Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi

25 368 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Lựa hành vi bằng cách giơ bảng Đ, S a)Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng. Đ b)Trả lại của rơi là ngốc. S S c) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết. Khi nhặt được một số tiền em làm gì ? a)Không trả lại, lấy về đưa cho bố mẹ . S b)Lấy số tiền đó đưa cho công an( hoặc thầy cô) trả lại cho người bò mất . Đ c)Xài một ít rồi trả lại người bò mất. S Thöù n m, ngaøy 14 thaùng 01 naêm 2011ă Đạo đức * TÌNH HUỐNG: Khi em nhờ một bạn nhặt hộ em chiếc bút bị rơi, em sẽ nói như thế nào với bạn? Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm? Quan sát tranh và cho biết nội dung tranh vẽ gì? - Cậu có thể cho mình mượn bút chì được không? - Tâm ơi, cho mình mượn cây bút chì! - Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong tớ sẽ trả ngay! - Cậu cho tớ mượn bút chì với! Nam có thể nói với Tâm: Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng. . tôn trọng người khác. • Qua bài này em học được điều gì? • Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể hiện được điều gì? • Qua bài này em học được điều gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi, Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi

Từ khóa liên quan