CHĂN NUÔI bò sữa – sự sản XUẤT sữa ở bò (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

117 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:35

CHĂN NI BỊ SỮA – SỰ SẢN XUẤT SỮA Ở BỊ II SỰ SẢN XUẤT SỮA Cấu trúc bầu vú Màng treo Vách ngăn mịn Tiểu thùy Vách ngồi - KTT tuyến yên: prolactin, somatotropin (STH) ACTH - KTT tuyến giáp: thyroxin - KTT thai 13 Sự tiết sữa thải sữa a) Thành phần sữa - Gồm nước, mỡ sữa, protein, đường sữa, khoáng, sinh tố enzyme - Hàm lượng chất sữa giống bò không giống nhau, giống khác tùy theo điều kiện nuôi dưỡng hay kỹ thuật vắt sữa - Mỡ sữa (Milk fat):  Mỡ sữa bò chủ yếu triglyceride gồm acid béo, acid béo mạch ngắn (C4-C8) chiếm 33-36%; phần lại cholesterol ( 90 − 49kg 59 Sự động dục - Sự động dục làm giảm sản
- Xem thêm -

Xem thêm: CHĂN NUÔI bò sữa – sự sản XUẤT sữa ở bò (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường) , CHĂN NUÔI bò sữa – sự sản XUẤT sữa ở bò (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)