Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

20 620 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 21:11

Giáo viên : Lê Thị Thu NĂM HỌC: 2010-2011 Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Câu 1: Khi nhặt được của rơi em cần phải làm gì? Vì sao em lại làm như vậy? Trả lời: Khi nhặt được của rơi, em cần tìm cách trả lại cho người mất. Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình. Kiểm tra bài cũ: Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Câu 2: Khi thấy bạn nhặt được của rơi nhưng không chịu trả lại cho người mất, em sẽ làm gì? Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt được của rơi mà không trả lại cho người mất, em sẽ khuyên bạn hãy tìm cách trả lại cho người mất, không nên tham của rơi. Kiểm tra bài cũ: Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: * TÌNH HUỐNG: Khi em nhờ một bạn nhặt hộ em chiếc bút bị rơi, em sẽ nói như thế nào với bạn? Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: MỤC TIÊU: - Biết được một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự. - Biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự. - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày. Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm? Quan sát tranh và cho biết nội dung tranh vẽ gì? Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình huống Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: - Cậu có thể cho mình mượn bút chì được không? - Tâm ơi, cho mình mượn cây bút chì! - Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong tớ sẽ trả ngay! - Cậu cho tớ mượn bút chì với! Nam có thể nói với Tâm: Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng. Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Các bạn trong tranh đang làm gì? 1 2 3 Em có đồng tình với việc làm của các bạn không? Vì sao? Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Thảo luận nhóm 4 [...]... cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự trọng và tôn trọng người khác Đạo đức: •• Qua bài này em học được điều gì? Qua bài này em học được điều gì? •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể hiện được điều gì? thể hiện được điều gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch sự Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp... bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ Là anh, nếu muốn mượn đồ chơi của em cũng cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị. .. việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự trọng và tôn trọng người khác Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ) Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi cần nhờ... giao tiếp hằng ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng nhau Ca dao Dặn dò * Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp * Tìm hiểu bài, tuần sau học tiếp . ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị. Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người. ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị. Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan