Reading for IELTS (collins)

145 5,198 98
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 01:25

Nếu bạn muốn điểm số của mình trong khoảng 5.0 đến 5.5 trong phần đọc kỳ thi IELTS, Reading for IELTS (collins) là chìa khóa của bạn. Với nhiều bài tập mang tính chọn lọc, sát với đề thi IELTS của những năm trước, bạn sẽ luyện tập được một cách tốt nhất kỹ năng đọc của mình.
- Xem thêm -

Xem thêm: Reading for IELTS (collins), Reading for IELTS (collins)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn