Tài liệu bai 13 cong dan voi cong dong(T2)

17 870 4
  • Loading ...
1/17 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 05:11

2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG a.Nhân nghĩa b.Hòa nhập * Khái niệm HS đọc thông tin ở SGK và quan sát các hình ảnh sau và cho biết hình ảnh sau thể hiện điều gì? GẦN GŨI, KHÔNG XA LÁNH MỌI NGƯỜI CÓ Ý THỨC THAM GIA CỘNG ĐỒNG * Ý nghĩa: Theo em sống hòa nhập nó có ý nghĩa gì? Người sống không hòa nhập sẽ cảm thấy như thế nào? “Tôi cứ nghĩ rằng, mình sẽ chết chứ chẳng còn tồn tại để nghe người đàm tiếu, khinh bỉ .”, Anh hùng Châu Á Phạm Thị Huệ - Người phụ nữ này đã trải qua quá nhiều đau khổ để hiểu ra giá trị sống và cần kiêu hãnh giữa rừng người. “Rồi tôi sẽ chết, nhưng tôi nghĩ khi sống không chỉ làm anh hùng là đủ, càng giúp được nhiều người thì càng hạnh phúc, mỗi người trong chúng ta đã là anh hùng khi giúp đỡ người khác .”. NIỀM VUI CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV VÀ TÀN TẬT NỔI BUỒN KHI BỊ CÔ LẬP VÀ ĐƠN ĐỘC C) HỢP TÁC • Khái niệm Để làm được cổng trại thì lớp em đã phân công và tiến hành như thế nào? Cho tình huống sau: Cô giáo ra 10 câu hỏi chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra. Kiên ngồi cạnh Khoa nói: - Mày về học năm câu đầu, tao học năm câu cuối. Đến lúc kiểm tra ai trúng tủ câu nào cho người đó chép. Học thế cho nhàn!  Theo em, đó có phải là hợp tác hay không? Nếu là Khoa thì em sẽ làm gì? THEO EM ĐÂY CÓ PHẢI LÀ HỢP TÁC HAY KHÔNG?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bai 13 cong dan voi cong dong(T2), Tài liệu bai 13 cong dan voi cong dong(T2), Tài liệu bai 13 cong dan voi cong dong(T2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn