Bài giảng Đề thi HSG lop 3 có dap an (TV & Toán)

1 920 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 13:11

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 3 (ĐỀ 1) (Thời gian làm bài: 90’) Câu 1: (2đ) Tìm 5 từ 2 tiếng (gợi tả âm thanh hoặc hình ảnh) cấu tạo theo kiểu : l… l…. và 5 từ 2 tiếng (gợi tả âm thanh hoặc hình ảnh) cấu tạo theo kiểu: n… n…. Câu 2: (1,5đ) Chỉ ra những từ viết sai chính tả trong đoạn văn sau đây và viết lại cho đúng : Đêm nay , sư đoàn vượt sông đà rằng để tiến về giải phóng vùng đồng bằng ven biển phú yên. Trăng đang lên. Mặt sông lấp loáng ánh vàng. Núi trùm cát đứng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím thẫm uy nghi trầm mặc. Câu 3: (2đ) Tìm từ chỉ sự vật và phân chúng thành từng loại: Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá…Chim kêu vang động, nói chuyện không nghe được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi xa mà vẫn còn thấy chim đậu trắng xoá trên những cành cây. Câu 4: (2đ) A. Hoàn chỉnh các câu sau đây để được những câu viết theo mẫu Ai – là gì? a) …………….là vốn quý nhất . b) …………….là người mẹ thứ hai của em. c) …………….là tương lai của đất nước. d) …………….là người thầy đầu tiên của em. B. Các câu trên được dùng để làm gì ? Câu 5: (2đ) Hãy cho biết nội dung của các câu thành ngữ tục ngữ sau đây và cho biết câu nào nên theo ? Câu nào không nên theo? a) Ăn thật làm giả. b) Lắm sãi không ai đóng cửa chùa. c) Còn nước còn tát. Câu 6: (2đ) Hãy chỉ ra cái đúng và hay của sự so sánh trong câu thơ sau: Bà như quả ngọt chín rồi. Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng. Câu 7: (8 đ) Em hãy kể lại việc em chăm sóc người thân trong gia đình bị ốm mệt. . ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 3 (ĐỀ 1) (Thời gian làm bài: 90’) Câu 1: (2đ) Tìm 5 từ 2 tiếng (gợi tả âm thanh hoặc hình ảnh) có cấu tạo theo. hình ảnh) có cấu tạo theo kiểu : l… l…. và 5 từ 2 tiếng (gợi tả âm thanh hoặc hình ảnh) có cấu tạo theo kiểu: n… n…. Câu 2: (1,5đ) Chỉ ra những từ viết sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề thi HSG lop 3 có dap an (TV & Toán), Bài giảng Đề thi HSG lop 3 có dap an (TV & Toán), Bài giảng Đề thi HSG lop 3 có dap an (TV & Toán)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn