Đề kiểm tra 1 tiết Lý 7 HKII tham khảo (7)

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:47

Trong mạch điện trên nếu tháo bớt một bóng đèn thì đèn còn lại có sáng khôngC. Vì sao.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn : VẬT LÍ Lớp : A.MA TRẬN ĐỀ : Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL 1.Sự nhiễm điện C1 0,5 C2 0,5 2 1 2.Dòng điện -Nguồn điện C3 0,5 1 0,5 3 Chất dẫn điện- Chất cách điện C5 0,5 C4 0,5 2 1 4 Sơ đồ mạch điện-Chiều dòng điện C6 0,5 B1 3 2 3.5 5 Các tác dụng dòng điện C9 0,5 C8 0,5 C7 0,5 3 1,5 6 Hiệu điện thế-Cường độ dòng điện C12 0,5 B2 1 C11 0,5 C10 0,5 4 2,5 6 4 14 10 Tổng 3,5 2 4,5 10 B.NỘI DUNG ĐỀ: Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chọn phương án câu sau:(mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1:Trong cách sau cách làm thước nhựa dẹt nhiễm điện? A Áp thước nhựa vào bình nước ấm B Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa C Cọ sát mạnh thước nhựa mảnh vải khô D Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn Câu 2: Một vật bị nhiễm điện âm vì: A vật bớt electron B vật nhận thêm electron C vật khơng có điện tích âm D vật nhận thêm diện tích dương Câu 3: Phát biểu sau đúng? A Dòng điện dịng điện tích dịch chuyển có hướng B Dịng điện dịng electron dịch chuyển có hướng C Dịng điện dịng điện tích dương dịch chuyển có hướng D Dịng điện dịng điện tích Câu 4: Chất dẫn điện tốt nhất,chất cách điện tốt là: A Đồng nhựa B Nhôm sứ C Bạc sứ (2)A Thanh gỗ khô B Một đoạn ruột bút chì C Đoạn dây nhựa D Thanh thủy tinh Câu 6: Dịng điện có chiều: A từ cực dương qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực âm B từ cực âm qua dây dẫn dụng cụ điện tới cực dương C từ cực âm sang cực dương D A,B,C Câu 7: Chuông điện hoạt động dựa vào: A tác dụng nhiệt dòng điện B tác dụng từ dòng điện C tác dụng từ nam châm D tác dụng hóa học dòng điện Câu 8: Người ta ứng dụng tác dụng hóa học dịng điện vào việc: A Mạ điện B Làm đinamô phát điện C Chế tạo loa D Chế tạo micro Câu 9: Dòng điện khơng có tác dụng đây? A Làm nóng dây dẫn B Làm chất khí phát sáng C Hút vụn nhôm,đồng D Làm tê liệt thần kinh Câu 10: 1015mA bằng: A 1,015A B 10,15A C 101,5A D 1015000A Câu 11: Trong trường hợp có hiệu điện khơng? A Giữa hai cực pin mạch kín thắp sáng bóng đèn B Giữa hai cực pin cịn mạch hở C Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 0,5V chưa mắc vào mạch D Giữa hai đầu bóng đèn sáng Câu 12: Hiệu điện đo đơn vị nào? A Vôn(V) B Ampe(A) C Kilôgam(kg) D Niutơn(N) Phần 2: TỰ LUẬN (4 diểm) Bài 1: (3 điểm) Một mạch điện kín gồm hai bóng đèn Đ1 Đ2 mắc nối tiếp,dây dẫn, nguồn điện, cơng tắc đóng a Vẽ sơ đồ mạch điện b Trong mạch điện tháo bớt bóng đèn đèn cịn lại có sáng khơng? Vì ? (3) -Vẽ sơ đồ mạch điện -Xác định chiều dòng điện Bài 2: (1điểm) Đổi đơn vị sau: a 250mA=…………A b 45mV=………….V c 16kV=………… V d 100A=………… mA C.ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM: Phần 1: (6 điểm ) (4)Ph.án C B A C B A B A C A C A Phần 2: (4 điểm) Bài 1: (3 điểm) a Vẽ sơ đồ mạch điện (1 điểm) b Bóng đèn cịn lại khơng sáng.Vì mạch hở (1 điểm) c Vẽ sơ đồ xác định chiều dòng điện(1 điểm) Bài 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Lý 7 HKII tham khảo (7), Đề kiểm tra 1 tiết Lý 7 HKII tham khảo (7)