Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

53 1,141 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 17:24

Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC 1 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) Hanoi Intake 3 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Lớp MBA-EV9-HN Subject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản Trị Chiến Lƣợc Assignment No: Student Name (Họ tên học viên): Mai Khánh Toàn Student ID No. (Mã số học viên): E0900070 2 TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn HELP MBA √ Họ tên học viên : Mai Khánh Toàn Lớp : MBA EV9, HN Môn học : Quản Trị Chiến Lƣợc Mã môn học : MGT510 Họ tên giảng viên Việt Nam : Nguyễn Văn Minh Tiểu luận số : Hạn nộp : 10/01/2011 Số từ :8669 CAM ĐOAN CỦA HỌC VIÊN Tôi xin khẳng định đã biết và hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP và tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực và đúng với các quy định đề ra. Ngày nộp bài: …………… . Chữ ký: LƯU Ý Giáo viên có quyền không chấm nếu bài làm không có chữ ký Học viên sẽ nhận điểm 0 nếu vi phạm cam đoan trên 3 LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN CHƢƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiện cứu của đề tài CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 1. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC TÊN ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN - TS NGUYỄN VĂN MINH HỌC VIÊN: MAI KHÁNH TOÀN LỚP: MBA - EV9 - HÀ NỘI HÀ NỘI, NĂM 2010 4 LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN CHƢƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 1. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược 1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược 1.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược 1.3. Các nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược 2. Công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược 2.1. Mô hình cơ bản của quản trị chiến lược 2.2. Hai công cụ cơ bản của quản trị chiến lược 2.2.1. Mô hình Delta Project 2.2.2. Bản đồ chiến lược 2.2.3. Các công cụ hỗ trợ khác 2.2.4. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Delta Projec và Bản đồ chiến lược CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu 2. Phương pháp thu thập dữ liệu 2.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp 2.2. Tìm kiếm dữ liệu sơ cấp 3. Phương pháp xử lý số liệu 3.1. Cách xử lý dữ liệu thứ cấp 3.2. Cách xử lý dữ liệu sơ cấp 4. Phân tích và đánh giá số liệu, sử dụng một số công cụ hỗ trợ 4.1. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô 4.1.1. Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh 4.1.2. Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT 5. Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phương pháp nghiên cứu CHƢƠNG 4. THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) THEO MÔ HÌNH DELTA PROJECT 1. Giới thiệu về BIDV 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV 5 1.2. Các sơ đồ về tổ chức, lĩnh vực hoạt động chính 2. Định vị chiến lược của BIDV 2.1. Lựa chọn chiến lược 2.2. Tầm nhìn, sứ mệnh 2.3. Phương châm hành động 2.4. Giá trị cốt lõi 2.5. Sử dụng mô hình PEST để phân tích môi trường hoạt động của BIDV Việt Nam 3. Đánh giá chiến lược hiện tại của BIDV thông qua các yếu tố của mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược 3.1. Định vị tam giác chiến lược 3.2. Sứ mệnh, mục tiêu của BIDV 3.3. Cơ cấu ngành và xác định vị trí cạnh tranh của BIDV trong ngành ngân hàng – tài chính 3.4. Khách hàng mục tiêu 3.5. Kế hoạch kinh doanh 3.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV những năm vừa qua 3.7. Hàng năm có đổi mới và cải tiến những gì 3.8. Vẽ mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược hiện tại của BIDV Việt Nam CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA BIDV 1. Bình luận chiến lược kinh doanh của BIDV 2. Tính hiệu quả của chiến lược cạnh tranh của BIDV Việt Nam 3. Những khó khăn ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược của BIDV CHƢƠNG 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 1. Đề xuất chiến lược kinh doanh của BIDV đến năm 2015 2. Kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh của BIDV Việt Nam CHƢƠNG 7. KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số mô hình Phụ lục 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của BIDV Phụ lục 3: Phần phân tích thêm 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông nam á GDP Tổng sản phẩm quốc nội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTM CP Ngân hàng Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 7 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu; ngoài sự cố gắng của bản thân, còn có sự hướng dẫn và giúp đỡ của các Thầy cô giáo trong suốt khoá học. Cho phép tôi được cảm ơn tới các giảng viên trường Đại học Help, Malaysia và các Thầy cô giáo của khoa Quốc tế - trường Đại học Quốc gia, các Thầy cô giáo trường Đại học Ngoại thương đã truyền thụ cho tôi kiến thức của khoá học này, đặc biệt là Giảng viên Nguyễn Văn Minh đã giúp hướng dẫn tôi rất nhiều trong việc làm đồ án tốt nghiệp. Tôi xin được cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên ngân hàng BIDV đã tạo điều kiện giúp tôi tiếp cận tìm hiểu tài liệu, mặc dù vào dịp cuối năm công việc rất bận để tôi có thể hoàn thành đồ án này. Tôi cũng xin được bầy tỏ sự biết ơn đến gia đình, những người thân đã hết sức tạo điều kiện để tôi có thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả Mai Khánh Toàn 8 TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN Hội nhập Quốc tế mang đến nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng - lĩnh vực được coi là "huyết mạch của nền kinh tế". Để cạnh tranh được thành công, mỗi ngân hàng cần xây dựng một chiến lược phát triển phù hợp trên cơ sở phát huy tối đa các lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Hoạt động trong bối cảnh hội nhập với áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một trong những ngân hàng lớn nhất của Việt Nam đang bộc lộ những hạn chế và điểm yếu cơ bản. Với mục tiêu chuyển đổi thành một Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa năng đa lĩnh vực, ngang tầm với các Tập đoàn tài chính - ngân hàng tiên tiến trong khu vực Châu Á, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần có một chiến lược phát triển thích hợp. Mục đích nghiên cứu của đồ án là dựa vào lý thuyết cơ bản về quản trị chiến lược, nghiên cứu tiếp cận chiến lược hiện tại của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, dựa vào mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược đánh giá thực trạng chiến lược của BIDV đang thực hiện có phù hợp với nội lực hay chưa, việc thực hiện chiến lược đó có tận dụng được các điều kiện bên ngoài và những cơ hội, thách thức; từ đó phân tích và bình luận chiến lược phát triển của BIDV, phân tích rõ thêm về các vấn đề như: các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, phân tích khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ…qua đó đưa ra đề xuất xây dựng chiến lược phát triển của BIDV từ năm 2011-2015 theo mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược, đồng thời đưa ra lộ trình thực hiện chiến lược đó. 9 CHƢƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Việt nam đã, đang và sẽ tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và quốc tế. Các hoạt động hội nhập mở ra nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong xu thế đó, với tư cách là một trong các tổ chức trung gian tài chính mang tính huyết mạch của nền kinh tế, các ngân hàng nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của công tác quản lý, điều hành có phương pháp và hệ thống. Chính vì điều đó, quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn của Việt Nam với quy mô rộng lớn về mạng lưới và quy mô vốn lớn. Với xu thế cạnh tranh lành mạnh trong ngành tài chính ngân hàng về cung cấp các dịch vụ ngân hàng, các ngân hàng trong nước bao gồm cả ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh của ngân hàng nước ngoài có sự cạnh tranh mạnh mẽ để mở rộng mạng lưới, mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị trường về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại. Chính vì điều đó khiến cho nhiệm vụ quản trị chiến lược tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam càng trở nên cần thiết và quan trọng để tìm ra con đường đi tốt nhất, là kim chỉ nam cho hành động của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để thực hiện mục tiêu là ngân hàng hàng đầu Việt Nam và mở rộng phát triển ra quốc tế. Xuất phát từ thực tế đó tôi đã lựa chọn đề tài: "Phân tích và đánh giá chiến lƣợc phát triển tại ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam" làm đề tài viết đồ án tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Thông qua việc nghiên cứu lý luận chung về quản trị chiến lược phân tích thực trạng chiến lược phát triển tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đồ án nghiên cứu đề xuất những giải pháp, nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Để đạt được mục tiêu trên, đồ án cần thực hiện 3 nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ thứ nhất: 10 Nghiên cứu, tìm hiểu các công cụ lý thuyết mà ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang áp dụng. Sử dụng mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược để đánh giá chiến lược của đơn vị này. Nhiệm vụ thứ hai: Khảo sát thực tiễn, tìm hiểu số liệu hiện tại của đơn vị này đã phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hay chưa? Trong một số trường hợp cần thiết, tôi sẽ tiến hành tự khảo sát tại đơn vị này, phỏng vấn một số cán bộ lãnh đạo đơn vị, đồng thời tham khảo thêm các ý kiến thảo luận nhóm trong bài viết của mình, qua đó đưa ra những nhận xét khách quan về chiến lược phát triển của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Nhiệm vụ thứ ba: Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, tôi sẽ đánh giá chiến lược của đơn vị này, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu để đề xuất cải tiến chiến lược phát triển của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ 2011 đến năm 2015. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của đồ án là chiến lược phát triển tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, về thời gian từ năm 2007 đến năm 2009 và những tháng đầu năm 2010. [...]... thực hiện nghiên cứu chiến lược kinh doanh của BIDV Khảo sát thực trạng chiến lược của BIDV qua mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược Bình luận, đánh giá chiến lược hiện tại và đề xuất chiến lược của BIDV qua mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược Soạn thảo kế hoạch và lịch trình thực hiện chiến lược kinh doanh đến năm 2015 Kết luận Hình 2: Sơ đồ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của BIDV Trên... nguy cơ, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 11 * Hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo ra chiến lược kinh doanh tốt hơn thông qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, tạo cơ sở tăng sự liên kết của các nhân viên với các nhà quản trị trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp * Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực một cách... trọng của quản trị chiến lƣợc Quản trị chiến lược phải toát lên đặc trưng cơ bản là lấy hoạch định chiến lược làm hạt nhân của toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Hơn nữa quản trị chiến lược còn bao hàm cả nghĩa tổ chức thực hiện mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh một cách toàn diện theo tầm nhìn chiến lược Như vậy, nội hàm của quản trị chiến lược bao gồm 3 giai đoạn: Hoạch định chiến lược, tổ chức thực... thực hiện và kiểm tra đánh giá hoàn chỉnh chiến lược * Chiến lược kinh doanh giúp các nhà doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình * Điều kiện môi trường kinh doanh mà các doanh nghiệp gặp phải luôn biến đổi nhanh Những biến đổi nhanh thường tạo ra những cơ hội và nguy cơ bất ngờ Việc xây dựng chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế ở mức thấp nhất... hội và thách thức của BIDV, từ đó xác định chiến lược kinh doanh phù hợp Chiến lược kinh doanh này sẽ phát huy các thế mạnh của doanh nghiệp, khắc phục các điểm yếu trong việc tận dụng cơ hội kinh doanh và vượt qua các thách thức của môt trường bên ngoài 4 Sử dụng mô hình PEST để phân tích môi trƣờng vĩ mô và Mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh của M.Porter để phân tích môi trƣờng hoạt động của BIDV Việt Nam;... sở kiến thức môn học Quản trị chiến lược, đặc biệt qua mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công vụ hỗ trợ khác tôi tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của BIDV và đưa ra những đề xuất đến năm 2015 2 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 2.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp Các dữ liệu thứ cấp được xác định thông qua các phương pháp thống kê và phân tích hàng năm của BIDV Các dữ... pháp mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông Quy trình điều tiết và xã hội - Thực hiện tài trợ vốn cho nhiều dự án an sinh xã hội của nhà nước - Tổ chức hoạt động từ thiện lớn Làm việc theo nhóm và khả năng tương tác còn yếu CHƢƠNG 5 PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA BIDV 1 Bình luận chiến lƣợc kinh doanh của BIDV Qua phân tích đánh giá chiến lược hiện tại của BIDV tác... toàn diện nhất về chiến lược và thực trạng chiến lược kinh doanh của BIDV, tác giả xin đề cập tới các cơ sở lý thuyết cơ bản về quản trị chiến lược 1 Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lƣợc Trong phần này tôi sẽ nghiên cứu tìm hiểu một số khái niệm chính về quản trị chiến lược và các khái niệm mang tính đặc thù của ngành 1.1 Khái niệm về quản trị chiến lƣợc Quản trị chiến lược là một quá trình... được phân đoạn khách hàng tốt, chưa xác định rõ khách hàng chiến lược Marketing chưa được chú trọng đầu tư đúng mức, nên chưa khai thác được thương hiệu từ các phương tiện thông tin đại chúng 2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam nói chung, BIDV nói riêng trong năm 2008 và 2009 gặp nhiều khó khăn, thách thức do những diễn biến bất lợi trong môi trường kinh doanh, kinh. .. hoạch định chiến lược kinh doanh tốt trong các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng 2 Công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lƣợc 2.1 Mô hình cơ bản của quản trị chiến lƣợc Hình 1: Mô hình cơ bản của quản trị chiến lược 2.2 Hai công cụ cơ bản của quản trị chiến lƣợc 2.2.1 Mô hình Delta Project (phụ lục 1) Điểm mới trong mô hình Delta Project đó là tam giác phản ánh 3 định vị chiến lược của doanh nghiệp . của doanh nghiệp. 12 * Hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo ra chiến lược kinh doanh tốt hơn thông qua việc sử dụng phương. 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 1. Đề xuất chiến lược kinh doanh của BIDV đến năm 2015 2. Kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh của
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Sự cần thiết của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài, Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu Các cơng cụ hỗ trợ Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phƣơng pháp nghiên cứu, Định vị trong tam giác chiến lƣợc Sứ mệnh và mục tiêu Cơ cấu ngành và xác định vị trí cạnh tranh Khách hàng mục tiêu Đánh giá thực trạng chiến lƣợc Điểm mạnh:, Kết quả hoạt động kinh doanh Đổi mới và cải tiến, Những khó khăn ảnh hƣởng tới việc xây dựng chiến lƣợc của BIDV, Xác định vị trí cạnh tranh Hiệu quả về hoạt động Xác định khách hàng mục tiêu, Về khả năng học hỏi và phát triển Về mặt nội bộ, Về mặt khách hàng Về mặt tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn