Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số rối loạn đông máu ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng

154 894 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 12:59

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số rối loạn đông máu ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VÕ HỮU HỘI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG MỘT SỐ RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN CHUYÊN KHOA II HUẾ - 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VÕ HỮU HỘI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG MỘT SỐ RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN CHUYÊN KHOA II CHUYÊN NGÀNH: NHI KHOA Mã số: 62 72 16 55 Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. BS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn BS CK II Lê Thị Thanh Xuân HUẾ - 2013 LỜI CẢM ƠN LỜI CẢM ƠN Bằng tất cả sự trân trọng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Ban Chủ Nhiệm các Thầy Cô bộ môn Nhi đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, thực hiện đề tài hoàn thành luận án. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS.BS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, người thầy đã tận tình giúp đỡ, động viên tôi, trực tiếp hướng dẫn sửa chữa cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài hoàn thành luận án này. tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến BSCK II Lê Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đã hết lòng tạo mọi điều kiện giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình công tác, học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nhi, toàn thể các bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế Khoa Nhi hồi sức, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình công tác, học tập, thực hiện nghiên cứu hoàn thành luận án này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn những bệnh nhi người nhà bênh nhi đã cung cấp cho tôi những số liệu vô cùng quý giá để tôi hoàn thành luận án này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Bố, Mẹ đã sinh dưỡng là nguồn đông viên tôi học tập, phấn đấu. Cảm ơn vợ hai con thân yêu đã luôn động viên là chỗ dựa vô cùng to lớn trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án này. Huế, Ngày 2 tháng 10 năm 2013 Bs. Võ Hữu Hội LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Võ Hữu Hội Sinh ngày: 20 - 02 -1976 Đơn vị công tác: Khoa Nhi hồi sức - Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, tất cả những số liệu do chính tôi thu thập kết quả trong luận án này là trung thực chưa có ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin đảm bảo tính khách quan, trung thực của các số liệu kết quả xử lý số liệu trong nghiên cứu này. Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2013 Người viết đơn Võ Hữu Hội CHỮ VIẾT TẮT APTT : Thời gian hoạt hóa thrombin toàn phần ATIII : Antithrombin III CRP : C protein reactive DIC : Đông máu rãi rác trong lòng mạch MOSD : Suy chức năng đa cơ quan HCNKTT : Hội chứng nhiễm khuẩn toàn thân. NK : Nhiễm khuẩn NKH : Nhiễm khuẩn huyết NKN : Nhiễm khuẩn nặng. TTNK : Tình trạng nhiễm khuẩn. PC : Protein C PCT : Procalcitonin PS : Protein S PT : Prothrombin time RLĐM : Rối loạn đông máu RLCQ : Rối loạn cơ quan. SLTC : Số lượng tiểu cầu SNK : Sốc nhiễm khuẩn TRC : Thời gian hồi phục màu sắc da VK : Vi khuẩn XNĐM : Xét nghiệm đông máu. MỤC LỤC Bệnh nhiễm khuẩn nói chung NKH nói riêng đang là vấn đề y học được thế giới quan tâm. Ngày nay, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong hiểu biết về sinh lý bệnh, nguyên nhân, chẩn đoán điều trị nhưng bệnh NKH vẫn còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao kể cả những nước phát triển [34], [72], [73]. Qua nghiên cứu 726 bệnh nhi nhập viện tại 5 trung tâm, Wynn J et al (2010) ghi nhận tỷ lệ bệnh nhi NKH chiếm 21%-25% tỷ lệ tử vong chiếm 11% [99]. Theo Watson cộng sự (2003), mỗi năm có khoảng 42000 trường hợp mắc bệnh NKH, tỷ lệ tử vong chiếm 10.3% [94]. Một số nghiên cứu NKH trong nước cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ tử vong trẻ em cũng còn cao. Nghiên cứu đặc điểm NKH nhập khoa cấp cứu Bệnh viện nhi đồng 1 năm 1999, Bùi Quốc Thắng ghi nhận số bệnh nhi NKH nhập khoa cấp cứu chiếm tỷ lệ khá cao trong 6 tháng đầu năm 1999 (72.4%) [17]. Theo Đỗ Thị Minh Cầm (2004), tỷ lệ bệnh nhi SNK nhóm NKH sinh ngoài diện sinh lần lượt là 18% 39% tỷ lệ tử vong giữa 2 nhóm lần lượt là 54.5% 29.3% [3]. Bùi Quốc Thắng (2006), khi nghiên cứu về HCNKTT trẻ em ghi nhận tỷ lệ SNK là 50.46% tỷ lệ tử vong là 75.44% [18]. Nghiên cứu của Lê Thanh Cẩm (2009) trên 107 bệnh nhi NKH ghi nhận có 38 trường hợp SNK, chiếm 35.1% tỷ lệ tử vong chung là 42.99% [4]. .1 Bảng 1.1. Chỉ số lâm sàng bạch cầu theo tuổi được áp dụng trong hội chứng đáp ứng viêm toàn thân [50] .6 Hình 1.1.Sinh bệnh học của NKH [79] .10 đồ 1.1. Lưu đồ xử trí SNK theo khuyến cáo của IPSSC -2012 [41] 18 Bảng 1.2. Các yếu tố đông máu [4], [10], [22] 21 Yếu tố 21 Tên chung 21 1/2 đời sống sinh học 21 Nồng độ huyết tương (đơn vị/dl) 21 Nơi sản xuất 21 Phụ thuộc vitamin K .21 I 21 Fibrinogen .21 90 .21 200-400 .21 Gan 21 Không 21 II 21 Prothrombin 21 60 .21 50-100 .21 Gan 21 Có 21 III .21 Thromboplastin tổ chức 21 - 21 0 .21 Nội mạc .21 Không 21 V 21 Proaccejerin .21 12-36 .21 50-150 .21 Gan 21 Không 21 VII .21 Proconvertin 21 6-8 21 50-150 .21 Gan 21 Có 21 VIII 21 Yếu tố kháng Hemophilia A .21 8-12 21 50-150 .21 Gan 21 Không 21 IX .21 Yếu tố kháng Hemophilia B .21 12-24 .21 50-150 .21 Gan 21 Có 21 X 21 Yếu tố Stuart .21 32-58 .21 50-150 .21 Gan 21 Có 21 XI .21 Prothromboplastin .21 48-72 .21 50-150 .21 Gan 21 Không 21 XII .21 Hageman .21 48-52 .21 50-150 .21 Gan 21 Không 21 XIII 21 Yếu tố ổn định fibrin .21 72-120 .21 50-150 .21 Gan 21 Không 21 Prekallikrein 21 Yếu tố Flecher .21 - 21 - 21 Gan 21 Không 21 Kinogen phân tử cao .21 Yếu tố Fitzgerald .21 136 .21 - 21 Gan 21 Không 21 đồ 1.2. đồ hoạt hóa đông máu [22], [89] .25 Hình 1.2. Cơ chế tương tác giữa đáp ứng viêm hệ thống đông máu [36] 35 - Kim GY et al (2007) qua nghiên cứu 101 bệnh nhân NKH nặng ghi nhận SLTC giảm chiếm 65,3%, biến đổi PT, APTT, D-dimer chiếm tỷ lệ lần lượt là 70,4%, 52,7% 100% trường hợp [58]. .41 - Collins PW et al (2006) nghiên cứu 39 bệnh nhân NKH nặng ghi nhận có 36 (chiếm 95%) trường hợp có rối loạn đông máu giá trị trung bình của fibrinogen, PT, APTT lần lượt là 5,7 ± 2,6 g/l, 20,1 ± 5,9 giây, 50,1 ± 36,3 giây, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, p < 0,001 [38] 41 - Dhainaut JP et al (2005) nghiên cứu 840 bệnh nhân NKH nặng nhận thấy có mối liên quan giữa rối loạn đông máu trong ngày đầu với tình trạng suy đa tạng tỷ lệ tử vong trong 28 ngày bệnh nhân NKH nặng [44] 41 - Kinasewitz et al (2004) nghiên cứu 1690 bệnh nhân NKH nặng nhận thấy những bất thường về chỉ số sinh học của viêm đông máu liên quan đến mức độ nặng tử vong của bệnh NKH [59] .41 - Lorente JA et al (1993) nghiên cứu 58 bệnh nhân NKH ghi nhận nồng độ fibrinogen D – Dimer khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng [68] 41 - Fourrier (1992) nghiên cứu trên 60 bệnh nhân SNK ghi nhận 44 bệnh nhân có DIC, chiếm 73 %. Trong nhóm DIC thì APTT kéo dài, PT giảm, fibrinogen giảm, yếu tố V, VIII giảm có ý nghĩa thống kê so với nhóm không có DIC (p < 0.001). Hoạt tính ATIII, PC PS tự do giảm rõ rệt bệnh nhân tử vong so với bệnh nhân sống. ATIII dưới 50% có giá trị dự đoán tử vong với độ nhạy 0.96 độ đặc hiệu 0.76. PC dưới 30% có giá trị dự đoán tử vong với độ nhạy 0.86 độ đặc hiệu 0.60 [47] .41 Bảng 2.3. Các biến số nghiên cứu 45 Bảng 2.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán DIC 50 đồ 2.3. Lưu đồ nghiên cứu 52 Chương 3 .52 KẾT QUẢ .52 3.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG – CẬN LÂM SÀNG CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT .52 3.1.1. Phân bố giới tính 52 .53 Nhận xét: .53 Tỷ lệ trẻ nam mắc NKH chiếm nhiều hơn trẻ nữ. .53 3.1.2. Phân bố nhóm tuổi 53 .53 Nhận xét: .53 - Tuổi nhỏ nhất là 2 tháng, lớn nhất là 180 tháng, trung vị là 14 tháng .53 - Trẻ dưới 60 tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, 57 trường hợp (87.7%) .53 3.1.3. Phân loại nhiễm khuẩn huyết .53 Bảng 3.5. Phân loại nhiễm khuẩn huyết .53 Loại NKH 53 Số lượng 53 Tỷ lệ % 53 NKH 54 39 .54 60 .54 SNK .54 26 .54 40 .54 Tổng cộng .54 65 .54 100 .54 Nhận xét: .54 Tỷ lệ trẻ bị NKH chiếm ưu thế hơn SNK (60% so với 40%) 54 3.1.4. Kết quả điều trị .54 Bảng 3.6. Kết quả điều trị .54 Kết quả điều trị .54 NKH 54 SNK .54 P .54 OR .54 (p) 54 N 54 % 54 N 54 % 54 Sống .54 39 .54 100 .54 19 .54 73.1 54 0.002 54 30.4 54 (0.02) .54 Tử vong .54 0 .54 0 .54 7 .54 26.9 54 Tổng 54 39 .54 100 .54 26 .54 100 .54 Nhận xét: 54 Tỷ lệ tử vong nhóm SNK cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm NKH (p < 0.01). Nguy cơ tử vong nhóm trẻ SNK cao gấp 30 lần so với nhóm trẻ NKH không sốc (p < 0.05) .54 3.1.5. Đặc điểm lâm sàng lúc nhập viện 55 Bảng 3.7. Đặc điểm lâm sàng lúc nhập viện 55 Dấu hiệu lâm sàng .55 NKH 55 N=39 55 Sốc NK 55 N= 26 .55 Tổng 55 N=65 55 p .55 N 55 % 55 N 55 % 55 N 55 % 55 Nhiệt độ .55 > 38.60C 55 32 .55 82.0 55 19 .55 73.1 55 51 .55 78.4 55 0.09 55 < 360C 55 1 .55 2.6 55 1 .55 3.8 55 2 .55 3.1 55 Mạch 55
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số rối loạn đông máu ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số rối loạn đông máu ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng

Từ khóa liên quan