Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8

10 1,417 26
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 12:11

giáo dục năng sống trong môn sinh học trờng THCS sinh học 8 Tên bài học Các năng sống cơ bản đợc GD Các PP/ Kỹ thuật dạy học Bài 5: Thực hành: quan sát tế bào và mô. - năng hợp tác nhóm để chuẩn bị mẫu và quan sát. - năng chia sẻ thông tin đã quan sát đợc. - năng quản lí thời gian, dảm nhận trách nhiệm đợc phân công. - Thực hành - Hoàn tất một nhiệm vụ. Bài 8: Cấu tạo và tính chất của x- ơng. - năng giải thích những vấn đề thực tế nh: Vì sao ngời ta thờng cho trẻ sơ sinh ra tắm nắng? vì sao ngời ta thờng nắn chan cho trẻ sơ sinh. - năng lắng nghe tích cực. - năng hợp tác ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK quan sát tranh ảnh để tìm hiểu những đặc điểm cấu tạo, sự phát triển, thành phần hóa học và tính chát của xơng. - Hỏi chuyên gia - Thảo luận nhóm nhỏ - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 10: Hoạt động của cơ - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu các hoạt động của cơ, xác định nguyên nhân mỏi cơ và đề ra biện pháp chống mỏi cơ - Kỹ năng đạt mục tiêu: rèn luyện thể dục thể thao để tăng cơng hoạt động của cơ. - năng giải quyết vấn đề: xác định nguyên nhân của hiện tợng mỏi cơ và cách khắc phục. - năng trình bày sáng tạo. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. - Khăn trải bàn Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu sự tiến hóa của hệ vân động. - năng giải quyết vấn đề: xác định cách luyện tập thể thao, lao động vừa sức, năng ra quyết định khi xác định thói quen rèn luyện thể thao thờng xuyên, lao động vừa sức làm việc đúng t rthế - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm. - năng so sánh phân biệt khái quát tìm hiểu sự tiến hóa của hệ vân động. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. Bài 12: Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho ngời bị gãy xơng. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu phơng pháp sơ cứu và băng bó cho ngời bị gãy x- ơng. - Kỹ năng ứng phó với các tình huống để bảo vệ bản thân hay tự sơ cứu băng bó khi bị gãy xơng. - năng hợp tác trong thực hành - Đóng vai - Trực quan. - Dạy học nhóm Bài 13: Máu và môi trờng trong cơ thể - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặ điểm cấu tạo của máu và môi trờng trong cơ thể. - Kỹ năng giao tiép, lăng nghe tích cực khi hoạt động nhóm. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Thảo luận nhóm nhỏ - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Khăn trải bàn - Trực quan Bài 14: bạch cầu miễn dịch - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu các hoạt động chủ yếu của bạch cầu - năng giải quyết vấn đề: giải thích đợc cơ chế bảo vệ cơ thể nhờ hoạt động củ bạch cầu - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - năng ra quyét định rèn luyện sức khỏe để tăng cờng hệ miễn dịch của cơ thể. - Thảo luận nhóm nhỏ - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Trực quan. - Khăn trải bàn Bài 15: đông máu và nguyên tắc truyền máu. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu nguyên nhân đông máu và nguyên tắc truyền máu - năng giải quyết vấn đề: xác định đợc mình có thể cho hay nhận những nhóm máu nào - năng hợp tác lắng nghe tích cực trong hoạt động nhóm - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Đóng vai - Tranh luận - Vấn đáp -tìm tòi - Hỏi chuyên gia - Giải quyét vấn đề Bài 16: tuần hoàn máu và lu thông - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu hệ tuần hoàn máu và bạch huyết - Động não - Vấn đáp -tìm tòi bạch huyết - năng ra quyét định: cần luyện tập thẻ thao và có chế độ ăn hợp lí để bảo vệ hệ tuần hoàn - Trực quan. - Giải quyét vấn đề Bài 18: vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu sự hoạt động phối hợp các thành phần cáu tạo của tim và hệ mạch là động lực vân chuyển máu qua hệ mạch. - Kỹ năng ra quyết định: để có hệ tim mạch khỏe mạnh cần tránh các tác nhân có hại dồng thời cần rèn luyện thể dục thể thao th- ờng xuyên và vừa sức. - năng hợp tác lắng nghe tích cực. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trực quan. Bài 19: thực hành sơ cứu cầm máu - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cách sơ cứu cầm máu và quan sát thày co làm mẫu - Kỹ năng hợp tác, ứng xử giao tiếp khi thực hành - năng giải quyết vấn đề: xác định chính xác đợc tình trạng vết thơng và đa ra cách sử trí đúng, kịp thời - năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong thực hành. - năng viết báo cáo thu hoạch. - Dạy học nhóm - Trực quan. - Tranh luận tích cực - Thực hành thí nghiệm Bài 22: Vệ sinh hô hấp - năng ra quyết định hình thành các năng bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại và tập luyện hô hấp thờng xuyên - Kỹ năng t duy phê phán những hành vi gây hại cho đờng hô hấp - năng hợp tác lắng nghe tích cực kh hoạt động nhóm. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Hỏi chuyên gia - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. - Giải quyét vấn đề. Bài 23: Thực hành : hô hấp nhân tạo. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu phơng pháp hô hấp nhân tạo - Kỹ năng ứng phó với tình huống là gián đoạn hô hấp - năng viết thu hoạch. - Dạy học nhóm - Đóng vai - Trình bày 1 phút - Trực quan. - năng hợp tác lắng nghe tích cực trong hoạt động nhóm - năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm. - Thực hành thí nghiệm Bài 25: Tiêu hóa khoang miệng - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về sự tiêu hóa khong miệng, nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản. - Kỹ năng hợp tác lăng nghe tích cực - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Hỏi chuyên gia - Vấn đáp -tìm tòi - Khăn trải bàn Bài 26: Thực hành: tìm hiểu hoạt động của enzim trong nớc bọt. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm cách quan sát thí nghiệm và giải thích thí nghiệm. - Kỹ năng hợp tác, giao tiếp lăng nghe tích cực trong nhóm. - năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm đợc phân công. - Trình bày 1 phút - Trực quan. - Thực hành thí nghiệm Bài 27: tiêu hóa da dày - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu để tìm hiẻu về cấu tạo của dạ dày, và quá trình tiêu hóa dạ dày. - Kỹ năng ra quyết định: không sử dụng nhiều chất không có lợi cho tieu hóa nh: thuốc lá, rợu, cà phê, không ăn mặn vì có thể làm thủng dạ dày, ăn uống điều độ, tránh căng thẳng thần kinh. - năng hợp tác lăng nghe tích cực. - Đóng vai - Hỏi chuyên gia - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm. Bài 28: tiêu hóa ruột non - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, và các tài liệu quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo của ruột non và quá trình tiêu hóa ruột non. - Kỹ năng ra quyết định: không lạm dụng r- ợu, bia làm ảnh hởng tới gan (có vai trò tiết dịch mật) - năng hợp tác,lăng nghe tích cực - Đóng vai - Hỏi chuyên gia - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm. Bài 29: hấp thụ chất dinh dỡng - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về sự hấp thụ các chất dinh dỡng ruột non, con - Đóng vai - Hỏi chuyên gia và thải phân. đờng vận chuyển, hấp thụ chất dinh dỡng và vai trò của gan, sự thải phân. - Kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ , lớp. - năng hợp tác, lăng nghe tích cực. - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm Bài 30: vệ sinh tiêu hóa. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả, - Kỹ năng đạt mục tiêu: bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả. - năng hợp tác, ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - năng tự nhận thức: xác định đợc những thói quen ăn uống hàng ngày của bản thân có thói quen nào tốt và cha tốt. - Dạy học nhóm - Hỏi chuyên gia - Vấn đáp -tìm tòi - Trực quan. - Triển lãm sản phẩm Bài 33: Thân nhiệt. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cơ chế đảm bảo thân nhiệt ổn định của cơ thể, các phơng pháp phòng chống nóng lạnh. - Kỹ năng hợp tác, ứng xử/ giao tiếp trong thảoluận - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Hỏi chuyên gia - Đóng vai - Động não - Vấn đáp -tìm tòi Bài 34: vitamim và muối khoáng - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, và các tài liệu khác,các bảng biểu để tìm hiểu vai trò nguồn cung cấp và cách phối hợp khẩu phần ăn hàng ngày đáp ng nhu cầu vitamim và muối khoáng cho cơ thể. - Kỹ năng chủ đoọng ăn uống các chất cung cấp có nhiều vitamim và muối khoáng. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Hỏi chuyên gia - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Đóng vai - Dạy học nhóm. Bài 36: tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc lập khẩu phần - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu nguyên tắc xây dựng khẩu phần hàng ngày đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dỡng cho cơ thể. - Kỹ năng xác định giá trị: cần cung cấp hợp lí và đủ chất dinh dỡng để có một cơ thể khỏe mạnh. - Hỏi chuyên gia - Thảo luận cặp đôi - Chúng em biết 3 - Giải quyết - năng hợp tác, lăng nghe tích cực. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. vấn đề Bài 37: Thực hành: phân tích một khẩu phần cho tr- ớc - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, và các bảng biểu về thành phần dinh d- ỡng để lập khẩu phần ăn phù hợp đối tợng. - Kỹ năng tự nhận thức: xác định đợc nhu cầu chất dinh dỡng của bản thân. - năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm đợc phân công. - Dạy học nhóm - Hỏi chuyên gia - Động não - Giải quyét vấn đề - Thực hành thí nghiệm Bài 38: bài tiết vầ cấu tạo hệ bài tiết nớc tiểu. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vai trò của bài tiết, các cơ quan bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nớc tiểu. - Kỹ năng hợp tác, lăng nghe tích cực khi hoạt động nhóm - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm - Trực quan. Bài 40: vệ sinh hệ bài tiết nớc tiểu. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu những thói quen xấu làm ảnh hởng đến hệ bài tiết nớc tiểu. - Kỹ năng lăng nghe tích cực - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận - năng tự tin khi xây dựng các thói quen sông s khoa học để bâỏ vệ hệ bài tiết nớc tiểu và phát biểu ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Hỏi chuyên gia - Thảo luận nhóm nhỏ - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Khăn trải bàn Bài 41: cấu tạo và chức năng của da. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát mô hình để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của da. - Kỹ năng tự nhận thức: không nên lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày - năng hợp tác, lắng nghe tích cực. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 42: vệ sinh da. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc - Dạy học SGK, quan sát tranh ảnh để biết đợc những thói quen xấu làm ảnh hởng đến da. - năng giải quyết vấn đề: các biện pháp khoa học để bảo vệ da. - năng hợp tác lắng nghe tích cực - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. nhóm - Hỏi chuyên gia - Động não - Trình bày 1 phút - Giải quyét vấn đề - Khăn trải bàn. Bài 44: Thực hành: tìm hiểu chức năng của tủy sống - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát GV làm mẫu để tìm hiểu chức năng của tủy sống. - Kỹ năng hợp tác lăng nghe tích cực - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi làm thí nghiệm - năng quản lí thòi gian và đảm nhận trách nhiệm. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trực quan. - Thực hành - quan sát Bài 50: Vệ sinh mắt - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu nhận biét đợc những thói quen xấu làm ảnh hởng đến mắt, biện pháp bảo vệ mắt. - Kỹ năng hợp tác, lăng nghe, ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - năng tự nhận thức: nhận biết đợc những thói quen xấu làm ảnh hởng đến mắt của bản thân. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 51: cơ quan phân tích thính giác. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ tai để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của cơ quan phân tích thính giác - Kỹ năng hợp tác, lăng nghe tích cực ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 52: phản xạ không diều kiện và phản xạ có - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm, sự hình thành và ức chế của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi điều kiện so sánh tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện. - Kỹ năng hợp tác, lắng nghe tích cực - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 54: vệ sinh hệ thần kinh. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, sách báo để tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh. - Kỹ năng từ chối: không sử dụng, lạm dụng các chất kích thích hay chất ức chế hệ thần kinh. - năng lắng nghe tích cực, ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 56: tuyến yên - tuyến giáp. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến yên, tuyến giáp. - năng lắng nghe tích cực - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 58: tuyến sinh dục - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến sinh dục - Kỹ năng tự nhận thức: tự tin, thoải mái chia sẻ về những thay đổi và vớng mắc của bản thân khi đến tuổi dậy thì. - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trớc nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 60: cơ quan sinh dục nam - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phạn trong cơ quan sinh dục nam. - Kỹ năng giao tiếp: tự tin nói với các bạn trong nhóm/ lớp tên gọi các bộ phận của cơ quan sinh dục nam và chức năng của chúng. - năng lắng nghe tích cực. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 61: cơ quan - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc - Dạy học sinh dục nữ SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phạn trong cơ quan sinh dục nữ. - Kỹ năng giao tiếp: tự tin nói với các bạn trong nhóm/ lớp tên gọi các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ và chức năng của các bộ phận. - năng lắng nghe tích cực. nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 62: thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm quá trình thụ tinh, thụ thai, sự phát triển cuat thai. - Kỹ năng hợp tác, lắng nghe tích cực. - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - Dạy học nhóm - Hỏi chuyên gia - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. - Giải quyét vấn đề Bài 63: cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai - Kỹ năng ra quyết định: tự xác định cho mình một phơng pháp tránh thai thích hợp. - năng từ chối: từ chối những lời rủ rê quan hệ tình dục sớm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. - năng ứng phó với những tình huống ép buộc, dụ dỗ, lừa gạt quan hệ tình dục. - Đóng vai - Động não - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm. - Hỏi chuyên gia Bài 64: các bệnh lây truyền qua đ- ờng tình dục - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, các tài liệu khác để tìm hiểu về các bệnh lây truyền qua đờng tình dục - Kỹ năng từ chối: Từ chối những lời rủ rê quan hệ tình dục sớm và tình dục không an toàn - năng đạt mục tiêu: không để lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đờng tình dục. - năng ứng phó với những tình huống ép buộc, dụ dỗ, lừa gạt quan hệ tình dục. - Kỹ năng quản lý thời gian. - năng trình bày sáng tạo. - Đóng vai - Động não - Vấn đáp -tìm tòi Bài 65: đại dịch AIDS - thảm họa của loài ngời. - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu vì sao HIV/AIDS là đại dịch thảm họa của loài ngời, từ đó ra quyết định cần phải làm gì góp phần ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS - Kỹ năng giao tiếp: cảm thông chia sẻ và động viên, giúp đỡ ngời không may bị AIDS/HIV và ngời thân của họ. - năng kiên định: biết cách từ chối những hành vi dụ dỗ, chống lại sự ép buộc, lừa gạt quan hệ tình dục không an toàn. tiêm trích ma túy. - Hỏi chuyên gia - Thảo luận nhóm nhỏ - Viết tích cực - Vấn đáp -tìm tòi - Trực quan. Xin chúc các Thầy giáo, Cô giáo soạn bài tốt và có nhiều học sinh ngoan học giỏi. Trân trọng chào đón. Mọi liên hệ, trao đổi xin gửi về: Lucgvhhtb@gmail.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô ! . xử/ giao tiếp trong khi th o luận. - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày 1 phút - Trực quan. Bài 56: tuyến yên - tuyến giáp. - Kĩ năng tìm ki m. thần kinh. - Kĩ năng hợp tác lăng nghe tích cực. - Đóng vai - Hỏi chuyên gia - Động n o - Vấn đáp -tìm tòi - Dạy học nhóm. Bài 28: tiêu hóa ở ruột non - Kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8, Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8, Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn