Kế hoạch hoạt động chi bộ tháng 10 năm 2017

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:28

- Công đoàn phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Thao giảng của GV. - Công đoàn thành lập đội văn nghệ và tập luyện[r] (1)ĐẢNG BỘ XÃ ÚC KỲ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS ÚC KỲ Số: ……./KH - CB Úc Kỳ, ngày 01 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ TRƯỜNG THCS ÚC KỲ THÁNG 10 NĂM 2017 1 – Công tác chuẩn bị đại hội chi bộ - Ngày 02/10 duyệt đề án nhân - Duyệt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2020 - Ngày 08/10 dự đại hội chi mẫu (Đại hội chi xóm Múc) - Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội: Trang trí khánh tiết, Tham luận dự Đại hội - 14h00p ngày 13/10/2017 Đại hội chi trường THCS Úc Kỳ nhiệm kỳ 2017 – 2020 - Hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng viên 2 – Công tác đạo tháng 11 - Cơng đồn phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Thao giảng GV - Công đoàn thành lập đội văn nghệ tập luyện - Đội thiếu niên tập luyện thi đồng diễn thể dục - Tổng phụ trách đội phát động thi đua tới tồn thể HS 3 – Cơng tác chuyên môn - Dự thao giảng - Xếp loại hồ sơ cá nhân GV 4 – Công tác xây dựng trường chuẩn - Kiểm tra hồ sơ trường chuẩn Nơi nhận: - Các tổ CM, đoàn thể; - Đ/c P Hiệu trưởng; - Lưu VT T/M BAN CHI ỦY BÍ THƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động chi bộ tháng 10 năm 2017, Kế hoạch hoạt động chi bộ tháng 10 năm 2017