THCS Tam Quan Bắc 2014 S2

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:17

(2) Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hoà bình tươi sáng của đất nước và kết thúc bằng lời ngợi ca công ơn của bác Hồ, của Đảng đối với dân [r] (1)Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tp HCM Trường TH – THCS – THPH Vạn Hạnh ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 10 ***** Thời Gian: 90 phút ĐỀ A I – CÂU HỎI: 02 Đ 1. Anh (chị) chép lại thơ “Nhàn” cho biết tên tác giả (1 đ) 2. Anh (chị) xếp câu sau thành văn hoàn chỉnh, mạch lạc đặt cho văn nhan đề phù hợp (1) Tháng 10 năm 1954, quan trung ương Đảng Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở Hà Nội. (2) Phần sau nói lên gắn bó miền ngược miền xi một viễn cảnh hồ bình tươi sáng đất nước kết thúc lời ngợi ca công ơn bác Hồ, Đảng dân tộc. (3) Nhân kiện thời có tính lịch sử ấy,Tố Hữu sáng tác thơ ”Việt Bắc”. (4) “Việt Bắc”là đỉnh cao thơ Tố Hữu tác phẩm xuất sắc văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. (5)Phần đầu thơ tái giai đoạn gian khổ, vẻ vang cách mạng kháng chiến chiến khu Việt Bắc trở thành những kỉ niệm sâu nặng lòng người. II – DỰNG ĐOẠN: 03 Đ Viết đoạn văn nghị luận (10 đến 15 dịng) trình bày ý kiến anh (chị) vấn đề: “Ơ nhiễm mơi trường nayIII – TẬP LÀM VĂN: 05 Đ Anh (chị) kể lại truyện cười đọc sách giáo khoa mà anh( chị) cho có ý nghĩa phê phán sâu sắc ĐÁP ÁN KIỂM TRA THI HỌC KÌ I MƠN: NGỮ VĂN – KHỐI 10 (2)I - CÂU HỎI: 02 Đ 1./ Chép bàithơ: (01 đ) - Thiếu ghi sai tên tác giả: ( 0,25 đ) - Thiếu, thừa, sai tả từ: (0,25 đ) - Thiếu câu (0,5 đ) 2/ - Thứ tự câu đoạn sau: 1, 3, 4, 5, 2 - Đặt nhan đề: Bài thơ Việt Bắc Tố Hữu Hoặc: Hoàn cảnh đời của Việt Bắc –Tố Hữu. II – DỰNG ĐOẠN: 03 Đ Viết kết cấu môt đoạn văn nghị luận (10 đến 15 dịng): - Thế nhiễm môi trường? (0.5 đ)_ - Tại nói”ơ nhiễm mơi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ người ”? Nếu không thực biện pháp bảo vệ mơi trường sống ? (02 đ ) - Làm để bảo vệ môi trường? (0,5 đ) III – LÀM VĂN: 05 Đ 1 – Nội dung: 04đ -Biết kể lại truyện cười đọc ngồi chương trình song phải đảm bảo đặc điểm truyện cười: yếu tố gây cười, ý nghĩa cười… -Đảm bảo văn tự hoàn chỉnh -Kể ngắn gọn, diễn đạt, dùng từ, viết câu rõ ràng sáng - Nội dung truyện phải có ý nghĩa phê phán sâu sắc lối sống đạo đức hay thói hư tật xấu khác 2 – HÌnh thức: - Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc ( 0,5đ ) - Chữ viết rõ ràng, tả ( 0,5đ ) Người soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: THCS Tam Quan Bắc 2014 S2, THCS Tam Quan Bắc 2014 S2