tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04

32 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:30

• Đối với thân chủ cụ thể: TVV giúp họ trừu tượng hơn qua việc thấy được kiểu mẫu/mô hình hành vi của mình, lý giải được hành vi của mình cũng như tình huống... KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP [r] (1)Sách tham khảo: 1 Ivey, A E., & Ivey, M B (1999) Intentional Interviewing and Counseling (4th ed.) CA: Brooks/Cole Publishing Company Ivey, A E., Ivey, M B., & Zalaquett, C P (2010) Intentional Interviewing and Counseling (7th ed.) CA: Brooks/Cole Publishing Company KỸ NĂNG QUAN SÁT (2)TẠI SAO CẦN KỸ NĂNG QUAN SÁT? • Kỹ quan sát cho phép TVV lưu ý hiểu hành vi thân chủ biểu mẫu/ mơ hình (pattern)/ cách thân chủ nói bàn luận tình huống/ việc then chốt (3)TẠI SAO CẦN KỸ NĂNG QUAN SÁT? • Giúp để ý hành vi có lời TVV thân chủ • Giúp lưu ý bất đồng, bất nhất, mâu thuẫn xảy TVV thân chủ, hành vi lời nói TVV thân chủ (4)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi khơng lời. • Nhãn liên (eye contact), ngơn ngữ thể, giọng nói, nét mặt (5)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi không lời. • Thân chủ nghiêng người phía trước thích thú điều (6)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi không lời. Những diễn tả khuôn mặt cần lưu ý: • Chau mày • Mím mơi • Đỏ mặt (7)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi không lời. Lưu ý thay đổi tư ngồi của thân chủ: • TC chéo chân nhìn chỗ khác TVV thách đố TC. • TC nắm chặt tay tay thả lỏng (8)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời Từ then chốt/ Từ khóa • Lưu ý từ cụm từ thân chủ lập lập lại • Lưu ý cụm từ thân chủ nói to, lên giọng Những từ hẳn quan trọng thân chủ (9)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời Trừu tượng hay cụ thể • Một số thân chủ cụ thể kể việc Họ tập trung vào chi tiết câu chuyện (10)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời Trừu tượng hay cụ thể • Ngược lại, số thân chủ trừu tượng nói nan đề họ • Thí dụ: “tương quan vợ chồng không suông sẻ, hai người không đồng quan điểm với (11)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời • TVV cần lưu ý xem thân chủ người cụ thể hay trừu tượng (12)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời (13)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời Câu hỏi giúp thân chủ cụ thể trở nên trừu tượng hơn: • “Em cho biết việc có ý nghĩa em?” • “Điều em nhớ câu chuyện gì?” • “Em thích điều câu chuyện đó?” (14)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời • Những thân chủ cụ thể thích hợp với cách can thiệp hay giải vấn đề cách cụ thể (15)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời • Thân chủ trừu tượng thường dễ suy tư, phân tích nhận thức hành vi • Đối với thân chủ q trừu tượng khó cho họ đưa ví dụ cụ thể • Họ thích phân tích hành động • TVV giúp thân chủ trừu tượng nhìn đến điều cụ thể • Thích hợp với liệu pháp phân tâm học, thân (16)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời • Câu hỏi giúp thân chủ trừu tượng trở nên cụ thể hơn: (17)CỤ THỂ HAY TRỪU TƯỢNG? 1 Em khóc ngày Tối hôm qua em không ngủ được, ngày ăn không vô 2 Tôi cảm thấy mặc cảm kinh tởm thân 3 Tôi hôm qua, gặp ăn tối nhà hàng Anh đến đón tơi đưa nhà xe máy anh (18)CỤ THỂ HAY TRỪU TƯỢNG? 5 Mẹ em khó tính lúc kiểm sốt em Em thấy thật ngột ngạt 6 Sáng nào, phải kêu thức dậy lúc 6g, chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhắc nhở đem tập đầy đủ Ăn sáng xong, đưa đến trường lúc 7g 7 Em chán mệt mỏi Em không muốn gặp hay làm điều (19)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời Câu nói “Tơi” câu nói “Người khác”: • Theo nhận thức thân chủ, trách nhiệm (20)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Hành vi có lời • “Tơi cố gắng để hịa hợp với người u tơi.” vs “Đó lỗi anh ấy.” (21)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự bất nhất/ Sự mâu thuẫn • “Con trai tơi hồn hảo, khơng tơn trọng tơi.” • “Em thực thương em lắm” (nói với giọng nhỏ, trầm mắt giận dữ) (22)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn từ bên thân chủGiữa hai hành vi khơng lời: thân chủ nói trơi chảy đề tài quan sát kỹ thấy dù thân chủ cười bàn tay lại nắm chặt • Giữa hai câu nói: Trong câu nói, thân chủ đưa ý tưởng hồn tồn trái ngược (“Con trai tơi hồn hảo, (23)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn từ bên thân chủGiữa điều thân chủ nói điều thân chủ làm: Một phụ huynh nói thương lại hay đánh đập • Giữa lời nói hành vi khơng lời: “Câu (24)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn từ bên thân chủNghẹn lời, nói lắp, dự ngập ngừng: Khi (25)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồiGiữa thân chủ người khác: để ý đến (26)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồiGiữa thân chủ tình huống: thế giới lý tưởng thân chủ khác với giới thực thân chủ (27)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồiGiữa thân chủ tình (tt): • Phân biệt giới tính, chủng tộc, tơn giáo, trình độ học thức, tình trạng thân, v.v (28)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồiQuẹt mũi nhặt/bóc xơ vải: Khi thân chủ (29)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngoàiQuẹt mũi nhặt/bóc xơ vải (tt): • Hãy thử quan sát điều nơi thân bạn Bạn thấy mũi bị ngứa vào thời điểm mà bạn không cảm thấy thoải mái • Thần kinh học cho thấy mũi (30)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồi • Thân chủ bóc/nhặt chỉ/xơ áo (có thể có xơ thật tưởng tượng) (31)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồiMâu thuẫn mục tiêu thân chủ: thân chủ mong muốn điều đối lập • Ví dụ: làm vui lịng cha mẹ bạn bè (32)KỸ NĂNG QUAN SÁT TẬP TRUNG VÀO BA LÃNH VỰC SAU: Sự khác biệt mâu thuẫn thân chủ thế giới bên ngồiKhác biệt thân chủ TVV: TVV hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04, tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04