Phân bố lượng mưa theo vĩ độ

7 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:26

Khi biÕt em ch¬i th©n víi mét ngêi b¹n kh¸c giíi cïng líp, bè mÑ em tá ý kh«ng hµi lßng... Khi biÕt em ch¬i th©n víi mét ngêi b¹n kh¸c giíi cïng líp, bè mÑ em tá ý kh«ng hµi lßng.[r] (1)Ngày soạn: 15/10/2008 Tiết dạy: 3+4 Ngày dạy: /10/2008 Lớp dạy: 10A1, A2, A3 Chủ đề họat động tháng 10 Thanh niên với tình bạn, tình yêu gia đình Hoạt động + 2 Thi hỏi - đáp tình bạn, tình yêu gia đình Thi xử lý tình giao tiếp, ứng xử. (2 tiết) I Mục tiêu hoạt động 1 VÒ kiÕn thøc - HS hiểu rõ tình bạn (TB), tình u (TY) gia đình (GĐ); em có quyền tự đợc bảo vệ mối quan hệ đó; lứa tuổi VTN vai trị GĐ giáo dục VTN - Nắm đợc tình giao tiếp, cách ứng xử quan hệ với thầy, cô giáo, với gia đình, bạn bè, bạn khác giới; hiểu đợc em có qun bị xâm hại 2 VỊ kü năng - Biết lắng nghe chia sẻ với bạn bè biết cách ứng xử linh hoạt, phù hổptng tình giao tiếp xảy hàng ngày 3 Về thái độ - Cã ý thøc xây dựng TB sáng tự hào TB sáng II Ni dung hot ng - Tuổi HS có nên có bạn khác giới không? - Trách nhiệm bạn bè viƯc gióp häc tËp - HS có quyền đợc tự kết giao bạn bè, đợc bảo vệ chống lại can thiệp tuỳ tiện vào việc riêng t, đợc bảo vệ danh dự chống lại hình thức bóc lột, lạm dụng tình dục - Vấn đề TY GĐ, TY sở để xây dựng GĐ hạnh phúc; GĐ hạnh phúc môi trờng sống thuận lợi ngời - Vai trò GĐ việc giáo dục HS bớc vào tuổi niên - Thi x lý tình giả định giao tiếp, ứng xử quan hệ với bạn bè giới, khác giới, với ngời lớn tuổi, với thầy, cô giáo III Công tác chuẩn bị 1 Giáo viên - Xây dựng thể lệ thi, nội dung yêu cầu thi để phổ biến cho HS chuẩn bị Chia lớp thành đội thi ( đội ngời), thi thành vòng * Vòng 1: Thi hỏi - đáp TB, TY GĐ - Hình thức thi: Hái hoa dân chủ Mỗi ngời đội đợc bốc câu hỏi Cho đội chuẩn bị câu hỏi đáp án theo nội dung 1 Tình bạn giúp cho em học tập sống ? Em thử tởng tợng bạn bè sống sao? 2 Khi muốn làm quen với bạn đó, em phải làm ? 3 NÕu có bạn khác giới muốn làm quen kết bạn với em, em nên xử nh nào? (2)5 Khi biết em chơi thân với ngời bạn khác giới lớp, bố mẹ em tỏ ý không hài lòng Em nói với bè mĐ nh thÕ nµo? 6 Khi em vơ tình nghe đợc chuyện riêng hai ngời bạn lớp, em có đem câu chuyện kể cho bạn khác nghe không? Tại sao? 7 Một lần, ngời sau lớp, em nhìn thấy sổ để quên ngăn bàn Mở xem nhật kí bạn lớp Em có đọc tiếp khơng? Tại sao? 8 Bạn mang theo bó hoa đến tặng thầy giáo dạy nhân ngày 20-11 Nhng đến nơi lại gặp thầy giáo cũ ngồi chơi Bạn xử lí tình nh nào? 9 Bạn trai, có bạn trai khác đến nói với bạn là: “Cái X lớp thích cậu lắm” Bạn nói với ngời bạn mình? 10 Đi đờng, tình cờ bạn nghe thấy hai bạn trớc nói xấu ng-ời mà bạn quen Bạn xử lí nh nào? 11 Thời đại ngày nay, quan niệm “cơng, dung, ngơn, hạnh” cịn phù hợp khơng? 12 Khi có bạn trai (hoặc gái) đến chơi nhng bố mẹ lai không muốn cho gặp, em xử nh nào? 13 Nếu bạn gái mà bạn anh trai đến chơi, anh bận nên đề nghị bạn tiếp giúp, nhng bạn lại khơng muốn Bạn làm để anh khơng giận? 14 Có ngời nói, bạn gái cần mặc đẹp ngồi đờng, cịn nhà ăn mặc đợc, bạn có ý kiến quan niệm đó? 15 Có ngời cho rằng: Phụ nữ “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể đợc nét đẹp thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó ) Có ngời lại cho PNVN cần phải thật kín đáo thể đợc nữ tính ý kiến bạn no? 16 Tuổi HS có nên có bạn khác giới không? Vì sao? - Cử BGK hớng dẫn BGK cách chấm điểm - Cử th ký, ngời dẫn chơng trình * Vòng 2: Thi xử lý t×nh hng giao tiÕp, øng xư - Soạn tình xảy HS – HS; HS – thầy, cô giáo; HS quan hệ với gia đình - Phát động cho HS su tầm, sáng tác tình giao tiếp, ứng xử, xây dựng tiểu phẩm ngắn (mỗi tiểu phẩm khoảng 3- 5phút) - Giao cho HS số tình giúp em tập luyện trớc để nắm đợc u cầu, cách thức xử lí tình cụ thể, đến tham gia hoạt động em đõ lúng túng - Chuẩn bị số tình dùng để thi: tình laọi với tình mà HS đợc tập luyện nhng chi tiết thay đổi Hc sinh - Rèn cách trả lời theo câu hỏi mà giáo viên đa cho - Su tầm xây dựng tình giao tiếp xảy quan hệ bạn bè (cùng giới khác giới), quan hệ gia đình, với thầy giáo - Tập xử lí tình theo nhóm theo đội thi - Chuẩn bị bàn ghế, tiết mục văn nghệ, giấy A4, bút - Chuẩn bị hoa IV Tổ chức hoạt động Ngời thực hiện Nội dung hoạt động PP ph-ơng tiện Thờigian - Chủ toạ - Nêu mục đích cơng bố thể lệ thi - Giới thiệu BGK cách cho điểm BGK - Giới thiệu MC th ký - Micrô, loa (3)- MC - đội chơi - MC - MC - §éi - BGK - MC - Th ký - MC - đội thi - BGK - Th ký - Mời khán giả lên tham gia trò chơi khởi động: Trị chơi “Đồn kết” - Giới thiệu đội chơi - Lần lợt tự giới thiệu thành viên đội - Giới thiệu chơng trình hoạt động, nội dung: Gồm phần thi: + Thi hỏi- đáp TB, TY GĐ + Thi xư lý t×nh hng giao tiÕp, øng xư Hình thức thi: Lần lợt thành viên đội lên bốc thăm câu hỏi (Hái hoa dân chủ) Mỗi đội đợc bốc câu hỏi * Phần thi hỏi- đáp - Mời thành viên Đội lên bốc thăm câu hỏi - Đọc câu hỏi Đội - Hội ý 30 giây trả lời không phút - Nhận xét phần trả lời Đội cho ®iĨm - Lần lợt mời đại diện Đội Đội tơng tự nh Đội - Cộng điểm tổng hợp điểm đội chơi phần thi * Xen kẽ tiết mục văn nghệ * Phần thi tình huèng: - Đọc tình huống, đội nghe trả lời vào giấy A4 - Tình 1: Một tốp bạn gái đứng nói chuyện sân trờng bạn trai qua giả vờ đùa để xô vào bạn gái Nếu số bạn gái đó, bạn nói với bạn trai? Cịn trai, nhìn thấy bạn làm nh vậy, bạn nói với bạn mình? - Thảo luận viết cách ứng xử giấy A4 Sau đó, nhóm cử bạn đại diện đứng lên trả lời Sau trả lời xong, nộp lại cho MC, MC nộp lại cho BGK (Thời gian thảo luận 30 giây trả lời không phút) - Nhn xột, đánh giá phần trả lời đội cho điểm đội tình - Ghi điểm đội - T×nh huèng 2: nt nt nt - Bảng phụ Micrơ, loa đài, tăng âm - GiÊy A4, bót d¹ - GiÊy A4, bót d¹ Micrơ, loa đài, tăng âm (4)- đội chơi - BGK - Th ký - Th ký - MC - HS Khi ngồi học nhà, anh (chị em) bạn gây ồn làm cho bạn không tập trung học đợc Bạn làm nào? - T×nh huèng 3: Bạn gái, có bạn gái lớp nói với bạn là: “Thằng Q lớp hay để ý đến cậu, hình nh thích cậu” Bạn nói tình này? - T×nh huèng 4: Một lần, bực bội điều đó, mẹ vơ cớ mắng bạn Bạn biết bị oan, bạn nói với mẹ? bạn định nói vào lúc nào? - T×nh huèng 5: Đi đờng, tình cờ bạn nghe thấy hai bạn trớc nói xấu ngời mà bạn quen Bạn xử lý nh nào? - T×nh huèng 6: Bạn mang theo bó hoa đến tặng thầy giáo dạy nhân ngày 20/11 Nhng đến nơi lại gặp thầy giáo cũ ngồi chơi Bạn xử lý tình nh nào? - Trả lời vào giấy A4 theo cách - Cho điểm đội chơi tình - Cộng điểm công bố điểm cả3 đội chơi tình - Tổng hợp điểm đội chơi hai phần thi - Cơng bố đội nhất, nhì, ba (trao giải có) - Hát tập thể Lớp Giấy A4, bút Bảng phụ, bút 4phót 4phót 4phót 4phót 10 V Kết thúc hoạt động (2 phút) - Giáo viên nhận xét buổi hoạt động - Dặn học sinh chuẩn bị nội dung cho hoạt động tháng 11 “Thanh niên với truyền thống hiếu học tơn s trọng đạo” (5)1 T×nh bạn giúp cho em học tập sống ? Em thử tởng tợng b¹n bÌ cc sèng sÏ sao? 2 Khi muốn làm quen với bạn đó, em phải làm ? 3 NÕu cã mét b¹n khác giới muốn làm quen kết bạn với em, em nên xử nh nào? 4 Nếu có bạn khác giới lớp rủ chơi riêng em có không? Tại sao? Nếu không ®i em tõ chèi nh thÕ nµo? 5 Khi biết em chơi thân với ngời bạn khác giới lớp, bố mẹ em tỏ ý không hài lòng Em sÏ nãi víi bè mĐ nh thÕ nµo? 6 Khi em vơ tình nghe đợc chuyện riêng hai ngời bạn lớp, em có đem câu chuyện kể cho bạn khác nghe khơng? Tại sao? 7 Một lần, ngời sau lớp, em nhìn thấy sổ để qn ngăn bàn Mở xem nhật kí bạn lớp Em có đọc tiếp không? Tại sao? 8 Bạn mang theo bó hoa đến tặng thầy giáo dạy nhân ngày 20-11 Nhng đến nơi lại gặp thầy giáo cũ ngồi chơi Bạn xử lí tình nh nào? 9 Bạn trai, có bạn trai khác đến nói với bạn là: “Cái X lớp thích cậu lắm” Bạn nói với ngời bạn mình? (6)11 Thời đại ngày nay, quan niệm “cơng, dung, ngơn, hạnh” cịn phù hợp khơng? 12 Khi có bạn trai (hoặc gái) đến chơi nhng bố mẹ lai không muốn cho gặp, em xử nh nào? 13 Nếu bạn gái mà bạn anh trai đến chơi, anh bận nên đề nghị bạn tiếp giúp, nhng bạn lại không muốn Bạn làm để anh khơng giận? 14 Có ngời nói, bạn gái cần mặc đẹp ngồi đờng, cịn nhà ăn mặc đợc, bạn có ý kiến quan niệm đó? 15 Có ngời cho rằng: Phụ nữ “phái đẹp” nên ăn mặc phải thể đợc nét đẹp thể (VD: áo ngắn, quần trễ, quần bó ) Có ngời lại cho PNVN cần phải thật kín đáo thể đợc nữ tính ý kiến bạn nào? 16 Tuổi HS có nên có bạn khác giới không? V× sao? - T×nh huèng 1: Một tốp bạn gái đứng nói chuyện sân trờng bạn trai qua giả vờ đùa để xơ vào bạn gái Nếu số bạn gái đó, bạn nói với bạn trai? Cịn trai, nhìn thấy bạn làm nh vậy, bạn nói với bạn mình? - Thảo luận viết cách ứng xử giấy A4 Sau đó, nhóm cử bạn đại diện đứng lên trả lời Sau trả lời xong, nộp lại cho MC, MC nộp lại cho BGK (Thêi gian thảo luận 30 giây trả lời không phót) - Nhận xét, đánh giá phần trả lời đội cho điểm đội tình (7)- T×nh hng 2: Khi ngồi học nhà, anh (chị em) bạn gây ồn làm cho bạn không tập trung học đợc Bạn làm nào? - T×nh huèng 3: Bạn gái, có bạn gái lớp nói với bạn là: “Thằng Q lớp hay để ý đến cậu, hình nh thích cậu” Bạn nói tình này? - Tình 4: Một lần, bực bội điều đó, mẹ vơ cớ mắng bạn Bạn biết bị oan, bạn nói với mẹ? bạn định nói vào lúc nào? - T×nh huèng 5: Đi đờng, tình cờ bạn nghe thấy hai bạn trớc nói xấu ngời mà bạn quen Bạn xử lý nh nào? - T×nh huèng 6:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân bố lượng mưa theo vĩ độ, Phân bố lượng mưa theo vĩ độ