Bài giảng Giáo án ngữ văn 9 kì II

151 691 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 00:11

Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 Tuần 20 Ngy son: / / . Ngy dy : ./ ./ Tiết 91,92 : Văn Bản Bàn về đọc sách (Chu Quang Tiềm) A.Mục tiêu: -Hớng dẫn học sinh đọc,tìm hiểu tác giả, từ khó, bố cục văn bản. Hiểu đợc sự cần thiết của việc đọc sách qua bài nghị luận sâu sắc, giàu tính thuyết phục. -Tích hợp với Tiếng Việt ở bài Khởi ngữ, với Tập làm vănbài Phép phân tích và tổng hợp. -Rèn năng tìm và phân tích luận điểm, luận chứng trong văn bản nghị luận. B. Ph ơng pháp. - Đọc, nêu giải quyết vấn đề. Phân tích. C. Chuẩn bị: GV: Giáo án; Tài liệu liên quan. HS: Chuẩn bị bài theo hệ thống câu hỏi Sgk. D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức II. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh Giới thiệu chơng trình học II. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề. Gv dẫn vào bài. 2. Triển khai. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. G yêu cầu Hs nêu khái quát về tgiả,tác phẩm. Giáo viên nêu yêu cầu đọc,hớng dẫn học sinh đọc, gọi học sinh đọc bài. Giải nghĩa các từ khó SGK ?Văn bản thuộc thể loại gì? Văn bản có bố cục mấy phần? Nêu ý mỗi phần. * Hoạt động 2.(10p) Theo dõi phần đầu văn bản và cho biết:Bàn về sự cần thiết của việc đọc sách,tác giả đa ra những luận điểm nào? I. Tìm hiểu chung. 1. Tác giả, tác phẩm.(Sgk) 2. Đọc, giải thích từ khó. 3.Thể loại: -Văn bản nghị luận (lập luận giải thích một vấn đề xã hội) 4. Bố cục: 2 phần P1(phát hiện thế giới mới):Đọc sách là con đ- ờng quan trọng của học vấn. P2 (còn lại):Đọc sách cần đọc chuyên sâu mới thành học vấn. II. Phân tích 1. Vì sao phải đọc sách? *Luận điểm:"Đọc sách .của học vấn" -Đó là những hiểu biết của con ngời do đọc Gv: Trn Th Danh 1 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 Nếu học vấn là những hiểu biết học tập thì học vấn thu đợc từ đọc sách là gì? ? Tác giả muốn ta nhận thức đợc điều gì về đọc sách và quan hệ đọc sách với học vấn? *Luận điểm về sự cần thiết của việc đọc sách,tác giả phân tích rõ trong trình tự các lí lẽ nào? Theo tác giả: Sách là nhân loại=>Em hiểu ý kiến này nh thế nào? ?Những cuốn sách giáo khao em đang học có phải là di sản tinh thần không? -Vì sao tác giả lại quả quyết rằng:Nếu .xuất phát.? GV yêu cầu H đọc phần còn lại. Trong phần văn bản tiếp theo, tác giả đã bộc lộ suy nghĩ của mình về việc đọc sách nh thế nào? H. Suy nghĩ, trả lời. Quan niệm nào đợc xem là luận điểm chính? -Quan niệm đọc chuyên sâu đợc phân tích qua những lí lẽ nào? H. Tìm hiểu, trả lời. G. Nhận xét, chốt. sách mà có. -Học vấn đợc tích lũy từ mọi mặt trong hoạt động, học tập của con ngời. -Trong đó đọc sách là một mặt nhng đó là mặt quan trọng. -Muốn có học vấn không thể không đọc sách. *Lí lẽ: -Sách là kho tàng tinh thần nhân loại. -Nhất định .trong quá khứ làm xuất phát . -Đọc sách là hởng thụ .con đ ờng học vấn.=>Sách là thành tựu đáng quý, muốn nâng cao học vấn cần dựa vào thành tựu này. -Tủ sách của nhân loại đồ sộ, có giá trị.Sách là những giá trị quý giá,là tinh hoa trí tuệ, t tởng, tâm hồn của nhân loại đợc mọi thế hệ lu giữ cẩn thận. *Có, vì nó là một phần tinh hoa học vấn của nhân loại. Vì :Sách lu giữ tất cả học vấn của nhân loại. Muốn nâng cao học vấn cần kế thừa thành tựu này. *Sách là vốn quý của nhân loại,đọc sách là cách để tạo học vấn, muốn tiến lên trên con đ- ờng học vấn, không thể không đọc sách. 2. Đọc sách nh thế nào? *Luận điểm:Đọc sách để nâng cao học vấn cần đọc chuyên sâu. *Lí lẽ: -Sách nhiều khiến ngời ta không chuyên sâu -Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. -Đọc chuyên sâu nhng không bỏ qua đọc thởng thức. -Xem trọng cách đọc chuyên sâu, coi thờng cách đọc không chuyên sâu. -Phân tích qua so sánh đối chiếu và dẫn chứng cụ thể. -Đọc sách để tích lũy, nâng cao học vấn cần đọc chuyên sâu, tránh tham lam ,hời hợt. Gv: Trn Th Danh 2 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 *Hoạt động nhóm:Hãy tóm tắt ý kiến của tác giả về cách đọc chuyên sâu và cách đọc không chuyên sâu? -Em hãy nhận xét về thái độ bình luận và cách trình bày lí lẽ của tác giả? Em nhận thức đợc gì từ lời khuyên này của tác giả? H. Liên hệ với bản thân. -Nhận xét của tác giả về cách đọc lạc hớng nh thế nào? -Vì sao lại có hiện tợng đọc lạc hớng? Cái hại của đọc lạc hớng là gì? -Tác giả đã có cách nhìn và trình bày nh thế nào về vấn đề này? -Em nhận đợc lời khuyên nào từ việc này? Từ đó em liên hệ gì đến việc đọc sách của mình? -Hãy tóm tắt quan niệm của tác giả về việc chọn tinh, đọc và đọc để trang trí(HS tóm tắt) -Tác giả đã tỏ thái độ nh thế nào về cách đọc sách này? -Là ngời đọc sách em nhận đợc từ ý kiến trên lời khuyên bổ ích nào?Từ đó em liên hệ gì đến việc đọc sách của bản thân? -Theo tác giả thế nào là đọc để có kiến thức phổ thông?Ví sao tác giả lại đặt vấn đề đọc để có kiến thức phổ thông? -Em có nhận xét gì về cách trình bày lí lẽ của tác giả?Từ đó em nhận đợc gì từ lời khuyên này? -Những kinh nghiệm đọc sách nào đợc truyền tới ngời đọc? *Hoạt động nhóm:Theo em lời khuyên nào bổ ích nhất? * Hoạt động 3. ?Nêu nhận xét của em về nghệ thuật và -Đọc lạc hớng là tham lam nhiều mà không thực chất. -Vì sách vở ngày càng nhiều. ->Đọc lạc hớng lãng phí thời gian và sức lực. -Báo động về cách đọc tràn lan ->Kết hợp phân tích bằng lí lẽ với liên hệ thực tế làm học vấn giống nh đánh trận. -Đọc sách không đọc lung tung mà cần đọc có mục đích cụ thể. -Tác giả đề cao cách chọn tinh, đọc kĩ, phủ nhận cách đọc chỉ để trang trí bộ mặt. -Đọc sách cần đọc tinh, hơn là đọc nhiều mà đọc dối. -Đọc để có kiến thức phổ thông là đọc rộng ra theo yêu cầu của các môn học từ THCS đến năm đầu đại học. -Vì đây là yêu cầu bắt buộc đối với học sinh. -Tác giả kết hợp phân tích lí lẽ với liên hệ so sánh toàn diên ,tỉ mỉ -Đọc sách cần chuyên sâu nhng cần cả đọc rộng. =>Đọc sách cốt để chuyên sâu, ngoài ra còn phải đọc để có học vấn rộng phục vụ cho chuyên sâu. III.Tổng kết 1.Nội dung; 2. Nghệ thuật: - Phân tích lí lẽ, đối chiếu so sánh *Ghi nhớ:SGK Gv: Trn Th Danh 3 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 nội dung của văn bản? Đọc Ghi nhớ IV.Củng cố. -Hệ thống toàn bài. -Học sinh nhắc lại nội dung cơ bản vừa học. V. Dặn dò. -Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi còn lại trong bài. Ngy son: / / . Ngy dy : ./ ./ Tiết 93 Khởi ngữ A. Mục tiêu: -Học sinh nắm đợc khái niệm Khởi ngữ,đặc điểm,công dụng của khởi ngữ trong câu. -Tích hợp với Văn qua văn bản Bàn về đọc sách-Với Tập làm vănbài Phep phân tích và tổng hợp. Rèn năng nhận diện khởi ngữvận dụng khởi ngữ trong nói ,viết. B. Ph ơng pháp. - Tìm hiểu ví dụ. Nêu giải quyết vấn đề.Luyện tập. C. Chuẩn bị: GV: Giáo án; Giáo án t liệu HS: Chuẩn bị bài. D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức II. Kiểm tra. ? Hãy liệt kê các thành phần câu đã học và phân tích cấu trúc của câu sau: Bài này tôi đọc rồi nhng tôi cha trả lời câu hỏi tìm hiểu ?Hãy tìm cách nói ngắn gọn hơn mà vẫn khẳng định điều mình đã làm III. Bài mới: 1. Đặt vấn đè : Gv vào bài từ phần kiểm tra bài cũ. 2. Triển khai. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. G yêu cầu H tìm hiểu các vdụ trong Sgk. Đọc 3 ví dụ SGK Xác định CN trong câu -Khởi ngữ đứng ở vị trí nào? I.Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu: 1. Ví dụ.(Sgk) - Câu a. +anh1:là chủ ngữ +anh2:là khởi ngữ =>Khởi ngữ đứng trớc CN,không có quan hệ trực tiếp với vị ngữ theo quan hệ CN-VN. Gv: Trn Th Danh 4 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 -Xác định CN,khởi ngữ trong câu-Tác dụng của khởi ngữ? Tìm CN? Xác định khởi ngữ, vị trí ,tác dụng? ?Khởi ngữ là gì? Đọc Ghi nhớ SGK * Hoạt động 2. Đọc bài tập 1 Học sinh làm bài sau đó gọi 2 em lên bảng trình bày. Đọc bài tập 2-Làm bài-Gọi 2 học sinh lên bảng Bài tập 3 và 4:làm theo nhóm sau đó trình bày Học sinh viết đoạn văn sau đó trình bày trớc lớp. - Câu b. +CN:tôi +Khởi ngữ:giàu =>Khởi ngữ đứng trớc CN và báo trớc nội dung thông báo trong câu. - Câu c. -CN: chúng ta -Khởi ngữ: Về văn nghệ -Vị trí:đứng trớc CN -Tác dụng:Thông báo về đề tài đợc nói đến trong câu. +Trớc các khởi ngữ có thêm các quan hệ từ:còn,đối với, về 2. Nhận xét. *Ghi nhớ:SGK II.Luyện tập 1. Bài tập 1. -Các khởi ngữ: a,điều này b,đối với chúng mình c,một mình 2.Bài tập 2 a,Anh ấy làm bài cẩn thận lắm. ->Về làm bài,anh ấy cẩn thận lắm. b,Tôi hiểu rồi nhng tôi cha giải đợc. ->Hiểu thì tôi hiểu rồi,nhng tôi cha giải đợc. 3. Bài tập bổ trợ a, Mà y, y không muốn chịu của Oanh một tí gì gọi là tử tế. b,Cái khăn vuông thì chắc đã phải soi g- ơng mà sửa đi sửa lại. c.Nhà, bà ấy có hàng dãy nhà ở các phố.Ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê. *Trả lời: a,Mà y b,Cái khăn vuông c,Nhà,ruộng 4.Bài tập 4: Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng khởi ngữ. IV. Củng cố. -Hệ thống toàn bài,Học sinh nhắc lại Ghi nhớ. V. Dặn dò. -Về nhà: học bài. Gv: Trn Th Danh 5 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 - Chuẩn bị bài: Phép phân tích và tổng hợp. Ngy son: / / . Ngy dy : ./ ./ Tiết 94 Phép phân tích và tổng hợp. A.Mục tiêu cần đạt: -Học sinh nắm đợc khái niệm về phân tích và tổng hợp. -Tích hợp với văn qua văn bản:Bàn về đọc sách, với Tiếng Việt bài:Khởi ngữ -Rèn năng phân tích và tổng hợp trong nói và viết. B. Ph ơng pháp. - Tìm hiểu ví dụ. Nêu giải quyết vấn đề.Luyện tập. C. Chuẩn bị: GV: Giáo án; Dụng cụ dạy học. HS: Chuẩn bị bài. D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức II. Kiểm tra:. ? Hãy giải nghĩa của 2 từ sau: Phân tích ; Tổng hợp III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề. G dẫn vào bài. 2. Triển khai. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1. Học sinh đọc văn bản Trang phục trong SGK. H hoạt động nhóm. Trả lời câu hỏi. H trình bày kết quả. G. Nhận xét, chốt. -Thông qua một loạt dẫn chứng ở đoạn mở bài,tác giả đã rút ra nhận xét về vấn đề gì? -Hai luận điểm chính trong văn bản là gì? Để xác lập 2 luận điểm trên,tác giả dùng phép lập luận nào?Phép lập luận này đứng ở vị trí nào trong văn bản? I.Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp 1. Văn bản: Trang phục 2.Nhận xét: -Tác giả rút ra nhận xétvề vấn đề ăn mặc chỉnh tề,cụ thể là sự đồng bộ,hài hòa. a,Luận điểm 1:Ăn cho mình,mặc cho ngời -Cô gái một mình trong hang sâu chắc không đỏ chót móng chân,móng tay. -Anh thanh niên đi tát nớc chắc không sơ mi phẳng tăp. -Đi đám cới chân lấm tay bùn. -Đi dự đám tang không đợc ăn mặc quần áo lòe loẹt,nói cời oang oang. Gv: Trn Th Danh 6 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 -Để chốt lại vấn đề tác giả dùng phép lập luận nào? Phép lập luận này đứng ở vị trí nào trong câu? -Nêu vai trò của phép lập luận phân tích tổng hợp? ?Theo em để làm rõ về một sự việc hiện tợng nào đó ngời ta làm nh thế nào? *Phân tích là gì?tổng hợp là gì? Học sinh đọc Ghi nhớ SGK * Hoạt động 2. Hoạt động nhóm:Phân tích luận điểm"Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách,nhng đọc sách vẫn là con đờng quan trọng của học vấn". -Hoạt động nhóm làm bài tập 2 b,Luận điểm 2:Y phục xứng đức -Dù mặc đẹp đến đâu làm mình tự xấu đi mà thôi. -Xa nay cái đẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị,nhất là phù hợp với môi trờng. =>Các phân tích trên làm rõ nhận định của tác giả là:"ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội" *Tác giả dùng phép lập luận tổng hợp bằng một kết luận ở cuối văn bản: "Thế mới biết .là trang phục đẹp" =>Vai trò: +Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của trang phục đối với từng ngời từng hoàn cảnh cụ thể. +Hiểu ý nghĩa văn hóa và đạo đức của cách ăn mặc -Dùng phép lập luận phân tích và tổng hợp *.Ghi nhớ:SGK/10 II.Luyện tập: 1.Bài tập 1 Phân tích: -Học vấn là thành quả tích lũy đời sau. -Bất ai muốn phát triển học thuật -Đọc sách là hởng thụ . 2.Bài tập 2 -Bất cứ lĩnh vực học vấn nào chọn sách mà đọc. -Phải chọn những cuốn sách "đích thực,cơ bản" -Đọc sách cũng nh đánh trận IV.Củng cố. -Hệ thống toàn bài,nhấn mạnh trọng tâm. V.Dặn dò. - Học bài. -Chuẩn bị bài:Luyện tập phân tích và tổng hợp Tuần 21 Luyn tp phõn tớch tng hp Gv: Trn Th Danh 7 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 Ting núi ca vn ngh Cỏc thnh phn bit lp Ngy son: / / . Ngy dy : ./ ./ Tiết 95 Luyện tập phân tích và tổng hợp. A.Mục tiêu: -Rèn năng nhận diẹn văn bản phân tích và tổng hợp -Luyện năng viết văn bản phân tích và tổng hợp -Bồi dỡng t duy phân tích. -Giáo dục ý thức tự giác học tập của học sinh. B. Ph ơng pháp. - Luyện tập. C. Chuẩn bị: GV: Giáo án; Dụng cụ dạy học. HS: Chuẩn bị bài. D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức II. Kiểm tra.Thế nào là phép phân tích tổng hợp? III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề. G dẫn vào bài. 2. Triển khai. *Hoạt động 1. Hoạt động theo nhóm. -Nhóm 1,2: a. -Nhóm 3,4: b. *Đại diện các nhóm trình bày, các thành viên trong lớp nhận xét, bổ xung ý kiến. *Giáo viên kết luận I.Bài tập 1:Phân tích 1.Đoạn a -Luận điểm:"Thơ hay cả hồn lẫn xác -Trình tự phân tích: Thứ nhất:Cái hay thể hiện ở các làn điệu xanh Thứ hai:Cái hay thể hiện ở các cử động Thứ ba:Cái hay thể hiện ở các vần thơ 2.Đoạn b:Luận điểm và trình tự phân tích -Luận điểm"Mấu chốt của thành đạt là ở đâu" -Trình tự phân tích: +Do nguyên nhân khách quan(Đây là điều kiện cần) :Gặp thời,hoàn cảnh,điều kiện học tập thuận lợi,tài năng trời phú +Do nguyên nhân chủ quan(Đây là điều kiện đủ) Tinh thần kiên trì phấn đấu,học tập không mệt mỏi và không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Gv: Trn Th Danh 8 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 *Hoạt động 2. -Thế nào là học qua loa,đối phó? -Nêu những biểu hiện của học đối phó? -Phân tích bản chất của lối học đối phó? -Nêu tác hại của lối học đối phó? *Hoạt động 3. *Dựa vào văn bản Bàn về đọc sách để lập dàn ý *Hoạt động 4. Viết đoạn văn II.Bài tập 2:Thực hành phân tích một vấn đề 1,Học qua loa có những biểu hiện sau: -Học không có đầu có đuôi,không đến nơi đến chốn,cái gì cũng biết một tí -Học cốt chỉ để khoe mẽ có bằng nọ,bằng kia . 2.Học đối phó có những biểu hiện sau: -Học cốt để thầy cô không khiển trách,cha mẹ không mắng,chỉ lo việc giải quyết trớc mắt. -Kiến thc phiến diện nông cạn 3.Bản chất: -Có hình thức học tập nh:cũng đến lớp,cũng đọc sách,cũng có điểm thi cũng có bằng cấp. -Không có thực chất,đầu óc rỗng tuếch 4.Tác hại: -Đối với xã hội:Những kẻ học đối phó sẽ trở thành gánh nặng lâu dài cho xã hội về nhiều mặt. -Đối với bản thân:Những kẻ học đối phó sẽ không có hứng thú học tập III.Bài tập 3:Thực hành phân tích một văn bản -Sách là kho tàng về tri thức đợc tích lũy từ hàng nghìn năm của nhân loại-Vì vậy,bất ai muốn có hiểu biết đều phải đọc sách. -Tri thc trong sách bao gồm những kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn. -Càng đọc sách càng thấy kiến thức của nhân loại mênh mông. =>Đọc sách là vô cùng cần thiết nhng cũng phải biết chọn sáhc mà đọc và phải biết cách đọc mới có hiệu quả. IV.Bài tập 4:Thực hành tổng hợp Yêu cầu:Viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài"Bàn về đọc sách" IV. Củng cố. -Nhận xét giờ học,nhấn mạnh trọng tâm. Gv: Trn Th Danh 9 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 V. Dặn dò. Về nhà làm lại các bài tập vừa phân tích vào vở. -Đọc trớc bài: Tiếng nói của văn nghệ. Ngy son: / / . Ngy dy : ./ ./ Tiết 96 ,97 Tiếng nói của văn nghệ (trích) - Nguyễn Đình Thi - A-Mục tiêu: - Hiểu đợc nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời sống con ngời. - Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi. B. Ph ơng pháp. - Đọc, nêu-giải quyết vấn đề, phân tích. C. Chuẩn bị: GV: Giáo án; Tài liệu liên quan. HS: Học bài, soạn bài theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức II. Kiểm tra.- Phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách ? Nhận xét về cách trình bày luận điểm này của tác giả? -Cần chọn sách và đọc sách nh thế nào? III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề. Văn nghệ có nội dung và sức mạnh nh thế nào? Nhà nghệ sỹ sáng tác tác phẩm với mục đích gì? Văn nghệ đến với ngời tiếp nhận bằng con đờng nào? Nhà văn Nguyễn Đình Thi đã góp phần trả lời câu hỏi trên qua bài nghị luận Tiếng nói của văn nghệ-văn bản mà chúng ta đợc tìm hiểu trong giờ học hôm nay. 2.Triển khai. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 ? Dựa vào phần chú thích * trong SGK, hãy giới thiệu những nét chính về tác giả. H. Trả lời những nét cơ bản. G. Nhận xét, chốt. ?Cho biết hoàn cảnh ra đời của văn bản. H. Trả lời những nét cơ bản. I-Tìm hiểu chung. 1. Tác giả, tác phẩm. *Tác giả: Nguyễn Đình Thi (1924-2003) - Quê ở Hà Nội - Hoạt động văn nghệ khá đa dạng: làm thơ, viết văn, soạn kịch, sáng tác nhạc, viết lý luận phê bình - Năm 1996 Ông đợc Nhà nớc tặng giải th- ởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. *Tác phẩm: Hoàn cảnh ra đời của tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ. - Viết năm 1948- Trong thời kỳ chúng ta đang xây dựng một nền văn học nghệ thuật Gv: Trn Th Danh 10 [...]... về một hiện tợng thực tế ở địa phơng - Tích hợp với các văn bản văn và các bài tiếng việt, tập làm văn - Rèn năng viết bài văn nghị luận về một sự vật, hiện tợng xã hội ở địa phơng B Phơng pháp - Hớng dẫn C Chuẩn bị: GV: Giáo án; dụng cụ dạy học HS: Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức II Kiểm tra III Bài mới: 1 Đặt vấn đề Giới thiệu bài Hiện nay trong thực tế có rất nhiều vấn đề con ngời... làm văn - Rèn năng đọc, hiểu, phân tích văn bản nghị luận về vấn đề con ngời, xã hội B Phơng pháp Gv: Trn Th Danh 21 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 - Đọc, nêu- gqvđ, phân tích C Chuẩn bị: GV: Giáo án; Tài liệu liên quan HS: Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức II Kiểm tra -Văn bản Tiếng nói của văn nghệ có mấy luận điểm, là những luận điểm nào? III Bài mới: 1 Đặt vấn đề Giới thiệu bài Vào... chú - Tích hợp với văn, tập làm văn B Phơng pháp - Tìm hiểu ví dụ, nêu- gqvđ Luyện tập C Chuẩn bị: GV: Giáo án; Dụng cụ dạy học H Học bài; Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: Gv: Trn Th Danh 24 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 I Tổ chức II Kiểm tra -Ta đã học các thành phần biệt lập nào? Tác dụng của nó III Bài mới: 1 Đặt vấn đề Giới thiệu bài Giờ trớc chúng ta đã học thành phần cảm thán, thành phần tình... đoạn văn - Rèn năng phân tích liên kết văn bản và sử dụng phép liên kết khi viết văn bản B Phơng pháp - Luyện tập C Chuẩn bị: GV: G /án; Dụng cụ dạy học H Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức(1p) II Kiểm tra (0p) Đan xen vào bài III Bài mới: 1 Đặt vấn đề.(1p) G nêu yêu cầu của tiết học 2 Triển khai bài Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1.(13p) 1 -Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài. .. nêu-gqvđ Luyện tập Gv: Trn Th Danh 16 Trng THCS Th trn Phc An Ng vn 9 C Chuẩn bị: GV: Giáo án; dụng cụ dạy học HS: Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức II Kiểm tra Em hiểu biết gì về kiểu bài nghị luận ? III Bài mới: 1 Đặt vấn đề Giới thiệu bài 2 Triển khai Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1.(25p) I.Tìm hiểu bài nghị luận về 1 sự vật, Đọc VB Bệnh lề mề hiện tợng đời sống Tác... 100,101 Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống A.Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách làm bài văn nghị luận về 1 sự việc, hiện tợng đời sống B Phơng pháp - Nêu-gqvđ Luyện tập C Chuẩn bị: GV: Giáo án; dụng cụ dạy học HS: Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức II Kiểm tra Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống là gì? III Bài mới: 1 Đặt vấn đề ( Giới thiệu bài 2 Triển khai... Hoàn thiện bài tập 5 + Chuẩn bị viết bài viết số 5 Ng vn 9 Ngy son: / / Ngy dy : / ./ Tiết 105 Viết bài tập làm văn số 5 A.Mục tiêu: Giúp học sinh - Ôn tập tổng hợp các kiến thức đã học về văn nghị luận - Tích hợp các kiến thức đã học về văn, tiếng Việt, tập làm văn - Kiểm tra kỹ năng viết văn bản nghị luận về sự việc, hiện tợng, xã hội B Phơng pháp - Viết bài C Chuẩn bị: GV: Ra đề, đáp án chấm H... pháp - Viết bài C Chuẩn bị: GV: Ra đề, đáp án chấm H Ôn tập kỹ kiến thức vận dụng để viết bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức II Kiểm tra Đồ dùng (giấy, bút để viết bài) III Bài mới: 1 Đặt vấn đề G nêu yêu cầu của tiết viết bài 2 Triển khai bài Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I.Đề bài: - Giáo viên đọc đề trớc 1 lần? Một hiện tợng khá phổ biến hiện nay - Chép đề lên bảng? là vứt... lập văn bản - năng: Phân tích liên kết văn bản và sử dụng phép liên kết trong việc tạo lập văn bản B Phơng pháp - Tìm hiểu ví dụ, nêu-gqvđ, luyện tập C Chuẩn bị: GV: G /án; Dụng cụ dạy học H Chuẩn bị bài D Tiến trình bài dạy: I Tổ chức(1p) II Kiểm tra (5p) Thế nào là thành phần tình thái, phụ chú ? III Bài mới: 1 Đặt vấn đề.(1p) G dẫn vào bài 2 Triển khai bài Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức... ngời biết sáng tạo làm tời cho mẹ kéo d Học tập Nghĩa là học tập yêu cha mẹ, học lao động, học cách kết hợp học -> hành, học sáng tạo làm những việc nhỏ mà có ý nghĩa lớn 2.Lập dàn bài: (HS ghi khung bài trong SGK vào vở) - Mở bài: SGK - Thân bài: a Phân tích ý nghĩa việc làm Phạm Văn Nghĩa: a, b, c b Đánh gía việclàm Phạm Văn Nghĩa: d c Đánh giá ý nghĩa việc phát động phong trào học tập Phạm Văn Nghĩa: . Chuẩn bị: GV: Giáo án; tài liệu dạy học. HS: Chuẩn bị bài. D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức(1p) II. Kiểm tra. Khởi ngữ là gì? Lấy ví dụ? III. Bài mới: 1 Chuẩn bị: GV: Giáo án; dụng cụ dạy học. HS: Chuẩn bị bài. D. Tiến trình bài dạy: I. Tổ chức II. Kiểm tra. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề. Giới thiệu bài. Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án ngữ văn 9 kì II, Bài giảng Giáo án ngữ văn 9 kì II, Bài giảng Giáo án ngữ văn 9 kì II