Bài soạn Quan hệ quốc tế

10 327 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 03:11

KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy cho biết năm thành lập các tổ chức liên kết trong khu vực Châu Âu? • 1951 • 1957 • 1967 • 1991 • Cộng đồng than thép Châu Âu • Cộng đồng năng lượng nguyên tử & cộng đồng kinh tế Châu Âu • Cộng đồng Châu Âu ( EC) • Liên minh Châu Âu (EU) Bài 11 Bài 11 : Tiết 13 SƠC -SIN (ANH ) RU-DƠ-VEN (MỸ) XTA-LIN( LXÔ) I - AN -TA TÂY ÂU :Vùng ảnh hưởng của MỸ - ANH ĐÔNG ÂU :vùng ảnh hưởng của LIÊN XÔ LIÊN XÔ * Mỹ -Anh kiểm soát Tây Âu,Tây Đức , Tây Béc- lin. *Liên Xô kiểm soát Đông Đức , Đông Béc lin, Đông Âu. LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU -1945 * CHÂU ÂU: Đông Đức ĐÔNG ÂU T â y B é c l i n T Â Y Â U T Â Y Đ Ứ C Đ ô n g B é c l i n CHÂU Á : * Công nhận độc lập của Mông cổ Trả lại cho Trung Quốc Đài Loan và Mãn Châu * Liên Xô nhận lại nam đảo Xa- kha- lin và kiểm soát Bắc Triều Tiên. * Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á . Màu đỏ: các nước XHCN, màu xanh: các nước Tư bản. MÔNG CỔ MÃN CHÂU B.TRIỀU TIÊN Đài Loan XAKHALIN ĐÔNG NAM Á NAM Á LIÊN XÔ Bài 11 THẢO LUẬN NHÓM ( 2 nhóm thảo luận 2’-3’,viết kết quả lên giấy nộp cho giáo viên) Câu hỏi: Em hãy cho biết tên viết tắt một vài tổ chức của Liên Hiệp Quốc ? Nhóm I Nhóm II IMF( quỹ tiền tệ LHQ ) UNICEF (Quỹ nhi đồng LHQ) UNESCO (Tổ chức VH-KH-GD LHQ )WHO ( Tổ chức y tế thế giới) IAEA ( Tổ chức năng lượng nguyên tử)… Cho biết nghĩa của các tổ chức viết tắt sau? • WTO • WHO • W B • FAO • TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI • TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI • NGÂN HÀNG THẾ GIỚI • TỔ CHỨC NÔNG -LƯƠNG THẾ GIỚI . năng lượng nguyên tử & cộng đồng kinh tế Châu Âu • Cộng đồng Châu Âu ( EC) • Liên minh Châu Âu (EU) Bài 11 Bài 11 : Tiết 13 SƠC -SIN (ANH ) RU-DƠ-VEN. chức của Liên Hiệp Quốc ? Nhóm I Nhóm II IMF( quỹ tiền tệ LHQ ) UNICEF (Quỹ nhi đồng LHQ) UNESCO (Tổ chức VH-KH-GD LHQ )WHO ( Tổ chức y tế thế giới) IAEA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Quan hệ quốc tế, Bài soạn Quan hệ quốc tế, Bài soạn Quan hệ quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn