Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội

19 5,111 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 20:11

Tröôøng THCSchau quang Lo ninh BÀI 19 Tiết 77 KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế nào là tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ nói về thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon 1 câu tục ngữ mà em thích sau đó phân tích nội dung nghệ thuật của câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết 77 Văn bản I. Đọc – hiểu chú thích Sgk/ II. Đọc – hiểu văn bản Câu 1 : Một mặt người mười mặt của. → So sánh, 2 vế đối lập. ⇒ người quí hơn của cải bằng bằng Nêu một số trường hợp cụ thể có thể ứng dụng câu tục ngữ này? _ Phê phán những trường hợp coi của hơn người. _ An ủi, động viên “của đi thay người”. _ Đạo lí, triết lí sống: Con người đặt lên trên mọi của cải. _ Khuyến khích sinh nhiều con (đây là vấn đề cần phê phán, không phù hợp với hội ngày nay.) Người ta là hoa đất. Người sống , đống vàng. Lấy của che thân, không ai lấy thân che của. Tìm một số câu tục ngữ khác cũng có nội dung đề cao giá trò của con người? Câu 2 : Cái , cái là gốc con người ⇒ Cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân → Sử dụng hình ảnh chọn lọc. Câu 1 : Một mặt người mười mặt của. → So sánh, 2 vế đối lập. ⇒ người q hơn của cải răng tóc bằng bằng Câu 4 : ăn, nói, gói, mở. → điệp ngữ ,4 vế ⇒ cái gì cũng học. Học để biết làm, biết giữ mình biết giao tiếp với người khác. → Giàu hình ảnh, ẩn dụ, đối lập. ⇒ Dù nghèo vẫn sống trong sạch, không làm điều gì xấu xa. Câu 3: cho , cho . Đói sạch rách thơm Học học học học . Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghóa giống với câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”? A. Đói ăn vụng, túng làm càn. B. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. C. Ăn phải nhai, nói phải nghó. D. Giấy rách phải giữ lấy lề. Câu 5 : Không thầy đố mày làm nên. ⇒ khẳng đònh vai trò công ơn của người thầy. → nói quá. Câu 6 : Học thầy không tày học bạn. Học thầy không tày học bạn. → so sánh. ⇒ khuyến khích việc học ở bạn. [...]... súc về nội dung 2/ Nội dung: câu tục ngữ làm tôn vinh giá trò con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về ngân hàng phẩm chất mà con người cần phải có 1) Đối tượng phản ánh của Tục 2) Tục ngữ về con người ngữ về con người hội là gì? hội được hiểu theo những nghóa A Là các qui luật của tự nhiên nào? B.A Cả nghóa đen nghóa bóhoạt sản Là quá trình lao động, sinh ng xuất của con người. .. đen C Là con người với các mối quan hệ những phẩm chất, lối sống cần phải có C Chỉ hiểu theo nghóa bóng D Là thế giới tình cảm phong phú của D Cả i A,B,C đều sai con ngườ 3) Đặc điểm nổi bật về hình thức của Tục ngữ về con người hội là gì? A Diễn đạt bằng hình ảnh so sánh B Diễn đạt bằng hình ảnh ẩn dụ C Từ câu có nhiều nghóa D Cả 3 ý trên Dặn dò •Học thuộc lòng các câu tục ngữ trong...Nêu mộtsánh câukhácngữ cũngacó nội dung vài sự tục nhau giữ câu 5 So tưởng như 6 ? c nhau nhưng lại bổ sung ngượ câu cho nhau như hai câu tục ngữ 5 6? Hai câu này có mâu thuẫn với _ Máu chảy ruột mềm nhau không? _ Bán Câu em xa mua láng giềng gần anh 5 có ý nghóa thách  _ đố, khẳng đònhhọc trò , công Ai ơi chớ lấy vai trò ơn của người thầy,dạy ta trí Dài lưng tốn vải,... cả ao liền Chỉ ham cái bút cái nghiên anh đồ Câu 7 : Thương người như thể thương thân → so sánh ⇒hết lòng giúp đỡ những người khó khăn Câu 8 : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây → ẩn dụ ⇒ biết ơn người tạo thành quả cho mình hưởng thụ Cho biết câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” được vận dụng trong những trường hợp nào? _ Thể hiện tình cảm của con cháu đối với cha mẹ, ông bà _ Tình cảm của học trò đối với... người hội là gì? A Diễn đạt bằng hình ảnh so sánh B Diễn đạt bằng hình ảnh ẩn dụ C Từ câu có nhiều nghóa D Cả 3 ý trên Dặn dò •Học thuộc lòng các câu tục ngữ trong chương trình Soạn bài “Rút gọn câu” học bài . của Tục ngữ về con người và xã hội là gì? A. Là các qui luật của tự nhiên. B. Là quá trình lao động, sinh hoạt và sản xuất của con người. C. Là con người. các mối quan hệ và những phẩm chất, lối sống cần phải có. D. Là thế giới tình cảm phong phú của con người. 2) Tục ngữ về con người và xã hội được hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội, Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội, Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn