Gián án Đưa file Flash lên trang riêng

1 400 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 03:11

UPLOAD VÀ ĐƯA VÀO KHỐI FILE FLASH TRÊN TRANG RIÊNG Trước tiên , ta upload file Flash lên trang riêng trong mục Tư liệu . Mở file flash mới upload và nhấn vào dòng xem toàn màn hình lúc đó file flash được mở và url của nó là link của file . THIỆP XUÂN <embed quality="high" menu="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi? P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Thiep_Xuan38.swf" type="application/x- shockwave-flash" width="500" height="273" loop="true"></embed> Bạn có thể thay link khác : ĐỒNG HỒ VỚI LOGO TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN http://d.violet.vn/uploads/resources/534/Truong_hoc_than_thien.swf THÁNH GIÓNG VỀ TRỜI http://d.violet.vn/uploads/resources/534/Dong_ho_lien_ket.swf . UPLOAD VÀ ĐƯA VÀO KHỐI FILE FLASH TRÊN TRANG RIÊNG Trước tiên , ta upload file Flash lên trang riêng trong mục Tư liệu . Mở file flash mới upload. mới upload và nhấn vào dòng xem toàn màn hình lúc đó file flash được mở và url của nó là link của file . THIỆP XUÂN <embed quality="high"
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Đưa file Flash lên trang riêng, Gián án Đưa file Flash lên trang riêng, Gián án Đưa file Flash lên trang riêng