VÀI vấn đề về CHĂN NUÔI dê (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

64 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:35

VÀI VẤN ĐỀ VỀ CHĂN NI DÊ Đặc điểm sinh sản • - Dê trưởng thành sinh dục lúc 6-8 tháng tuổi cho phối giống lần đầu lúc 1015 tháng tuổi • - Chu kỳ động dục biến thiên khoảng 18-24 ngày với trung bình 21 ngày • - Dấu hiệu động dục : dê không yên, tiểu rắt, hay vẩy đuôi kêu, âm hộ sưng tiết dịch nhày vòng 1-3 ngày • - Để có tỷ lệ đậu thai cao, nên phối giống cho dê vào ngày thứ chu kỳ • - Thời gian mang thai trung bình 150+3 ngày • - Trong tháng đầu thời kỳ có thai, dê thay đổi đáng kể ngoại hình • - Dê đạt hiệu sinh sản tối đa lúc khoảng 5-7 tuổi, vài trường hợp kéo dài đến 12-14 tuổi • - Dê thường đẻ trung bình 1,5 con/lứa không trường hợp đẻ 4-5 • - Dê động dục trở lại khoảng 3-5 tuần sau sanh • - Dê đực hoạt động sinh dục quanh năm, có khả phối giống mạnh: mổi ngày phối cho 3-5 dê • - Nếu nuôi dưỡng tốt, dê đực cho phối giống lần đầu lúc tháng tuổi • - Dê đực mổi lần phóng tinh khoảng 0,5-2,0 ml (hơi cừu) với mật độ tinh trùng khoảng 2-3 tỷ / ml pha loãng 10 lần để gieo tinh nhân tạo TẬP TÍNH ĂN UỐNG • - Dê có khả gặm cỏ trâu bò thích ăn cây, hoa lùm bụi, họ đậu thân gổ, hạt dài ăn loại mà trâu bò không ăn • - Dê ưa chuộng thức ăn khô ráo, nên thường chê thức ăn thừa có mùi hôi • - Môi lưỡi dê linh hoạt tinh tế nên lựa chọn thức ăn ưa thích • - Vị giác dê tinh tế, phân biệt vị đắng, ngọt, mặn, chua có sức chịu đựng thức ăn đắng cao bò • - Dê thích ăn nhiều loại thức ăn nên chúng không phát triển tốt nuôi thức ăn đơn độc thời gian dài • - Khối lượng VCK ăn vào dê tùy thuộc vào giống cho sữa hay chuyên thịt môi trường chung quanh • - Một cách tổng quát, lượng VCK ăn vào dê (so với thể trọng)thường cao bò: 5-6% dê sữa ôn đới, 4-5% dê sữa nhiệt đới so với 2,5-3% bò cừu 10 TẬP TÍNH BẦY ĐÀN • - Dê thường sống tập trung thành đàn, mổi đàn có vị trí xã hội định • - Trong mổi đàn dê có đầu đàn dẫn đầu bãi chăn, đàn dê di chuyển gặm cỏ theo đầu đàn • - Dê thích ngủ nghỉ mô đất tảng đá phẳng cao 11 78 79 81 CHUẨN BỊ KHỬ SỪNG 82 83 KHỬ SỪNG DÊ 84 85 Vắt sữa dê 86 Vệ sinh bầu vú 87 Khung vắt sữa dê 88 89 Allow you to milk without squatting in the mud 90 They went up a ramp to the milking area where someone locked their head in 92 The first squirt of milk was discarded They were milked into pitchers and then their teats dipped in disinfectant to prevent mastitis 93 Vắt sữa dê máy 94 ... GIỐNG DÊ • 4.1 Dê Cỏ 15 18 19 4.2 Dê Bách thảo 21 22 DÊ BÁCH THẢO 25 26 Dê Bách Thảo nuôi huyện Châu Đức 28 Dê Bách Thảo nuôi huyện Châu Đức 29 • 4.3 Deâ Barbari 31 • 4.4 Deâ Saanen • Là giống dê. .. nghỉ mô đất tảng đá phẳng cao 11 • - Dê ngủ nhiều lần ngày, nhiều lúc ngủ dê nhai lại • - Khứu giác thính giác dê phát triển nên dê nhạy cảm với tiếng động • - Dê có khả tự chịu đựng dấu bệnh: ốm... lượng sữa 600 – 700kg/chu kỳ 37 DÊ ANGLO-NUBIAN CÁI 38 4.6 Dê Alpine •Là giống dê sữa Pháp, nuôi phổ biến nước ôn đới ? ?Dê Alpine có tầm vóc lớn, màu lông phổ biến màu xám hạt dẻ, thay đổi từ
- Xem thêm -

Xem thêm: VÀI vấn đề về CHĂN NUÔI dê (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường) , VÀI vấn đề về CHĂN NUÔI dê (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)