Tài liệu bao cao so ket hoc ky 1 2010

3 521 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 07:11

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG – LÂM HÀ. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. ------------------------------ .. BÁO CÁO KẾT HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011 TỔ : HOÁ- ĐỊA Nam Ban, ngày 05 tháng 012 năm 2011. I. Đặc điểm tình hình tổ. 1.Thuận lợi : - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác giáo dục học sinh và các công tác khác do nhà trường tổ chức. -Hầu hết các giáo viên trong tổ đều có thuận lợi về điều kiện sinh hoạt, phương tiện đi lại cũng như cơ sở vật chất dùng để phục vụ công tác giảng dạy. -Hệ thống cơ sở vật chất làm việc tương đối đảm bảo cho quá trình dạy học 2.Khó khăn : - Do đặc thù của tổ chuyên môn là tổ ghép nên việc dự giờ, đánh giá xếp loại gặp không ít khó khăn. - Nhóm Hoá giáo viên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên việc triển khai công tác chuyên môn, đánh giá giờ dạy và thực hiện nhiệm vụ trong tổ còn gặp nhiều khó khăn. - Lực lượng giáo viên trẻ nhiều, thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và xử lý công việc của tổ chuyên môn. II.Nội dung. 1. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành và việc bồi dưỡng đội ngũ. - Triển khai kòp thời các văn bản chỉ đạo của ngành và của cấp trên cho giáo viên trong tổ, ý thức thực hiện công tác chỉ đạo của tổ chuyên môn nghiêm túc. - Tổ chuyên môn đã tổ chức dự giờ tham khảo, rút kinh nghiệm chương trình dạy đối với các giáo viên trẻ, tổ chức họp nhóm chuyên môn để rút ra bài học kinh nghiệm cho các giáo viên khác khi giảng dạy, đánh giá và rút kinh nghiệm các cuộc vận động thường xuyên trong tháng. - TCM tiến hành tập huấn các nội dung theo chuẩn kiến thức và kỹ năng kịp thời và giáo dục tích hợp 2. Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. - Tổ trưởng chuyên môn kết hợp với tổ phó chuyên môn lên kế hoạch kòp thời cho từng tuần, tháng và có kế hoạch thực hiện dài hạn cho học kỳ, năm học. - Công tác lập kế hoạch ở một số tháng còn chậm, còn phải nhắc nhở của BGH 3. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. - Thực hiện nghiêm túc các cuộc họp tổ, có chất lượng có kế hoạch thực hiện cho từng tuần, tháng, học kỳ. -Sinh hoạt TCM đònh kỳ theo kế hoạch nhà trường, họp nhóm chuyên môn để thống nhất nội dung trọng tâm, đánh giá đề kiểm tra và kết quả đạt được sau mỗi đợt kiểm tra tập trung đònh kỳ. - Thường xuyên đánh giá các cuộc vận động để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ - Việc ttổ chức sinh hoạt tổ vẫn còn mang tính chất hành chính nhiều, chưa đi vào bề sâu trao đổi chuyên môn hàng tháng. 4. Thực hiện quy chế chuyên môn. - Giáo viên trong tổ chuyên môn có ý thức trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiêm túc trong việc soạn giảng và thực hiện đảm bảo ngày giờ công. - Vẫn còn có biểu hiện vò phạm quy chế chuyên môn như : muộn giờ, quên tiết. -Công tác soạn giảng chất lượng chưa được cao, giáo viên trong tổ còn phải thường xuyên nhắc nhở khi thực hiện các nhiệm vụ được giao 5. Công tác kiểm tra quy chế chuyên môn, kiểm tra nội bộ tổ -Kiểm tra đònh kỳ hồ chuyên môn theo đúng quy đònh. + Kiểm tra hồ toàn bộ 2 lần/ học kỳ +Kiểm tra đột xuất giáo án 3 lần + Kiểm tra giáo án + sổ dự giờ hàng tháng -Kiểm tra toàn diện giáo viên theo quy đònh. (01 giáo viên/đợt) - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn hàng ngày chư a thường xuyên 6. Phong trào thi đua hội giảng, làm đồ dùng dạy học. - Tham gia thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam(20/10), ngày Hiến chương nhà giáo (20/11). - Tham gia làm đồ dùng dạy học dự thi nhân dòp ngày 20/11 7. Công tác tổ chức, kiểm tra, đánh giá học sinh. - Thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, coi thi và phôtô đề thi theo đúng quy đònh và kế hoạch đề ra - Chấm trả bài đúng thời gian quy đònh, đánh giá xếp loại khách quan. Vào điểm kịp thời gian - Qua mỗi bài kiểm tra đều đánh giá kòp thời và rút kinh nghiệm - Đối với đề kiểm tra học kỳ đang còn một số lỗi nhưng không ảnh hưởng đến việc làm bài của học sinh. 8. Thực hiện đổi mới chương trình phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học. - Giáo viên trong tổ cố gắng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. - Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không”" Trường học thân thiện,học sinh tích cực" “ đối mới công tác quản lý và nông cao chất lượng giáo dục”… - Việc ứng dụng tiết công nghệ thông tin một số giáo viên tích cực đảm bảo số tiết, tuy nhiên số lượng tiết giảng dạy chưa nhiều, giáo viên đang còn e ngại trong công tác soạn giảng và lên lớp 9. Sử dụng thiết bò dạy học. -Giáo viên trong tổ thực hiện tương đối nghiêm túc các tiết dạy có sử dung thiết bò dạy học. C. Kết quả. 1. Kiểm tra nội bộ : - Kiểm tra hồ 06 bộ trong đó : Tốt 1; khá 5 ; trung bình 1. - Dự giờ xếp loại tay nghề 07 giáo viên, trong đó : Giỏi 1; Khá 04; trung bình :02. - Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên : 01 Khá - Số lượt giáo viên đi dự giờ: 88 lượt - Tiết CNTT + Số tiết soạn: + Số lần giảng dạy: 30 - Số tiết có sử dụng thiết bò: 91 - Làm đồ dùng dạy học dự thi 01: Loại C 2.Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa: - Làm 1 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG CƠNG NGHIỆP& DỊCH VỤ”( chưa trình bày) - Thực hiện nghiêm túc việc dạy lồng ghép:Tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục năng lượng, giáo dục dân số 3.Giáo viên giỏi. 0 4.Học sinh giỏi: 0 5. kết của cụ thể từng giáo viên TT Họ và tên GV XL tiết dạy XL hồ Tiết CNTT Thao giảng 1 Nguyễn Bá Tân Tốt Tốt 1 2 Nguyễn Thị Tâm TB KH 3 Nguyễn Thò Thu Sương KH KH Tốt(1) 4 Nguyễn Thò Bảo Trâm KH KH 5 Biện Thuỳ Hương KH KH 6 Ma phúc Tích TB TB 7 Nguyễn Thò Huệ KH KH 1 KH(1) 6. Kết quả chất lượng giảng dạy - MÔN ĐỊA - Giỏi: 3,8% Khá: 28,4% Trung Bình: 45,3% yếu: 21,2% kém:1,3 % - MÔN HOÁ - Giỏi: 14,3% Khá: 27,7% Trung Bình: 34,2% yếu: 21,3% kém:2,5 % D. Kiến nghò - Đề xuất. Tổ trưởng chuyên môn. Nguyễn Bá Tân . BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2 010 – 2 011 TỔ : HOÁ- ĐỊA Nam Ban, ngày 05 tháng 012 năm 2 011 . I. Đặc điểm tình hình tổ. 1. Thuận lợi : - Đội ngũ giáo viên. mừng ngày Phụ nữ Việt Nam(20 /10 ), ngày Hiến chương nhà giáo (20 /11 ). - Tham gia làm đồ dùng dạy học dự thi nhân dòp ngày 20 /11 7. Công tác tổ chức, kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bao cao so ket hoc ky 1 2010, Tài liệu bao cao so ket hoc ky 1 2010, Tài liệu bao cao so ket hoc ky 1 2010

Từ khóa liên quan