hình ảnh môn toán

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:36

Hỏi mỗi em đựơc nhiều nhất bao nhiêu quyển vở, còn thừa bao nhiêu quyển vở?. (2 điểm).[r] (1)§Ị ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3 MƠN : Tốn. Năm học : 2010 - 2011 A.Phần trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đứng trước kết đúng. Câu (2 điểm) 125 x = ? Kết quả: A = 365 ; B = 375 ; C = 370. 246 x + 35 = ? Kết quả: A = 510 ; B = 530 ; C = 527 Câu : Tìm X (2 điểm) a X – 65 = 107 Kết quả: A) X = 172 ; B) X = 42 ; C) X = 107 b X : = 104 Kết quả: A) X = 26 ; B) X = 416 ; C) X = 100 Câu : Một đàn chim bay Một bay trước, trước hai con, bay giữa, hai Một bay sau, sau hai Hỏi đàn chim có ? (1 điểm) A Có nhiều B Có C Có Câu : Hình bên có góc vng ? A Khơng có góc vng B Có góc vng C Có góc vng B.Phần tự luận: Câu : Có bao gạo Trong bao 24 kg gạo, bao lại bao 25 kg gạo Hỏi tất có ki-lơ-gam gạo? (2 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: hình ảnh môn toán, hình ảnh môn toán