Tài liệu BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011

9 494 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 07:11

PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Đơn vị: TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP ========== A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN: 1. Số học sinh có mặt đến cuối học kỳ I: Khối lớp Số học sinh Số lớp Trong đó HS nữ HS người dân tộc HS khuyết tật 6 171 05 79 03 7 212 05 101 01 01 8 222 06 126 04 9 250 06 118 01 04 Toàn trường 855 22 424 02 12 Khối Số HS đầu Số HS cuối kỳ Tăng (+); giảm (-) Trong đó C. đến C. đi Chết Bỏ học % bỏ học 6 170 171 + 01 01 7 212 212 - 01;+ 01 01 01 0,46% 8 221 222 (+) 01 01 9 251 250 (-) 01 01 0,39% T.trường 854 855 +03; -02 03 02 0,23% 3. Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: .62.; trong đó biên chế: 54; hợp đồng: 08 - Số giáo viên trực tiếp đứng lớp (không kể CBQL và TPT): .52 trong đó Biên chế: 47.; hợp đồng: .05. Cụ thể như sau: GV Môn Tổng số Biên chế hợp đồng Trên chuẩn Đạt chuẩn Chưa đ.chuẩn Toán 07 07 02 05 Lý 05 05 04 01 Hoá 03 03 02 01 Sinh: 04 04 04 Văn: 08 08 03 05 Sử: 03 03 01 02 Địa: 03 03 03 Anh: 06 06 05 01 GCCD: 02 02 02 Thể dục: 03 03 03 Âm nhạc 02 01 01 01 01 Mỹ thuật: 02 01 01 02 Tin học: 04 01 03 02 02 TC GV 52 47 05 19 32 01 4. Nhận định, đánh giá về quy mô phát triển: * Tuyển sinh lớp 6 đạt tỷ lệ : 100% số HS TN lớp 5 ra lớp (168/168), Số lượng HS đến cuối HKI tăng 01 HS, phân tích như sau: vào tháng 10/2010 có : 02 HS chuyển đến ; huy động 01HS bỏ học năm học trước ra lớp; học sinh bỏ học 02 HS ( em nguyễn Đức Hải lớp 7/1 và em Đặng Anh Duy lớp 9/6); do vậy tỷ lệ HS bỏ học đến cuối học kỳ : 0,23% /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 1 / 9 *- Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 47; Tỷ lệ: 2,23 GV/lớp - GV tốt nghiệp đại học : 23/52(GV+CBQL). Tỷ lệ GV trên chuẩn:44,23% - Đang theo học đại học : 06 - Làm việc ổn định Giảng dạy nhiệt tình, có chất lượng. - Một số tổ CM số GV trên chuẩn còn thấp như: Toán, Sử - Địa, Hoá-Sinh, Ngữ Văn II. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Thuận lợi - Khó khăn *Thuận lợi - Được sự quan tâm của ĐU-UBND xã Bình Quý, Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh. - Phong trào xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương khá tốt. - Đơn vị có đội ngũ GV đoàn kết, năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Có trình độ chuyên môn vững vàng, tự giác trong công việc dám nghĩ dám làm * Khó khăn: - Ý thức học tập của một số học sinh chưa cao, sự quan tâm của một số gia đình còn hạn chế - Là đơn vị gần trung tâm huyện song đời sống của nhân dân còn khó khăn, có độ phân hoá lớn, một số phụ huynh phải đi làm ăn xa, nên việc quan tâm đến việc học của con em hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được với nhu cầu giáo dục mới, đặc biệt là phòng học, phòng bộ mônv.v - Một số cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, tuổi đời bình quân cao ,sức khỏe hạn chế, việc bồi dưỡng nâng cao trình gặp khó khăn 1. Thực hiện phân phối chương trình: Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của ngành, nhà trường đã xây dựng phương án giảng dạy một cách hợp lý. Chỉ đạo có hiệu quả việc giảng dạy đảm bảo dạy đủ môn, đủ tiết, đúng phân phối chương trình và biên chế năm học.Chỉ đạo thực hiện khung chương trình và Chuẩn kiến thức – Kỹ năng một cách hiệu quả trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu thốn . Tuy vậy vẫn còn một số môn chưa được tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng nên còn gặp khó khăn trong việc thực hiện. 2. Đổi mới phương pháp dạy học: -100% giáo viên soạn giáo án trước khi lên lớp, sử dụng tốt đồ dùng dạy học hiện có đảm bảo dạy đầy đủ các tiết thực hành các phân môn , 100% giáo viên soạn bằng vi tính -Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/ tháng đúng quy định. Các tổ chuyên môn thực hiện tốt công tác thao giảng, dự giờ tính đến cuối HKI bình quân số tiết dự giờ 14 tiết /GV: - Bộ phận CM nhà trường đã tổ chức tốt việc Hội giảng toàn trường bằng giáo án điện tử (sử dụng giảng dạy bằng hệ thống trình chiếu Power poit) đến cuối HKI đã thực hiện 100% số môn ( 14 tiết /14 môn h - Tổ chức tốt việc báo cáo chuyên đề, thao giảng ở tổ CM, ở cụm ọc). chuyên môn, tập trung vào việc thực hiện đổi mới PPDH * Nhìn chung việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện khá nghiêm túc, bước đầu đem lại kết quả tốt đẹp. được thể hiện qua chất lượng giáo dục -Thiết bị dạy học được bổ sung dần những thiết bị hiện đại bước đầu đáp ứng được yêu cầu dạy học . 3. Tổ chức tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém: - Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 6,7,8, và dạy BD từ tháng 10/2010. - Thực hiện tốt việc dạy chương trình tự chọn - Dạy ôn tập luyện thi cho học sinh khối 9 có 100% học sinh tham gia được CMHS đồng tình và chi trả .lệ phí trả cho GV giảng dạy /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 2 / 9 - Đã tiến hành tổ chức tốt việc bồi dưỡng đội tuyển dự thi TTVH -TNTH- Casiô để dự thi cấp huyện.  Kết quả:Đối với kỳ thi HSG 05 môn lớp 9 cấp Huyên:số giải đã đạt năm 10-11: - Kết quả khảo sát chọn đội tuyển dự thi tỉnh của Phòng GD, trường ta đạt 17giải ;số HS tham dự bồi dưỡng dự thi tỉnh 13.em , kết quả giải cụ thể từng môn như sau: Giải/ môn TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ T/C Nhất 1 2 3 Nhì 2 2 1 5 Ba 3 1 1 5 Kh.khích 1 1 1 4 T/c 2 6 1 6 2 17 VT Môn 11 Ba 15 Nhất 8 HS BD dự thi tỉnh 01 06 05 01 13 + Các bộ môm đạt kết quả cao hơn năm học qua là bộ môn Vật lý , bộ môn Văn ; GV bồi dưỡng đạt kết quả cao :thầy Hà Phước Thu, cô Phan Thị Chính- thầy Phạm Hùng ; một số bộ môn thấp hơn năm qua như môn Hoá, Toán, Anh .(trường gặp khó khăn về kinh phí bồi dưỡng các đội tuyển): + Tham gia các cuộc thi trên mạng : Bộ phân chuyên môn đã tổ chức khá tốt từ khâu kế hoạch đến hướng dẫn thực hiện , cũng như khả năng chuyên môn cọng với sự hưởng ứng cao của GVCN, GV tổ tiếng Anh, GV tin học nên dù trong thời thời gian ngắn song kết quả cuộc thi khá tốt , 100% số lớp tham gia , số HS tham gia :177 em , kết quả điểm thi cụ thể như sau: LỚP SL HS ĐIỂ M Vị thứ LỚP SLHS ĐIỂ M Vị thứ LỚ P SL HS ĐIỂ M Vị thứ 71 12 29850 (I) 84 06 12680 (8) 62 07 7070 (15) 91 14 24040 (II) 65 08 12180 (9) 81 06 6460 (16) 92 14 23870 (III) 61 06 12040 (10) 86 05 6430 (17) 64 06 19250 (IV) 74 07 8860 (11) 63 03 5700 (18) 75 12 17410 (V) 82 05 8540 (12) 96 04 5680 (19) 72 10 6140 (VI) 83 03 8310 (13) 95 03 3500 (20) 93 09 14650 (7) 73 04 7470 (14) 85 05 2940 (21) 94 05 2190 (22) về cá nhân có 36 HS qua vòng 15 tiếp tục dự thi cấp huyện nhà trường khen thưởng 12 HS và 8 tập thể lớp có kết quả cao trong cuộc thi như sau: STT Họ và tên Lớp Điểm V T STTHọ và tên Lớp Điểm V T 1 VÕ THI THÙY LIÊN 6/4 270 I 7 NGUYỄN THI MỸ DUNG 8/1 190 I 2 LE PHU HUYEN TRANG 6/1 140 II 8 NGUYỄN NHẬT TÂN 8/3 190 II 3 Võ Hồ Quỳnh Như 6/4 110 III 9 NGUYỄN T KHÁNH HOÀ 8/4 180 III 4 VÕ THI THU NA 7/5 290 I 10 TRUONG THI THU NỮ 9/3 290 I 5 TRẦN HOANG QUÂN 7/3 270 II 11 LÊ THỊ THUÝ NGA 9/1 260 II 6 LÊ THỊ HẬU 7/1 230 III 12 NGUYỄN THILY 9/2 240 III 08 tập thể lớp : Vị thứ I khối 6 II khối 6 I khối 7 II khối 7 I khối8 II khối8 I khối 9 I Ikhối9 Lớp 6/5 6/4 7/1 7/5 8/4 8/1 9/1 9/2 4. Dạy học tự chọn: Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục, trường đã lập kế hoạch dạy tự chon môn tin học ở tất cả các khối lớp . Nhìn chung giáo viên đã dạy đúng kế hoạch đề ra Tuy nhiên còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất là tuổi thọ phòng máy trên 10 năm , máy thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến việc dạy -học, /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 3 / 9 5. Dạy học Tin học: Thực hiện tốt giảng dạy môn tự chọn môn tin học cho HS khối 6,7,8,9 6. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày: Nhà trường chưa có điều kiện để dạy 2 buổi/ngày. 7. Dạy học tích hợp: (Giáo dục môi trường, kỹ năng sống, an toàn giao thông) Đã chỉ đạo thực hiện tốt việc dạy học tích hợp lồng kiến thức giáo dục môi trường, an toàn giao thông vào các môn học cũng như môn GDNG lên lớp. 8. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức học sinh) - Hoạt động GDNGLL : Thực hiện tốt theo chủ đề mỗi tháng, theo hướng dẫn của PGD, sắp vào thời khóa biểu thời lượng 2 tiết/tháng của mỗi khối lớp, giáo viên đã tích cực dạy theo phương pháp tích hợp giữa hoạt động GDNGLL với môn GDCD. -Nhân ngày 20/11/2010 Liên Đội phát động cùng phụ huynh HS thực hiện công trình chào mừng :Trang trí lớp và mua sắm giá treo áo mưa trị giá trên 4.000.000đ, đồng thời phát động các chi đội thực hiện phong trào “ Sạch trường đẹp lớp” . - Đội đã làm tốt công tác thi đua hằng tuần, có nội dung cụ thể kết đánh giá kịp thời, động viên được phong trào thi đua học tập rèn luyện trong học sinh - Tổ chức nhiều ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục học sinh toàn trường như: an toàn giao thông vào tháng 9, tệ nạn xã hội ở tháng 11 (Luật đi đường, Phòng chống HIV- AIDS), giới thiệu sách, điểm báo ở các tổ CM vào thứ Hai hằng tuần - Ra mắt tập "Kính dâng" nhân ngày 20/11. - Dự thi đầy đủ: đầy đủ các chủ đề do Báo đội hoặc các tổ chức phát động .- Triển khai kịp thời các bài hát múa theo các chủ điểm trong năm. - -Trường đã tổ chức tốt sinh hoạt các ngày chủ đểm như: ngày 15/10, 20/10, 20/11, 22/12, 9/1 trong học sinh và giáo viên - Tổ chức tốt hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ “ trong HS theo lớp - Tổ chức tốt hội thi tiếng hát hay - Triển khai kịp thời các bài hát múa theo các chủ điểm trong năm. * Nhận định: -Hoạt động Đội-NGLL sôi nổi, có tác dụng giáo dục tốt, động viên được mọi lực lượng, mọi đối tượng trong nhà trường tham gia tích cực, đầy trách nhiệm, được dư luận xã hội đánh giá cao 9. Công tác giáo dục thể chất: - Dạy học nghiêm túc chương trình thể dục nội khóa quy định trong chương trình. - Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, kết quả cụ thể: GIẢI ĐIỀN KINH BÓNG ĐÁ NAM BÓNG ĐÁ NỮ BÓNG CHUYỀN Giải nhất 9/4, 8/6 6/4;7/2;8/6;9/4 6/2;7/4;8/2;9/1 8/1;9/6. Giải nhì 9/1,8/4 6/2; 7/5; 8/2; 9/3 6/3; 7/2, 8/4;9/5 8/2;9/4 Giải ba 9/2,8/2 : - Tổ chức tốt giải bóng đá , bóng chuyền vòng cụm kết quả như sau: giải nhất bóng chuyền nữ; giải nhì bóng đá và bóng chuyền nam.; giảiBa bóng đá nam - Giải nhất hội thi việt dã cấp huyện Tin tưởng sẽ đạt thành tích cao nhất ở hội khỏe Phù Đổng cấp huyện sắp tới. * Nhận định: - Phong trào TDTT trong nhà trường khá sôi nổi bước đầu có tác dụng tốt 10. Công tác y tế trường học, vệ sinh: - Tổ chức tốt chế độ tiêm phòng, cho HS, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh khối 6,7 . - Vệ sinh trường lớp đảm bảo tốt 11. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: - Bố trí học sinh từ lớp 6 đến 9 lao động hợp lý để các em làm quen với lao động chân tay, Lao động của học sinh góp phần làm cho nhà trường luôn sạch sẽ và tạo màu xanh trong sân trường, góp phần giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, nơi công cộng.- thực hiện tốt việc chăm sóc cây cảnh ở khu vực trường. /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 4 / 9 - Lao động công ích dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã nhân ngày 22/12, dọn vệ sinh đường phố nhân ngày môi trường ,.  Vận động và tổ chức dạy nghề cho HS khối 9: đã dự thi đợt 1/10-11: 250 HS; 100% XL khá -giỏi; Đồng thời trường phối hợp với TTHNDN huyện TB đang tổ chức dạy nghề cho HS khói 8 với 02 nghề Nhiếp ảnh và môn tin học 100% HS khối 8 tham dự , với tổng số HS 221HS . 12. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng kế hoạch đồng thời ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010- 2011 của giai đoạn 2008-2013 và đã đi vào hoạt động Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong HKI năm học 2010-2011 đã đạt được một số nội dung sau: + Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, thoáng mát trang trí phòng học theo đúng yêu cầu trang nhã thẩm mỹ.(do Liên đội phát động) - Chăm sóc các bồn hoa và trồng mới cây có bóng mát, cây cảnh, đã vận động CMHS mỗi Khối lớp tặng 01 chậu cây cảnh có giá trị nhân ngày 20/11 trị giá hơn 8,5 triệu đồng góp phần xây dựng cảnh quan sư phạm, môi trường trường học . - CB-GV gương mẫu thể hiện năng lực và phẩm chất nhà giáo, sống và làm việc theo phương châm "Tất cả vì học sinh thân yêu"; có hành vi ứng xử, giao tiếp đúng mực trong quan hệ giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò và giữa trò với trò. + Ban HDNGLL cùng Đội TNTPHCM tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trò chơi dân gian … Qua đó tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả năng tư duy, sự sáng tạo và phát huy vai trò của cá nhân, của tập thể + Đoàn TNCSHCM và Đội TNTPHCM đã thực hiện tốt công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã , III. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC: 1. Học lực: LOẠI Giỏi Khá TB Trên TB Yếu Kém Số Lượng 217 272 284 773 82 0 Tỉ lệ 25,38% 31,81% 33,22% 90,04% 9,59% 0 T(+), G(-) +1,51% -3,1 -0,22 - 1,9 +1,81 0 2. Hạnh kiểm: LOẠI Tốt Khá TB Khá+Tốt Yếu Kém Số Lượng 665 166 24 831 0 0 Tỉ lệ 77,78% 19,42% 2,81% 97,19% 0 0 T(+), G(-) +3,33% -3,08 -0,03 + 2,1% 0 0 IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO: 1. Xây dựng kế hoạch * Xây dựng kế hoạch môn học từ cá nhân, tổ CM đến toàn trường công khai dân chủ * Đã chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường xây dựng và thực hiện theo kế hoạch chống hình thức , 2. Công tác quản lý đội ngũ: -Thực hiện quản lý đội ngũ theo nề nếp thi đua và quy đinh của cơ quan đối với CBVC, 100% CBVC đảm bảo ngày giờ công làm việc, . * Thông qua hội nghị CBCC về quy chế dân chủ trường học để tạo điều kiện làm việc, quan hệ thuận lợi. * Đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động dạy học cải tiến phương pháp dạy học: bồi dưỡng GV, đầu tư trang thiết bị dạy học, . /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 5 / 9 * Lãnh đạo nhà trưòng thực hiện tốt chức năng kiểm tra nên các hoạt động của nhà trường được ổn định 3. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, báo cáo chuyên đề, tập huấn Tổ CM sinh hoạt 02 lần / tháng trong HKI 100% các tổ CM thực hiện đúng kế hoach đề ra : báo cáo 02 chuyên đề/ KH, thao giảng phục vụ chuyên đề từ 02 đên 04 tiết/ tổ, hội giảng toàn trường 01 tiết / môn. Nội dung sinh hoạt tổ CM phong phú Quản lý tổ tốt đúng chức năng quy định , 4. Chỉ đạo và dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng *Đổi mới kiểm tra đánh giá :Ngay từ đầu năm học bộ phận CM trường đã quán triệt và chỉ đạo và thực hiện tốt nội dung KT đánh giá mới theo chuẩn kiến thức- kỹ năng, đến nay 100% GV thực hiện tốt ma trận đề KT, hầu hết các tổ CM đã thành lập được ngân hàng đề KT và quản đề KT từ 1 tiết trở lên. * Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng: Triển khai đầy đủ tài liệu huớng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN và chương trình Giáo dục phổ thông đến từng giáo viên ngay từ đầu năm học . Qua kiểm tra dự giờ thăm lớp và hồ GV nhận thấy hầu hết GV đã bám Chuẩn KT- KN để giảng dạy. 5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nề nếp chuyên môn: - Trong HKI BGH đã kiểm tra toàn diện được 12/23 GV theo kế hoạch kiểm tra nội bộ toàn năm của trường đạt tỷ lệ 52,2% Kết quả như sau: TỔ Toán Sinh Thể N. Văn N. Ngữ Sử Địa Lý tin T/C SLượng 02 03 03 01 01 02 12 X Loại 02 Tôt 03 Tôt 03 Tôt 01 Tôt 01 Tôt 02 Tôt 12 (Tốt) - Kiểm tra 52 bộ hồ GV đạt tỷ lệ: 100% kết quả xếp loại tốt 48 bộ, khá 04 bộ - !00% CBGV thực hiện tốt các quy chế và nề nếp chuyên môn , không có trường hợp thiếu bài soạn và ĐDDH khi lên lớp , đảm bảo đúng và đầy đủ quy chế điểm từng môn 6. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: - GV tham gia tập đầy đủ đợt huấn Chuẩn KT-KN các môn - Từ đầu năm học trường đã tổ chức báo cáo lại cho 100% CBGV học nội dung đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD và môn GDNGLL - Trường đã tổ chức tập huấn chuyên đề dạy học tích cực , tập huấn chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ CBGV 7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học quản lý: - Đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc. - Trường đã thực hiện quản lý lưu trử hồ , văn bản, điểm bằng hệ thống máy tính. - Xây dựng trang websites của trường để chuyển tải các thông tin chỉ đạo của BGH và tổ CM qua mạng cho GV theo dõi thực hiện - Trường đã thực hiện làm điểm qua phần mềm tính điểm trên máy tính đồng thời đã chuyển tải kịp thời lên trang websites cho CMHS cùng theo dõi 8. Xây dựng thư viện, phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học: - Trường có thư viên đạt thư viện tiên tiến ; hoạt động của thư viện khá tốt , CB thư viện có năng lực CM tôt , tinh thần trách nhiệm cao phục vụ, theo dõi, báo cáo tốt - Trường có 02 phòng bộ môn ĐDDH được quản lý và sử dụng tốt - Trang bị và tu sửa toàn bộ hệ thống ánh sáng, âm thanh phục vụ sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt tập thể với kinh phí trên 04 triệu đồng. -Trường đã có kế hoạch mua và bổ sung thêm sách tham khảo theo yêu cầu của tổ CM và bổ sung tủ sách đạo đức phục vụ HS theo yêu cầu. - Phong trào đọc sách trong HS khá sôi nỗi trong HK I số HS đến thư viện là: 573 / 855 đạt tỷ lệ 85,1% các lớp có phong trào đọc sách tốt: 9/2,9/3,8/2,8/3,6/49/4,9/5,6/5 song còn một số lớp số lượng HS tham gia còn ít như: 9/6, 8/5,7/1,8/1. /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 6 / 9 9. Xây dựng CSVC trang thiết bị và các điều kiện làm việc - Từ nguồn ngân sách chi thường xuyên, đã thực hiện tốt việc xây dựng - sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị dạy học. Đến nay các thiết bị máy tính, nghe nhìn đã đủ để phục vụ hoạt động đổi mới nội dung - phương pháp giảng dạy. - Phong cảnh nhà trường luôn giữ gìn và sạch sẽ, cơ sở vật chất kỹ thuật dần từng bước đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa. - Trong HKI trường đã cùng hội CMHS mua thêm 03 máy vi tính phục vụ cho việc dạy học và văn phòng , mua 01 ti vi 50in để phục vụ dạy học tổng kinh phí trên 42 triệu đồng ; mua sắm thêm trang thiết bị dạy học trị giá trên 10 triệu đồng., - Đóng mới 01 tủ để máy ti vi trị giá 2.100.000 đồng. Tổng kinh phí đầu tư cho đồ dùng dạy học và phương tiện dạy học trong HKI năm 2010-2011 trên : 54.000.000đ trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa là 30.000.000đ.,đến nay toàn bộ máy vi tính của trường đã được nối mạng. 24/24 máy - Thư viện được bổ sung sách giáo khoa và sách tham khảo hằng năm theo yêu cầu từ các tổ CM; - Việc bảo quản cơ sở vật chất: Nhà trường đã thực hiện tốt việc bảo quản CSVC trong HKI không có trường hợp mất , hư hỏng CSVC cũng như trang thiết bị dạy học. - Ngay từ đầu năm học trường đã trang bị bổ sung lại toàn bộ hệ thống điện, quạt điện, dụng cụ nước uống cho các phòng học, với kinh phí trên 6 triệu đồng. - Tu sửa lại toàn bộ hệ thống cửa sắt phòng học và cửa cổng lớn trị giá trên 2 triệu đồng - Đóng mới 60 bộ bàn ghế HS bằng nguồn kinh phí xã hội hoá và xin ngân sách huỵện với tổng kinh phí 30 triệu đồng . 10. Công tác phổ cập giáo dục: -Hoàn thanh đúng thời gian và đạt kết quả cao hằng năm . đạt chuẩn PCGDTHCS từ năm 2000 2010 11. Công tác xây dựng trường chuẩn: * Hiện nay trường đang tích cực chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng hoàn chỉnh các công trình còn thiếu trong đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường trang bị hiện đại hóa phương tiện dạy học tiến tới thực hiện đủ các yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia . Tuy nhiên cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo cho việc xây dựng trường đạt chuẩn. Nhà trường đã tham mưu cho UBND xã quy hoạch xây dựng trường mới đảm bảo đủ diện tích . 12. Công tác quản lý tài chánh, tài sản * Về tài chính: Thực hiện đúng nguyên tắc thu chi quy định , đảm bảo đúng ,kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ. * Về tài sản: Việc quản lý tài sản nhà trường được tiến hành đúng quy trình khá chặt chẽ tài sản được bàn giao cho cá nhân phụ trách-tổ-bộ phân-tập thể lớp vào đầu năm học, được kiểm tra thường xuyên và kiểm kê theo quy định do vậy trong học kỳ không có hiện tượng hư hỏng-mất tài sản. 13. Công tác xã hội hoá giáo dục: -Tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND và các đoàn thể của xã về công tác hoàn chỉnh các hạng mục trường chuẩn. - Phối hợp cùng ban đại diện CMHS nhà trường đã vận động CMHS tổ chức thực hiện tốt các lớp bồi dưỡng phụ đạo và ôn tập luyện thi cho HS lớp 9, tiền lệ phí do CMHS chi trả. - Nhà trường đã phối hợp tốt với hội CMHS tham gia XD quang cảnh sư phạm trường lớp . thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện- HS tích cực. Mua trang thiết bị phục vụ dạy học 14. Công tác thi đua -Công tác thi đua được đổi mới nội dung - cách đánh giá kết quả thi đua. Từ năm học trước nhà trường và công đoàn chỉ tổ chức bốn đợt thi đua đã được đông đảo CB-GV- /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 7 / 9 CNV và HS nhiệt tình hưởng ứng và có tác dụng thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các mặt công tác của trường V. NHỮNG NHẬN XÉT, GÓP Ý ĐỀ KIỂM TRA CỦA PHÒNG VÀ SỞ GD&ĐT VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 1. Những thành tích, ưu điểm nổi bật Trong HKI vừa qua, nhờ có sự nỗ lực của tập thể CB-GV-CNV và HS, trường THCS Trần Quý Cáp đã tích cực thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện .Đã chỉ đạo thực hiện tích cực đổi mới công tác quản lý nhà trường theo hướng chuẩn hóa, khoa học, hiệu quả; thực hiện Chuẩn kiến thức -kĩ năng CTGD PT theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT; xây dựng nề nếp trong hoạt động quản lý nhà trường, đặc biệt là trong nề nếp quản lý hoạt động chuyên môn trong thực hiện sinh hoạt chuyên môn, thanh kiểm tra chuyên môn; chỉ đạo chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị thực hành để đổi mới phương pháp giảng dạy; điều chỉnh hình thức tổ chức phụ đạo, ôn tập cho HS, quản lý chất lượng dạy và học của GV,HS để có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hoàn chỉnh , phục vụ tốt cho dạy và học, huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, thực hiện phối hợp với địa phương, CA trong việc quản lý HS tại địa phương; tăng cường công tác thông tin qua website thông tin nhà trường. 2/ Hạn chế . uy các hoạt động được giữ vững song nhiệm vụ trọng tâm về chất lượng mũi nhọn HS năng khiếu đạt kết quả ở mức chưa cao và chưa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra . -CSVC, thiết bị tuy được bổ sung song vẫn còn thiếu chưa đáp ứng đầy đủ cho dạy học, hoạt động.so với quy mô lớp hiện nay. 3. Những đề xuất, kiến nghị: - Đáp án môn toán 7 cần chính xác và gọn gàng hơn, cụ thể câu 5 phần trắc nghiệm sai, câu c bài 4 phần tự luận cho thừa giả thuyết ; đề toán 6 chưa bám sát chương trình B. NHỮNG CÔNG TÁC LỚN Ở HỌC KỲ II Phát huy những thành tích đã đạt được trong học kỳ I, hạn chế dần những thiếu sót tồn tại. Trong học kỳ II này toàn trường THCS Trần Quý Cáp từ lãnh đạo đến tập thể giáo viên công nhân viên và học sinh cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học là:“Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục’’, phấn đấu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. GIÁO DỤC HẠNH KIỂM HỌC SINH - Phấn đấu xây dựng nhà trường theo các tiêu chí của chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp; trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các lớp chú ý vệ sinh trường lớp và trang trí lớp đúng quy định. Tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, HIV, phòng chống dịch bệnh. -. Tiếp tục tổ chức hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ ” cấp trường. -. Giáo dục HS hiểu và làm thật tốt các nội dung của cuộc vận động thực hiện” hai không” và xây dựng “Trường học thân thiện -HS tích cực “ Tổ chức hướng dẫn HS thực hiện tốt các trò chơi dân gian. II. DẠY HỌC: -Tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, day học phân hóa trên cơ sở Chuẩn kiến thức- kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; tạo sự chuyển biến cơ bản về kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của GV. Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn -. Chỉ đạo thực hiện tốt việc dạy học chương trình chính khoá, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Chuẩn kiến thức -kỷ năng và đổi mới PP kiểm tra. vào cuối năm học /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 8 / 9 -. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu. để giảm tỷ lệ HS yếu và đạt kết quả cao trong các kỳ thi HS Giỏi của ngành trong thời gian đến. - Tổ chức thực hiện tốt công tác luyện thi cho HS lớp 9 đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2011. III. MỘT SỐ CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG -Tiếp tục thi đua học tập trong học sinh : đăng tiết học tốt, buổỉ học tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 , thực hiện tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc, liên đội xuất sắc, Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh. - Liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường để cùng vận động học sinh đi học đều đặn, không bỏ học giữa chừng, góp phần giáo dục học sinh. -Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, nhất là thanh tra chuyên môn, qua đó giúp cho giáo viên nâng cao được ý thức trách nhiệm và trình độ tay nghề . Trong kỳ II tiếp tục thanh tra toàn diện giáo viên đạt tỷ lệ 100 % theo kế hoạch. -Tổ chức Hội thi “Kể chuyện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong HĐSP - Tham gia giải thể thao cấp huyện đạt kết quả cao. - Tổ chức Hội trại với chủ đề "Tiến bước lên Đoàn" vào tháng 3/2011. - Tập trung chỉ đạo viết, xét duyệt SKKN vào tháng 02/2011. - Chuẩn bị tốt cho việc xét TNTHCS và thi tuyển vào lớp 10 THPT. - Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường -Tổ chức tham quan cho đối tượng HS Giỏi vào cuối năm học. - Tập trung thực hiện tốt cuộc thi viết thư quốc tế UPU III Biện pháp thực hiện: -Cán bộ giáo viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy. Không ngừng nâng cao chất lượng bài soạn, tiết giảng. Chú ý phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối lớp để dự thi học sinh giỏi. . -Tổ chuyên môn cần tăng cường thanh tra, dự giờ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề. -Tăng cường giáo dục đạo đức trong học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần làm tốt hơn công tác chủ nhiệm lớp. -Các đoàn thể trong trường cần tăng cường sự phối hợp để góp phần giáo dục học sinh, hạn chế việc học sinh bỏ học giữa chừng. -Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài xã hội đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Bình Quý, ngày 07 tháng 01 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯƠNG QUANG HIỀN /var/www/html/tailieu/data_temp/document/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nh-2010-2011--13855110874617/uka1379214963.doc Trang 9 / 9 . 230 III 12 NGUYỄN THILY 9/2 240 III 08 tập thể lớp : Vị thứ I kh i 6 II kh i 6 I kh i 7 II kh i 7 I kh i8 II kh i8 I kh i 9 I Ikh i9 Lớp 6/5 6/4 7/1 7/5. đạo học sinh yếu kém, b i dưỡng học sinh gi i ở các kh i lớp để dự thi học sinh gi i. . -Tổ chuyên môn cần tăng cường thanh tra, dự giờ giáo viên, b i dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011, Tài liệu BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011, Tài liệu BAO CAO SƠ KẾT HỌC KỲ I NH 2010-2011