GIÁO ÁN THỨ 2 TUẦN 5 2017-2018 LỚP 4B1

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:37

- Giáo dục trẻ yêu thể dục thể thao, có ý thức rèn luyện thân thể - Trẻ yêu quý trường của mình ,biêt giữ gìn vệ sinh trừơng lớp.. - Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn b[r] (1)Thứ ngày 02 tháng 10 năm 2017 TÊN HOẠT ĐỘNG: thể dục: “ Đập bắt bóng chỗ”. Hoạt động bổ trợ:Trị chơi “các thỏ nhảy bật ngồi sân” I MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 1.Kiến thức: - Biết tên vận động.biết tên trò chơi -Trẻ biết “ Đập bắt bóng chỗ”., cách chơi 2.Kỹ năng: - Rèn luyện tính cẩn thận, tập trung - Rèn luyện cho đôi chân khoẻ mạnh, khéo léo 3.Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu thể dục thể thao, có ý thức rèn luyện thân thể - Trẻ yêu quý trường ,biêt giữ gìn vệ sinh trừơng lớp - Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè II.CHUẨN BỊ: 1- Đồ dùng cho giáo viên trẻ: trò chơi, 2.Địa điểm tổ chức:sân trường III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định lớp. -Trò chuyện chủ đề “Tết trung thu” - Hỏi trẻ dang khám phá chủ đề gì? - Trong ngày tết trung thu làm gì? 2 Giới thiệu bài. - Hôm cô tập bài““ Đập bắt bóng chỗ”.” 3 Hướng dấn hoạt động: 3.1.HĐ1 Khởi động - Kiểm tra sức khoẻ trẻ “ cho trẻ bỏ giày, dép cao ra, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng - Hát “một đoàn tàu” kết hợp với kiểu chân theo hiệu lệnh cô 3.2 HĐ2 Trọng động: - Trẻ kể hoạt động ngày hội đêm trăng -Trẻ trả lời - Trẻ lằng nghe (2)* Bài tập phát triển chung: - Tay: Hai tay đưa lên cao- trước- sang ngang - Chân : Đứng đưa chân trước – khuỵu gối - Bụng : đứng nghiêng người sang bên - Bật tiến phía trước * Vận động bản: - Giới thiệu vận động : “ Đập bắt bóng chỗ” - Cơ tập mẫu lần - Cô tập mẫu lần 2: kết hợp phân tích động tác: Cơ đứng chỗ thực hiên 2tay ôm bóng đập xuống đất bóng nảy lên đưa tay bắt bóng - Mời trẻ làm thử, nhận xét - Cho trẻ thực 2- lần - Cho trẻ thi đua theo tổ *TCVĐ: “các thỏ nhảy bật sân” - Cơ giới thiệu tên trị chơi, hướng dẫn cách chơi cho trẻ -Tổ chức cho trẻ chơi 2-3lần - Cơ động viên khuyến khích trẻ chơi -Nhận xét khen ngợi trẻ 3.3.HĐ 3: Hồi tĩnh. - Cho trẻ hát lam đàn Chim bay tổ 4 củng cố - giáo dục. - Củng cố giáo dục - Gợi hỏi để trẻ nhắc lại tên tập - GD trẻ yêu trường , yêu lớp, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi 5.Kết thúc: - Đội hình hàng ngang -Tập theo cô động tác lần nhịp( nhấn mạnh động tác chân lần nhịp) - Chú ý quan sát lắng nghe - Quan sát lắng nghe -2-3 trẻ làm thử -Trẻ thực -Hai tổ thi đua -Lắng nghe -Trẻ chơi - Đi nhẹ nhàng 1- vòng - Trẻ lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN THỨ 2 TUẦN 5 2017-2018 LỚP 4B1, GIÁO ÁN THỨ 2 TUẦN 5 2017-2018 LỚP 4B1