2020)

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:52

- Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự - Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.. Lưu ý:[r] (1)NỘI DUNG TRỌNG TÂM VẬT LÝ 9-HKII- TUẦN 25 (HS nhấp vào đường link để xem giảng, khơng xem copy link dán trình duyệt Chrome để xem nha) 1 Bài 42: Thấu kính hội tụ https://youtu.be/9WQf_HzzClw 2 Bài 43: Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ https://youtu.be/vgoMtE4m2jM I LÝ THUYẾT: 1 Cách nhận biết thấu kính hội tụ? Nêu đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ Ứng dụng TKHT.  Cách nhận biết : + Dựa vào hình dạng: Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng phần + Dựa vào tính chất ảnh: Thấu kính hội tụ cho ảnh thật ngược chiều với vật Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo chiều lớn vật  Đường truyền tia sáng đặc biệt: + Tia tới qua quang tâm tia ló tiếp tục truyền thẳng + Tia tới song song trục tia ló qua tiêu điểm + Tia tới qua tiêu điểm tia ló song song trục  Ứng dụng: dùng làm kính lúp, kính lão, vật kính máy ảnh 2 Tính chất ảnh vật tạo bởi TKHT: - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật - Khi vật đặt xa thấu kính ảnh thật có vị trí cách thấu kính khoảng tiêu cự - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn vật chiều với vật Lưu ý:  Một điểm sáng nằm trục xa thấu kính, cho ảnh tiêu điểm thấu kính Chùm tia phát từ điểm sáng chiếu tới mặt thấu kính coi chùm song song với trục thấu kính Vật đặt vng góc với trục thấu kính cho ảnh vng góc với trục 3 Cách dựng ảnh vật qua TKHT: a Dựng ảnh điểm sáng S tạo thấu kính hội tụ: Từ S dựng tia đặc biệt đến TK, giao điểm tia ló S/ ảnh S b Dựng ảnh vật sáng AB tạo thấu kính hội tụ: (2)II. BÀI TẬP: 1) Dựng ảnh vật sáng AB nhận xét tính chất ảnh thấu kính hội tụ hình sau: a.Vật đặt ngồi lần tiêu cự: OA > 2OF b.Vật đặt cách thấu kính lần tiêu cự: OA = 2OF c. Vật đặt lần tiêu cự: OA > 1OF d.Vật đặt tiêu cự: OA < OF 2) Cho hình vẽ sau biết ∆ trục thấu kính, S điểm sáng, S’ ảnh S cho thấu kính a) Xác định vị trí đặt thấu kính (xác định quang tâm O) b) Ảnh thu ảnh thật hay ảnh ảo? c) Đây thấu kính gì? Vì em biết? d) Xác định vị trí tiêu điểm thấu kính 3) Đặt vật AB (hình mũi tên) ngồi khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ, ta thu ảnh A’ B’ vật AB có tính chất nào? Vẽ hình minh họa? - Nếu vật AB cao 2cm, cách thấu kính 10cm ảnh A’B’ có độ lớn cao gấp lần vật Hỏi: a Độ lớn ảnh cao bao nhiêu? b Ảnh A’B’ cách thấu kính cm? III. DẶN DÒ: - Các em ghi lại vào in giấy nội dung trọng tâm học để làm tài liệu - Phần tập em làm vào tập, không cần nộp cho côkiểm tra đột xuất phần làm tập nhà em, em kiểm tra nộp cho cô
- Xem thêm -

Xem thêm: 2020), 2020)