Tải TÓM TẮT TRUYỆN KIỀU SGK LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 [Chuẩn]

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:36

– Cuộc đời Thúy Kiều bị dìm vào bước trầm luân lưu lạc “Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần” (hai lần bị bọn buôn thịt bán người Mã Giám, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Hà, Bạc Hạnh đẩy vào lầu [r] (1)TuhocOnline.edu.vn TÓM TẮT TRUYỆN KIỀU SGK LỚP ÔN THI VÀO LỚP 10 [Chuẩn] – Thúy Kiều thiếu nữ tài sắc vẹn tồn, sinh từ gia đình trung lưu, nếp, gia phong – Trong buổi du xuân nhân tiết minh, Thúy Kiều gặp chàng Kim Trọng, hai người chớm nở tình yêu – Kim Trọng đến trọ học gần nhà Thúy Kiều, nhân ngày gia đình Thúy Kiều sang chơi bên ngoại, Thúy Kiều chàng Kim gảy đàn, quạt ước, thề nguyền (đính ước) – Trong Kim Trọng chịu tang chú, gia đình Kiều mắc oan, Kiều bán chuộc cha nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng – Cuộc đời Thúy Kiều bị dìm vào bước trầm luân lưu lạc “Thanh lâu hai lượt, y hai lần” (hai lần bị bọn buôn thịt bán người Mã Giám, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Hà, Bạc Hạnh đẩy vào lầu xanh; hai lần Thúy Kiều phải thay áo nương nhờ cửa phật) – Vào lầu xanh lần hai, Thúy Kiều gặp Từ Hải Người anh hùng chuộc cứu Thúy Kiều làm vợ, tưởng “phu quý phụ vinh”, hạnh phúc không bao lâu, Từ Hải làm nghiệp lớn, bị mắc mưu Hồ Tôn Hiến, uất ức mà chết đứng – Thúy Kiều bị Hồ Tôn Hiến lợi dụng ép gả cho viên thổ quan, nàng nảy xuống sông tự sư Giác Duyên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải TÓM TẮT TRUYỆN KIỀU SGK LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 [Chuẩn], Tải TÓM TẮT TRUYỆN KIỀU SGK LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 [Chuẩn]