Giáo án - Tuần 19

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:30

- HS thực hiện được một số công việc cụ thể để chăm sóc cây, hoa trong trường như nhổ cỏ, xới đất quanh gốc cây, tưới cây.. * Cách tiến hành : - GV tổ chức cho HS:.[r] (1)TUẦN 19 Thứ năm ngày 21 tháng năm 2021 Hoạt động trải nghiệm HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ Vườn hoa trường em I MỤC TIÊU - Biết cần phải chăm sóc hoa trường để quang cảnh trường thêm tươi đẹp - Thực công việc cụ thể để chăm sóc hoa vườn trường như: nhổ cỏ, tưới cây, xới đất - Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn quang cảnh trường lớp sạch, đẹp II CHUẨN BỊ - Không gian thiên nhiên vườn trường để HS trải nghiệm - Dụng cụ chăm sóc xanh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 Khởi động - Ổn định: - Hát: Hoa trường em - Giới thiệu Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Hơm nay, tìm hiểu vườn hoa trường - Lắng nghe 2 Hình thành kiến thức mới: *Mục tiêu: - Biết cần phải chăm sóc hoa trường để quang cảnh trường thêm tươi đẹp - Thực công việc cụ thể để chăm sóc hoa vườn trường như: nhổ cỏ, tưới cây, xới đất Hoạt động Cùng thăm vườn hoa *Mục tiêu: - HS hiểu để quang cảnh trường học trở nên tươi đẹp cần trồng cây, hoa khuôn viên nhà trường - Yêu thiên nhiên, có ý thức, tránh nhiệm giữ gìn quang cảnh trường học sạch, đẹp * Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS thăm vườn hoa trường trao đổi, thảo luận với HS nội dung: - Trong vườn có lồi hoa gì? - Mọi người trồng hoa để làm gì? - Để hoa tươi tốt cần làm gì? (2)*GV kết luận - Để quang cảnh trường học trở nên tươi đẹp thầy giáo em HS trồng thêm xanh, hoa Mỗi thành viên trường có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cối trường - Theo dõi, lắng nghe 3 Hoạt động luyện tập vận dụng. Hoạt động Chăm sóc vườn hoa *Mục tiêu: - HS thực số công việc cụ thể để chăm sóc cây, hoa trường nhổ cỏ, xới đất quanh gốc cây, tưới * Cách tiến hành : - GV tổ chức cho HS: + Thảo luận, phân công kế hoạch chăm sóc vườn hoa + Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ để chăm sóc cây, hoa + Thực việc chăm sóc cây, hoa + Tự đánh giá kết việc chăm sóc cây, hoa thân bạn lớp + Chia sẻ cảm xúc em sau buổi thực hành chăm sóc cây, hoa - HS thực theo hướng dẫn GV + Làm việc theo nhóm + HS chuẩn bị : thùng tưới cây, bay,… + Ra trực tiếp chăm sóc hoa + Tự đánh giá kết + Chia sẻ cảm xúc vườn hoa * Kết luận: - Để cây, hoa phát triển tươi tốt người cần thực công việc cụ thể để chăm sóc như: nhổ cỏ, tưới - Lắng nghe, ghi nhớ 4 Hoạt động vận dụng: - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân cảnh quan cảm nhận vườn hoa trường - Lắng nghe Luyện Tiếng Việt ÔN LUYỆN ĐỌC (BÀI:96,97) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Đọc tập đọc: Tập đọc: Ước mơ tảng đá - Viết vần inh, ich, tiếng kính (mắt), lịch (bàn) (vào ly) - Đọc đúng, hiểu Tập đọc: Chú gà quan trọng(1) - Viết vần ai, ay, tiếng (gà) mái, máy bay (vào ô ly) II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC (3)Hoạt động1: Luyện Bài 96 a GV hướng dẫn học sinh đọc Tập đọc: Ước mơ tảng đá - HS đọc cá nhân, nhóm, Đồng lớp - GV theo dõi, hướng dẫn uốn nắn học sinh đọc chưa đúng(nh÷ng em KG đọc đúng, đọc nhanh b Luyện viết vần inh, ich, tiếng kính (mắt), lịch (bàn) (vào vỏ ô ly) - GV gọi HS đọc - GV cho HS viết vào - GV theo dõi, uốn nắn để HS viết chữ, khoảng cách, (những em làm nhanh, làm đẹp) - Sửa tư ngồi viết Hoạt động2: Luyện Bài 97 a GV híng dÉn học sinh đọc Tập đọc: Chú gà quan trọng (1) - HS đọc cá nhân, nhóm, Đồng lớp - GV theo dâi, uèn n¾n học sinh đọc chưa đúng(nh÷ng em KG đọc đúng, đọc nhanh - HS, GV nhận xét b Luyện viết vần ương, ươc, tiếng gương, thước (vào ô ly) - GV gọi HS đọc - GV cho HS viết ai, ay, tiếng (gà) mái, máy bay (vào ô ly) - GV theo dõi, uốn nắn để HS viết chữ, khoảng cách, (những em KG làm nhanh, làm đẹp) - Sửa tư ngồi viết - GV theo dõi, nhận xét, sửa chữa - GV nhận xét tiết luyện, khen HS viết tốt, HS có cố gắng Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2021 Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (T1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT Học xong này, HS biết: - Mọi người cần phải yêu quê hương - Thể tình yêu quê hương hành vi, việc làm phù hợp với khả - Yêu quê, tôn trọng truyền thống tôt đẹp quê hương Đồng tình với việc làm giúp phần vào việc xây dựng bảo vệ quê hương - GDBVMT: Tích cực tham gia hoạt động BVMT thể tình yêu quê hương - GDKNS: - Kĩ xác định giá trị (yêu quê hương) - Kĩ tư phê phán - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin truyền thống văn hóa, truyền thống cánh mạng, danh lam thắng cảnh, người quê hương (4)- GV: Giấy, bút màu Các thơ, hát nói tình u q hương - HS: Dụng cụ học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 Bài cũ + Vì cần phải biết tôn trọng phụ nữ - HS tiếp nối trình bày Lớp nhận xét bổ sung - GVnhận xét, tuyên dương 2 Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu tiết học.Ghi tên lên bảng HĐ2: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em. - GV đọc truyện Cây đa làng em - HS đọc lại truyện - HS thảo luận nhóm câu hỏi SGK - Đại diện nhóm trình bày, lớp trao đổi bổ sung + Vì dân làng lại gắn bó với đa? ( Vì đa biểu tượng quê hương …cây đa đem lại nhiều lợi ích cho người.) + Hà gắn bó với đa nào? (Mỗi lần quê, Hà bạn chơi gốc đa.) + Bạn Hà đóng góp tiền để làm gì? (Để chữa cho đa sau trận lụt.) + Những việc làm bạn Hà thể tình cảm với quê hương? (Bạn yêu quý quê hương.) + Qua câu chuyện bạn Hà, em thấy q hương phải có tình cảm hành động gì? (Chúng ta phải gắn bó, u quý bảo vệ quê hương) HĐ 3: Làm tập sgk. - GV yêu cầu HS thảo luận N2 - N2 thảo luận theo tập - Đại diện nhóm lên trình bày nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận ý kiến + Trường hợp a, b, c, d thể tình yêu quê hương - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ (sgk) - HS tiếp nối đọc ghi nhớ HĐ 4: Liên hệ thực tế. - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhúm ý sau: + Quê bạn đâu? Bạn biết quê hương mình? + Bạn làm việc thể tình yêu quê hương mình? - Đại diện trình bày trước lớp - Nhận xét – bổ sung - GV kết luận, khen HS biết thể tình yêu quê hương việc làm cụ thể GDBVMT: Tích cực tham gia hoạt động BVMT thể tình yêu quê hương 3 Củng cố - dặn dò: - HS nhắc lại nội dung học (5)Địa lí CHÂU Á I YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết tên châu lục đại dương giới: châu Á , châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam cực; đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương - Nêu vị trí, giới hạn châu Á - Nêu số đặc điểm địa hình, khí hậu châu Á - Sử dụng địa cầu, đồ, lược đồ để nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Á đồ (lược đồ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Quả địa cầu (Hoặc đồ giới); Bản đồ tự nhiên châu Á Các hình minh hoạ SGK Vở tập Địa lí III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 Giới thiệu Các em học số tượng tự nhiên, lĩnh vực kinh tế -xã hội Việt Nam Từ 17 trở đi, em tìm hiểu số tượng địa lí châu lục, khu vực Đơng Nam Á số nước đại diện cho châu lục Bài tìm hiểu tượng địa lí tự nhiên châu Á 2 Dạy mới 2.1.Hoạt động 1: Các châu lục đại dương giới Châu Á là một châu lục giới + Hãy kể tên châu lục, đại dương giới mà em biết? - HS nối tiếp trả lời - GV ghi nhanh lên bảng thành cột: Châu lục, đại dương - HS quan sát theo cặp hình tìm vị trí châu lục đại dương giới - HS lên bảng vị trí châu lục, đại dương Địa cầu, đồ giới - HS theo dõi nhận xét- GV chuẩn kiến thức 2.2.Hoạt động 2: Vị trí địa lí giới hạn châu Á - GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm - HS thảo luận hồn thành phiếu học tập (số 1) - Lớp trưởng điều khiển bạn báo cáo kết thảo luận - GV theo dõi HS hoạt động, hỏi giảng thêm cần thiết làm trọng tài HS tranh luận - GV nhận xét kết làm việc HS: Châu Á trải dài từ vùng gần cực Bắc đến q xích đạo; có đủ đới khí hậu 2.3.Hoạt động 3: Diện tích dân số châu Á - GV treo bảng số liệu diện tích dân số châu lục - HS nêu tên công dụng bảng số liệu + Em hiểu ý bảng số liệu nào? (6)- HS trình bày - HS nhận xét - GV: Châu Á có diện tích lớn châu lục giới 2.4.Hoạt động 4: Các khu vực châu Á nét đặc trưng tự nhiên khu vực - GV treo lược đồ khu vực châu Á - HS quan sát + Hãy nêu tên lược đồ cho biết lược đồ thể nội dung gì? - HS thảo luận theo nhóm hồn thành phiếu học tập số - Đại diện nhóm dán phiếu nhóm lên bảng trình bày - HS nhận xét bổ sung - GV nhận xét: Châu Á có nhiều cảnh quan thiên nhiên; có nhiều dãy núi đồng lớn; núi cao nguyên chiếm phần lớn diện tích 3 Củng cố, dặn dò - HS nêu đặc điểm vị trí, giới hạn khu vực châu Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án - Tuần 19, Giáo án - Tuần 19