Họp phụ huynh năm học 2016- 2017

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:24

- Phát triển tai nghe âm nhạc, trí nhớ có chủ định, ngôn ngữ văn học, rèn thói quen mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động. - GD trẻ lòng kính trọng, biết ơn cô giáo.[r] (1)Biết ơn cô giáo I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Hiểu ý nghĩa ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt nam truyền thống tôn sư trọng đạo dân tộc Việt nam - Rèn kỹ đọc thơ diễn cảm, thuộc thơ diễn đạt cảm xúc văn học theo khả trẻ - Nghe cô hát hát với cô, thể cảm xúc âm nhạc theo tâm trạng trẻ - Phát triển tai nghe âm nhạc, trí nhớ có chủ định, ngơn ngữ văn học, rèn thói quen mạnh dạn, tự tin hoạt động - GD trẻ lịng kính trọng, biết ơn cô giáo II CHUẨN BỊ: - Trò chuyện với trẻ ý nghĩa ngày Lễ Hiến Chương Nhà Giáo … - Ơn hát giáo mà trẻ biết … - Đàn organ, máy cassette, băng đĩa nhạc III TIẾN HÀNH : * Hoạt động 1: - Cô đọc cho trẻ nghe câu tục ngữ: “ Không thầy đố mày làm nên” “ Trọng thầy làm thầy ” - Trò chuyện trẻ: + Các câu tục ngữ nói điều ? + Nếu khơng có giáo dạy, bạn đến trường để làm gì? + Các bạn biết ơn cô giáo nào? … Biết ơn ? + Vì Việt Nam lại có ngày lễ Hiến chương Nhà Giáo? - Cô giảng giải cho trẻ biết truyền thống “ tôn sư trọng đạo” Việt Nam từ xưa đến - Gợi cho trẻ nhớ thơ cô giáo mà trẻ học , thơ “Bàn tay cô giáo” - Cơ cho trẻ đọc chung, khuyến khích trẻ đọc chậm rãi, diễn cảm theo ý thơ … - Tổ chức thi đọc thơ theo nhóm với yêu cầu: đọc đều, đọc diễn cảm … - Chọn cá nhân thi đọc thơ … * Hoạt động 2: - Cô mở nhạc cho trẻ nghe hát “Bàn tay cô giáo” Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu ( CD “Giấc mơ bé” ) - Trò chuyện với trẻ cảm nhận với hát: (2) - Mở nhạc cho trẻ nghe lần khuyến khích trẻ hát theo nhạc … * Hoạt động 3: - Cô giới thiệu TCAN “ Hãy lắng nghe cô ” : chia trẻ thành nhóm, ngồi theo đội hình vịng trịn , nhóm nửa vịng … - Cách chơi: cô chọn hát cô giáo mà trẻ biết, la la giai điệu hay đàn câu cho trẻ đoán hát … Nhóm đốn nhanh hát trước nhóm thắng …
- Xem thêm -

Xem thêm: Họp phụ huynh năm học 2016- 2017, Họp phụ huynh năm học 2016- 2017