Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cty Bảo Việt Nhân Thọ

96 7,910 23
  • Loading ...
1/96 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 17:44

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cty Bảo Việt Nhân Thọ Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQD LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt so với kế hoạch đặt ra. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao đạt 8,17%. Mặc dù năm qua nước ta cũng gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh như dịch tả, cúm gia cầm và giá các nguyên liệu đầu vào đều tăng cao…, nhưng nhìn chung toàn nền kinh tế vẫn có mức tăng trưởng cao và đem lại nhiều lợi nhuận cũng có mức tăng trưởng cao và chiếm tỉ lệ lớn trong tổng GDP của đất nước chiếm ~20% đã tăng so với năm 2006 . Và Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO do vậy có rất nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển bứt phá để sánh bằng với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Riêng đối với thị trường bảo hiểm, tổng doanh thu của cả ngành bảo hiểm đã đạt mức cao đạt 17.752 tỉ tăng so với năm 2007 là 14,1%, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt khoảng 14.928 tỷ, tăng 9,6% so với năm 2006, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 6.445tỷ , bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 8.483 tỷ. Đây là thị trường cho mức lợi nhuận cao và nó là ngành dịch vụ không khói bụi. Nó góp phần san sẻ rủi ro cho những ai không may mắn tài sản hoặc người thân bị mất do sự cố không mong muốn. Do vậy ngành bảo hiểm Việt Nam được rất nhiều các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước khai thác và phát triển ngành không khói bụi mà lợi nhuận lại cao này. Đặc biệt là cuộc sống ngày càng phát triển, con người có tâm lý lo sợ về sự an toàn của mình trong tương lai. Chính vì vậy cùng với sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam thì ngành BHNT Việt Nam cũng phát triển không ngừng. Hiện tại trên thị trường BHNT Việt nam là sự cạnh tranh của công ty BVNT và các công ty nước ngoài như Prudential, Manulife. BVNT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, đã có uy tín và ki nh nghiệm lâu năm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trước đây, BVNT được hầu hết công dân Việt Nam đều lựa chọn SVTH: Thị Lý1Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQDlà nhà bảo hiểm của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công ty BHNT đặc biệt là các công ty BHNT nước ngoài đã làm cho thị phần của BVNT ngày càng bị chia xẻ. Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến vấn đề này như có thể do tính ưu việt của sản phẩm BHNT, hay chất lượng đào tạo tư vấn viên chưa tốt, kinh phí đầu tư chưa hiệu quả vào bộ phận xúc tiến bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng…Qua nghiên cứu tài liệu của công ty và một số các công ty, em thấy một trong những nguyên nhân quan trọng đó chính là chất lượng của công tác chăm sóc khách hàng. Công ty chỉ mới thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng rời rạc, chất lượng của công tác chăm sóc khách hàng chưa đạt được hiệu quả cao. Mặt khác, khách hàng là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự suy vong hay phát triển của doanh nghiệp, vì vậy cần đặt vấn đề khách hàngchăm sóc khách hàng lên hàng đầu. Xuất phát từ đó em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài : “ Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Bảo Việt Nhân Thọ”. Với đề tài này luận văn của em tập trung vào:• Mục tiêu nghiên cứu:- Nghiên cứu thực trạng của công tác chăm sóc khách hàng của công ty- Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty BVNT • Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:- Phạm vi: nghiên cứu khách hàng của công ty đã và đang dùng sản phẩm của BVNT của thị trường Hà Nội- Đối tượng nghiên cứu là các dịch vụ chăm sóc khách hàng mà BVNT đã triển khai và mức độ hài lòng của khách hàng BVNT về dịch vụ đó• Vấn đề đặt ra - Khách hàng đánh giá dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty như thế nào ?- Mức độ hài lòng của họ đến đâu?- Biện pháp để năng cao hiệu quả của công tác chăm sóc khách hàng của công ty ?SVTH: Thị Lý2Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQD• Giả thuyết nghiên cứu Dịch vụ chăm sóc khách hàng đóng vai trò quyết định sự thành công của doanh nghiệp• Phương pháp nghiên cứu- Tổng hợp và phân tích các tài liệu sẵn có của công ty.- Điều tra, nghiên cứu 75 mẫu tương ứng với 75 khách hàng. Xử lý dữ liệu thu được từ cuộc nghiên cứu qua phần mềm SPSS. Tổng hợp và phân tích kết quả sau khi xử lý• Nội dung nghiên cứu :Luận văn của em ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 chương :Chương 1 : Bảo hiểm nhân thọmức độ hài lòng của khách hàng về hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọChương 2 : Đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng về công tác chăm sóc khách hàng của công ty BVNTChương 3 : Giải pháp tăng mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty BVNT Vì kiến thức về bảo hiểm còn hạn chế cùng với việc không có chi phí để thực hiện cuộc nghiên cứu trên quy mô rộng nên bài viết luận văn của em còn nhiều thiếu sót và hạn chế; rất mong thầy cô đóng góp ý kiến để bài luận văn của em hoàn thiện hơn nữa ! Em xin chân thành cám ơn!SVTH: Thị Lý3Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQDCHƯƠNG 1: BẢO HIỂM NHÂN THỌMỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ.1.1. Thị trường bảo hiểm nhân thọ.1. 1.1. Khái quát về bảo hiểm nhân thọ.1.1.1.1. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ.Cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về bảo hiểm nhân thọ. Xét trên các phương diện khác nhau có thể đưa ra các khái niệm khác nhau về bảo hiểm nhân thọ.Trên phương diện pháp lý, BHNT là bản hợp đồng thể hiện sự cam kết giữa người được bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) một số tiền nhất định khi có sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiểm chết hoặc sống đến một thời điểm nhất định) còn người tham gia bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm đúng hạn. Nói cách khác, BHNT là quá trình bảo hiểm các rủi ro có liên quan đến sinh mạng cuộc sống và tuổi thọ của mỗi người.Trên phương diện kỹ thuật, BHNT là nghiệp vụ bao hàm những cam kết mà sự thi hành những cam kết này phụ thuộc vào sinh mạng và tuổi thọ của con người.1.1.1.2. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ.Bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng đều mang lại những lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực đối với từng cá nhân, gia đình và cho cả xã hội.• Đối với cá nhân Trước hết bảo hiểm góp phần ổn định tài chính cho người tham gia trước tổn thất do rủi ro xảy ra. Dù thiên tai hay tai nạn bất ngờ đều gây thiệt hại về kinh tế cho con người, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống sản xuất của cá nhân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm, đặc biệt là những tổn thất về con người khó lượng hóa được bằng tài chính và khó có thể bù đắp được. Nếu SVTH: Thị Lý4Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQDkhách hàng tham gia bảo hiểm thì những tổn thất đó sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm bù đắp để người tham gia nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định, phát triển sản xuất. Từ đó, họ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác một cách bình thường. BHNT có tầm quan trọng rất lớn trong cuộc sống của mỗi người dân và gia đình họ.• Đối với doanh nghiệp.Doanh nghiệp là một tập thể hoạt động có quy mô và tổ chức, và có sự thuê mướn lao động. Người sử dụng lao động muốn ổn định và phát triển kinh doanh thì ngoài việc họ phải chăm lo đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ, họ còn phải chăm lo đến tay nghề và đời sống cho người lao động mà mình sử dụng. Khi người lao động làm việc bình thường thì phải trả lương thoả đáng, còn khi họ gặp rủi ro, tuỳ vào điều kiện lao động cụ thể của từng người doanh nghiệp phải trợ cấp cho họ.Với một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, có nhiều người là cá nhân đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp thường tham gia mua bảo hiểm cho họ.Các doanh nghiệp thường tham gia các sản phẩm BHNT nhóm, bảo hiểm cho nhân vật chủ chốt…có như vậy, người lao động mới yên tâm, tích cực lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, đồng thời mối quan hệ chủ - thợ ngày càng trở nên gắn bó. Khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng ổn định và dễ phát triển.Bảo hiểm tạo điều kiện gần như là tốt nhất cho sản xuất thông qua việc bù đắp tổn thất, ổn định tài chính, từ đó ổn định giá cả và cấu trúc giá cho doanh nghiệp. Đặc biệt, bảo hiểm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vững vị trí cạnh tranh trước các doanh nghiệp lớn hơn.• Đối với xã hộiMỗi cá nhân là một tế bào của xã hội, khi từng cá nhân trong xã hội phát triển ổn định, xã hội đó cũng phát triển ổn định và ngày càng trở nên bền vững. Bảo hiểm góp phần làm giảm tổng rủi ro của xã hội trên cơ sở đó có một kế hoạch tài chính thông qua thu phí bảo hiểm đủ để bù đắp, bồi thường SVTH: Thị Lý5Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQDkhi có tổn thất xảy ra. Xác suất rủi ro củanhân là không ổn định và không chính xác vì bảo hiểm dựa trên quy luật số đông với số liệu thống kê trong quá khứ, xác suất rủi ro này có thể lớn hơn hay nhỏ hơn xác suất rủi ro thực tế. Thay vì đóng một khoản tiền lớn, mỗi người trong xã hội chỉ cần bỏ ra một khoản tiền ít ỏi cho dù rủi ro rơi vào bất kỳ ai thì cũng được bù đắp tổn thất.Thực tế bảo hiểm cũng là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm trong nước giữa những người tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính giữa họ. Ở đây là sự phân phối không đều, không bằng nhau, vì không phải ai tham gia bảo hiểm cũng phân phối và phân phối số tiền như nhau.Bảo hiểm là một kênh huy động vốn quan trọng trong nền kinh tế. BHNT có thể huy động những nguồn vốn nhàn rỗi và nhỏ lẻ nhất trong xã hội để hình thành nên quỹ tài chính của mình, BHNT có thời hạn bảo hiểm dài (ít nhất là 5 năm) nên quỹ tài chính ngoài việc chi trả, bồi thường cho những người tham gia bảo hiểm như trong hợp đồng, đó còn là một nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội như: đầu tư chứng khoán, bất động sản…BHNT góp phần đề phòng và hạn chế tổn thất, giúp họ ổn định đời sống sản xuất. Như vậy, Nhà nước sẽ không phải chi trả để trợ cấp cho các thành viên, doanh nghiệp này, thậm chí là một số trường hợp tổn thất có tính thảm hoạ.Hoạt động BHNT góp phần tăng doanh thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc đóng thuế, đồng thời BHNT cũng khuyến khích một số ngành kinh tế khác cũng phát triển.BHNT góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, giúp ổn định thu chi ngoại tệ cho ngân sách.Bảo hiểm, đặc biệt là BHNT thu hút một lượng lao động lớn trong xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, từ đó làm giảm bớt tệ nạn xã hội.Ngành BHNT tạo ra một bộ phận trong tổng sản phẩm trong nước của quốc gia. Và theo chiều hướng hiện nay, tỷ lệ này ngày một cao hơn, năm 2006, ngành bảo hiểm đóng góp 8.6% GDP.SVTH: Thị Lý6Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQD1.1.1.3. Đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ Đối tượng của Bảo hiểm nhân thọ là tình trạng sức khoẻ và tuổi thọ của con người; chính vì vậy BHNT có những đặc điểm riêng sau:• Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính rủi ro vừa mang tính tiết kiệm.Đây là đặc điểm khác nhau cơ bản giữa BHNT và bảo hiểm phi nhân thọ vì BHNT cùng một lúc có thể bảo hiểm cho cả sống và chết. Mỗi người mua BHNT sẽ nộp một khoản tiền định kỳ (gọi là phí bảo hiểm) cho công ty bảo hiểm; ngược lại công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả một số tiền lớn (số tiền bảo hiểm) cho người được hưởng quyền lợi bảo hiểm như đã thoả thuận từ trước trong hợp đồng. Số tiền bảo hiểm được trả khi người được bảo hiểm đạt được một số tuổi nhất định được ấn định trong hợp đồng. Hoặc số tiền này sẽ được trả cho nhân thân và gia đình người bảo hiểm khi không may bị chết sớm ngay sau khi họ mới tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ thông qua việc đóng phí bảo hiểm. Chính vì vậy, BHNT vừa mang tính rủi ro vừa mang tính tiết kiệm. Tính chất tiết kiệm ở đây thể hiện ngay trong từng cá nhân, từng gia đình một cách thường xuyên, có kế hoạch và có kỷ luật.Nội dung tiết kiệm khi mua bảo hiểm nhân thọ khác với các hình thức tiết kiệm khác ở chỗ, người bảo hiểm trả cho người tham gia bảo hiểm, người thụ hưởng hay thân nhân họ một số tiền lớn ngay cả khi họ mới đóng số tiền rất nhỏ.Như các hình thức tiết kiệm khác, người dân luôn phải đóng vào một khoản tiền khá lớn tương đương với số tiền họ nhận được trong tương lai. Và khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro, trong thời hạn bảo hiểm đã ấn định, đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng bảo hiểm thì thân nhân họ sẽ nhận được những khoản tiền trợ cấp hay số tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm. Điều đó cũng thể hiện rõ tính rủi ro của BHNT.• BHNT đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia bảo hiểm nhân thọKhác với các hình thức bảo hiểm phi nhân thọ chỉ đáp ứng được một số mục đích là góp phần khắc phục hậu quả khi đối tượng tham gia bảo hiểm gặp SVTH: Thị Lý7Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQDsự cố, từ đó góp phần ổn định tài chính cho người tham gia, thì BHNT đã đáp ứng được nhiều mục đích hơn. Mỗi mục đích được thể hiện rõ trong từng hợp đồng bảo hiểm khác nhau. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm hưu trí sẽ đáp ứng yêu cầu của người tham gia những khoản trợ cấp đều đặn hàng tháng, từ đó góp phần ổn đinh cuộc sống của họ khi già yếu. Hợp đồng bảo hiểm tử vong sẽ giúp người được bảo hiểm hay người tham gia bảo hiểm để lại cho gia đình một số tiền bảo hiểm khi họ không may qua đời, đặc biệt quan trọng hơn là khi họ là trụ cột gia đình thì sự mất mát của họ càng phải được bù đắp. Số tiền này có thể được dùng vào nhiều mục đích khác nhau như: trang trải cuộc sống, nợ nần, giáo dục con cái, phụng dưỡng cha mẹ…Người tham gia BHNT cũng có thể dùng BHNT để chuẩn bị một khoản tài chính cho con học đại học khi con họ đủ 18 tuổi bằng cách tham gia hợp đồng BHNT An sinh giáo dục… Chính vì đáp ứng được nhiều mục đích và yêu cầu khác nhau của người dân nên loại hình BHNT ngày càng mở rộng và được nhiều người quan tâm. Đến nay thị trường BHNT Việt Nam cũng khá phát triển, cùng sự có mặt của các công ty BHNT nước ngoài.• Các hợp đồng trong BHNT rất đa dạng và phức tạp.Chính vì BHNT đáp ứng được nhiều mục đích và yêu cầu khác nhau của người tham gia bảo hiểm, nên có nhiều loại sản phẩm và nhiều loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau. Tính đa dạng và phức tạp trong các hợp đồng bảo hiểm thể hiện trong từng sản phẩm của nó. Mỗi sản phẩm BHNT cũng có nhiều loại hợp đồng khác nhau, lại có sự khác nhau về số tiền bảo hiểm, phương thức đóng phí, độ tuổi người tham gia … Ngay cả trong một hợp đồng, mối quan hệ giữa hai bên cũng rất phức tạp. Khác với các bản hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, mỗi hợp đồng BHNT có thể có các bên tham gia: Người bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm. Và điều khác nhau cơ bản trong mỗi hợp đồng là về điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và mức đóng phí.• Phí bảo hiểm nhân thọ chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí rất phức tạp.SVTH: Thị Lý8Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQD- Theo tác giả Jean – Claude Harrari: “Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không gì đơn giản hơn chính là kết quả của một tiến trình đầy đủ để đưa sản phẩm đến công chúng”. Trong tiến trình này, người được bảo hiểm phải bỏ rất nhiều chi phí để tạo nên sản phẩm như: Chi phí khai thác, chi phí quản lý hợp đồng. Trong đó điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tuổi thọ bình quân của người dân rất quan trọng với quá trình tính phí. Việc định phí bảo hiểm khác với định giá các sản phẩm vật chất được sản xuất khác, các sản phẩm hữu hình có thể định giá sản xuất một cách khá chính xác căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh có thể tính được một cách chi tiết đầy đủ. Nhưng sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình, đối tượng bảo hiểm là sức khoẻ và tuổi thọ của con người. Thời hạn bảo hiểm dài có thể 5, 10, 15, 20 năm; không giống như bảo hiểm phi nhân thọ thời hạn bảo hiểm chỉ là một năm nên tính phí đơn giản hơn. Do vậy, khi tính phí BHNT một số yếu tố phải giả định như: tỷ lệ chết, tỷ lệ huỷ hợp đồng, lãi suất đầu tư, tỷ lệ lạm phát… khiến cho quá trình định phí BHNT rất phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững đặc trưng của mỗi loại sản phẩm bảo hiểm, phân tích dòng tiền tệ, phân tích được chiều hướng phát triển của mỗi sản phẩm bảo hiểm trên thị trường nói chung.• Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định.BHNT đã ra đời và phát triển hàng trăm năm nay ở các nước có nền kinh tế phát triển như: Nhật Bản, Anh…thậm chí sự phát triển của BHNT của các nước này lại ảnh hưởng lớn đến sự phát triển BHNT ở nước khác. Ngược lại có một số quốc gia trên thế giới hiện nay chưa phát triển BHNT, mặc dù người ta hiểu rất rõ vai trò và lợi ích của nó. Để lý giải vấn đề này, hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng, cơ sở chủ yếu để BHNT ra đời và phát triển là điều kiện kinh tế - xã hội phải phát triển.Các điều kiện kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng GDP, Tổng sản phẩm quốc nội bình quân tính trên một đầu người, Thu nhập của dân cư, Tỷ giá hối đoán- tỷ lệ lạm phát…Các điều kiện xã hội như: Điều kiện về dân số, Tuổi thọ bình quân của SVTH: Thị Lý9Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQDngười dân, Trình độ học vấn, Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh.Ngoài điều kiện kinh tế- xã hội thì môi trường pháp lý cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự ra đời và phát triển của BHNT.1.1. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ.Theo Luật kinh doanh bảo hiểm (ban hành 2001) thì kinh doanh bảo hiểm được hiểu là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của bên mua bảo hiểm, trên cơ sở bên mua đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho bên mua bảo hiểm khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra.Mọi hoạt động đều mang đặc trưng kinh doanh, lấy lợi nhuận làm mục tiêu phấn đấu. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đều đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Doanh nghiệp kinh doanh BHNT cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Để đạt mục tiêu lợi nhuận, hoạt động kinh doanh BHNT có những đặc điểm cơ bản sau:• BHNT là ngành kinh doanh có nguồn vốn lớn.Để thành lập và tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp đều có một số vốn nhất định. Tuỳ theo từng ngành nghề kinh doanh mà luật pháp quy định khi thành lập là khác nhau. Đối với hoạt động kinh doanh BHNT ở Việt Nam, khi thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm như sau: Vốn pháp định là 140 tỷ đồng Việt Nam hoặc 10 triệu đôla Mỹ.Đảm bảo đủ vốn là vấn đề rất quan trọng để duy trì khả năng của doanh nghiệp BHNT. Để có khả năng tài chính mạnh từ đó mở rộng kinh doanh, các doanh nghiệp BHNT thường có vốn lớn hơn nhiều so với vốn pháp định.• Đối tượng kinh doanh rất đa dạng.Đối tượng tham gia BHNT là con người với nhu cầu đa dạng, vì vậy đối tượng kinh doanh của BHNT cũng đa dạng. Nó bao gồm tính mạng, tình trạng sức khoẻ và những sự kiện liên quan đến tuổi thọ của con người. Đối với mỗi SVTH: Thị Lý10[...]... nghiệp mà bất kỳ lòng của khách hàng sẽ là một cơ sở tạo ra khách hàng trung thành 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng: Chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI – Customer Satisfiction Index) Chỉ số hài lòng của khách hàng CSI nhằm đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với một doanh nghiệp nào cũng cần để ý và thực hiện việc đánh giá Chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố... của khách hàng vào công ty • Tiện lợi: sự tiện lợi trong dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận được với các dịch vụ mà họ cần Điều này đòi hỏi các đại lý phải có sự liên lạc với khách hàng một cách thường xuyên để giải đáp những khúc mắc khi khách hàng cần, phải cung cấp số điện thoại liên lạc cho khách hàng 1.3 Mức độ hài lòng của khách hàng và chỉ tiêu đánh giá 1.3.1 Mức độ hài lòng của. .. nhau làm cho khách hàng ngày càng lúng túng lựa chọn nhà bảo hiểm Lúc này thì khách hàng chủ yếu nhìn vào dịch vụ khách hàng, giá trị gia tăng của các nhà bảo hiểm để so sánh và lựa chọn Cuộc cạnh tranh về sản phẩm và phí bảo hiểm sẽ dần nhường chỗ cho sự cạnh tranh về dịch vụ khách hàng Doanh nghiệp nào chăm sóc khách hàng tốt hơn, doanh nghiệp đó sẽ có được khách hàng Chăm sóc khách hàng trở thành... trò của công tác chăm sóc khách hàng đối với doanh nghiệp như sau: • Chăm sóc khách hàng giúp duy trì khách hàng hiện tại và tạo ra khách hàng trung thành Khách hàng của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp BHNT nói riêng đều được chia thành 2 loại: khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng Để duy trì khách hàng hiện tại tức là khiến cho khách hàng cũ sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình,... được khách hàng trung thành SVTH: Thị Lý 24 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing - KTQD CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY BVNT 2.2 Giới thiệu công ty BVNT 2.1.1 Tổng quan về công ty BVNT Tên giao dịch: Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam (Bảo Việt Nhân Thọ) Tiếng Anh: Baoviet Life Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park,... quà, thăm hỏi khách hàng nhân dịp các ngày trọng đại trong đời của khách hàng, ngày lễ quốc gia, quốc tế, nhân dịp khách hàng tham gia bảo hiểm hoặc nhân dịp đáo hạn hợp đồng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho khách hàng, tặng thẻ ưu đãi giảm giá, các chương trình rút thăm trúng thưởng, hội nghị khách hàng, tư vấn cung cấp các thông tin về tài chính mà khách hàng quan tâm… Những dịch vụ bổ sung này... lượng tạo ra sự hài lòng của khách hàng đối với những sản phẩm khác nhau Nó cũng cung cấp quan hệ lượng hoá giữa mức độ hài lòng với lợi nhuận của doanh nghiệp Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng giúp công ty xây dựng được hệ thống thông tin về sự hài lòng của khách hàng, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược cạnh tranh cũng như hoàn thiện hệ thống chất lượng sản phẩm, dịch vụ Khách hàng là một... cũng tác động đến sự mong đợi của khách hàng Nếu sự mong đợi của khách hàng về hình ảnh nhà bảo hiểm càng cao thì việc đáp ứng khách hàng của nhà bảo hiểm càng khó Mặt khác, chất lượng cảm nhận về sản phẩm và dịch vụ càng cao và cao hơn sự mong đợi của khách hàng thì chắc chắn doanh nghiệp bảo hiểm đó đã mang lại sự hài lòng cho khách hàng, và chắc chắn sẽ tạo được khách hàng trung thành SVTH: Thị... giúp họ thực hiện điều đó Chăm sóc khách hàng là phục vụ khách hàng, mang lại các lợi ích gia tăng cho khách hàng Cùng với sự ưu việt của sản phẩm BHNT, các dịch vụ chăm sóc khách hàng mang lại cho khách hàng sự hài lòng và thoả mãn ngang bằng thậm chí là cao hơn mức độ mà họ mong đợi Tuy nhiên, thị trường BHNT Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ cùng với sự góp mặt của các công ty nước ngoài... niệm chăm sóc khách hàng Về thực chất chăm sóc khách hàng là một dạng hoạt động Marketing Nó bao gồm toàn bộ những công việc phục vụ cần thiết nhằm tạo ra, duy trì và phát triển sự thoả mãn của khách hàng mục tiêu về sản phẩm, dịch vụ tạo lòng trung thành và thu hút những khách hàng tiềm năng Cũng như những yếu tố khác của Marketing, công việc phục vụ góp phần tạo nên tổng số giá trị cung ứng cho khách . và mức độ hài lòng của khách hàng BVNT về dịch vụ đó• Vấn đề đặt ra - Khách hàng đánh giá dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty như thế nào ?- Mức độ. 1: BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ.1.1. Thị trường bảo hiểm nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cty Bảo Việt Nhân Thọ, Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cty Bảo Việt Nhân Thọ, Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cty Bảo Việt Nhân Thọ, Đặc điểm hoạt động kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ., Thị trường bảo hiểm nhân thọ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động Marketing của doanh nghiệp BHNT., Định hướng chiến lược của công ty BVNT . 1. Phương hướng phát triển, Tạp chí bảo hiểm các số năm 2004 – 2007 Philip Koler – “Quản trị Marketing” – Nhà xuất bản thống kê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn