Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi (LIPID) (DINH DƯỠNG THÚ y SLIDE)

10 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:56

Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Chất béo dinh dưỡng động vật  Định nghĩa: Chất béo (hay gọi lipid) nhóm chất hữu khơng đồng nhất, không tan nước tan dung môi hữu Alcohol, Ether, Benzene, Chloroform Acetone Chất béo bao gồm acid béo, Tryglycerides, Phospholipids, Sphingolipids, Sterols, sáp ong, Glycolipids Lipoproteins  Chất béo thô thức ăn được xác định bằng phương pháp chiết xuất ether (EE – ether extract) TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Glyceride đơn giản Glyceride  glycerine + acid béo   Phân loại theo cấu trúc  Mạch C ngắn (C4 – C22) mạch C dài (>C23)  Mạch C chẵn mạch C le  Mạch C thẳng mạch C phân nhánh Phân chia theo giá trị sinh học  Acid béo không thiết yếu  Acid béo thiết yếu  Acid linoleic (C18:2): omega-6  Acid linolenic (C18:3): omega-3 (EPA, DHA, docosahexaenoic acid)  Acid arachidonic TS Ngô Hồng Phượng (C20:4): omega-6 Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Glyceride phức tạp  Glycerine + acid béo + các hợp chất khác  Glucolipid  Galactolipid  Phosphatide (phospholipid, phosphoglyceride)  cấu trúc màng tế bào  hợp chất vận chuyển lưỡng cực  lecithin TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi Lipid không chứa glycerine Sphingomyelin Cerebrosid Sterol (cholesterol) TS Ngô Hồng Phượng Sáp Terpen Prostaglandin Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Vai trò chất béo dinh dưỡng Cung lượng Cung acid béo thiết yếu Dung mơi hịa tan vitamin sắc tớ tan chất béo …… TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Sự oxy hóa chất béo Quá trình oxy hóa chất béo Acid béo chưa no  gốc peroxide  gốc aldehyde  gốc acid  Mùi hôi khé Chỉ số acid mg KOH – 100g mỡ Chỉ số peroxide ml thiosulfate 1N – 1g chất béo dung dịch KI TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Tác hại của chất béo bị oxy hóa  Giảm tính ngon miệng  Oxy hóa vitamin nhạy cảm với oxy  Làm mất tác dụng của lysine  Peroxide oxy hóa thành tế bào  hư hỏng mao mạch TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Phương pháp hạn chế/ngăn chặn sự oxy hóa chất béo  Phương pháp vật ly    Tránh oxy tiếp xúc với thức ăn Chất chống oxy hóa  Tự nhiên:  Nhân tạo:  EMQ  BHA  BHT  PG Cung cấp đủ vit E Se cho thú TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Thiếu acid béo  Chậm lớn  Sinh sản kém  Kém phát triển hệ thần kinh, gan, thận, da TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y ...Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Glyceride đơn giản Glyceride... Phượng (C20:4): omega-6 Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi  Glyceride phức tạp  Glycerine + acid béo + các hợp chất khác  Glucolipid  Galactolipid... phosphoglyceride)  cấu trúc màng tế bào  hợp chất vận chuyển lưỡng cực  lecithin TS Ngô Hồng Phượng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Chương Các chất dinh dưỡng sinh lượng thức ăn chăn nuôi Lipid
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi (LIPID) (DINH DƯỠNG THÚ y SLIDE) , Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi (LIPID) (DINH DƯỠNG THÚ y SLIDE)

Từ khóa liên quan