Giáo án khám phá khoa học

18 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:29

- Các con có biết hoàng tử út đã hái những thứ quả gì để dâng lên đức vua không, bây giờ chúng mình sẽ cùng cô quan sát và tìm hiểu về một số loại quả đó nhé?. 3.![r] (1)GIÁO ÁN Tên hoạt động: Khám phá khoa học: " Tìm hiểu số loại quả" - Đối tượng: - tuổi - Thời gian: 30 - 35 phút - Giáo viên thực hiện: Hà Thị Thủy I Mục đích - yêu cầu 1 Kiến thức: - Trẻ biết tên gọi số đặc điểm số loại ( Quả cam, xoài, khế, chuối) - Trẻ biết ích lợi loại sức khỏe người 2 Kỹ năng - Trẻ có kỹ trả lời câu hỏi theo hiểu biết - Trẻ có kỹ so sánh - Phát triển khả ghi nhớ, quan sát có chủ định cho trẻ - Phát triển vốn từ, khả diễn đạt mạch lạc cho trẻ 3 Giáo dục - thái độ - Trẻ biết ích lợi ăn loại - Trẻ yêu thích hoạt động khám phá II Chuẩn bị - số loại cho trẻ quan sát: cam, xồi, chuối, khế, long, táo, nhãn, chơm chơm, đu đủ… - Các loại nhựa - Vòng thể dục III Tổ chức hoạt động Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1 Ổn định tổ chức - Cơ kể nghe câu chuyện Hồng Tử Út Ngày xửa, vương quốc có đức vua sinh chàng hồng tử khơi ngơ, tuấn tú Hai hồng tử đầu suốt ngày thích đọc văn, luyện kiếm, riêng hồng tử (2)út lại ưa thích nghề trồng trọt nên chàng định rời bỏ cung điện nguy nga tráng lệ đến vùng đất để khai hoang, trồng trọt chàng trồng trang trại với nhiều loại ăn Năm đức vua thấy người yếu, đức vua biết khơng sống bao lâu, đức vua định nhường cho con, đức vua đắn đo mài mà nhường cho ai, cuối đức vua gọi người đến nói: Nếu dâng lễ vật đến cho ta mà ta ưng ý ta nhường cho Thế người anh liền vào rừng săn bắt thú rừng, anh xuống biển mị ngọc trai Cịn hồng tử út chàng nghĩ quà dâng lên đức vua hái loại ngon vườn để dâng lên vua cha 2 Giới thiệu bài - Các có biết hồng tử út hái thứ để dâng lên đức vua khơng, quan sát tìm hiểu số loại nhé! 3 Hướng dẫn 3.1 Quan sát - đàm thoai *QS cam - Đây thứ Hoàng tử út dâng vua, gì? - Các có nhận xét cam? ( Cho trẻ nhận xét hình dạng, màu sắc) - Các thử sờ ngửi xem cam ( vỏ cam sần sùi, khơng có mùi) Bên cam có gì? Bây cô bổ cam để xem bên Nhưng trước bổ phải làm gì? - Trẻ lắng nghe - Quả cam - Quả cam có màu xanh, dạng trịn, có mùi thơm, vỏ sần sùi… (3)Quả cam cô rửa sach cô gọt vỏ xem bên cam có Bên cam có nhiều múi, múi có tép cam hạt - Cam có nhiều hạt hay hạt, hạt có ăn khơng? Các ăn cam chưa? Ăn cam có vị gì? Để xem ăn cam có vị gì, nếm xem nhé! Ăn cam có vị chua, vị chua cung cấp vtm cho thể? Cung cấp nhiều VTM C giúp thể tăng sức đề kháng hấp thụ tốt chất dinh dưỡng * QS nho Cô có câu đố thử tài thơng minh con: Đốn xem, đốn xem! Trịn xinh Từng chùm trơng tựa hịn bi giàn? - Đó gì? Đó nho nho mọc thành chùm nên gọi chùm nho, đọc từ chùm nho - Các thấy chùm nho có đặc điểm bật? - Vỏ nho nào? ( Rất mịng min) - Quả nho có mùi thơm khơng? Ngửi xem sao? Bên nho có gì? Ăn thấy vị gì? Cho trẻ nếm Ăn thấy ngon không? Nho loại bổ tốt cho cỏ thể * QS khế - Đây gì? - Các có nhận xét khế? ( cho trẻ nêu đặc điểm hình dáng, màu sắc, cho trẻ ngửi) - Phải rửa - Cam có nhiều hạt - Cam có vị chua - Quả nho - Trẻ đọc: chùm nho - Nho có màu tím, dạng trịn, vỏ mỏng, mịn… (4)- Quả khế có hạt khơng? Bây cắt khế xem khế có hạt khơng nhé! Khi cắt khế nhìn miếng khế giống hình gì? Và nếm xem khế có vị nhé! - Ăn khế có vị gì? Khế thường chua nên dùng để nấu canh chua ạ! * QS chuối - Cô đưa câu đố tiếp: Quả cong cong Xếp thành nải Nải xếp thành buồng Khi chín vàng ươm Ngọt ngọt? - Đây chuối chín hay xanh? Vì biết - Vậy chuối có đặc điểm bật? - Chúng sờ xem vỏ chuối có đặc điểm gì? Ngửi có thấy mùi khơng? - Mời bạn lên ăn thử xem ăn chuối có vị gì? Hỏi trẻ ăn: trước ăn phải làm gì? Bóc nào? Con cắn thử xem chuối có vị gì? - Khi ăn xong phải vứt vỏ đâu? - Cho lớp nếm 3.2 So sánh * Quả cam khế - Giống nhau: Ăn có vị chua, màu xanh, có hạt - Khác nhau: vỏ cam sần, vỏ khế nhẵn, mỏng Quả cam dạng hình trịn, khế có múi * Quả chuối nho - Quả chuối chín - Trẻ nhận xét (5)- Giống nhau: Đều có vị ngọt, vỏ nhẵn - Khác nhau: Quả chuối dài, nho trịn Chuối có vị thơm cịn nho khơng 3.3 Mở rộng - Ngồi loại mà vừa quan sát cịn biết có loại khác nữa? - Cô cho trẻ quan sát 3.4 Giáo dục - Các ạ! có nhiều loại thơm, ngon bổ nữa, bác sĩ dinh dưỡng khuyên tốt ngày nên ăn loại loại màu xanh để cung cấp vitamin C loại đỏ, loại vàng để cung cấp vitamin khác cho cở thể Chính nên ăn nhiều hoa trước ăn nên rửa tay, rửa sau ăn xong nên vứt vỏ nơi quy định 3.5 Trị chơi * TC1: Chiếc túi bí mật * TC 2: Hãy thử khu vực xếp: - Cách chơi: đội chơi lên nhặt theo u cầu loại có vỏ nhẵn loại có vỏ sần để vào khu vực xếp - Luật chơi: Trẻ lên lấy phải bật qua vật cản Kết thúc trò chơi đội nhặt nhiều chiến thắng * TC 3: Bày mâm 4 Củng cố. - Cô hỏi trẻ nội dung trẻ vừa khám phá Cô giáo dục trẻ 5 Kết thúc Cô nhận xét, tuyên dương trẻ - Trẻ mở rộng - Trẻ chơi trò chơi (6)GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT Tên hoạt động: Khám phá khoa học: " Tìm hiểu số loại quả" - Đối tượng: - tuổi - Thời gian: 30 - 35 phút - Giáo viên thực hiện: Hà Thị Thủy I Mục đích - yêu cầu 1 Kiến thức: - Biết tên gọi số đặc điểm số loại ( Quả cam, nho, khế, chuối) - Biết ích lợi loại sức khỏe người 2 Kỹ năng - Trẻ có kỹ trả lời câu hỏi theo hiểu biết - Biết so sánh đặc điểm loại - Phát triển khả ghi nhớ, quan sát có chủ định - Phát triển vốn từ, khả diễn đạt mạch lạc 3 Giáo dục - thái độ - Trẻ biết ích lợi ăn loại - Trẻ yêu thích hoạt động khám phá II Chuẩn bị - số loại cho trẻ quan sát: cam, nho, chuối, khế, long, táo, nhãn, chôm chôm, đu đủ… - Các loại nhựa - Vòng thể dục III Tổ chức hoạt động (7)1 Ổn định tổ chức - Cô kể nghe câu chuyện Hoàng Tử Út Ngày xửa, vương quốc có đức vua sinh chàng hồng tử khơi ngơ, tuấn tú Hai hồng tử đầu suốt ngày thích đọc văn, luyện kiếm, riêng hồng tử út lại ưa thích nghề trồng trọt nên chàng dịnh dời bỏ cung điện nguy nga tráng lệ đến vùng đất để khai hoang, trồng trọt chàng trồng trang trại với nhiều loại ăn Năm đức vua thấy người yếu, đức vua biết khơng sống bao lâu, đức vua định nhường cho con, đức vua đắn đo mài mà nhường cho ai, cuối đức vua gọi người đến nói: Nếu dâng lễ vật đến cho ta mà ta ưng ý ta nhường cho Thế người anh liền vào rừng săn bắt thú rừng, anh xuống biển mị ngọc trai Cịn hồng tử út chàng nghĩ quà dâng lên đức vua hái loại ngon vườn để dâng lên vua cha 2 Giới thiệu bài - Các có biết hồng tử út hái thứ để dâng lên đức vua khơng, quan sát tìm hiểu số loại nhé! 3 Hướng dẫn 3.1 Quan sát - đàm thoai *QS cam - Đây thứ Hồng tử út dâng vua, gì? - Các có nhận xét cam? ( Cho trẻ nhận xét hình dạng, màu sắc) - Trẻ nghe cô kể chuyện - Trẻ lắng nghe - Quả cam (8)- Các thử sờ ngửi xem cam ( vỏ cam sần sùi, khơng có mùi) Bên cam có gì? Bây cô bổ cam để xem bên Nhưng trước bổ phải làm gì? Quả cam rửa sach cô gọt vỏ xem bên cam có Bên cam có nhiều múi, múi có tép cam hạt - Cam có nhiều hạt hay hạt, hạt có ăn khơng? Các ăn cam chưa? Ăn cam có vị gì? Để xem ăn cam có vị gì, nếm xem nhé! Ăn cam có vị chua, vị chua cung cấp vtm cho thể? Cung cấp nhiều VTM C giúp thể tăng sức đề kháng hấp thụ tốt chất dinh dưỡng * QS nho Cơ có câu đố thử tài thơng minh con: Đốn xem, đốn xem! Trịn xinh Từng chùm trơng tựa hịn bi giàn? - Đó gì? Đó nho nho mọc thành chùm nên gọi chùm nho, đọc từ chùm nho - Các thấy chùm nho có đặc điểm bật? - Vỏ nho nào? ( Rất mòng min) - Quả nho có mùi thơm khơng? Ngửi xem sao? Bên nho có gì? Ăn thấy vị gì? Cho trẻ nếm Ăn thấy ngon không? Nho loại bổ tốt cho cỏ mùi thơm, vỏ sần sùi… - Bên có múi, có tép nước - Phải rửa - Cam có nhiều hạt - Cam có vị chua - Quả nho (9)thể * QS khế - Đây gì? - Các có nhận xét khế? ( cho trẻ nêu đặc điểm hình dáng, màu sắc, cho trẻ ngửi) - Quả khế có hạt không? Bây cô cắt khế xem khế có hạt khơng nhé! Khi cắt khế nhìn miếng khế giống hình gì? Và nếm xem khế có vị nhé! - Ăn khế có vị gì? Khế thường chua nên dùng để nấu canh chua ạ! * QS chuối - Cô đưa câu đố tiếp: Quả cong cong Xếp thành nải Nải xếp thành buồng Khi chín vàng ươm Ngọt ngọt? - Đây chuối chín hay xanh? Vì biết - Vậy chuối có đặc điểm bật? - Chúng sờ xem vỏ chuối có đặc điểm gì? Ngửi có thấy mùi khơng? - Mời bạn lên ăn thử xem ăn chuối có vị gì? Hỏi trẻ ăn: trước ăn phải làm gì? Bóc nào? Con cắn thử xem chuối có vị gì? - Khi ăn xong phải vứt vỏ đâu? - Cho lớp nếm 3.2 So sánh * Quả cam khế - Quả khế - Trẻ nhận xét (10)- Giống nhau: Ăn có vị chua, màu xanh, có hạt - Khác nhau: vỏ cam sần, vỏ khế nhẵn, mỏng Quả cam dạng hình trịn, khế có múi * Quả chuối nho - Giống nhau: Đều có vị ngọt, vỏ nhẵn - Khác nhau: Quả chuối dài, nho trịn Chuối có vị thơm cịn nho khơng 3.3 Mở rộng - Ngồi loại mà vừa quan sát cịn biết có loại khác nữa? - Cô cho trẻ quan sát 3.4 Giáo dục - Các ạ! có nhiều loại thơm, ngon bổ nữa, bác sĩ dinh dưỡng khuyên tốt ngày nên ăn loại loại màu xanh để cung cấp vitamin C loại đỏ, loại vàng để cung cấp vitamin khác cho cở thể Chính nên ăn nhiều hoa trước ăn nên rửa tay, rửa sau ăn xong nên vứt vỏ nơi quy định 3.5 Trị chơi * Quả biến * Bé nhanh trí * Tơ màu loại 4 Củng cố. - Cô hỏi trẻ nội dung trẻ vừa khám phá Cô giáo dục trẻ 5 Kết thúc Cô nhận xét, tuyên dương trẻ - Trẻ so sánh - Trẻ mở rộng - Trẻ chơi trò chơi (11)PHỊNG GD&ĐT HUYỆN ĐƠNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự - hạnh phúc BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014 - 2015 I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: Hà Thị Thủy - Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1982 Giới tính: Nữ - Quê quán: Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh - Trú quán: Khu Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh - Đơn vị công tác: Trường mầm non Sao Mai - Chức vụ công tác: Giáo viên - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam - Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Đại học sư phạm mầm non II NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 1 Quyền hạn, nhiệm vụ giáo viên a Quyền hạn - Bảo vệ an tồn sức khỏe, tính mạng trẻ thời gian trẻ nhà trường - Thực công tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non, lập kế hoạch chăm sóc giáo dục, xây dựng mơi trường giáo dục, tổ chức hoạt động ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia hoạt động tổ chuyên môn nhà trường - Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu yêu thương trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em, bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp (12) - Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà nước, định Hiệu Trưởng b Nhiệm vụ giao Tổ phó chun mơn tổ - tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo - tuổi Vàng Anh 2 Những thành tích đạt năm học 2.1 Về trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống - Có phẩm chất trị rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh sách Đảng, Pháp luật Nhà nước - Có lối sống lành mạnh, giản dị, sạch, sống hòa nhã với người, có tinh thần đồn kết tương thân tương - Tham gia nhiệt tình có hiệu hội nghị, tập huấn phòng Giáo dục, nhà trường, địa phương tổ chức như: Đảng, Cơng đồn, Đồn niên - Xếp loại cuối năm: Đảng viên hồn thành tốt nhiệm vụ giao 2.2 Cơng tác chuyên môn. a Công tác phát triển: Sĩ số lớp đạt tiêu nhà trường giao 36 trẻ b Chất lượng chăm sóc sức khỏe ni dưỡng: - Đảm bảo 100% trẻ ăn bán trú lớp - Thực vệ sinh hoạt động hàng ngày để đảm bảo cho trẻ có sức khỏe tốt - Luôn quan tâm tới trẻ bữa ăn, giấc ngủ, tình hình sức khỏe trẻ, động viên khuyến khích trẻ nhút nhát, biếng ăn, khó ngủ * Kết quả: Qua lần cân, đo, khám sức khỏe định kỳ, trẻ có sức khỏe tốt đạt 100%, trẻ có cân nặng chiều cao phát triển bình thường đạt 100% c Chất lượng giáo dục trẻ: - Thực thời gian biểu, thời khóa biểu nhà trường - Soạn chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ trước lên lớp - Sắp xếp trang trí lớp gọn gàng, khoa học, chủ đề (13)2.3 Các hoạt động khác: - Luôn nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế trường, ngành đề - Là tổ phó chun mơn tơi ln hồn thành tốt cơng việc nhà trường giao - Tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào phong trào nhà trường tổ chức - Luôn quan tâm đến chị em đồng nghiệp, giúp đỡ gặp khó khăn, động viên có chuyện vui buồn - Tham gia tích cực vào phong trào văn hóa, văn nghệ nhà trường, ngành địa phương * Xếp loại cuối năm 2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 1 Danh hiệu thi đua Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành định 2012 - 2013 - Chiến sĩ thi đua cấp sở Số: 888 - Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều Ngày 10 tháng năm 2013 2013 - 2014 - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Số 2114/QĐ - UBND Tỉnh Quảng Ninh ngày 26 tháng năm 2014 2014 - 2015 - Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2.Hình thức khen thưởng Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; Cơ quan ban hành quyết định 2012 - 2013 Sở giáo dục đào tạo Quảng Ninh tặng giấy (14)khen 2013 - 2014 UBND tỉnh Quảng Ninh tặng khen Số: 1718 QĐ UBND tỉnh Quảng Ninh Ngày 11 tháng năm 2014 Mạo Khê, ngày 26 tháng 12 năm 2014 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bẩy NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH Hà Thị Thủy PHỊNG GD&ĐT HUYỆN ĐƠNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự - hạnh phúc BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014 - 2015 I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: Hà Thị Thủy - Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1982 Giới tính: Nữ - Quê quán: Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh (15)- Chức vụ công tác: Giáo viên - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam - Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Đại học sư phạm mầm non II NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 1 Quyền hạn, nhiệm vụ giáo viên a Quyền hạn - Bảo vệ an tồn sức khỏe, tính mạng trẻ thời gian trẻ nhà trường - Thực công tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non, lập kế hoạch chăm sóc giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia hoạt động tổ chuyên môn nhà trường - Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu yêu thương trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em, bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em, đồn kết, giúp đỡ đồng nghiệp - Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ, chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ - Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà nước, định Hiệu Trưởng b Nhiệm vụ giao Tổ phó chuyên môn tổ - tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo - tuổi Vàng Anh 2 Những thành tích đạt năm học 2.1 Về trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống - Có phẩm chất trị rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh sách Đảng, Pháp luật Nhà nước - Có lối sống lành mạnh, giản dị, sạch, sống hòa nhã với người, có tinh thần đồn kết tương thân tương - Tham gia nhiệt tình có hiệu hội nghị, tập huấn phòng Giáo dục, nhà trường, địa phương tổ chức như: Đảng, Cơng đồn, Đồn niên (16)2.2 Cơng tác chuyên môn. a Công tác phát triển: Sĩ số lớp đạt tiêu nhà trường giao 36 trẻ b Chất lượng chăm sóc sức khỏe ni dưỡng: - Đảm bảo 100% trẻ ăn bán trú lớp - Thực vệ sinh hoạt động hàng ngày để đảm bảo cho trẻ có sức khỏe tốt - Luôn quan tâm tới trẻ bữa ăn, giấc ngủ, tình hình sức khỏe trẻ, động viên khuyến khích trẻ nhút nhát, biếng ăn, khó ngủ * Kết quả: Qua lần cân, đo, khám sức khỏe định kỳ, trẻ có sức khỏe tốt đạt 100%, trẻ có cân nặng chiều cao phát triển bình thường đạt 100% c Chất lượng giáo dục trẻ: - Thực thời gian biểu, thời khóa biểu nhà trường - Soạn chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ trước lên lớp - Sắp xếp trang trí lớp gọn gàng, khoa học, chủ đề - Tìm tịi học hỏi phương pháp giảng dạy mới, hấp dẫn, lôi trẻ - Hàng tháng nhà trường đánh giá xếp loại tốt 2.3 Các hoạt động khác: - Luôn nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế trường, ngành đề - Là tổ phó chun mơn tơi ln hồn thành tốt cơng việc nhà trường giao - Tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào phong trào nhà trường tổ chức - Luôn quan tâm đến chị em đồng nghiệp, giúp đỡ gặp khó khăn, động viên có chuyện vui buồn - Tham gia tích cực vào phong trào văn hóa, văn nghệ nhà trường, ngành địa phương * Xếp loại cuối năm 2014: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 1 Danh hiệu thi đua Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; (17)2012 - 2013 - Chiến sĩ thi đua cấp sở Số: 888 - Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều Ngày 10 tháng năm 2013 2013 - 2014 - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Số 2114/QĐ - UBND Tỉnh Quảng Ninh ngày 26 tháng năm 2014 2014 - 2015 - Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2.Hình thức khen thưởng Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; Cơ quan ban hành quyết định 2012 - 2013 Sở giáo dục đào tạo Quảng Ninh tặng giấy khen Số: 2642 - Sở giáo dục đào tạo Quảng Ninh Ngày tháng năm 2013 2013 - 2014 UBND tỉnh Quảng Ninh tặng khen Số: 1718 QĐ UBND tỉnh Quảng Ninh Ngày 11 tháng năm 2014 Mạo Khê, ngày 26 tháng 12 năm 2014 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bẩy NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án khám phá khoa học, Giáo án khám phá khoa học