng khu vực - Trẻ biểu diễn tự tin - Chăm sóc khơng để nước bẩn quần áo - Đồ chơi góc - Gạch nhựa, mút xốp, hàng rào, thảm hoa - Giấy A4, màu sáp, đất nặn - Cây xanh, bình tưới, khăn lau (7)HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1, Ổn định lớp: - Cô trẻ hát “ Cháu thương đội” Cô hỏi trẻ: 2, Giới thiệu góc chơi. - Cơ giới thiệu góc chơi mà tổ chức cho trẻ chơi ngày 3 Cho trẻ chọn góc chơi. - Cơ cho trẻ lựa chon góc chơi nói lên nhiệm vụ góc chơi 4 Phân vai chơi. - Cơ cho trẻ lựa chon góc chơi theo ý thích Trẻ góc chơi tự thỏa thuận vai chơi 5 Quan sát hướng dẫn trẻ chơi. - Cơ đóng vai chơi chơi với trẻ, nhắc trẻ mối liên hệ góc chơi q trình chơi Cơ gợi ý, tạo tình giúp trẻ sáng tạo chơi - Giáo dục trẻ chơi đồn kết, chia sẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi 6.Nhận xét sau chơi - Cô tập trung trẻ lại đến góc chơi bật ngày nhận xét góc chơi - Cơ cho trẻ nêu ý kiến góc chơi mình, bạn - Hãy giới thiệu sản phẩm chơi góc nhận xét chung, cho trẻ xem số sản phẩm góc chơi, động viên khuyến khích trẻ tạo cho trẻ có hứng thú buổi chơi sau 7 Kết thúc :- Cô giáo dục trẻ cất đồ chơi nơi quy định, ngăn nắp, gọn gàng - Trẻ hát cô - Trẻ ý quan sát lắng nghe - Trẻ kể góc chơi tự lựa chọn góc chơi theo ý thích - Trẻ góc chơi - Trẻ chơi góc - Quan sát lắng nghe - Trẻ nhận xét - Trẻ ý quan sát lắng nghe - Thu dọn đồ chơi (8) H O T Đ N G Ă N -N G N G N G H O T Đ N G - Rửa tay - Chuẩn bị bàn ghế, đồ dùng ăn uống - Giới thiệu ăn - Trẻ lau tay, lau miệng sau ăn xong - Vệ sinh lớp học Chuẩn bị giường chiếu, gối Trẻ vệ sinh trước ngủ - Trẻ có thói quen vệ sinh trước sau ăn - Trẻ biết tên ăn hiểu ý nghĩa việc ăn đủ Trẻ có ý thức giữ vệ sinh lớp học - Rèn thói quen nề nếp cho trẻ, trẻ biết lao động tự phục vụ - Trẻ biết vệ sinh trước ngủ (9)H O T Đ N G C H IỀ U - Củng cô nội dung học - Trẻ chơi theo ý thích góc - Chơi với đồ chơi theo ý thích - Biểu diễn văn nghệ chủ đề Nghề sản xuất - Cất, xếp đồ chơi gọn gàng - Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối ngày, cuối tuần - Giúp trẻ ghi nhớ, khắc sâu học - Trẻ thoải mái sau ngày hoạt động - Phát triển khả âm nhạc - Phát tài để bồi dưỡng - Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh, để đồ chơi nơi quy định - Trẻ có ý thức phấn đấu, cố gắng tuần - Nội dung học - Đồ chơi - Câu chuyện thơ, câu đố, hát Khăn lau - Bé ngoan HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cô nhắc nhở trẻ rửa tay - Cô cho trẻ kê bàn ghế giúp cô, gấp khăn để vào đĩa Trước ăn cô giới thiệu ăn - Cơ nhắc nhở trẻ ăn khơng nói chuyện, khơng làm rơi vãi cơm, ăn hết xuất - Trẻ ăn xong cho trẻ thu dọn đồ dùng giúp cô - Trước ngủ cô nhắc trẻ uống nước, vệ sinh - Cơ cho trẻ chuẩn bị phịng ngủ Cho trẻ đọc thơ “Giờ ngủ” Cô nhắc nhở trẻ ngủ khơng nói chuyện - Xếp hàng rửa tay ngồi vào bàn ăn -Lắng nghe - Trẻ ăn cơm - Thu dọn đồ dùng - Trẻ uống nước, vệ sinh (10)- Cô đắp chăn ấm cho trẻ - Cô cho trẻ nhắc lại học buổi sáng - Cho trẻ chơi tự góc Cơ bao quát trẻ chơi nhắc trẻ chơi đoàn kết, nhắc trẻ cất đồ chơi chơi xong - Tổ chức cho trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ: đọc thơ, kể chuyện, hát múa theo chủ đề - Cô cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan cô đặt - Cho trẻ nhận xét bạn tổ, đánh giá chung - Cô tuyên dương trẻ ngoan nhắc nhở trẻ chưa ngoan - Nhắc lại học buổi sáng Chơi tự góc - Đọc thơ, kể chuyện, hát múa theo chủ đề - Nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan - Nhận xét - Cắm cờ, nhận bé ngoan Thứ ngày 19 tháng 12 năm 2016 TÊN HOẠT ĐỘNG : THỂ DỤC VĐCB : Bật liên tục vào ô - Hoạt động bổ trợ: Chơi: Đoàn tàu hoả I/ MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết cách bật liên tục vào ô Kỹ năng - Rèn khéo léo phận thể 3 Giáo dục: - Biết chờ đợi cảm xúc đến lượt - Biết yêu quý kính trọng đội II/ CHUẨN BỊ: (11)2 Địa điểm: sân III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định lớp: - Cho trẻ hát bài: “Cháu thương đội” - Trong nội dung hát nhắc đến ai? - Các có muốn sau trở thành đội bảo vệ tổ quốc không? 2 Giới thiệu bài. Muốn trở thành đội phải tập thể dục để có sức khoẻ tốt sau trở thành đội Hôm cô dạy bài: Bât liên tục vào ô 3 Hướng dẫn thực hiện: * Hoạt động Khởi động: - Cho trẻ khởi động chân tay theo đồn tàu nhỏ xíu - Trẻ hang tập tập phát triển chung *Hoạt động Trọng động: * Bài tập phát triển chung: + Tay: đưa tay trước ,lên cao + Chân: Đứng giậm chân chỗ hô 1-2 + Bụng: Rơ hai tay lên cao cúi gập người phía trước + Bât: bật tiến phía trước *Bài tập VĐCB: Bật liên tục vào ô - Cô giới thiệu tên tập + Cô làm mẫu lần không phân tích + Lần tập chậm động tác kết hợp phân tích động tác: Đứng trước vạch xuất phát, - Trẻ hát - Chú đội - Có a - Trẻ lắng nghe Trẻ đội hình vịng trịn kết hợp kiểu chân theo hiệu lệnh cô,về hàng -Trẻ tập thể dục (12)TTCB: tay chống hơng, đầu gối khu, có hiệu lệnh bật liên tục vào ô, bật dùng lực cẳng chân, tiếp đất mũi bàn chân sau bàn chân, mắt nhìn phía trước - Cơ cho trẻ lên tập mẫu - Cô cho trẻ thực Khi trẻ thực cô quan sát giúp trẻ yếu thực tốt Cơ động viên khuyến khích trẻ kịp thời - Chơi: tập làm đội * Hoạt động 3.Trị chơi: Đồn tàu hoả + Cô giới thiệu luật chơi cách chơi + Chúng tưởng tượng: toa tàu chở nhiều hàng hoá nên phải nối thành đồn tàu khơng làm đổ hàng hố * Hoạt động Hồi tĩnh: - Trẻ làm đoàn tàu ga, lại nhẹ nhàng vài vòng để thư giãn 4 Củng cố - Giáo dục. - Giáo duc trẻ tập thể dục để có sức khỏe tốt 5.Kết thúc. - Trẻ quan sát - Trẻ quan sát lắng nghe - trẻ lên tập mẫu - Trẻ thực - Trẻ chơi - Trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng Số trẻ nghỉ học(Ghi rõ họ tên) Lý do: (13) - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động: ( đón trẻ, hoạt động ngồi trời, ăn,ngủ ) Thứ ngày 20 tháng 12 năm 2016 TÊN HOẠT ĐỘNG: VĂN HỌC: Thơ: Chú giải phóng quân Hoạt động bổ trợ: + BH: Cháu thương đội I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1 Kiến thức: Trẻ nhớ tên thơ, đọc rõ lời nhịp điêu thơ, nhớ tên tác giả, hiểu nội dung 2.kỹ năng Rèn cách đọc thơ có diễn cảm, phát triển vốn từ cho trẻ cách phát âm 3 Giáo dục: Trẻ biết yêu quí kính trọng biết ơn đội ước mơ trở thành đội II CHUẨN BỊ: - Tranh thơ minh hoạ nội dung thơ - Cô thuộc đọc diễn cảm (14)HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định lớp : - Cho trẻ hát “cháu thương đội” - Trò chuỵên trẻ nội dung hát - Hỏi trẻ:ở lớp có bố mẹ bạn đội khơng? - Là đội làm cơng việc gì? - Bố (mẹ ) có hay thăm nhà khơng? - Bé có tình cảm với bố mẹ xa? - Bé phải làm để bố mẹ n tâm cơng tác 2 Giới thiệu : - Trong năm kháng chiến chống mỹ cứu nước giải phóng quân phải trận tuyến để đánh giặc bé nhà giành nhiều tình cảm cho Các có biết thơ nói điều khơng? 3 Hướng dẫn thực hiên. * Hoạt động Đọc thơ cho trẻ nghe. - Cô đọc diễn cảm lần1: giới thiệu tên tên tác giả - Cô đọc lại lần + Cơ vừa đọc thơ gì? + Nghe xong thơ có cảm nhận điều gì? + Các gặp đội chưa? Hình ảnh thật đẹp khơng? mời lớp xem hình ảnh giải phong quân thăm nhà * Hoạt động Đàm thoại giảng giải nội dung bài thơ. + đoan đầu thơ nói điều gì? (Chú giải phóng qn… đem nao) - Trẻ hát - Trẻ trị chuyện - Có - Trẻ trả lời - Chăm ngoan học giỏi - Trẻ lắng nghe - Trẻ ý lắng nghe - Chú giải phóng quân - Trẻ trả lời - Chưa (15)+ Chú đâu? (Giải thích trẻ tuyền tuyến nơi giải phong đánh quân giặc gọi tuyền tuyến) Chú nhà lúc nào? + phải lúc nửa đêm? + Vì biết? + mang theo gì? (Ba lơ cóc to bè Mũ tai bèo bẻ vành xoè vai) - Chú giải phóng quân đánh giặc cứu nước mang bên khơng có nhiều có ba lô nhỏ mũ tai bèo giản dị mà khắp nơi chiến trường + nhà đón nào? + Những đón chú? (Cả nhà… mơ đêm nao) - Tất nhà người vui mừng thăm nhà + Khi kể cho bé nghe chuyện gì? Các giặc mỹ tàn ác chúng giết người dân vô tội mà thua trận chúng lại hèn nhát +Các có thái độ với giặc mỹ? + Bé mơ gì? Bé muốn xin gì? - Ước mơ bé thật cao đẹp Còn sau có thích trở thành giải phóng qn không? - Các giải phong quân đội Ngày hết giặc mỹ vất vả canh giữ biên giới hải đảo xa xôi để bảo vệ hồ bình cho đất nước Mọi người - Vì phải đánh giặc - Ba lơ cóc Mũ tai bèo - Cả nhà vui mừng đón - Trẻ trả lời - Bé mơ trở thành đội (16)đi làm bé đến trường Vậy có tình cảm với đội - Chúng phải làm đẻ đáp lại tình cảm - Bây muốn thể tình cảm qua thơ “Chú giải phóng quân” * Hoạt động Dạy trẻ đọc thơ - Cho trẻ đọc thơ lần - Cho trẻ đọc thơ lần - Cơ cho tổ đọc - nhóm, cá nhân đọc (Cô ý sửa sai cho trẻ) - Cả lớp đọc lại lần 4 Củng cố - Giáo dục. - Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng đội - Các vừa đọc thơ gì? 5 Kết thúc. Kết thúc cô cho lớp làm đội - Cả lớp đọc - Từng tổ đọc - Nhóm, cá nhân đọc Số trẻ nghỉ học(Ghi rõ họ tên) Lý do: Tình hình chung trẻ ngày (17) - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động: ( đón trẻ, hoạt động trời, ăn,ngủ ) Thứ ngày 21 tháng 12 năm 2016 TÊN HOẠT ĐỘNG: KPKH: Tìm hiểu đội - Hoạt động bổ trợ: + hát :Em thích làm đội + TC: Tìm nhanh chọn I/ MỤC ĐÍCH-U CẦU: 1 Kiến thức: -Trẻ hiểu cơng việc đội 2 Kỹ năng: - Rèn khả quan sát, khả tư - Khả trả lời câu hỏi 3 Giáo dục: + Yêu quý kính trọng đội + Tự tin, bạo dạn trả lời trước đám đông II/ CHUẨN BỊ: (18)III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HỌAT ĐỘNG CỦA TRẺ 1/ ổn định lớp: - Cho trẻ hát hát: Em thích làm đội - Bài hát nhắc đến ai? 2/ Giới thiệu bài. - Hơm tìm hiểu đội 3 Hướng dẫn thực : * Hoạt động 1: Xem tranh ảnh, tìm hiểu ngày 22/12 - Cho trẻ quan sát tranh ảnh đội (bộ đội hải quân, đội không quân, đội biên phịng) - Cơ chọn tranh gắn lên bảng đặt câu hỏi trẻ trả lời + Đây ai? trẻ không trả lời cô gợi ý trẻ trả lời) + Trang phục mặc trông nào? + Tranh vẽ đội hải qn, khơng qn, biên phịng? + Các đóng quân nơi nào? + Nhiệm vụ đội làm gì? - Để giữ bình yên cho tổ quốc để vui vẻ đến trường, đội phải ngày đêm canh gác nơi biên giới xa xôi - Vậy phải làm để đáp lại cơng ơn đội? - Trẻ hát - Chú đội - Vâng - Trẻ xem tranh trả lời - Trả lời theo hiểu biết - Chú bồ đội - Gọn gàng, đẹp, có màu xanh - Trẻ xung phong lên vào tranh - Biên giới,hải đảo - Canh giữ biển, trời, lãnh thổ tổ quốc (19)- Phải chăm ngoan học giỏi lời bố mẹ , cô giáo - Cho lớp đọc thơ “Chú đội hành qn mưa” - Nói cơng lao đội đât nước Tình cảm đội với cháu trường mầm non, tình cảm trẻ với đội - Cô trò chuyện ngày 22 – 12 Các biết khơng có mà đến tất người lại bày tỏ lòng tới đội u q Đó 22/12 Ngày 22/12 ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam - Vậy hát thật hay hát “ Em thích làm đội” để chúc mừng nhân ngày 22/12 nhé? - Chúng giành thật nhiều hoa bé ngoan để tặng đội thân yêu * Hoạt động 2: Trị chơi củng cố: Cơ giới thiệu trò chơi phổ biến cách chơi , luật chơi Cho trẻ chơi “ Tìm nhanh chọn đúng” - Chia trẻ thành đội chọn đồ dùng quân tư trang đội - Cho trẻ chơi khoảng thời gian nhạc - Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần 4 Củng cố Các vừa tìm hiểu ngày gì? Để biết ơn bồ đội phải làm gì? - Chăm ngoan, học tập tốt - Cả lớp đọc thơ “Chú đội hành quân mưa” - Trẻ ý lắng nghe - Lắng nghe Trẻ chăm quan sát video - Trẻ hát “ Em thích làm đội” Trẻ hát hào hứng Trẻ vui mừng phấn khởi - Trẻ lắng nghe - Trẻ ý lắng nghe trẻ chơi “ Tìm nhanh chọn đúng” Trẻ đội nhận trang phục Trẻ hào hứng chơi trò chơi (20)5 Kết thúc. - Chăm ngoan học giỏi - Số trẻ nghỉ học(Ghi rõ họ tên) - Lý do: - Tình hình chung trẻ ngày: - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động: ( đón trẻ, hoạt động trời, ăn, ngủ ) (21) Thứ ngày 22 tháng 12 năm 2016 TÊN HOẠT ĐỘNG: Toán: So sánh, nhận biết khác số lượng nhóm đồ vật Hoạt động bổ trợ: Trị chơi: “Thi xem nhanh” Về nhà I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ nhận biết, so sánh khác số lượng hai nhóm đồ vật 2 Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân biệt - Rèn trẻ phát triển ghi nhớ, có chủ định 3 Giáo dục thái độ: - Giáo dục trẻ có ý thức học - Yêu thích đồ dùng đồ chơi II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng giáo viên trẻ: - Mỗi rổ đựng thỏ, 3lôtô củ cà rốt, hoa - Đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp + bóng bay – bóng + xanh – củ cà rốt + bí đỏ – thỏ 2 Địa điểm: Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức. (22)2 Giới thiệu bài. Hôm cô so sánh, nhận biết khác số lượng nhóm đồ vật 3 Hướng dẫn thực hiện * HĐ1 Ôn kĩ xếp tương ứng 1-1 - Trò chơi: “Thi xem nhanh” + Cách chơi: Cô xếp thành hàng vịng quanh lớp vừa vừa hát có hiệu lệnh: “Vào lớp rồi” phải chạy nhanh chân vào ghế ngồi Bạn khơng tìm thấy ghế bạn thua phải hát nhảy lị cị.(Ghế trẻ dán kí hiệu riêng) + Tổ chức cho trẻ chơi (Nhóm lên chơi) * HĐ2 Ôn so sánh nhận biết giống nhau số lượng hai nhóm đồ vật. - Cho trẻ tìm xung quanh lớp đồ dùng đồ chơi có số lượng nhiều - Cho lớp kiểm tra lại HĐ3 Dạy trẻ so sánh nhận biết sự khác số lượng hai nhóm đồ vật: (Phát cho trẻ rổ tranh lơtơ có thỏ , củ cà rốt, hoa) - Cho trẻ xếp số thỏ lên bàn - Các lấy cho thỏ củ cà rốt - Cho trẻ so sánh số thỏ số củ cà rốt nào? - Cho trẻ nhắc lại số thỏ số cà rốt thỏ có củ cà rốt - Cho trẻ cất cà rốt - Cho trẻ lấy hoa - So sánh số hoa số thỏ nào?vì sao? - Số thỏ số hoa số nhiều hơn? - Số thỏ với số hoa số hơn? * Trò chơi: Ai nhanh hơn. - Cơ giới thiệu tên trị chơi ,cách chơi - Cho lớp chơi: Cơ nói thỏ vào thỏ nói hay nhiều Cơ nói: thỏ, hoa, thỏ Lắng nghe Lắng nghe Trẻ chơi theo nhóm Thực - Quan sát + bóng bay – bóng + xanh – củ cà rốt + bí đỏ – thỏ - Thực - Xếp cà rốt thỏ tương ứng theo hang ngang - so sánh cách ghép tương ứng 1-1 - Nhắc lại - Cất cà rốt vào rổ - Xếp số hoa tương ứng với số thỏ - Đếm số hoa số thỏ (23)Ngược lại: Cơ nói nhiều hơn, hơn, nhiều HĐ4 Trò chơi: Về nhà - Cách chơi: Các đóng giả thỏ kiếm ăn nghe thấy hiệu lệnh : Về nhà số phải chạy nhanh lên nhặt củ cà rốt chạy nhà số + Ngược lại nghe thấy có hiệu lệnh nhà số phải nhặt củ cà rốt chạy nhanh nhà số - Luật chơi: Ai sai nhà lấy nhầm số cà rốt phải nhảy lò cò - Tổ chức trẻ chơi - Nhận xét trẻ chơi 4 Củng cố, Giáo dục - Cho trẻ nhắc lại tên học - Giáo dục trẻ có ý thức học Yêu thích đồ dùng đồ chơi 5 Kết thúc:Nhận xét tuyên dương - Lắng nghe - Chơi trò chơi 2-3 lần - Lắng nghe - Nhắc lại tên học - Lắng nghe - Lắng nghe Số trẻ nghỉ học(Ghi rõ họ tên) Lý do: Tình hình chung trẻ ngày: - Rút kinh nghiệm sau tổ chức hoạt động: ( đón trẻ, hoạt động ngồi trời, ăn,ngủ ) (24) Thứ ngày 23 tháng 12 năm 2016 TÊN HOẠT ĐỘNG: Tạo hình: Vẽ quà tặng đội - Hoạt động bổ trợ: BH: đội. I mục đích yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trẻ biết vẽ nhiều nét phối hợp với nhau( Nét thẳng, nét xiên, nét cong ) - Trẻ biết cỏch vẽ mún quà tặng chỳ đội, theo tướng tượng sỏng tạo 2 Kỹ năng: - Luyện kĩ vẽ, tô màu cách bố cục tranh đẹp 3 Thỏi độ: - Giaó dục trẻ biết ơn kinh trọng đội II chuẩn bị - Tranh vẽ gợi ý cơ: aosn q có kiếu dáng khác - Bút màu, giấy A4 - Đàn ghi âm hát: làm đội III CÁCH TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA Cễ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định lớp - Cho trẻ hát “ đội ” - Trong hỏt nhắc tới ai? - Các có biết đội đón ngày khơng? - Thế có biết ngày 22/12 ngày khơng? - Trẻ hát - Chú đội - Ngày 22/12 (25)Ngày 22/12 ngày quân đội nhân dân việt nam ạ,trong lớp có có bố đội không nào? - Các tặng q gì? - Và hơm tổ chức cho vẽ quà tặng cho đội nhân ngày 22/12 để xem bạn vẽ quà thật đẹp để tặng đội nhé! có thích khơng nào? 3.Hướng dẫn thực hiện * HĐ1: Quan sát tranh - Đàm thoại - Cô đưa tranh cho trẻ quan sát đàm thoại với trẻ: - Tranh vẽ đây? - màu đây? - Quần màu gì? Các vẽ nhiều quà để tặng đội mũ, hoa, súng + Cơ gợi ý trẻ thích vẽ q nào? Vì sao? + Tơ màu gì? * HĐ2: Trẻ thực hiện - Trong lúc trẻ vẽ cô bao quát trẻ gợi ý để trẻ vẽ q mà trẻ thích - Cô nhắc trẻ ngồi tư thế, tay cầm bút tay - Cô đến trẻ gợi hỏi trẻ vẽ q gì? Vẽ sao? Gợi ý gợi mở cho trẻ vẽ sáng tạo Nhắc trẻ bố cục tranh cân đối, tô màu đẹp *HĐ3 :Nhận xét sản phẩm: - Cô cho trẻ mang tranh vẽ lên trưng bày giá - Gợi ý cho trẻ nhận xét: + Các thích tranh nhất? Vì sao? + Mời tác giả tranh lên giới thiệu - Cô nhận xét chung – Khen ngợi trẻ vẽ đẹp, sáng tạo, nhắc nhở động viên cháu vẽ chưa đẹp 4 Củng cố - Giáo dục. - Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm làm 5.: Kết thúc. Mở đàn trẻ hát: Chú đội thu dọn đồ dùng - Trẻ trả lời - Có - Trẻ trả lời - Có - Áo, Quần - Màu xanh - Trẻ trả lời - Trẻ vẽ (26)Số trẻ nghỉ học(Ghi rõ họ tên) Lý do: Tình hình chung trẻ ngày: (27) Những nội dung biện pháp cần quan tâm để tổ chức hoạt động tuần (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án 3-4 tuổi tuần 16 TGTV"Ngày thành lập QĐNDVN", giáo án 3-4 tuổi tuần 16 TGTV"Ngày thành lập QĐNDVN"