AB BCDGN THPT AnBien-AB

42 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:38

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên nhà trường có đủ năng lực để triển khai tốt các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý có trình độ, có năng lực, tận tụy, nhiệt huyết với công việc, c[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG THPT AN BIÊN (2)KIÊN GIANG – 2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG THPT AN BIÊN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TT Họ tên, quan công tác Trách nhiệm được giao Chữ ký 1 Nguyễn Thanh Tâm Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang Trưởng đồn Nguyễn Thanh Phong Phịng Giáo dục Đào tạo, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Thư ký 3 Nguyễn Văn Lĩnh, Trường THPT An Minh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Thành viên Trần Văn Được, Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang Thành viên Nguyễn Thị Vân Trường THCS Dương Đông 1, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Thành viên Huỳnh Thị Xuân Hương, Sở Giáo dục Đào tạo, Tỉnh Kiên Giang Thành viên Trần Quang, trường THPT Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (3)MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Phần I: TỔNG QUAN Giới thiệu Tóm tắt q trình đánh giá ngồi Tóm tắt kết đánh giá ngồi Những điểm mạnh bật Những điểm yếu Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN 11 Tiêu chuẩn 11 Tiêu chuẩn 18 Tiêu chuẩn 23 Tiêu chuẩn 28 Tiêu chuẩn 31 (4)PHẦN I: TỔNG QUAN 1 Giới thiệu Đoàn đánh giá thành lập theo Quyết định số 375/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 04 năm 2016 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang, việc thành lập Đoàn đánh giá sở giáo dục phổ thơng, đồn đánh giá ngồi trường THPT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Qua nghiên cứu hồ sơ kiểm tra thực tế kết hợp với vấn trường THPT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Đoàn đánh giá nhận định kiến nghị cụ thể sau: 2 Tóm tắt q trình đánh giá ngồi Thực kế hoạch Đoàn đánh giá ngoài, đoàn tiến hành đánh giá với thời gian công việc cụ thể sau: Ngày 22/04/2016, họp đoàn Sở Giáo dục Đào tạo, nội dung: Thống kế hoạch làm việc đoàn gồm: Chuyển hồ sơ đánh giá cho thành viên đoàn, Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngồi, Kế hoạch làm việc đồn, Cơng văn đăng ký đánh giá sở giáo dục, Báo cáo tự đánh giá sở giáo dục văn có liên quan Từ ngày 22 đến ngày 25/04/2016, làm việc cá nhân: Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá tài liệu liên quan, viết báo cáo sơ (Phụ lục VII), nhận xét chung mức độ đạt yêu cầu theo quy định báo cáo tự đánh giá (hình thức, cấu trúc, văn phong, tả), nhận xét nội dung báo cáo tự đánh giá, tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá, chưa đầy đủ đề xuất vấn đề cần thảo luận thêm Ngày 26/04/2016, làm việc tập trung Sở Giáo dục Đào tạo: Trao đổi, thảo luận báo cáo sơ thành viên đồn, phân cơng nghiên cứu sâu số tiêu chí, thành viên viết nhận xét tiêu chí phân công (Phụ lục VII, VIII), kết nghiên cứu tiêu chí ghi vào phiếu đánh giá tiêu chí (Phụ lục IX); Tổ chức thảo luận xây dựng báo cáo kết nghiên cứu hồ sơ đánh giá đồn phân cơng nhiệm vụ cho đợt khảo sát thức Ngày 28/04/2015, khảo sát sơ trường THPT An Biên, nội dung: Thông báo kết nghiên cứu hồ sơ đánh giá, hướng dẫn, yêu cầu sở giáo dục chuẩn bị cho đợt khảo sát thức kế hoạch khảo sát thức đồn (5)ngoại khố, trao đổi, vấn cán quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh viết báo cáo kết khảo sát thức, tiến trình sau: Ngày 12/05/2016, trưởng đoàn thư ký tập hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá chuyển báo cáo đánh giá đến thành viên lấy ý kiến Ngày 14-16/05/2016, trưởng đoàn gửi dự thảo báo cáo đánh giá tới trường THPT An Biên lấy ý kiến phản hồi Chậm đến cuối ngày 16/05/2016, nhà trường có văn phản hồi theo quy định Ngày 18/05/2016, Sở Giáo dục Đào tạo Kiên Giang, họp đoàn chỉnh sửa báo cáo, xử lý thông tin phản hồi Bảng dự thảo báo cáo Đánh giá điều chỉnh thành báo cáo đánh giá ngồi thức, tất thống cao Từ ngày 19 đến ngày 20/05/2016, trưởng đoàn trình lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang lưu vào hồ sơ 3 Tóm tắt kết đánh giá ngoài a) Mức độ phù hợp cấu trúc báo cáo tự đánh giá Việc mô tả trạng hoạt động nhà trường liên quan đến tiêu chí xác, phù hợp với điều kiện thực tế kết hoạt động giáo dục dạy học nhà trường Tuy nhiên, vài số chưa mô tả rõ ràng. Nhà trường nhận định điểm mạnh, điểm yếu, nêu nguyên nhân phù hợp đảm bảo tính xác, thể rõ ngun nhân Tuy nhiên, cịn vài tiêu chí nhà trường xác định, điểm mạnh, điểm yếu chưa đầy đủ chưa bám sát mô tả trạng Nhà trường xác định cải tiến chất lượng biện pháp thực trường phù hợp với điều kiện thực tế kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn dài hạn Báo cáo tự đánh giá nhà trường thu thập đầy đủ minh chứng, xác, đảm bảo tốt q trình khảo sát thức kiểm tra thực tế đoàn (6)b Mức độ bao quát tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục: Việc mô tả Tiêu chuẩn thể đầy đủ tiêu chí, đảm bảo đầy đủ xác, khơng bỏ sót tiêu chuẩn c Những tiêu chí chưa trường phân tích, đánh giá đầy đủ thiếu minh chứng dẫn đến thiếu sở để khẳng định tiêu chí đạt hay khơng đạt: Khơng có d Thống kê kết đánh giá ngồi Tiêu chuẩn Số tiêu chí Số tiêu chí đạt Số tiêu chí khơng đạt Ghi chú: Tiêu chí và số chưa đạt 1 10 08 - Tiêu chí 5, số b: Kế hoạch phát triển chiến lượng chưa Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt - Tiêu chí 10, số c: Do mâu thuẫn cá nhân tình trạng học sinh đánh ngồi nhà trường 2 - Tiêu chí 2, số c: Tỉ lệ giáo viên chuẩn chưa đạt - Tiêu chí 3, số b: Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chưa đạt - Tiêu chí 4, Chỉ số b: Nhân viên Văn thư chưa có trung cấp trở lên 3 Tiêu chí 5, số a: Thư viện chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 01 4 3 5 11 10 - Tiêu chí 12, số b: Tỉ lệ học sinh bỏ học lưu ban cao so quy định Tổng 36 28 Tỉ lệ % 100 80% 20% Chỉ số không đạt (7)đ Nhận xét chung trình tự đánh giá báo cáo: Hội đồng tự đánh giá trường làm việc nghiêm túc, theo trình tự; phân cơng cơng việc cụ thể cho nhóm, thành viên; hàng tháng có kiểm tra tiến độ thực hiện; thu thập nhiều minh chứng văn bản, trạng sở vật chất; bảng báo cáo tự đánh giá có đầu tư, biên soạn thể rõ nội dung cần báo cáo 4 Điểm mạnh bật 4.1 Tiêu chuẩn 1 Cơ cấu tổ chức máy nhà trường theo quy định Điều lệ trường trung học, có đủ tổ chức đoàn thể tổ chức xã hội khác; khuôn viên nhà trường nằm riêng biệt, thuận tiện cho việc học tập học sinh; Các tổ chuyên môn, tổ Văn phịng thực nhiệm vụ có cấu tổ chức theo quy định Điều lệ trường trung học; tổ trưởng, tổ phó có lực chuyện mơn tốt, có uy tín tín nhiệm cao tổ viên Nhà trường chấp hành tốt thị, nghị cấp ủy Đảng đạo Huyện ủy, UBND huyện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang Đảm bảo tính dân chủ hoạt động nhà trường Trong quản lý hành nhà trường có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trường, quản lý tốt việc giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục quy định, thực tốt vận động phong trào thi đua Ngành phát động Thực tốt công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán viên chức theo quy định pháp luật Hàng năm trường có xây dựng điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, có báo cáo tốn, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định cho phù hợp Nhà trường có xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội; Đảm bảo an toàn cho học sinh cán bộ, công chức, viên chức nhà trường 4.2 Tiêu chuẩn 2 Nhà trường có ban lãnh đạo đủ số lượng, cấu, có phẩm chất trị tốt, có trình độ chun mơn chuẩn chuẩn có kinh nghiệm nhiều năm công tác quản lý Cán quản lý tận tụy, nhiệt huyết với cơng việc, có nhiều kinh nghiệm công tác giảng dạy, sẳn sàng giúp đỡ giáo viên gặp khó khăn Số lượng giáo viên, nhân viên trường đủ theo quy định (8)bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp tổ chức, như: Bồi dưỡng trị hè, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Lãnh đạo nhà trường quan tâm thực tốt nhiệm vụ nhiệm vụ Nhà giáo học sinh, đảm bảo quyền theo quy định Điều lệ trường trung học pháp luật 4.3 Tiêu chuẩn 3 Trường có diện tích khn viên rộng, có nhiều xanh tạo bóng mát; Trường có cổng trường, biển tên trường, tường rào bao quanh xây dựng kiên cố đảm bảo an ninh trật tự; Trong phịng học có bảng chống lóa, bàn ghế dành cho giáo viên học sinh đảm bảo theo quy định; máy văn phòng đầy đủ sử dụng phát huy hiệu tối đa Nhà trường có nhà vệ sinh dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khu nhà vệ sinh dành riêng cho học sinh, khu nhà vệ sinh; khu vệ sinh có vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an tồn, thuận tiện, Nhà trường có nhà để xe dành riêng cho giáo viên học sinh Nguồn nước sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh; Hệ thống xử lý rác đảm bảo an toàn vệ sinh Thư viện có đủ loại sách phục vụ dạy học, năm có bổ sung sách, báo tài liệu tham khảo phục vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường Hàng năm quan tâm đến việc đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ dạy học Giáo viên khai thác sử dụng có hiệu thiết bị dạy học có nhà trường 4.4 Tiêu chuẩn 4 Ban đại diện cha mẹ học sinh trường lớp có cấu, tổ chức, hoạt động ổn định Điều lệ; nhiệt tình cơng việc, có tâm huyết với nghiệp giáo dục, giúp đỡ nhà trường hoạt động giáo dục Lãnh đạo nhà trường phối hợp tốt tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực nhiệm vụ, quyền trách nhiệm Tổ chức họp đầy đủ họp định kỳ họp đột xuất; phối hợp tốt giáo dục học sinh, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, tích cực đóng góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh Lãnh đạo nhà trường chủ động phối hợp với địa phương tổ chức đoàn thể, cá nhân nhằm huy động nguồn lực để xây dựng sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường Huy động sử dụng có hiệu quỹ vận động đóng góp tự nguyện từ doanh nghiệp huyện An Biên để khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc hỗ trợ học sinh có hồn cảnh khó khăn (9)mẹ Việt Nam anh hùng; hàng năm nhà trường tổ chức cho viên chức, học sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày lễ năm 4.5 Tiêu chuẩn Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn kịp thời; đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập môn học theo quy định; giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết phản biện Nhà trường tổ chức phân loại học sinh giỏi, yếu, có biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập từ đầu năm học; có phổ biến kiến thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trò chơi dân gian cho học sinh; tham gia đầy đủ Hội khỏe phù đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức đạt nhiều thành tích cao Lãnh đạo nhà trường quan tâm giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục; tổ chức, giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình; xây dựng kế hoạch phân công lao động để học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường từ đầu năm học, học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường Tỉ lệ học sinh có học lực từ trung bình trở lên, tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt cao so với quy định; trường khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình Tỉ lệ học sinh tham gia học nghề tỉ lệ học sinh tốt nghiệp nghề đạt 100%, loại giỏi đạt tỉ lệ cao Trường có tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp THPT ổn định năm Các năm gần trường có học sinh tham gia đoạt giải thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh 5 Những điểm yếu bản 5.1 Tiêu chuẩn 1 Trường thiếu phòng học nên học sinh phải học hai ca sáng chiều; Các hình thức tổ chức phong trào thi đua đơn vị chưa đa dạng, phong phú; Vẫn cịn tình trạng học sinh đánh nhà trường 5.2 Tiêu chuẩn 2 (10)5.3 Tiêu chuẩn 3 Thư viện chưa đạt chuẩn theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; thiết bị ngày hư hỏng, khơng cịn chất lượng đảm bảo thí nghiệm thực hành; phòng học tầng sụt lúng, diện tích nhà xe cịn hẹp chưa đáp ứng hết nhu cầu học sinh 5.4 Tiêu chuẩn 4 Do điều kiện kinh tế số gia đình cịn khó khăn, thường xun làm ăn xa nên số phụ huynh vắng mặt phiên họp định kỳ năm học nên việc nắm bắt tình hình học tập em cịn chậm, chưa kịp thời Nguồn kinh phí huy động tự nguyện cịn phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội ngồi trường đơi chưa thường xuyên, chưa thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho nhà trường Kế hoạch tổ chức giáo dục cho học sinh truyền thống lịch sử, văn hố dân tộc cờ đầu tuần đơi lúc chưa kịp thời thời lượng tiết sinh hoạt ít; hình thức tổ chức hoạt động chưa phong phú, nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động cịn hạn chế kinh phí dành cho hoạt động phong trào 5.5 Tiêu chuẩn Số học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi mơn cịn ít; số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa tham gia học phụ đạo đầy đủ ý thức học tập chưa tốt, học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc học Nhà trường chưa tổ chức thực hành kỹ bơi lội cho học sinh để em biết cách tự phòng, chống tai nạn đuối nước trường chưa có hồ bơi; Nhà trường tổ chức dạy nghề tin học văn phòng điện dân dụng cho học sinh giáo viên trường không đủ điều kiện để dạy nhiều nghề (11)Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN I Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức máy nhà trường theo quy định Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học (sau gọi Điều lệ trường trung học) quy định Bộ Giáo dục Đào tạo. a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị trường tư thục, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn khác); b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác; c) Có tổ chun mơn tổ văn phịng (tổ Giáo vụ Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống phận khác trường chuyên biệt). 1 Điểm mạnh: Trường có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hội đồng thành lập quy định hành Trường có Đảng sở lãnh đạo tốt công tác giáo dục đơn vị; Trường có đủ tổ chức đồn thể tổ chức xã hội khác; Có tổ chuyên môn hoạt động theo chức nhiệm vụ quy định Điều lệ trường trung học 2 Điểm yếu: Một số môn giáo viên nên ghép chung mơn khác nên gặp nhiều khó khăn sinh hoạt chun mơn, cơng tác dự 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, năm học 2015-2016 lãnh đạo trường nghiên cứu xếp tổ chuyên môn để thuận lợi cho sinh hoạt chuyên môn, dự 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. (12)trung học quy định pháp luật. a) Hoạt động quy định; b) Lãnh đạo, tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn mình; c) Thực hiện rà soát, đánh giá hoạt động sau học kỳ. 1 Điểm mạnh: Đảng bộ, Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội đồng trường hội đồng khác nhà trường hoạt động theo quy định Điều lệ trường trung học quy định pháp luật Hàng năm Đảng có xây dựng kế hoạch đạo thực nhiệm vụ nhà trường; tổ chức đồn thể có kế hoạch tư vấn cho Hiệu trưởng thực tốt nhiệm vụ thuộc chức quyền hạn Kết thúc năm học có tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm cơng tác đạo tư vấn năm học 2 Điểm yếu: Việc tiến hành rà soát, đánh giá số nội dung vài hội đồng chưa kịp thời thời điểm kết thúc học kì I lịch dạy số thành viên hội đồng trùng tiết 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2015-2016, nhà trường xếp thời gian hợp lý để tổ chức họp thực nội dung rà soát, đánh giá việc thực nhiệm vụ hội đồng tiến độ 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức việc thực nhiệm vụ tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác trường chuyên biệt) theo quy định Điều lệ trường trung học. a) Có cấu tổ chức theo quy định; b) Có kế hoạch hoạt động tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học sinh hoạt tổ theo quy định; c) Thực hiện nhiệm vụ tổ theo quy định. 1 Điểm mạnh: (13)trung học; hàng năm tổ có xây dựng kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, năm học; thực sinh hoạt tổ định kỳ lần/ tháng; tổ thực nhiệm vụ quy định Điều lệ trường trung học 2 Điểm yếu: Do nhà trường tổ chức dạy ca/ ngày nên thời gian dành cho sinh hoạt tổ chun mơn cơng tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên chưa thường xuyên 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2015- 2016, lãnh đạo trường đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên cụ thể thời gian, thực thường xuyên theo định kỳ 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. a) Chiến lược xác định rõ ràng văn bản, cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, công bố cơng khai hình thức niêm yết nhà trường hoặc đăng tải phương tiện thông tin đại chúng địa phương, trên website sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo website của nhà trường (nếu có); b) Chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục cấp học quy định tại Luật Giáo dục, với nguồn lực nhà trường định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn. 1 Điểm mạnh: Có xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020 cơng bố cơng khai hình thức niêm yết nhà trường; nội dung chiến lược phù hợp với quy định hành định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương; hàng năm có rà sốt, bổ sung, điều chỉnh chiến lược nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn 2 Điểm yếu: (14)được Sở Giáo dục Đà tạo phê duyệt chưa đăng tải phương tiện thông tin đại chúng địa phương, website Sở Giáo dục Đào tạo, nhà trường 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, năm học 2015-2016, lãnh đạo trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020 trường tiến hành đăng tải phương tiện thông tin đại chúng địa phương, website Sở Sở Giáo dục Đà tạo, nhà trường 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (chỉ số a). Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, địa phương lãnh đạo, đạo quan quản lý giáo dục cấp; đảm bảo Quy chế thực dân chủ hoạt động của nhà trường. a) Thực hiện thị, nghị cấp ủy Đảng, chấp hành quản lý hành quyền địa phương, đạo chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục; b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ hoạt động nhà trường. 1 Điểm mạnh: Nhà trường thực thị, nghị cấp ủy Đảng, chấp hành quản lý hành UBND huyện An Biên đạo chuyên môn Sở Sở Giáo dục Đà tạo tỉnh Kiên Giang; thực chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; thực Quy chế dân chủ hoạt động nhà trường quy định 2 Điểm yếu: Do trường tổ chức học ca ngày nên việc triển khai vài thị chậm, hình thức triển khai chưa phong phú 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2015-2016, nhà trường xếp thời gian hợp lý để triển khai thị, nghị kịp thời tiến độ đổi hình thức triển khai để hiệu cao (15)chứng: Khơng có 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực phong trào thi đua. a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học; b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn theo quy định Luật Lưu trữ; c) Thực hiện vận động, tổ chức trì phong trào thi đua theo hướng dẫn ngành quy định Nhà nước. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục theo quy định Điều lệ trường trung học; thực lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn theo quy định Luật Lưu trữ; thực đầy đủ vận động, tổ chức trì phong trào thi đua theo hướng dẫn ngành quy định Nhà nước 2 Điểm yếu: Các hình thức tổ chức phong trào thi đua đơn vị chưa đa dạng, thời gian tổ chức phong trào chưa hợp lý chủ yếu ngày chủ nhật nên chất lượng phong trào chưa cao 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2015-2016, nhà trường xếp thời gian hợp lý để tổ chức phong trào thi đua cách hợp lý từ góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua đơn vị 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 8: Quản lý hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học; b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp có thẩm quyền; c) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học quy định khác pháp luật. (16)Nhà trường thực tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định Bộ Sở Giáo dục Đà tạo cấp có thẩm quyền Thực tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học quy định khác pháp luật 2 Điểm yếu: Do số lượng học sinh đơng Trường chưa đủ số phịng học để tổ chức dạy học buổi ngày nên việc tổ chức dạy thêm chưa đáp ứng hết yêu cầu học sinh, số tiết dạy thêm cịn 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, năm học 2015 - 2016, lãnh đạo trường đề nghị Sở Sở Giáo dục Đà tạo tỉnh Kiên Giang xây dựng thêm phòng học để thực tốt việc tổ chức dạy thêm, học thêm nhà trường 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường. a) Có hệ thống văn quy định quản lý tài chính, tài sản lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, tốn, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định Nhà nước; c) Công khai tài chính, thực hiện cơng tác tự kiểm tra tài theo quy định, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có hệ thống văn quy định quản lý tài chính, tài sản lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; Thực lập dự toán, thực thu chi, toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định Nhà nước; Có cơng khai tài nhiều hình thức, thực cơng tác tự kiểm tra tài theo quy định, có xây dựng thực có hiệu Quy chế chi tiêu nội 2 Điểm yếu: Cơng tác kiểm tra tài chưa theo lịch định kì thời gian đối chiếu chứng từ toán quý với kho bạc chưa kịp tiến độ thời gian 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: (17)trường xếp lịch kiểm tra cụ thể để thực tiến độ kiểm tra tài 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội trường. a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; b) Đảm bảo an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; c) Khơng có hiện tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội; Đảm bảo an toàn cho học sinh viên chức nhà trường; Khơng có tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường 2 Điểm yếu: Do mâu thuẫn cá nhân cịn tình trạng học sinh đánh nhà trường 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy điểm mạnh đạt được, năm học 2015-2016, nhà trường tăng cường cơng tác tun truyền, giáo dục lịng thương yêu người để hạn chế tình trạng đánh học sinh 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (chỉ số c) Kết luận tiêu chuẩn 1 * Điểm mạnh bật (18)trường nằm riêng biệt, thuận tiện cho việc học tập học sinh; Các tổ chun mơn, tổ Văn phịng thực nhiệm vụ có cấu tổ chức theo quy định Điều lệ trường trung học; tổ trưởng, tổ phó có lực chuyện mơn tốt, có uy tín tín nhiệm cao tổ viên Nhà trường chấp hành tốt thị, nghị cấp ủy Đảng đạo Huyện ủy, UBND huyện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang Đảm bảo tính dân chủ hoạt động nhà trường Trong quản lý hành nhà trường có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trường, quản lý tốt việc giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục quy định, thực tốt vận động phong trào thi đua Ngành phát động Thực tốt công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán viên chức theo quy định pháp luật Hàng năm trường có xây dựng điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, có báo cáo tốn, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định cho phù hợp Nhà trường có xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội; Đảm bảo an toàn cho học sinh cán bộ, công chức, viên chức nhà trường * Những điểm yếu bản Trường thiếu phòng học nên học sinh phải học hai ca sáng chiều; Các hình thức tổ chức phong trào thi đua đơn vị chưa đa dạng, phong phú; Vẫn cịn tình trạng học sinh đánh ngồi nhà trường * Những kiến nghị Cần tham mưu với cấp lãnh đạo để xây dựng thêm phòng học nhằm bước xây dựng trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia huyện Tăng cường giáo dục hạnh kiểm cho học sinh để ngăn chặn tình trạng đánh nhà trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 1: Năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng q trình triển khai hoạt động giáo dục. a) Có số năm dạy học (không kể thời gian tập sự) theo quy định Điều lệ trường trung học. (19)c) Được bồi dưỡng, tập huấn trị quản lý giáo dục theo quy định. 1 Điểm mạnh: Hiệu trưởng phó hiệu có đủ số năm dạy học theo quy định, từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015 bồi dưỡng nâng cao trình độ trị đánh giá hồn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học Hằng năm hiệu trưởng phó hiệu trưởng bồi dưỡng trị, tập huấn chun mơn, nghiệp vụ quản lí giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức 2 Điểm yếu: Hai phó hiệu trưởng chưa bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước chương trình ngạch chuyên viên 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Từ năm học 2015-2016, Hiệu trưởng tham mưu với Sở Giáo dục Đào tạo cử Phó Hiệu trưởng học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước chương trình ngạch chun viên 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học. a) Số lượng cấu giáo viên đảm bảo để dạy môn học bắt buộc theo quy định. b) Giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm cơng tác tư vấn cho học sinh đảm bảo quy định. c) Đạt trình độ chuẩn chuẩn theo quy định: (20)- Các vùng khác: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, chuẩn ít nhất 40% trường trung học sở, 15% trường trung học phổ thông và 40% trường chuyên. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có số lượng, cấu giáo viên hợp lý đảm bảo việc giảng dạy tất môn học theo quy định Tất giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định Điều lệ trường trung học 2 Điểm yếu: Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn cịn thấp so với u cầu 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2015-2016, Hiệu trưởng tham mưu với Sở Giáo dục Đào tạo cử giáo viên quy hoạch sau đại học học nâng cao trình độ 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (chỉ số c) Tiêu chí 3: Kết đánh giá, xếp loại giáo viên việc đảm bảo quyền của giáo viên. a) Xếp loại chung cuối năm học giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên, trong có 50% xếp loại trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thơng. b) Có 15% giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên trường trung học sở 10% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên trường trung học phổ thông. c) Giáo viên đảm bảo quyền theo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học pháp luật. 1.Điểm mạnh: Tỉ lệ giáo viên xếp loại từ trung bình trở lên đạt 95%, xếp loại khá, xuất sắc 50% theo chuẩn nghề nghiệp Nhà trường đảm bảo quyền giáo viên theo quy định Điều lệ trường pháp luật 2 Điểm yếu: (21)Trong năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh có được, bên cạnh hiệu trưởng tăng cường đạo chuyên môn năm 2015-2016 tổ chuyên môn phải đăng ký tiêu tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đưa định mức khen thưởng đột xuất, xếp loại, đánh giá viên chức để khuyến khích giáo viên tham gia dự thi 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (Chỉ số b) Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng việc đảm bảo chế độ, sách theo quy định đội ngũ nhân viên nhà trường. a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định. b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo chuyên môn; nhân viên khác được bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí cơng việc. c) Nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ giao đảm bảo chế độ, sách theo quy định. 1 Điểm mạnh Trường có đủ số lượng nhân viên Tất nhân viên hoàn thành nhiệm vụ từ loại trở lên giao nhà trường đảm bảo chế độ, sách theo quy định 2 Điểm yếu Nhân viên văn thư chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định Năm học 2013 -2014 số nhân viên xếp loại viên chức 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng Từ năm học 2015-2016, nhà trường tham mưu với Sở Giáo dục Đào tạo phân công nhân viên văn thư học lớp trung cấp văn thư Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở để nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Không 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (chỉ số b) Tiêu chí 5: Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và pháp luật. (22)b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định hành vi học sinh không làm. c) Được đảm bảo quyền theo quy định. 1 Điểm mạnh: Việc tuyển sinh tiếp nhận học sinh vào học đảm bảo tuổi theo quy định Điều lệ trường trung học Nhà trường thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh, quy định hành vi học sinh không làm đảm bảo quyền theo quy định 2 Điểm yếu: Một số học sinh cịn vi phạm ngơn ngữ, ứng xử, thiếu tích cực rèn luyện học tập 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục trì hoạt động đội cờ đỏ, phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp việc giáo dục ý thức học tập chấp hành nề nếp nhà trường Phối hợp chặt chẽ với gia đình xã hội việc giáo dục học sinh không chạy xe gắn máy chưa đủ điều kiện 5 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Đánh giá tiêu chuẩn 2 * Những điểm mạnh bật Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên nhà trường có đủ lực để triển khai tốt hoạt động giáo dục Cán quản lý có trình độ, có lực, tận tụy, nhiệt huyết với cơng việc, có nhiều kinh nghiệm cơng tác giảng dạy, sẳn sàng giúp đỡ giáo viên gặp khó khăn Số lượng giáo viên, nhân viên trường đủ Giáo viên nhân viên thực tốt nhiệm vụ giao đảm bảo quyền theo quy định Điều lệ trường trung học pháp luật Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định Điều lệ trường trung học pháp luật * Những điểm yếu bản Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên cịn hạn chế, Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chưa nhiều, nhân viên văn thư nhà trường chưa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định (23)Trong năm học 2015-2016 nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng giáo viên, khuyến khích, động viên giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Tham mưu cho Sở Giáo dục để bố trí giáo viên quy hoạch học tập nâng cao trình độ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên văn thư học chuyên môn Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Tiêu chí 1: Khn viên, cổng trường, biển trường, tường hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định Điều lệ trường trung học. a) Diện tích khn viên yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định; b) Có cổng, biển tên trường, tường hàng rào bao quanh theo quy định; c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định 1 Điểm mạnh: Diện tích khn viên trường rộng, sân trường trồng nhiều xanh đảm bảo yêu cầu xanh, sạch, đẹp Trường có cổng trường, biển tên trường, tường rào bao quanh xây dựng kiên cố đảm bảo an ninh trật tự Có sân chơi, bãi tập, dụng cụ thể thao quy định 2 Điểm yếu: Một số dụng cụ thể thao hư hỏng sử dụng lâu năm 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt Lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm số dụng cụ thể dục thể thao 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh. a) Số lượng, quy cách, chất lượng thiết bị phòng học, bảng lớp học đảm bảo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế; b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế; (24)1 Điểm mạnh: Số lượng, quy cách, chất lượng thiết bị phòng học đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế Phịng mơn Lý, Hóa, Sinh đạt chuẩn theo quy định 2 Điểm yếu: Thiết bị thực hành, thí nghiệm hư hỏng nhiều sử dụng nhiều năm 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch mua thêm thiết bị nhằm phục vụ tốt hoạt động dạy học đơn vị 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 3: Khối phịng, trang thiết bị văn phịng phục vụ công tác quản lý, dạy học theo quy định Điều lệ trường trung học. a) Khối phịng phục vụ học tập, khối phịng hành - quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định; b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu tủ thuốc với loại thuốc thiết yếu theo quy định; c) Có loại máy văn phịng (máy tính, máy in) phục vụ cơng tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu. 1 Điểm mạnh: Trường có phịng phục vụ học tập, phịng hành đảm bảo theo quy định Phịng y tế có đủ loại thuốc thiết yếu đảm bảo công tác sơ cứu, chăm sóc sức khỏe học sinh Hệ thống máy văn phòng nối mạng internet phục vụ tốt hoạt động giáo dục 2 Điểm yếu: Một số máy tính hư hỏng nhiều, phịng học tầng bị sụp lún, nhiều phòng học bị bể gạch 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: (25)ứng nhu cầu giảng dạy Kiến nghị với Sở Giáo dục Đào tạo sửa chữa nâng cấp phòng học tầng 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Không 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 4: Cơng trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. a) Có cơng trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sẽ; b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; c) Có nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, hệ thống cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn, hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có nhà vệ sinh dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khu nhà vệ sinh dành riêng cho học sinh, khu nhà vệ sinh; khu vệ sinh có vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an tồn, thuận tiện, Nhà trường có nhà để xe dành riêng cho giáo viên học sinh Nguồn nước nhà trường sử dụng nguồn nước qua xử lý, đảm bảo an toàn vệ sinh, thu gom rác đảm bảo vệ sinh theo quy định 2 Điểm yếu: Nhà để xe cho học sinh chật hẹp, chưa đáp ứng hết cho tất học sinh quỹ đất nhà trường khơng có 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động kinh phí từ cha mẹ học sinh để mở rộng nhà để xe cho học sinh 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh. (26)b) Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh. c) Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet website nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học quản lý nhà trường. 1 Điểm mạnh: Thư viện năm có bổ sung sách, báo tài liệu tham khảo phục vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường Thư viện hoạt động thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu học học sinh nhu cầu giảng dạy giáo viên Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet website nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học quản lý nhà trường Điểm yếu: Thư viện chưa đạt chuẩn theo định 01. 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt Nhà trường lập kế hoạch xây dựng thư viện đạt chuẩn theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (chỉ số a) Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học hiệu sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Việc sử dụng thiết bị dạy học lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học giáo viên đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học năm. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có đủ thiết bị tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập Giáo viên tích cực làm đồ dùng dạy học sử dụng có hiệu thiết bị dạy học có nhà trường từ dẫn đến chất lượng giảng dạy nâng lên Hằng năm nhà trường thực kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học 2 Điểm yếu: (27)Năm học 2015- 2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt Nhà trường tăng cường sửa chữa mua thiết bị dạy học 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Kết luận tiêu chuẩn 3 * Những điểm mạnh bật Trường có khn viên riêng biệt, có mơi trường sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp thống mát, an tồn thân thiện với học sinh Diện tích đủ theo quy định; Trường có cổng trường, biển tên trường, tường rào bao quanh xây dựng kiên cố đảm bảo an ninh trật tự; Khối phòng phục vụ học tập, phịng học mơn kiên cố hóa 100%, bàn, ghế phịng học, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy học Cơng trình vệ sinh, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục, đảm bảo không ô nhiễm môi trường Phòng thư viện kiên cố, hồ sơ quản lý thư viện đầy đủ quy định Có đủ sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy học tập giáo viên học sinh Đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên sử dụng hiệu thiết bị dạy học vào lên lớp * Những điểm yếu bản Chưa có xây dựng thư viện đạt chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; Một số thiết bị dạy học cũ, hư hỏng, chất lượng chưa trang bị bổ sung; Khối phòng phục vụ học tập thiếu nhà tập đa năng, chưa đảm bảo theo quy định; Diện tích nhà xe học sinh cịn hẹp chưa đáp ứng hết nhu cầu học sinh * Những kiến nghị Năm học 2015-2016, nhà trường lập kế hoạch xây dựng thư viện đạt chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, xây dựng kế hoạch bảo quản, sửa chữa, sử dụng hiệu sở vật chất có Từng bước nâng cấp thay thiết bị, đồ dùng giá trị sử dụng (hệ thống máy tính, thiết bị dạy học, hóa chất phục vụ thực hành thí nghiệm) (28)Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí Tổ chức hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh. a) Ban đại diện cha mẹ có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; c) Tổ chức họp định kỳ đột xuất nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến công tác quản lý của nhà trường, biện pháp giáo dục học sinh, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh. 1 Điểm mạnh: Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường có tổ chức hoạt động theo Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh Nhiệt tình cơng việc, có tâm huyết với nghiệp giáo dục 2 Điểm yếu: Do điều kiện kinh tế số gia đình cịn khó khăn, thường xuyên làm ăn xa nên số phụ huynh vắng mặt phiên họp định kỳ năm học 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Lãnh đạo nhà trường phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để nhắc nhở phụ huynh tham gia đầy đủ họp nhà trường tổ chức 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với tổ chức đồn thể địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường môi trường giáo dục. a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương kế hoạch biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường; (29)c) Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tự nguyện, theo quy định của tổ chức, cá nhân để xây dựng sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hồn cảnh khó khăn. 1 Điểm mạnh: Lãnh đạo nhà trường chủ động phối hợp với địa phương tổ chức đoàn thể, cá nhân nhằm huy động nguồn lực để xây dựng sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường 2 Điểm yếu: Nguồn kinh phí huy động tự nguyện cịn phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội ngồi trường đơi chưa thường xun, chưa thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho nhà trường 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường tăng cường tổ chức buổi giao lưu; phối hợp với tổ chức xã hội địa bàn để vận động nhân dân, mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân để ủng hộ nguồn quỹ tự nguyện 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục. a) Phối hợp hiệu với tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương; c) Tuyên truyền để tăng thêm hiểu biết cộng đồng nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục. 1 Điểm mạnh: Nhà trường nhận chăm sóc di tích Bia chiến thắng Bào Môn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày lễ năm (30)Kế hoạch tổ chức giáo dục cho học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc cờ đầu tuần đơi lúc chưa kịp thời; hình thức tổ chức hoạt động chưa phong phú, nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động hạn chế 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường phối hợp với Chi Hội Cựu chiến binh xếp thời gian giáo dục cho học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc vào dịp lễ kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; đổi hình thức tổ chức tăng cường cho học sinh tham quan dã ngoại di tích lịch sử truyền thống cách mạng địa phương 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí 3: Đạt. Kết luận tiêu chuẩn 4 * Những điểm mạnh bản Ban đại diện cha mẹ học sinh trường lớp có cấu, tổ chức, hoạt động ổn định Điều lệ; nhiệt tình cơng việc, có tâm huyết với nghiệp giáo dục, giúp đỡ nhà trường hoạt động giáo dục Lãnh đạo nhà trường phối hợp tốt tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực nhiệm vụ, quyền trách nhiệm Tổ chức họp đầy đủ họp định kỳ họp đột xuất; phối hợp tốt giáo dục học sinh, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, tích cực đóng góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh Lãnh đạo nhà trường chủ động phối hợp với địa phương tổ chức đoàn thể, cá nhân nhằm huy động nguồn lực để xây dựng sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường Huy động sử dụng có hiệu quỹ vận động đóng góp tự nguyện từ doanh nghiệp huyện An Biên để khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc hỗ trợ học sinh có hồn cảnh khó khăn Thực phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, nhà trường nhận chăm sóc di tích Bia chiến thắng Bào Môn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hàng năm nhà trường tổ chức cho viên chức, học sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày lễ năm * Những điểm yếu bản (31)Nguồn kinh phí huy động tự nguyện cịn phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội ngồi trường đơi chưa thường xuyên, chưa thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho nhà trường Kế hoạch tổ chức giáo dục cho học sinh truyền thống lịch sử, văn hố dân tộc cờ đầu tuần đơi lúc chưa kịp thời thời lượng tiết sinh hoạt ít; hình thức tổ chức hoạt động chưa phong phú, nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động cịn hạn chế kinh phí dành cho hoạt động phong trào * Những kiến nghị Từ năm học 2016-2017, nhà trường chủ động phối hợp, chọn phụ huynh có tâm huyết, hiểu biết, nhiệt tình đóng góp cho nghiệp giáo dục tham gia vào Ban đại diện cha mẹ học sinh; lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi việc học tập biện pháp giáo dục đạo đức, kỹ sống học sinh chưa ngoan Phối hợp tham mưu tích cực với tổ chức, đoàn thể để vận động hỗ trợ vật chất, tinh thần để tham gia đóng góp xây dựng nhà trường hỗ trợ khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có hồn cảnh khó khăn học độ tuổi đủ điều kiện tiếp tục học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học thiếu điều kiện vật chất Tích cực phối hợp tham mưu thường xuyên với Ban tuyên Giáo huyện ủy Hội cưu chiến binh huyện để tuyên truyền truyền thống lịch sử; tiếp tục chăm sóc, thăm hỏi gia đình có cơng với cách mạng, di tích lịch sử địa bàn Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Tiêu chí 1: Thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định chuyên môn quan quản lí giáo dục địa phương. a) Có kế hoạch hoạt động chun mơn năm học, học kỳ, tháng, tuần; b) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập môn học theo quy định; c) Rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập tháng; 1 Điểm mạnh: (32)Lãnh đạo nhà trường đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập môn thông qua phân phối chương trình, kế hoạch Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hàng tháng nhà trường có tổ chức rà sốt, đánh giá việc thực nhiệm vụ năm học, kế hoạch giảng dạy học tập thông qua hoạt động tổ chuyên môn 2 Điểm yếu: Đôi lúc vài giáo viên thực kế hoạch giảng dạy chậm so với quy định có cơng việc nghỉ đột xuất, cơng tác 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt được, Lãnh đạo trường phân công dạy thay kịp thời giáo viên nghỉ đột xuất, công tác nhằm thực tốt kế hoạch giảng dạy đề 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí Đổi phương pháp dạy học nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học của học sinh. a) Sử dụng hợp lý sách giáo khoa;liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp, thực hiện cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh trình dạy học; b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết học tập; c) Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 1 Điểm mạnh: Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa, có liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp; thực cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh q trình dạy học; giáo viên tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học, hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết phản biện (33)Một số giáo viên chưa thành thạo kỹ soạn giảng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin trình độ lực tin học cịn hạn chế, khơng tích cực tự bồi dưỡng tin học Còn phận nhỏ học sinh chưa tích cực, chủ động học tập chưa có ý thức học tập, học yếu 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt Lãnh đạo trường cử giáo viên có kinh nghiệm lĩnh vực Tin học hướng dẫn kỹ soạn có ứng dụng cơng nghệ thơng tin cho giáo viên; Đồn niên cơng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để giáo dục động cơ, ý thức học tập học sinh; tiếp tục làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí 4: Thực hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu theo kế hoạch nhà trường theo quy định cấp quản lí. a) Khảo sát, phân loại học sinh giỏi, yếu, có biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập từ đầu năm; b) Có hình thức tổ chức, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém phù hợp; c) Rà soát, đánh giá, cải tiến bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém sau học kì; 1 Điểm mạnh: Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức phân loại học sinh giỏi, yếu, có biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập; Tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu có chương trình cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh, sau học kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời 2 Điểm yếu: Số học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn cịn ít; số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa tham gia học phụ đạo đầy đủ ý thức học tập chưa tốt, học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc học 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (34)bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu nhằm thu hút học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi học phụ đạo đầy đủ 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí Thực nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo a) Thực hiện nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học gắn lý luận với thực tiễn; b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương theo quy định; c) Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương năm. 1 Điểm mạnh: Nhà trường thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương năm. 2 Điểm yếu: Thời gian dành cho chương trình giáo dục địa phương nên nội dung giảng dạy chưa nhiều lĩnh vực địa phương 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015- 2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt được, đồng thời lãnh đạo trường đạo giáo viên biên soạn nội dung theo chủ đề gọn để cập nhật nhiều kiến thức phục vụ tốt cho nội dung giáo dục địa phương 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí 6: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh. (35)b) Tổ chức số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trị chơi dân gian cho học sinh trường; c) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức. 1 Điểm mạnh: Nhà trường có phổ biến kiến thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dụng thể thao trò chơi dân gian cho học sinh Hàng năm nhà trường có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Nhà trường tham gia đầy đủ Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chứcvà đạt nhiều thành tích cao hội thi 2 Điểm yếu: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian nhà trường chưa tổ chức thường xun thời gian học khóa học sinh nhiều 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đã được, lãnh đạo trường xếp thời gian học tập hợp lý để tổ chức c ác hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian nhà trường thường xuyên theo chủ đề tháng 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí Giáo dục, rèn luyện kỹ sống thơng qua hoạt động học tập, hoạt động tập thể hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh. a) Giáo dục kỹ giao tiếp, kỹ tự nhận thức, kỹ quyết định, suy xét giải vấn đề, kỹ đặt mục tiêu, kỹ ứng phó, kiềm chế, kỹ hợp tác làm việc theo nhóm cho học sinh; b) Giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thơng; cách tự phịng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; thơng qua việc thực hiện quy định cách ứng xử có văn hóa, đồn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; c) Giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; 1 Điểm mạnh: (36)sống cho học sinh; giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông tai nạn thương tích khác; tổ chức, giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 2 Điểm yếu: Nhà trường chưa tổ chức thực hành kỹ bơi lội cho học sinh để em biết cách tự phòng, chống tai nạn đuối nước trường chưa có hồ bơi 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đã được, Lãnh đạo trường hợp đồng hồ bơi học sinh thực hành kỹ bơi lội cho học sinh chưa biết bơi 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường. a) Có kế hoạch lịch phân công học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường nhà trường; b) Kết tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh đạt yêu cầu; c) Hằng tuần, kiểm tra,đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường; 1 Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng phổ biến kế hoạch phân công lao động để học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường từ đầu năm học; Kết tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường học sinh đạt u cầu; Hàng tuần nhà trường có kiểm tra việc thực vệ sinh trường lớp học sinh 2 Điểm yếu: Trong buổi lao động số học sinh chưa tham gia tích cực, không mang dụng cụ lao động hay trể, ý thức học sinh chưa cao, chưa hiểu tầm quan trọng việc giữ gìn vệ sinh chung bảo vệ môi trường 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (37)thanh niên giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ mơi trường có thái độ lao động tích cực 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí Kết xếp loại học lực học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 85% trường trung học sở, 80% trường trung học phổ thông 95% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 90% trường trung học sở, 85% đối với trường trung học phổ thông 99% trường chuyên; b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 25% trường trung học sở, 15% trường trung học phổ thông 60% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 30% trường trung học sở, 20% đối với trường trung học phổ thông 70% trường chuyên; c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 2% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 15% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 3% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 20% trường chuyên. 1 Điểm mạnh: Tỷ lệ học sinh có học lực từ trung bình trở lên, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi vượt so với quy định 2 Điểm yếu: Tỷ lệ học sinh yếu, hàng năm trường số học sinh chưa tham gia đầy đủ lớp phụ đạo nhà trường tổ chức 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (38)cho học sinh yếu, kém; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp tốt với gia đình học sinh để thơng tin tình hình học tập, rèn luyện học sinh, đồng thời nhắc nhở, động viên em tham gia đầy đủ lớp phụ đạo nhà trường tổ chức 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Tiêu chí 10: Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục. a) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt đạt 90% trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 98% trường chuyên; b) Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thơi học có thời hạn khơng q 1% đối với trường trung học sở, trường trung học phổ thông; không 0,2% đối với trường chuyên; c) Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 1 Điểm mạnh: Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt cao so với quy định, trường khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình 2 Điểm yếu: Một số học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu chưa trung thực kiểm tra, thi 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt năm học qua, đồng thời Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên giáo dục học sinh có ý thức học tập, trung thực kiểm tra; giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường nhằm hạn chế học sinh hạnh kiểm yếu 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Không có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí: 11 Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh năm. (39)b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 70% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; - Các vùng khác đạt 80% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông và trường chuyên; c) Kết xếp loại học nghề học sinh: - Miền núi vùng sâu , vùng xa hải đảo đạt 80% loại trung bình trở lên đối với trường trung học sở,90% trường trung học phổ thông và trường chuyên; - Các vùng khác đạt 90% loại trung bình trở lên trường trung học cơ sở, 95% trường trung học phổ thông trường chuyên. 1 Điểm mạnh: Nhà trường hướng nghiệp cho học sinh nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nghề đạt 100%, loại giỏi đạt tỷ lệ cao 2 Điểm yếu: Nhà trường tổ chức dạy nghề tin học văn phòng điện dân dụng cho học sinh giáo viên trường không đủ điều kiện để dạy nhiều nghề 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt đồng thời kiến nghị với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện nghiên cứu mở thêm nghề để học sinh có thêm nhiều lựa chọn 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. Tiêu chí 12: Hiệu hoạt động giáo dục năm nhà trường. a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp ổn định năm; b) Tỷ lệ học sinh bỏ học lưu ban: (40)- Các vùng khác: Không 1% học sinh bỏ học, không 2% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; c) Có học sinh tham gia đoạt giải hội thi, giao lưu tiểu học, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trung học sở cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên đối với trung học phổ thông năm. 1 Điểm mạnh: Trường có tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp THPT ổn định năm Các năm gần trường có học sinh tham gia đoạt giải thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh 2 Điểm yếu: Trường có tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học cao so với quy định số giáo viên chủ nhiệm chưa phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh; số học sinh học yếu kém, chán nản nên bỏ học khối 10 3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2015-2016, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng thời có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, khối 10; hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để thơng tin kịp thời tình hình học tập rèn luyện học sinh nhằm kịp thời ngăn chặn học sinh bỏ học, hạn chế học sinh lưu ban 4 Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng: Khơng có. 5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt (chỉ số b) Kết luận tiêu chuẩn 5 * Những điểm mạnh bật Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn kịp thời; đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập môn học theo quy định; giáo viên tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin, hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết phản biện (41)Lãnh đạo nhà trường quan tâm giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục; tổ chức, giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình; xây dựng kế hoạch phân công lao động để học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường từ đầu năm học, học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường Tỉ lệ học sinh có học lực từ trung bình trở lên, tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt cao so với quy định; trường học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình Tỉ lệ học sinh tham gia học nghề tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nghề đạt 100%, loại giỏi đạt tỷ lệ cao Trường có tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp THPT ổn định năm Các năm gần trường có học sinh tham gia đoạt giải thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh * Những điểm yếu bản Số học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi mơn cịn ít; số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa tham gia học phụ đạo đầy đủ ý thức học tập chưa tốt, học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc học Nhà trường chưa tổ chức thực hành kỹ bơi lội cho học sinh để em biết cách tự phòng, chống tai nạn đuối nước trường chưa có hồ bơi Nhà trường tổ chức dạy nghề tin học văn phòng điện dân dụng cho học sinh giáo viên trường không đủ điều kiện để dạy nhiều nghề Trường có tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học cao so với quy định số giáo viên chủ nhiệm chưa phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh; số học sinh học yếu kém, chán nản nên bỏ học khối 10 * Những kiến nghị Nhà trường tuyên truyền nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu, đến phụ huynh học sinh nhằm thu hút nhiều học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu, Lãnh đạo trường hợp đồng hồ bơi học sinh thực hành kỹ bơi lội Kiến nghị với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện nghiên cứu mở thêm nghề để học sinh có thêm nhiều lựa chọn (42)(43)Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Trường THPT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Sở Giáo dục Đào tạo đánh giá thời điểm năm học 2014-2015 Nhà trường đóng góp nhiều thành tích cho ngành giáo giáo dục huyện Phú Quốc, đạt nhiều thành tích cá nhân tập thể Trường quan tâm cấp từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang đến cấp Ủy đảng, quyền địa phương với nổ lực tổ chức nhà trường; cán quản lý, đội ngũ nhà giáo, nhân viên toàn thể học sinh tập trung thực hồn thành cơng tác tự đánh giá đến năm học 2014-2015 Tuy, cịn tiêu chí, số tiêu chuẩn chưa đủ điều kiện đạt theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Nhưng công tác tự đánh giá nhà trường trọng, đầu tư Đoàn đánh giá Sở Giáo dục Đào tạo kiểm tra, khảo sát kết cụ thể sau: - Số lượng Chỉ số Đạt 98/105, tỉ lệ 93,3% Chỉ số Không đạt 7/105, tỉ lệ 6,7% - Số lượng Tiêu chí Đạt 28/35, tỉ lệ 80% Tiêu chí Khơng đạt 7/35, tỉ lệ 20% - Cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường đạt cấp độ 2 Kiến nghị Sau đoàn Đánh giá tiến hành khảo sát thực tế đối chiếu với quy định ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Kết trường THPT An Biên, huyện An Biên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục THPT Cấp độ Đề nghị Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho nhà trường theo quy định./ Kiên Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2016 TRƯỞNG ĐOÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: AB BCDGN THPT AnBien-AB, AB BCDGN THPT AnBien-AB