Phiếu ôn tập môn Âm nhạc

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:21

Học sinh ôn tập bài hát và TĐN đã học ( có thể tham khảo và luyện tập theo bài mẫu trên trang YOUTUBE Internet).. Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài) 12[r] (1)TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’ MÔN: ÂM NHẠC Thời gian: 45 phút A Mục tiêu: - Đánh giá trình học tập học sinh - Kiểm tra, đánh giá kĩ hát tập đọc nhạc học sinh B Nội dung ôn tập kiểm tra: Học sinh ôn tập hát TĐN học ( tham khảo luyện tập theo mẫu trang YOUTUBE Internet) Trình bày sau (Học sinh bốc thăm bài) 1 Bài hát “Niềm vui em”. 2 Bài hát “Ngày học.”. Tập đọc nhạc số Biểu điểm chấm kiểm tra 45’ I Kiểm tra hát 1 Hát lời ca, giai điệu, thể tốt sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể rõ sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái tình Đ Hát lời ca, chưa giai điệu, chưa thể sắc thái CĐ Không thuộc hát, hát không giai điệu CĐ II Kiểm tra TĐN 1 Đọc cao độ, trường độ, gõ phách, thể tính chất nhịp Đ 2 Đọc cao độ, trường độ, gõ phách Đ Đọc cao độ, trường độ Đ 4 Đọc tương đối cao độ, trường độ Đ Đọc tên nốt nhạc Đ 6 Đọc chưa tên nốt nhạc CĐ Không đọc tên nốt nhạc CĐ Người đề cương Nguyễn Thế Châu Tổ trưởng (Nhóm trưởng) duyệt đề Bùi Thị Nguyên Ngọc BGH duyêt BGH duyệt đề (2)TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’ MÔN: ÂM NHẠC Thời gian: 45 phút A Mục tiêu: - Đánh giá trình học tập học sinh - Kiểm tra, đánh giá kĩ hát tập đọc nhạc học sinh B Nội dung ôn tập kiểm tra: Học sinh ôn tập hát TĐN học ( tham khảo luyện tập theo mẫu trang YOUTUBE Internet) Trình bày sau (Học sinh bốc thăm bài) 1 Bài hát “Đi cắt lúa”. 2 Bài hát “Khúc ca bốn mùa” Tập đọc nhạc số Biểu điểm chấm kiểm tra 45’ I Kiểm tra hát 1 Hát lời ca, giai điệu, thể tốt sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể rõ sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái tình Đ Hát lời ca, chưa giai điệu, chưa thể sắc thái CĐ Không thuộc hát, hát không giai điệu CĐ II Kiểm tra TĐN 1 Đọc cao độ, trường độ, gõ phách, thể tính chất nhịp Đ 2 Đọc cao độ, trường độ, gõ phách Đ Đọc cao độ, trường độ Đ 4 Đọc tương đối cao độ, trường độ Đ Đọc tên nốt nhạc Đ 6 Đọc chưa tên nốt nhạc CĐ Không đọc tên nốt nhạc CĐ Người đề cương Nguyễn Thế Châu Tổ trưởng (Nhóm trưởng) duyệt đề Bùi Thị Nguyên Ngọc BGH duyêt BGH duyệt đề (3)TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’ MÔN: ÂM NHẠC 8 Thời gian: 45 phút A Mục tiêu: - Đánh giá trình học tập học sinh - Kiểm tra, đánh giá kĩ hát tập đọc nhạc học sinh B Nội dung ôn tập kiểm tra: Học sinh ôn tập hát TĐN học ( tham khảo luyện tập theo mẫu trang YOUTUBE Internet) Trình bày sau (Học sinh bốc thăm bài) 1 Bài hát “Khát vọng mùa xuân”. 2 Bài hát “Nổi trống lên bạn ơi”. Tập đọc nhạc số Biểu điểm chấm kiểm tra 45’ I Kiểm tra hát 1 Hát lời ca, giai điệu, thể tốt sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể rõ sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái tình Đ Hát lời ca, chưa giai điệu, chưa thể sắc thái CĐ Không thuộc hát, hát không giai điệu CĐ II Kiểm tra TĐN 1 Đọc cao độ, trường độ, gõ phách, thể tính chất nhịp Đ 2 Đọc cao độ, trường độ gõ phách Đ Đọc cao độ, trường độ Đ 4 Đọc tương đối cao độ, trường độ Đ Đọc tên nốt nhạc Đ 6 Đọc chưa tên nốt nhạc CĐ Không đọc tên nốt nhạc CĐ Người đề cương Nguyễn Thế Châu Tổ trưởng (Nhóm trưởng) duyệt đề Bùi Thị Nguyên Ngọc BGH duyêt BGH duyệt đề (4)TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45’ MÔN: ÂM NHẠC Thời gian: 45 phút A Mục tiêu: - Đánh giá trình học tập học sinh - Kiểm tra, đánh giá kĩ hát tập đọc nhạc học sinh B Nội dung ôn tập kiểm tra: - Học sinh ôn tập hát TĐN học ( tham khảo luyện tập theo mẫu trang YOUTUBE Internet) - Trình bày sau (Học sinh bốc thăm bài) Hát “Bóng dáng ngơi trường” 2 Hát “Nụ cười ” Tập đọc nhạc số Biểu điểm chấm kiểm tra 45’ I Kiểm tra hát 1 Hát lời ca, giai điệu, thể tốt sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể rõ sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái, tình cảm Đ Hát lời ca, giai điệu, chưa thể sắc thái tình Đ Hát lời ca, chưa giai điệu, chưa thể sắc thái CĐ Không thuộc hát, hát không giai điệu CĐ II Kiểm tra TĐN 1 Đọc cao độ, trường độ, gõ phách, thể tính chất nhịp Đ 2 Đọc cao độ, trường độ gõ phách Đ Đọc cao độ, trường độ Đ 4 Đọc tương đối cao độ, trường độ Đ Đọc tên nốt nhạc Đ 6 Đọc chưa tên nốt nhạc CĐ Không đọc tên nốt nhạc C§ Người đề cương Nguyễn Thế Châu Tổ trưởng (Nhóm trưởng) duyệt đề Bùi Thị Nguyên Ngọc BGH duyêt BGH duyệt đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu ôn tập môn Âm nhạc, Phiếu ôn tập môn Âm nhạc