Tài liệu Cau hoi hoc lieu mo van 6

3 290 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 21:11

CU HI HC LIU M NG VN 6. Cõu 1: Em hiu th no l truyn thuyt? Cõu 2: Vit on vn ngn (khong 5 cõu) núi lờn ý ngha ca truyn thuyt Con Rng chỏu Tiờn. Cõu 3: Việc LLQ và Âu Cơ chia con lên rừng xuống biển, ngời xa muốn thể hiện ý nguyện gì? Cõu 4: Đoạn cuối của truyện CRCT cho ta biết thêm nhiều điều gì? Cõu 5: Vỡ sao hai th bỏnh ca Lang Liờu c vua cha chn t Tri, t, Tiờn vng v Lang Liờu c chn ni ngụi vua? Cõu 6: Trong truyn thuyt Bỏnh chng, bỏnh giy em thớch nht chi tit no? Vỡ sao? Cõu 7: Tại sao thần không chỉ dẫn cụ thể, không làm giúp Lang Liêu mà chỉ mách bảo? Cõu 8: Hóy nờu cỏc chi tit c sắc trong truyn Thỏnh Giúng v núi rừ ý ngha ca cỏc chi tit ú? Cõu 9: Truyn Thỏnh Giúng cú my s vic? ú l nhng s vic no? Cõu 10: Ông cha ta đã sáng tạo ra ngời anh hùng Thánh Gióng nhằm thể hiện ớc gì? Cõu 11: Tại sao sức mạnh bảo vệ đất nớc, chống giặc xâm lăng lại đợc đặt vào tay cậu bé Gióng mới có 3 tuổi? Cõu 12: c on vn sau v tr li cõu hi? By gi cú gic n n xõm phm b cừi nc ta. Th gic mnh, nh vua lo s, bốn sai s gi i khp ni rao tỡm ngi ti gii cu nc. a bộ nghe ting rao, bng dng ct ting núi: M ra mi s gi vo õy. S gi vo, a bộ bo: ễng v tõu vi vua sm cho ta mt con nga st, mt cỏi roi st v mt ỏo giỏp st, ta s phỏ tan l gic ny. S gi va kinh ngc, va mng r, vi vng v tõu vua. Nh vua truyn cho th ngy ờm lm gp nhng vt chỳ bộ dn. a. on vn k v s vic gỡ? S vic ú c lm rừ bi nhng chi tit no? Mi quan h gia cỏc chi tit ú ra sao? b. Theo em chi tit no quan trng trong s vic k trờn? Chi tit ú cú ý ngha gỡ v gi vai trũ nh th no i vi s phỏt trin ca cõu chuyn? c. on vn cú nhng t no l t mn? Mn ngụn ng no? Th tỡm trong ting Vit nhng t cú th thay cho nhng t mn trờn m ý ngha khụng i. Cõu 13: Nhõn vt chớnh l nhõn vt nh th no? Trong cỏc nhõn vt Sn Tinh, Ty Tinh, Hựng Vng th mi tỏm, M Nng, ai l nhõn vt chớnh ca truyn Sn Tinh, Thy Tinh? Vỡ sao? Cõu 14: Chi tiết: Nớc sông dâng bao nhiêu đồi núi cao lên bấy nhiêu bấy nhiêu có ý nghĩa gì? Cõu 15: Truyn Sn Tinh, Thy Tinh, nhõn vt l thn nhng ti sao cú th xp vo th loi truyn thuyt? Cõu 16: Nờu ý ngha truyn của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Cõu 17: Qua nhng truyn thuyt thi Hựng Vng ó hc, em hiu thờm gỡ v lch s v i sng ca nhõn dõn ta thi y? Cõu 18: Hóy c li truyn S tớch H Gm v ghi li cỏc s vic xy ra trong truyn? Trong cỏc s vic trờn s vic no ng vi phn m u, phn din bin v phn kt thỳc truyn? 1 Cõu 19: Hóy cho biết ý ngha hỡnh tng thanh gm trong truyn S tớch H Gm. Cõu 20: Tại sao Long Quân không tặng luôn thanh gơm cho Lê Lợi mà chỉ cho mợn? Việc long Quân đòi lại gơm thần sau khi đất nớc thanh bình có ý nghĩa gì? Cõu 21: Hãy cho biết ý nghĩa tên gọi Hồ Hoàn Kiếm? Cõu 22: Trong các truyền thuyết đã học em thích nhân vật nào nhất ? Vì sao ? Cõu 23: on vn sau k v cuc gp g gia Lớ Thụng v Thch Sanh: Mt hụm, cú ngi hng ru tờn l Lý Thụng i qua ú. Thy Thch Sanh gỏnh v mt gỏnh ci ln, hn ngh bng: Ngi ny khe nh voi. Nú v cựng thỡ li bit bao nhiờu. Lớ Thụng lõn la gi chuyn, ri g cựng Thch Sanh kt ngha anh em. Sm m cụi cha m, t c vụ thõn, nay cú ngi sn súc n mỡnh, Thch Sanh cm ng, vui v nhn li. Chng t gió gc a n sng vi m con Lớ Thụng. a. Hóy xỏc nh trong on vn ú: li vn gii thiu nhõn vt, li vn k hnh ng, li vn k vic, li vn k tõm trng nhõn vt? b. on vn trờn giỳp em hiu gỡ v bn cht hai nhõn vt Lớ Thụng v Thch Sanh? Cõu 24: Hóy k li cnh Thch Sanh dựng cõy n v niờu cm thn lui quõn mi tỏm nc ch hu theo cỏch tng tng ca em? Cõu 25: Cuc i dng s Thch Sanh l mt chui th thỏch. Nhng th thỏch luụn gn lin vi chin cụng. Hóy ghi li iu ú theo bng sau: Th thỏch Chin cụng Cõu 26: Trong truyn Thch Sanh, cung tờn vng v cõy n l nhng vt thn kỡ cú vai trũ v ý ngha nh th no trong cõu chuyn? Cõu 27: Em cú nhn xột gỡ v tớnh cht v mc ca cỏc ln thỏch trong truyn Em bộ thụng minh? Cõu 28: Cn c vo b cc truyn Em bộ thụng minh, hóy vit li cỏc s vic chớnh ca truyn. Cõu 29: Vit mt on vn ngn núi v nhng suy ngh ca em sau khi hc xong truyn Em bộ thụng minh. Cõu 30: Tỡm nhng t mn ch triu ỡnh phong kin trong truyn Em bộ thụng minh v ch rừ nhng t ú mn ngụn ng no? Cõu 31: Trong truyện Em bé thông minh việc em bé giúp vua giải đợc câu đố của sứ thần ngoại quốc có ý nghĩa gì ? Cõu 32: Hóy ch rừ nhng cuc phiờu lu trng tr k ỏc m Lng ó tri qua? Nột c bit trong cỏch lp chin cụng mi cuc phiờu lu ú l gỡ? Cõu 33: Kt thỳc truyn Cõy bỳt thn cú gỡ l so vi truyn c tớch khỏc? Cỏch kt thỳc nh vy gi cho em suy ngh gỡ v Lng? Cõu 34: Dõn gian ó gi gm iu gỡ vo chi tit Cõy bỳt thn? Vỡ sao? Cõu 35: Hãy cho biết ý nghĩa của hình tợng cá vàng trong truyện cổ tích Ông lão đánh cá và con cá vàng ? Cõu 36: So sánh đợc sự giống và khác nhau giữa truyền thuyết với truyện cổ tích; giữa truyện ngụ ngôn với truyện cời? Cõu 37: Viết một đoạn (khoảng 15 20 câu) phát biểu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong các truyện cổ tích đã học mà em yêu thích . Cõu 38: Tại sao Treo biển là truyện cời và tại sao Thầy bói xem voi lại là truyện ngụ ngôn? Cõu 39: Đặc điểm truyện trung đại đã đợc thể hiện cụ thể ở truyện Con hổ có nghĩa nh thế nào? 2 Cõu 40: Nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của các truyện trung đại đã học? Cõu 41: Hóy k li chuyn Thỏnh Giúng ỏnh gic n bng li vn ca em. Cõu 42: Hóy k chuyn v mt ngi bn tt. a. Tỡm hiu bi trờn. b. Tỡm ý cn thit phc v bi. c. Lp dn ý cho bi. d. Vit thnh bi t s hon chnh. Cõu 43: T gii thiu v bn thõn em vi cỏc bn. Cõu 44: K v mt buổi tối thứ bảy ở gia đình em. Cõu 44: Quê em đổi mới. Cõu 45: Hãy tởng tợng và kể lại mời năm sau em về thăm lại mái trờng mà hiện nay em đang học. Cõu 46: Đóng vai bà đỡ Trần để kể lại câu chuyện Con hổ có nghĩa? Cõu 47: Đóng vai con hổ thứ nhất kể lại câu chuyện tình nghĩa của mình ( trong truyện Con hổ có nghĩa ) . Cõu 48: Đóng vai con hổ thứ hai kể lại câu chuyện tình nghĩa của mình ( trong truyện Con hổ có nghĩa ) . Cõu 49: Em hãy đóng vai mẹ Mạnh Tử kể lại câu chuyện Mẹ hiền dạy con. Cõu 50: Đóng vai quan Trung sứ để kể lại câu chuyện Thầy thuốc giỏ cốt nhất ở tấm lòng. 3 . CU HI HC LIU M NG VN 6. Cõu 1: Em hiu th no l truyn thuyt? Cõu 2: Vit on vn ngn (khong 5 cõu) núi. Lang Liờu c vua cha chn t Tri, t, Tiờn vng v Lang Liờu c chn ni ngụi vua? Cõu 6: Trong truyn thuyt Bỏnh chng, bỏnh giy em thớch nht chi tit no? Vỡ sao? Cõu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cau hoi hoc lieu mo van 6, Tài liệu Cau hoi hoc lieu mo van 6, Tài liệu Cau hoi hoc lieu mo van 6