Bai thu hoach lop boi duong chuc danh nghe nghiep mam non hang 3

26 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 10:14

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III Tên học viên: Ngày sinh: Đơn vị công tác: Địa điểm học: Ngày tháng năm I ĐẶT VẤN ĐỀ Là người giáo viên mầm non, tơi ln ln phấn đấu trẻ, ln mong muốn đem lại điều tốt đẹp cho trẻ Trong q trình cơng tác tơi ln tìm tịi điều hay, cập nhật đổi để hoàn thiện mang đến cho trẻ học hữu ích, thú vị Với mong muốn có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, lực chun mơn, nghiệp vụ, để có số kỹ cần thiết kĩ làm việc theo nhóm, kĩ đánh giá… giúp giáo viên có kĩ cần thiết cho cơng việc cơng tác Vậy nên em tham gia học tập 11 chuyên đề bồi dưỡng khóa học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III Học viện quản lý giáo dục kết hợp với phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Oai tổ chức Học xong 11 chuyên đề, em nhận thấy khối lượng kiến thức vừa phải, dễ hiểu cần thiết người giáo viên mầm non việc chăm sóc giáo dục trẻ độ tuổi.Các thầy cô giáo nhiệt tình đưa nhiều ví dụ cụ thể giúp học viên hiểu nhanh II KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Tên nội dung chuyên đề học: Chuyên đề 1: Tổ chức hành Nhà nước Chuyên đề 2: Luật trẻ em hệ thống quản lý giáo dục Chuyên đề 3: Xây dựng mơi trường tâm lí – xã hội giáo dục trẻ trường mầm non Chuyên đề 4: Kĩ làm việc nhóm Chuyên đề 5: Kĩ quản lý thời gian Chuyên đề 6: Kĩ hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên Chuyên đề 7: Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm non Chuyên đề 8: Đạo đức giáo viên mầm non xử lí tình sư phạm trường mầm non Chuyên đề 9: Phát triển chương trình giáo dục mầm non khối, lớp Chuyên đề 10: Đánh giá phát triển trẻ mầm non Chuyên đề 11: Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non Nội dung chuyên đề học *Chuyên đề 1: Tổ chức máy hành Nhà nước Những kết thu nhận được: * Về kiến thức: Thông qua chuyên đề này, em biết đượcNhà nước tổ chức lớn tất loại tổ chức.Đó loại tổ chức sinh với nhiều chức năng, nhiệm vụ khác tùy vào bối cảnh, hoàn cảnh đời Nhà nước thực thi quyền sau: A Bộ máy thực thi quyền lập pháp: Là quyền xác lập quy tắc phổ quát cho xã hội, tức quyền ban hành chuẩn mực xã hội, quan hệ nội quốc gia với bên ngồi Bộ máy có quan chun trách khác có hình thức tổ chức: - Hệ thống nghị viện lưỡng viện với tên gọi chung Thượng viện Hạ viện - Hệ thống viện gọi chung Quốc hội B Bộ máy thực thi quyền tư pháp: Thực việc luận tội truy tố hành vi phạm pháp luật theo quy định, buộc tội hệ thống tòa án C Thực thi quyền hành pháp: Là quyền thi hành pháp luật quan lập pháp ban hành, tổ chức thực sách đối nội, đối ngoại điều hành cơng việc ngày quốc gia Qua chuyên đề em hiều Bộ máy hành nhà Nước trách nhiệm người cơng dân đất nước.Vai trò người viên chức việc chấp hành sách pháp luật Nhà nước * Về kĩ năng: - Luôn chấp hành tốt quy định ngành tổ chức nghiệp giáo dục Nhà nước - Có ý thức chấp hành tốt quy định Nhà nước, địa phương Khơng vi phạm pháp luật - Đồn kết nội bộ, máy quan Có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc Thông qua chuyên đề Tổ chức máy hành Nhà nước, em hiểu cách Tổ chức máy hành Nhà nước Việt Nam mình.Để từ có ý thức việc chấp hành sách, pháp luật Đảng Nhà nước quan địa phương nơi cư trú * Những đề xuất: - Khi giảng dạy thầy nên lấy thêm nhiều ví dụ hành ảnh cụ thể số liệu Ví dụ: Bộ máy hành Nhà nước cao ai? Những người làm chức nhiệm vụ gì? Chuyên đề 2: Luật trẻ em hệ thống quản lý giáo dục Những kết thu nhận * Về kiến thức: Thông qua chuyên đề em hiểu ý nghĩa đời Công ước quyền trẻ em Quốc tế Công ước quyền trẻ em Việt Nam Em có hiểu biết thêm độ tuổi trẻ em quốc tế quy định từ – 18 tuổi nhóm quyền trẻ em hưởng như: Nhóm quyền sống cịn Nhóm quyền phát triển Nhóm quyền bảo vệ Nhóm quyền tham gia Em biết thêm cách thức thực quyền trẻ em Việt Nam theo cấp học, lĩnh vực.Về cách thực quyền trẻ em bậc học mầm non Có kiến thức việc thực quyền trẻ em cho học sinh mà giảng dạy trẻ em xã hội Biết số vấn đề nhức nhối xâm hại trẻ em mà xã hội dư luận lên án vụ Trường mầm non tư thục Mầm Xanh bạo hành trẻ… Hiểu bạo hành, xâm hại trẻ em để biết cách giáo dục trẻ em phịng tránh thân khơng vi phạm quyền trẻ em * Về kĩ - Thực đảm bảo tốt quyền trẻ em lúc nơi - Có kĩ nghĩa vụ chăm sóc thực quyền trẻ em học sinh - Khơng xâm hại tình dục trẻ lớp mình, khơng thực hành vi bạo hành trẻ * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc Thông qua chuyên đề Luật trẻ em hệ thống quản lý giáo dục em nhận thấy có thêm kiến thức việc thực quyền trẻ em cho cho sở giáo dục, học sinh mà trường giảng dạy trẻ em xã hội Em biết số vấn đề nhức nhối xâm hại trẻ em mà xã hội dư luận lên án vụ Trường mầm non tư thục Mầm Xanh bạo hành trẻ… - Thực đảm bảo tốt quyền trẻ em lúc nơi - Có kĩ nghĩa vụ chăm sóc thực quyền trẻ em học sinh - Khơng xâm hại tình dục trẻ lớp mình, khơng thực hành vi bạo hành trẻ lớp trẻ em khác tinh thần thân thể trẻ em * Những đề xuất - Các cấp nên tổ chức buổi tập huấn kiến thức bảo vệ Quyền trẻ em cách sâu rộng, cụ thể, minh họa rõ ràng Chuyên đề 3: Xây dựng mơi trường tâm lí – xã hội giáo dục trẻ trường mầm non Những kết thu nhận được: * Về kiến thức: Môi trường tâm lý giáo dục nhà trườn có tác động trực tiếp đến hiệu chất lượng trình dạy học giáo dục nhằm hình thành phát triển nhâncách cho người học Môi trường tâm lý xã hội nhà trường ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển nhận thức, tình cảm hành vi xã hội trẻ ảnh hưởng đến hiệu q trình giáo dục Mơi trường tâm lí – xã hội trường mầm non mơi trường tạo dựng bầu khơng khí sư phạm nhà trường, mối quan hệ tác động qua lại người lớn với trẻ (giáo viên mầm non, cán công nhận viên trường, phụ huynh, khách) người lớn với người lớn trẻ với trẻ) * Về kĩ - Giáo viên, nhân viên biết cách tạo bầu khơng khí mơi trường tâm lý giáo dục thân thiện để trẻ vui vẻ đến trường - Xây dựng quy tắc ứng xử trường mầm non * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc Sau học chuyên đề xây dựng mơi trường tâm lí giáo dục trường mầm non em vận dụng số kiến thức kĩ sau cho công việc biết cách tạo bầu khơng khí mơi trường tâm lý giáo dục thân thiện để trẻ vui vẻ đến trường Xây dựng quy tắc ứng xử trường mầm non Giáo viên người giữ vai trò chủ đạo người giữ vai trị mơt người bạn, người mẹ cô giáo nên cần tạo môi trường thân thiện, an toàn thoải mái cho trẻ trải nghiệm,khám phá để trẻ “mỗi ngày đến lớp ngày vui” Trong trường mầm non để tạo môi trường thân thiện cho trẻ, em hiểu giáo viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần tạo thoải mái, thân thiện an tồn để kích thích trẻ tới trường NHỮNG ĐỀ XUẤT * Đối với Ban Giám Hiệu: - Thường xuyên xây dựng chuyên đề khác để giáo viên kiến tập học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua buổi sinh hoạt chuyên môn theo nhu cầu giáo viên - Tạo điều kiện cho giáo viên phát triển thực hành vận dụng chuyên đề học vào công tác * Đối với Phòng Giáo dục cấp trên: Tất 11 chuyên đề thiết thực cần thiết người giáo viên mầm non em nhận thấy kiến thức đơi cịn nặng phần lý thuyết Giáo viên thực hành trải nghiệm hạn chế Thời gian học viết thu hoạch, kiểm tra nên học viên chuẩn bị chưa kĩ càng, số liệu minh chứng Nên em có số đề xuất sau: - Thường xuyên xây dựng chuyên đề trường điểm để cán bộ, giáo viên thăm quan học tập - Cấp đầu tư thêm kinh phí, sở vật chất để nhà giáo dục có điều kiện thực chuyên đề tốt - Nên tổ chức tập huấn cho tất cán bộ, giáo viên theo hình thức học qua mạng để học viên học thực hành lúc nơi Chuyên đề 4: Kĩ làm việc nhóm Những kết thu nhận * Về kiến thức: Nhóm ? Nhóm khơng đơn giản tập hợp nhiều người làm việc làm việc đạo nhà quản lý Nhóm tập hợp cá mục tiêu chung Vì thành viên nhóm cần có tương tác với với trưởng nhóm để đạt mục tiêu chung Các thành viên nhóm phải có phụ thuộc vào thơng tin để thực phần việc Thế Nhóm làm việc Một nhóm hình thành theo nhiểu cách khác nhau: Các nhóm bạn học tập có hình thành định thày cơ, nhóm sở thích hình thành rủ rê nhau, nhóm làm việc quan, đơn vị tuyển dụng theo nhu cầu đơn vị Vì thế, có nhóm hình thành gắn kết lâu, có nhóm hoạt động thời điểm Nhưng điều quan trọng là, khơng phải nhóm có mục đích hay có hoạt động Nói cách đơn giản, nhóm làm việc nhóm tạo tinh thần hợp tác, biết phối hợp phát huy ưu điểm thành viên nhóm để đạt đến kết tốt cho mục đích mà nhóm đặt * tính cách thường gặp làm việc nhóm Hình thành phát triển nhóm Tùy theo nhu cầu, mục đích đề cho nhóm số lượng lực thành viên nhóm, nhóm hình thành phát triển theo nhiều hình thức thời gian hoạt động khác Nhưng nhìn chung trải qua bước : Bước 1: Tạo dựng: Khi mời gọi hay đưa vào nhóm, thành viên cịn rụt rè, tìm kiếm vị trí nhóm, chưa bộc lộ nhu cầu lực cá nhân Một điều thiếu thành viên thử khả lãnh đạo trưởng nhóm Thơng thường khơng có nhóm có tiến giai đoạn Bước 2: Công phá : Đây có lẽ giai đoạn khó nhóm Các thành viên thường cảm thấy thiếu kiên nhẫn với việc thiếu phát triển công việc, họ chưa có kinh nghiệm làm việc nhóm thật Họ tranh cãi cơng việc giao phải đối mặt với điều trước họ chưa nghĩ tới khiến họ cảm thấy không thoải mái Tất “sức mạnh” họ dành để chĩa vào thành viên khác, thay tập trung lại hướng tới mục tiêu chung Bước 3: Ổn định : Trong suốt giai đoạn này, thành viên nhóm quen dần điều hoà khác biệt họ Sự xung đột tính cách ý kiến giảm dần tính hợp tác tăng lên Khi họ tập trung nhiều cho cơng việc bắt đầu có tiến đáng kể hiệu công việc Bước 4: Hoàn thiện: Ở giai đoạn này, thành viên hiểu thích nghi với điểm mạnh yếu người nhóm biết vai trị họ Mọi người cởi mở tin tưởng hơn, rât nhiều ý kiến hay nêu thảo luận họ khơng e ngại lúc đầu Họ linh hoạt sử dụng định cơng cụ để thực hoá ý tưởng, ưu tiên nhiệm vụ cần thiết giải vấn đề khúc mắc Rất nhiều việc hoàn thiện gắn bó thành viên nhóm cao * Những kỹ làm theo việc nhóm Vì trải qua giai đoạn nên ban đầu, nhóm hoạt động lại khơng đạt hiệu cá nhân làm việc, nên đưa đến hậu có vài cá nhân có lực, thừa nhiệt tình nên gánh vác hay ôm đồm công việc cho nhóm kết thành tựu mà nhóm có cơng sức vài người, từ đưa đến độc tài hay chia rẽ, dẫn đến tan rã nhóm Ngược lại, biết cách làm việc nhóm sau giai đoạn cơng phá, nhóm ổn định phát huy sức mạnh tập thể, vượt qua giới hạn cá nhân để đạt đến mục đích chung mà thành viên nhóm hưởng ích lợi nhóm mang lại Kỹ làm việc nhóm nghĩa cách thức khiến nhiều người thực tốt nhiệm vụ hướng đến mục tiêu chung Cách làm việc giúp cá nhân bổ sung thiếu sót cho hồn thiện thân Tuy nhiên, làm việc nhóm khơng tránh khỏi ý kiến trái chiều, mâu thuẫn khiến nhóm dễ tan vỡ Vì thành viên cần phải luyện cho kỹ làm việc nhóm cần thiết để xây dựng nhóm hồn thiện, gắn kết hoàn cảnh -Lắng nghe người khác -Kỹ tổ chức công việc -Trợ giúp tôn trọng lẫn -Có trách nhiệm với cơng việc giao -Khuyến khích phát triển cá nhân -Gắn kết -Tạo đồng thuận -Vô tư, thẳng Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc Sau học xong chuyên đề Kĩ làm việc theo nhóm, em hiểu khái niệm làm việc theo nhóm Có kĩ tổ chức công việc lớp giáo viên với nhau, giáo viên khu, khối để tổ chức cơng việc hồn thành cách khoa học, tiến độ, kịp thời gian Các giáo viên trường biết cách trợ giúp lẫn cơng việc, đồng nghiệp gặp khó khăn sẵn sang chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn Việc tạo điều kiện giúp đỡ công việc sống Khi làm việc nhóm, thành viên nhóm có tránh nhiệm cao công việc Khi giáo viên làm việc mình, kết khơng tốt người giáo viên phải chịu trách nhiệm mình, làm việc nhóm khác Khi làm việc nhóm khuyến khích cá nhân phát triển Đây kĩ dành cho người trưởng nhóm, giáo viên hay cá nhân có lĩnh lực thủ lĩnh biết cách khuyến khích, tạo động lực, tạo điều kiện cho thành viên nhóm phát triển nhóm Làm việc theo nhóm giúp gắn kết cán bộ, giáo viên nhân viên trường với Mọi người gắn kết với tạo thành nhóm hồn hảo nhất, tạo đồng thuận để hướng tới lợi ích chung Điều quan trọng làm việc nhóm, bỏ qua hết ích kỉ cá nhân, không chấp chuyện nhỏ, tị nạnh với đồng nghiệp mình, tránh chạm mâu thuẫn… với thành viên khác, để đưa phong trào trường ngày lên, tiến Chuyên đề 5: Kĩ quản lý thời gian Những kết thu nhận * Về kiến thức - Khái niệm quản lí thời gian Quản lí thời gian q trình lập danh sách điều phải làm, nguyên tắc thực thời gian biểu, đảm bảo việc thực theo kế hoạch , khơng bị lãng phí * Về kĩ - Kĩ xác định mục tiêu Xác định mục tiêu cách quản lý thời gian khoa học Khi có mục tiêu rõ ràng bạn biết cần phải làm để đạt mục tiêu Đương nhiên việc để làm việc bắt buộc bạn phải lên lịch trình cụ thể 10 công việc, kết thúc tình trạng ngày vội vàng lo chạy đua với thời gian thứ lại không ý -Tập trung Tập trung cách tốt để bạn khơng lãng phí thời gian Khi làm cơng việc bạn tập trung tất sức lực trí tuệ cho cơng việc, điều khơng đem lại kết cơng việc cao mà cịn giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian Bởi tập trung bạn nhanh chóng hồn thành cơng việc có thời gian cho việc khác -Lập thời gian cụ thể cho công việc Để tiết kiệm thời gian, bạn nên lên thời gian cụ thể cho công việc như: Xác định thời gian bắt đầu, thời gian cho bước thực hiện, thời gian kết thúc tổng thời gian để hồn thành cơng việc Khi bạn có bảng kế hoạch chi tiết thời gian cụ thể, không sợ bị ảnh hưởng đến kết công việc không bị lãng phí khoảng thời gian quý giá -Sắp xếp nơi làm việc khoa học Sắp sếp nơi làm việc khoa học giúp bạn khơng thời gian tìm kiếm hồ sơ, tài liệu cần thiết cần Một nơi làm việc lộn xộn với đống tài liệu - cũ, quan trọng - không quan trọng hỗn độn không khiến bạn cảm thấy rối mắt mà cịn làm nhiều thời gian bạn cần tìm loại tài liệu Vì xếp ngăn nắp khoa học cho nơi làm việc bạn có thêm nhiều thời gian để khơng phải lãng phí thời gian cho cơng việc vơ bổ Khi bạn người có mục tiêu, biết xếp công việc cách khoa học bạn cảm thấy quỹ thời gian nới rộng Vì vậy, bạn tự kiểm lại thân cách nghiêm khắc để xem quản lý thời gian nào, có hiệu hay khơng, bị lãng phí thời gian lý gì… Khi bạn biết cần phải làm để khơng đánh thời gian vàng ngọc * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc 12 Qua chuyên đề em có nhiều kĩ vận dụng vào cơng việc sống biết cách xác định mục tiêu cách quản lý thời gian khoa học Khi có mục tiêu rõ ràng em biết cần phải làm để đạt mục tiêu Đương nhiên việc để làm việc bắt buộc phải lên lịch trình cụ thể khoảng thời gian phải hồn thành mục tiêu Khi em làm chủ thời gian không để thời gian trơi cách lãng phí - Sắp xếp nơi làm việc khoa học Sắp sếp nơi làm việc khoa học giúp bạn khơng thời gian tìm kiếm hồ sơ, tài liệu cần thiết cần Một nơi làm việc lộn xộn với đống tài liệu - cũ, quan trọng - không quan trọng hỗn độn không khiến bạn cảm thấy rối mắt mà cịn làm nhiều thời gian bạn cần tìm loại tài liệu Vì xếp ngăn nắp khoa học cho nơi làm việc bạn có thêm nhiều thời gian để khơng phải lãng phí thời gian cho cơng việc vơ bổ Ví dụ: Sau học xong chun đề em xây dựng khung thời gian ngày giảm thời gian lãng phí sau: Thời gian 5h45 – 7h00 Cơng viêc Thời gian lãng phí Vệ sinh cá nhân, chợ, gọi thức dậy, chuẩn bị bữa sáng – ăn sáng 7h00 – 17h00 thay quần áo đưa học Làm việc sinh hoạt trường: 15 – 20 phút (Thời - Đón trẻ, thực hoạt động học gian nghỉ trưa xem tập vui chơi, ăn ngủ vệ sinh cho trẻ điện thoại số thông tin mạng) 17h00 – 19h00 Đón trở nhà, dọn dẹp nhà cửa, tắm gội cho con, nấu ăn cho gia đình… 19h00 – 20h00 Ăn cơm, rửa bát, xem tivi, … 5-10 phút 20h00 – 21h30 Dạy học vừa tranh thủ soạn 21h30 – 22h00 Xem điện thoại sau ngủ 13 15- 20 phút Chuyên đề 6: Kỹ hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên Những kết thu nhận được: * Những vấn đề chung lực nghề nghiệp GVMN hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho GVMN Nội dung kỹ nghề nghiệp giáo viên mầm non, gồm: a Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ: b kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ: c Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ: d Kỹ quản lý lớp học: * Quy trình lập kế hoạch kỹ hướng dẫn, tư vấn Kế hoạch hướng dẫn, tư vấn lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non có thiể chương trình hành động xếp theo lịch trình, có thời hạn, chia thành giai đoạn, bước thời gian thực hiện, có phân bố nguồn lực, xác định mục tiêu, biện pháp, chuẩn bị; triển khai thực nhằm đạt mục tiêu, tiêu đề - Các bước lập kế hoạch: + Bước 1: Xác định nhu cầu hướng dẫn, tư vấn giáo viên mầm non + Bước 2: Lập kế hoạch hướng dẫn, tư vấn giáo viên mầm non + Bước 3: Tổ chức thực kế hoạch + Bước 4: Đánh giá, điều chỉnh, hướng dẫn, tư vấn, rút kinh nghiệm * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc 14 Hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho GVMN giai đoạn việc làm vô thiết thực để góp phần đổi giáo dục, xây dựng xã hội tốt đẹp, giáo dục đạo đức, nhân cách trọng Đối chiếu với yêu cầu kỹ nghề nghiệp giáo viên mầm non, thấy cần rèn lyện, bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, tình u trẻ lên hàng đầu, sau kỹ nghề nghệp Hoạt động tư vấn, hướng dẫn giáo viên mầm non naaangcao kỹ nghề nghệp nhà trường cần thực nhiều hình thức: mời chuên gia hướng dẫn cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề phòng GD&ĐT tổ chức Bên cạnh nhà trường khuyến khích giao viên học hỏi lẫn nhau, tìm hiểu qua sách báo, chuyền thông, mạng xã hội Đưa hoạt động tư vấn, hướng dẫn giáo viên mầm non nâng cao kĩ nghề nghiệp vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà trường Chuyên đề 7: Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm non Những kết thu nhận được: Chuyên đề trang bị cho học viên kiến thức vai trò cộng đồng việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ mầm non; Mô tả nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non kỹ thực hoạt động huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc * Phối hợp thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ - Tham gia tổ chức khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe trẻ theo định kỳ - Giáo viên cha mẹ chia sẻ, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ 15 - Phòng chống suy dinh dưỡng béo phì cho trẻ, có kế hoạch biện pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng trẻ có khiếm khuyết * Phối hợp thực chương trình giáo dục trẻ - Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, nhớm/ lớp - Cha mẹ tham gia vào hoạt động thực nội dung giáo dục trẻ phù hợp với chương trình, cụ thể là: + Tạo điều kiện giúp trẻ tự tìm tịi khám phá mơi trường an tồn theo khả sở thích để trở thành đứa trẻ tò mò, sáng tạo; tự tin ln hạnh phúc sở thích để trở thành đứa trẻ tò mò, sáng tạo; tự tin ln hạnh phúc người xung quanh yêu thương, gần gũi trẻ + Chú ý lôi thành viên gia đình, đặc biệt thành viên nam giới: ông, bố, anh, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc dạy trẻ + Coi trọng việc phát triển, can thiệp sớm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật - Đối với trẻ mẫu giáo tuổi, nhà trường cần tư vấn để bố mạ trẻ thành viên gia đình chuẩn bị cho trẻ kỹ tiền đọc viết, tâm sẵn sàng học tiểu học - Phối hợp với nhà trường việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tổ chức ngày sinh nhật cho trẻ - tạo mơi trường an tồn tình cảm cho trẻ: Ở lớp, cô giáo cần tạo môi trường thân tình, gần gũi nhà Lúc trẻ nhà, bố mẹ nên lắng nghe câu chuyện trẻ trường lớp, bạn hỏi han trẻ xảy lớp, cố gắng động viên khen ngợi thay đổi tích cực mình, ví dụ thói quen ăn uống, sức khỏe, cá tính, * Phối hợp kiểm tra đánh giá cơng tác chăm sóc – giáo dục trẻ trường mầm non: 16 - Tham gia với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc – giáo dục diễn hàng ngày, trao đổi kịp thời để giáo viên có điều chỉnh nội dung phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ phối kết hợp với phụ huynh * Tham gia xây dựng sở vật chất: - Huy động phụ huynh tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng xanh, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, - Khai thác nguồn lực, tổ chức trị xã hội đầu tư sở vật chất, thiết bị, nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ * Hình thức phối hợp nhà trường với gia đình: - Qua bảng thơng báo, góc “Tuyên truyền cho cha mẹ” nhà trường nhóm lớp; thơng tin tun truyền tới phụ huynh kiến thức chăm sóc – giáo dục trẻ thông báo nội dung hoạt động; yêu cầu nhà trường gai đình; nội dung mà gia đình cần phối hợp với giáo việc thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ - Trao đổi thường xuyên, ngày đón, trả trẻ - Tổ chức họp phụ huynh định kỳ (2 lần/1 năm): Thông báo cho giáo dục cơng việc, thảo luận hình thức phối hợp gia đình nhà trường (họp đầu năm) kết hợp phổ biến kiến thức chăm sóc – giáo dục trẻ cho cha mẹ - Tổ chức buổi sinh hoạt, phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ theo chuyện dặc biệt có dịch bệnh Đối với trẻ mẫu giáo lớn, cần trọng chuyên đề, nội dung chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, phịng chống béo phì suy dinh dưỡng - Thông qua đợt kiểm tra sức khỏe cho trẻ - Thông qua hội thi, hoạt động văn hóa văn nghệ 17 - Cán bộ, giáo viên đến thăm trẻ nhà - Ghi lại điều trẻ muốn nói để phụ huynh hiểu - Phụ huynh tham quan hoạt động trường mầm non - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh, ) * Một số công việc giáo viên cần làm để thu hút tham gia, phối hợp cha mẹ: - Lắng nghe ý kiến cha mẹ; chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh; sẵn sàng tư vấn giúp đỡ kiến thức chăm sóc – giáo dục trẻ gia đình có u cầu - Thơng tin đầy đủ cho cha mẹ trẻ chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trường nhiều hình thức khác nhau: họp phụ huynh, bẳng thơng báo, góc trao đổi với phụ huynh, Chuyên đề 8: Đạo đức giáo viên mầm non xử lý tình sư phạm trường mầm non Những kết thu nhận được: a Những tình sư phạm nhóm, lớp học mầm non - Khái niệm tình sư phạm nhóm, lớp học mầm non: Là tình có vấn đề nảy sinh q trình giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non tình xảy tự phát có chủ đích người GV - Các tình sư phạm nhóm/lớp mầm non Các tình sư phạm nhóm/ lớp mầm non tình với trẻ, tình với đồng nghiệp, tình với phụ huynh b Đạo đức người giáo viên Mầm non cách biểu hành vi đạo đức sử lý tình sư phạm nhóm, lớp mầm non 18 * Yêu cầu biểu hành vi hành vi đạo đức người GVMN sử lý tình sư phạm với trẻ - Trong tiếp xúc xử lý tình với trẻ, GV nên ý: Bình tĩnh khơng nê vội vàng, nóng nẩy, ứng xử công với tất trẻ, không phân biệt so sánh trẻ với trẻ khác - Tạo bầu khơng khí thân thiện, cởi mở điều quan trọng GV lúc thể khuôn mặt rạn rỡ, nhiệt tình, nhìn trìu mến, tạo cho trẻ cảm thấy quan tâm - Giáo viên nên tìm điểm tốt, điểm tích cực trẻ để nêu gương, khích lệ trẻ cho trẻ có tự tin,phấn khởi - Cần linh hoạt cách sử lý tìn với trẻ, khơng nên cứng nhắc trẻ cá thể riêng biệt, tính cách sở thích khác GV cần hiểu trẻ tạo nhiều hội để trẻ thể tình uống khác * Yêu cầu biểu hành vi đạo đức người giáo viên mầm non sử lý tình sư phạm với đồng nghiệp * Yêu cầu biểu hành vi đạo đức người giáo viên mầm non sử lý tình sư phạm với phụ huynh * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc - Người giáo viên cần tạo cho trẻ cảm nhận tìn cảm dành cho mình, trẻ có cảm giác n tâm đến trường, lớp với cô bạn bè Cảm nhận quan tâm gần gũi, yêu thương cô giáo trẻ, phụ huynh n tâm khơng cịn lo lắng cho tới lớp - Nhà trường đặt công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho giáo viên lên hàng đầu, xử lý nghiêm khắc hành vi bạo lực học đường Chuyên đề 9: Phát triển chương trình giáo dục mầm non khối, lớp Những kết thu nhận được: 19 * Về kiến thức: - Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kĩ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời * Về kĩ năng: - Đối với giáo dục nhà trẻ, phương pháp giáo dục phải trọng giao tiếp thường xuyên, thể yêu thương tạo gắn bó người lớn với trẻ; ý đặc điểm cá nhân trẻ để lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp, tạo cho trẻ có cảm giác an tồn thể chất tinh thần; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật vui chơi, kích thích phát triển giác quan chức tâm - sinh lý; tạo môi trường giáo dục gần gũi với khung cảnh gia đình, giúp trẻ thích nghi với nhà trẻ - Đối với giáo dục mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, tìm tịi, khám phá mơi trường xung quanh nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trẻ theo phương châm "chơi mà học, học chơi" Chú trọng đổi tổ chức mơi trường giáo dục nhằm kích thích tạo hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm sáng tạo khu vực hoạt động cách vui vẻ Kết hợp hài hoà giáo dục trẻ nhóm bạn với giáo dục cá nhân, ý đặc điểm riêng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp Tổ chức hợp lí hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ lớp, phù hợp với độ tuổi nhóm /lớp, với khả trẻ, với nhu cầu hứng thú trẻ với điều kiện thực tế * Công việc đảm nhận vận dụng vào cơng việc Phát triển chương trình giáo dục mầm non giúp em xác định rõ mục tiêu giáo dục, mục đích yêu cầu loại kế hoạch kế hoạch ngày, tháng, năm học Để từ phát triển chương trình phù hợp với đặc điểm trẻ lớp mình, địa phương mình, phù hợp với trẻ độ tuổi khối lớp… 20 Em rút kinh nghiệm cho năm học tới đáp ứng yêu cầu nghành, nhà trường phụ huynh giao cho Tạo điều kiện cho trẻ phát triển lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm kĩ xã hội, phát triển thẩm mỹ Chuyên đề 10: Đánh giá phát triển trẻ mầm non Những kết thu nhận được: - Kiểm tra với nghĩa nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, sốt xét cơng việc thực tế để đánh giá nhận xét Trong giáo dục, kiểm tra có hình thức: Kiểm tra thường xun( hàng ngày) kiểm tra định kỳ hàng tháng, kiểm tra tổng kết cuối kỳ, cuối năm - Đánh giá việc đưa kết luận nhận định trình độ, khả trẻ => Kiểm tra đánh giá kết học tập khâu có quan hệ mật thiết với Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá Đánh giá thông tin kết kiểm tra.2 khâu hợp thành q trình thống kiểm tra- đánh giá - Xem xét tình hình thực tế để đánh gí nhận xét Như việc kiểm tra nhứng kiện, thông tin cần thiết làm sở cho việc đánh giá trẻ Đánh giá trẻ mầm non: Đánh giá hát triển trẻ q trình thu thận thơng tin trẻ cách có hệ thống phân tích, đối chiếu với mục tiêu chương trình giáo dục mầm non nhằm theo dõi phát triển trẻ điều chỉnh kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ Đánh giá phát triển trẻ thông qua hoạt động, qua giai đoạn cho ta biết biểu tâm sinh lý trẻ hàng ngày, phát triển toàn diện trẻ qua giai đoạn, khả sẵn sàng, chiều hướng phát triển trẻ giai đoạn hục vụ cho mục đích khác Nội dung đánh giá + Tình trạng sức khỏe trẻ 21 + Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi trẻ + Kiến thức kỹ trẻ Phương pháp đánh giá Sử dụng hay kết hợp nhiều phương pháp sau để đánh giá trẻ: + Quan sát + Trò chuyện với trẻ + Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ + Trao đổi với phụ huynh + Sử dụng tình + Đánh giá qua tập Phương pháp sử dụng có hiệu quả, dễ thực PP quan sát, trao đổi với phụ huynh * Đánh giá theo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi - Không địi hỏi trẻ điều trẻ hơng thể làm đánh giá thấp khả trẻ Hỗ trợ trẻ phát triển tối đa tiềm - Theo dõi hát triển trẻ để điều chỉnh tác động ích thích phát triển trẻ - Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ, lựa chọn điều chỉnh hoạt động chăm sóc giáo dục cho phù hợp với trể mẫu giáo tuổi - Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi sở để xây dựng cung cụ theo đánh giá phát triển trẻ mẫu giáo tuổi Là để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn bậc cha mẹ cộng đồng việc chăm sóc, giáo dục trẻ em tuổi nhằm nâng cao nhận thức phát triển trẻ em Trên sở tạo thống chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trường, gia đình xã hội 22 * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc BGH phối hợp giáo viên xây dựng bảng công cụ theo dõi, đánh giá phát triển trẻ, phân bố số phù hợp theo tháng, thời kỳ Khi giáo viên thiết kế, xây dựng sử dụng công cụ dễ dàng nhận thấy ưu, nhược điểm để từ điều chinhe hù hợp với thực tiễn Bên cạnh cần có phân cơng hợp tác thwucj khối cơng cụ hồn thành nhanh chóng tính phổ biến, thống cao,việc thực cách đồng dễ tiến hành, dễ kiểm tra đánh giá BGH hướng dẫn giáo viên tiếp tục nghiên cứu cách gh chép, thu thập thông tin từ trẻ; tiếp tục nghên cứu, điều chỉnh số phù hợp với chuẩn, lĩnh vực phát triển, mức độ nhận thực, trẻ, hạn chế tối đa số mang tính định tính - Giáo viên đánh giá trẻ theo ngày, tháng, quý, năm - Giáo viên đánh giá trẻ theo số mức độ đạt không đạt Chuyên đề 11: Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non Những kết thu nhận được: - SK ý kiến sinh từ nhận xét - Kinh nghiệm hiểu biết trông thấy, nghe thấy, trải mà có Kinh nghiệm thứ quy nạp thực đem lại, lý phân loại để lập thành sở hoa học Như vậy, nói tới kinh nghiệm nói tới việc làm, có kết quả, kiểm nghiệm thực tế, việc dự định hay ý nghĩ “ SKKN tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy thực tiễn công tác giảng dạy giáo dục hoạt động cụ theerddax khắc phục khó hăn mà với biện pháp thơng thường khơng thể giải được, góp phần nâng cao hiệu rõ rệt công tác người giáo viên 23 * Những yêu cầu SKKN: + Tính mục đích + Tính thực tiẽn + Tính sáng tạo khoa học + Khả vận dụng mở rộng SKKN * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc - Người viết SKKN phải có thực tế,phải có lý luận co sở cho việc tìm tịi biện pháp giải vấn đề - Người viết SKKN cần có phướng pháp, biết trình báy SKNkhoa học, rõ ràng, mạch lạc - Người viết SKKN cần nắm vững cấu trúc cử đề tài, biết cân nhắc, chọn lọc, đặt tên đề mục phù hợp nội dung, thể tính logic đề tài - Người viết SKKN cần nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học - Khi viết SKKN người viết thu thập đầy đủ tư liệu, số liêu liên quan đến kinh nghiệm trình bày Các số liệu chọn lọc trình bày bảng thống kê thích hợp, có tác dụng làm bật vấn đề mà tác giả muốn chững minh dẫn chứng - Mỗi cán bộ, giáo viên, biết cách vận dụng nghiên cứu từ đầu năm học để có đề tài nghiên cứu, biết thu thập minh chững từ đầu năm học, vận dụng điểm để đưa vào SKKN, biết rút kinh nghiệm sáng kiến để đúc kết rút học kinh nghiệm III KẾT LUẬN Qua thời gian học tập nghiên cứu chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, nhận thấy người giáo vien mầm non phải biết vận dụng kiến thức giáo dục học tâm 24 sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục trẻ Mỗi cô giáo mầm non cần tăng cường áp dụng phương pháp sư phạm tích cực vào việc giải vấn đề thực tiễn Ngoài cán quản lý giáo viên mầm non cần chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! HỌC VIÊN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguồn internet Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn 5-6 tuổi (NXB giáo dục Việt Nam tái lần thứ nhất) Tài liệu hướng dẫn viết thu hoạch (TS Ngô Thị Thùy Dương) 26 ... mầm non Chuyên đề 8: Đạo đức giáo viên mầm non xử lí tình sư phạm trường mầm non Chuyên đề 9: Phát triển chương trình giáo dục mầm non khối, lớp Chuyên đề 10: Đánh giá phát triển trẻ mầm non. .. Đạo đức giáo viên mầm non xử lý tình sư phạm trường mầm non Những kết thu nhận được: a Những tình sư phạm nhóm, lớp học mầm non - Khái niệm tình sư phạm nhóm, lớp học mầm non: Là tình có vấn đề... 20h00 – 21h30 Dạy học vừa tranh thủ soạn 21h30 – 22h00 Xem điện thoại sau ngủ 13 15- 20 phút Chuyên đề 6: Kỹ hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên Những kết thu nhận được:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach lop boi duong chuc danh nghe nghiep mam non hang 3, Bai thu hoach lop boi duong chuc danh nghe nghiep mam non hang 3

Từ khóa liên quan