dtgia dinh âm nhạc 9 nguyễn thị thực thư viện tư liệu giáo dục

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:15

b) Nếu với số tiền trên, người đó gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,63% một tháng thì sau 10 năm sẽ nhận được bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi) ở ngân hàng. Biết rằng n[r] (1)Phòng gd&đt tân yên đề thi giải toán máy tính cầm tay Cỏc tập phải trình bày cách giải nêu quy trình bấm phím, KQ lấy đến chữ số sau dấu phẩy Bµi 1: 1) Tính xác giá trị A = 14142135622 ; B = 2012200092 2) Tính giá trị gần N = 13032006 * 13032007 Bài 2: Tìm x,y,z biết x 5= y 3= z 7 3x + 2y - 5z =12,24 Bài 3: Tìm sè d cña phÐp chia sau x 14 − x9− x5+x4+x2+x −723 x −2,010 Bµi 4: Tìm nghiệm phơng trình viết dới dạng phân số: 4 4 1 2 1 9 3 2 4 2 4 1 7 5 1 8 x                                       Bµi 5: Tìm y biết: 2 563 1 4 365 3 6 8 y      Bài 6: Tính xác đến sáu chữ số phần thập phân giá trị biểu thức: B = 10 1 1 4    Bµi 7: Cho sè hữu tỉ biễu diễn dới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn E = 1,23507507507507507 Hóy biến đổi E thành dạng phân số tối giản Bài 8: 1/Tìm chữ số hàng trăm số: P292007 2/ Tính giá trị biểu thức lấy kết với chữ số phần thập phân : N= 521973+ 491965+ 1371954+ 6041975+ 1122007 3/ Cho dãy số 1 1 1 1 n u x    (2)Tìm x biết 20 1687 1696 u  (Kết lấy với chữ số phần thập phân) Bµi 8: Cho đa thức P x( )x5ax4 bx3cx2dx e có giá trị là: 14; 9; 0; 13; 30   x nhận giác trị 1; 2; 3; 4; 5. a) Tính giá trị xác P(17), P(25), P(59), P(157) b) Tìm đa thức P x( ) Bµi 9: (5 điểm) Cho đa thức: 5 ( ) 120 98 335 93 86 72 P xxxxxx Q x( ) 12 x211x 36. a) Phân tích đa thức P(x) Q(x) thành nhân tử Bài 10: Xác định hệ số a, b, c đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx – 2007 để cho P(x) chia cho (x – 16) có số dư 29938 chia cho (x2 – 10x + 21) có đa thức số dư 10873 3750 16 x . Bµi 11: Giải phng trỡnh, hệ phơng trình : 1)3x2 2x √3 - = 2) 1,9815x2 + 6,8321x + 1,0581= 3) 4x3 – 3x +6 = 0 4) Giải hệ phương trình bậc ¿ 13,241x+17,436y=25,168 23,897x −19,372y=103,618 ¿{ ¿ 5) Giải hệ ba phương trình bậc ¿ 2x+5y −13z=1000 3x −9y+3z=0 5x −6y −8z=600 ¿{ { ¿ Bµi 12: Cho dãy số : x1 = 12 : xn+1 = xn 3 +1 3 với n a) Hãy lập qui trình bấm phím để tính xn+1 b) Tính : x30 , x31, x32 Bài 13: Một ngời hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền a đồng với lãi suất m% tháng (gửi góp) Biết ngời khơng rút tiền lãi Hỏi sau n tháng ngời nhận đợc tiền gốc lãi ¸p dông a=10.000.000; m=0,6%; n=10 Bài 14 Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào ngân hàng theo mức kỳ hạn tháng với lãi suất 0,65% tháng a) Hỏi sau 10 năm, người nhận tiền (cả vốn lãi) ngân hàng Biết người khơng rút lãi tất định kỳ trước b) Nếu với số tiền trên, người gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn tháng với lãi suất 0,63% tháng sau 10 năm nhận tiền (cả vốn lãi) ngân hàng Biết người khơng rút lãi tất định kỳ trước
- Xem thêm -

Xem thêm: dtgia dinh âm nhạc 9 nguyễn thị thực thư viện tư liệu giáo dục, dtgia dinh âm nhạc 9 nguyễn thị thực thư viện tư liệu giáo dục