Quản lý tri thức

65 1,852 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 11:56

sách viết chi tiết và có ví dụ minh họa cụ thể Mục lục Đây là bản word của nhòm mình nhé: Chương này có tất cả 9 phần - 9.1,9.2 Hải - 9.3 Thản - 9.4. Trường - 9.5. Ngọc - 9.6. Kim Trang - 9.7 Ánh - 9.8.Trieu Chang - 9.9. Mạnh Yêu cầu: - Mỗi người tự đọc kỹ phần của mình và chuẩn bị point để báo cáo - Trong khi dịch thì có thể sai hoặc chưa chuẩn các bạn xem mà thấy có vẫn đề j thì cứ sửa rùi gửi lại cho mình để nộp cho cô nhé 1 2 3 CHƯƠNG 9:QUẢN TRI THỨC MỤC TIÊU HỌC TẬP • Xác định tri thức và mô tả các loại tri thức khác nhau • Mô tả các đặc tính của quản tri thức • Mô tả cách tổ chức và mối quan hệ của nó để quản tri thức • Mô tả quá trình quản tri thức • Mô tả các công nghệ có thể được sử dụng trong một hệ thống quản tri thức • Mô tả các cách tiếp cận khác nhau để quản tri thức • Các hoạt động của giám đốc tri thức và những người tham gia khác trong quản tri thức • Mô tả vai trò của quản tri thức trong hoạt động tổ chức • Mô tả phương pháp đánh giá trí tuệ cơ bản trong một tổ chức. • Mô tả cách hệ thống quản tri thức thực thi • Mô tả vai trò của kỹ thuật, con người và quản trong quản tri thức • Mô tả những lợi ích và hạn chế của hoạt động quản tri thức • Cách quản tri thức có thể cách mạng hóa các chức năng tổ chức Trong chương này chúng ta chỉ ra các khái niệm và đặc trưng của quản tri thức. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giải thích cách các công ty sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện hệ thống quản tri thức và hệ thống chuyển đổi các tổ chức hiện đại. Trong khái niệm cũ, quản tri thức là hình thức tương đối mới của máy tính cộng tác. Mục tiêu của quản tri thức là nắm bắt, lưu trữ, duy trì và chia sẻ các tri thức có ích trong một hình thức có ý nghĩa để bất cứ 1 ai cần nó bất kỳ nơi nào và bất cứ lúc nào trong một tổ chức. Quản tri thứclà sự cộng tác ở mức độ tổ chức. Quản tri thức có khả năng để cách mạng hóa ở cách chúng ta hợp tác và sử dụng máy tính, như sẽ thảo luận ở phần sau: 9.1. Mở hình minh họa: sử dụng các máy tính, cây quyết định, và hệ trợ máy vector phát triển một mô hình sự đoán 9.2. Giới thiệu về quản tri thức 9.3. Tìm hiểu và chuyển đổi tổ chức 9.4. Khả năng quản tri thức 9.5. Phương pháp tiếp cận đến quản tri thức 9.6. Công nghệ thông tin trong quản tri thức 9.7. Hệ thống quản tri thức thực thi 9.8. Vai trò của con người trong quản tri thức 4 9.9. Những cố gắng đảm bảo quản tri thức thành công 9.1.Mở hình minh họa: sử dụng các máy tính, cây quyết định, và hệ trợ máy vector phát triển một mô hình sự đoán 9.1.1. Đặt vấn đề Siemens AG, một tập đoàn 73 tỷ $ thiết bị điện tử và kỹ thuật điện tử, sản xuất mọi thứ từ bóng đèn đến máy X-quang, từ thiết bị phát điện tới xe lửa tốc độ cao. Trong lịch sử 156 năm, Siemens đã phát triển thành một trong những tập đoàn lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Siemens được biết đến với sự nổi tiếng về các kỹ thuật của các kỹ sư, nhưng nhiều tri thức của họ đã bị khóa và không có sẵn cho các nhân viên khác. Phải đối mặt với áp lực để tối đa hóa lợi ích của công ty thành viên của từng đơn vị kinh doanh. Siemens AG cần phải học cách tận dụng tri thức và chuyên môn của 460.000 nhân viên của mình trên diện rộng. 9.1.2. Giải pháp Nguồn gốc của quản tri thức tại Siemens bắt đầu từ năm 1996, khi một số người trong tập đoàn có quan tâm đến quản tri thức thành lập một cộng đồng. Họ đã nghiên cứu đề tài này, học được cái đã được thực hiện bởi các công ty khác, và được xác định cách quản tri thức có thể mang lại lợi ích cho Siemens. Nếu không có đề nghị hoặc khuyến khích từ giám đốc điều hành, nhân viên truy cập trong trung cấp trong các đơn vị kinh doanh ban đầu tạo ra kho dữ liệu, cộng đồng thực hành, và các kỹ thuật chính thức của chia sẻ tri thức. Đến năm 1999, hội đồng quản trị trung tâm của Siemens AG khẳng định tầm quan trọng của quản tri thức tới toàn bộ công ty bởi cách tạo ra một đơn vị tổ chức sẽ chịu trách nhiệm cho việc triển khai trên toàn thế giới của quản tri thức. Phong trào hướng tới quản tri thức bởi Siemens đã đưa ra một số thách thức đối với công ty, đáng chú ý nhất trong số đó là kỹ thuật và văn hóa. Trung tâm của các giải pháp kỹ thuật của Siemen để quản tri thức là một trang web có tên là ShareNet, kết hợp các yếu tố của một kho dữ liệu, một phòng chat và một công cụ tìm kiếm. Các form mẫu đăng ký trực tuyến cho phép nhân viên lưu trữ thông tin mà họ nghĩ rằng có thể có ích cho các doanh nghiệp. Những nhân viên khác có thể tìm kho lưu trữ hoặc duyệt theo chủ đề và sau đó liên hệ với các tác giả để biết thêm thông tin sử dụng một trong những kênh truyền thông có sẵn. Ngoài ra, hệ thống cho phép nhân viên gửi một cảnh báo khi họ có một câu hỏi cấp bách. Mặc dù thực hiện quản tri thức ở Siemens liên quan đến việc thiết lập một mạng lưới để thu thập, phân loại và 5 chia sẽ thông tin sử dụng cơ sở dữ liệu và mạng nội bộ, Siemens nhận ra rằng công nghệ thông tin chỉ là một công cụ cho phép quản tri thức. Giám đốc của quản tri thức cho các khu vực ở nước Mỹ của Siemens, nói:” theo tôi, vai trò kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin là nhỏ. Tôi nghĩ đó là 20% công nghệ thông tin và 80% thay đổi phân chia quản và văn hóa và giao diện của giao diện người dùng”. Siemens sử dụng 3 mũi nhọn sự nỗ lực để thuyết phục nhân viên đó là một điều quan trọng để tham gia vào việc trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm và chia sẻ những gì họ biết. Các thách thức đang quản những nhà quản tri thức. Bạn có thể làm cho nó dễ dàng để họ chia sẽ hoặc họ sẽ không. Siemens giao 100 nhà truyền giáo nội bộ trên toàn thế giới để chịu trách nhiệm về đào tạo, trả lời câu hỏi và giám sát hệ thống. Nhà quản quản cấp cao của Siemen đã thể hiện hỗ trợ đầy đủ của họ cho các dự án quản tri thức. Và các công ty đang cung cấp các ưu đãi để vượt qua ngăn cản cảu nhân viên để thay đổi. Khi nhân viên đăng tài liệu lên hệ thống hoặc sử dụng kiến thức, Siemens thưởng cho họ với cổ phần ( như tờ rơi thường xuyên ). Vốn tích lũy của một nhân viên của cổ phần có thể thay đổi cho những thứ như điện tử tiêu dùng hoặc những chuyến đi giảm giá tới nước khác. Tuy nhiên, động lực thực sự của hệ thống đơn giản hơn nhiều. Nhân viên bán hàng hoa hồng theo định hướng đã biết rằng tìm hiểu tri thức và chuyên môn của đồng nghiệp của họ có sẵn qua ShareNet có thể không thể thiếu trong chiến thắng hợp đồng béo bở. Nhân viên trong phòng quảng cáo, dịch vụ, R&D, và các phòng ban khác cũng sẵn sàng tham gia và đóng góp 1 khi họ nhận ra hệ thống cung cấp cho họ những thông tin hữu ích một cách thuận tiện . ShareNet đã từng phát triển rất lớn, dẫn đến một số thách thức đối với Siemens. Công ty phấn đấu để duy trì một sự cân bằng giữa các sáng kiến tri thức toàn cầu và tri thức cục bộ cũng như giữa những nỗ lựcquản tri thức mà công ty toàn cục cung cấp và những đơn vị kinh doanh cá nhân trợ giúp. Hơn thế, Siemens hoạt động để ngăn chặn ShareNet từ trở nên quá tải với tri thức mà nó trở thành vô dụng. Một nhóm được phân công để giám sát hệ thống và loại bỏ nội dung tầm thường và không liên quan. 9.1.3. Kết quả ShareNet đã phát triển thành 1 nhà nghệ thuật web dựa trên hệ thống quản tri thức mà các cửa hàng và danh mục khối lượng của tri thức có giá trị, làm cho nó có sẵn cho tất cả các nhân viên, và tăng trưởng sự hợp tác toàn cầu. Nhiều công ty, bao gồm Intel, Philips, và Volkswagen, đã tìm hiểu ShareNet trước khi xây dựng hệ thống riêng của họ. Teleos, một công ty độc lập nghiên cứu quản tri thức, đã thừa 6 nhận Siemens như là 1 trong doanh nghiệp tri thức được ngưỡng mộ nhất trên toàn thế giới trong 5 năm liên tiếp. Siemens đã nhận ra một loạt các lợi ích định lượng dành bởi quản tri thức. Ví dụ, 8/1999, một công ty đã phát triển 1 phần của ShareNet để cung cấp cho nhóm mạng lưới thông tin và truyền thông.với giá 7.8 triệu $. Trong vòng 2 năm, công cụ này giúp tạo ra 122 triệu $ trong bán hàng bổ sung. Cuối cùng, quản tri thức có thể là 1 trong cong cụ chính sẽ giúp Siemens chứng minh ráng các tập đoàn đa dạng lớn hơn có thẻ làm việc và đó là lớn thậm chí có thể là một lợi thế trong thời đại thông tin. Câu hỏi cho phần hình ảnh minh họa: 1. Siemens phát triển hệ thống QLTT như thế nào? 2. Siemens xem tài sải TT(trí tuệ) như thế nào? 3. Tận dụng chuyên môn nghĩa là gì? Siemens làm điều đó như thế nào? Giải thích: điều đó liên quan đến sự quay lại đầu từ như thế nào? 4. Chỉ ra lợi ích của hệ thống QLTT Siemens ShareNet? 5. Giải thích ý nghĩa của sự biến đổi văn hóa cũng như nó đã xảy ra ở Siemens. Bao gồm cách các cổ đông khác nhau mua vào hệ thống của trong câu trả lời cảu bạn. 6. Giải thích cách kỹ thuật mạng và web cho phép hệ thống QLTT. 9.2. Giới thiệu khái niệm và định nghĩa quản tri thức Hình minh họa minh họa có tầm quan trọng và giá trị của việc xác nhận tri thức của một tổ chức và chia sẻ nó toàn tổ chức. Trong một sáng kiến chính, Siemens AG phát triển ShareNet và hệ thống quản tri thức khác để tận dụng tài sản tri thức ( còn được gọi là vốn trí tuệ), kiến thức có giá trị của nhân viên. Siemens chuyển đổi văn hóa như hệ thống quản tri thức đã được triển khai, dẫn đên chi phí vận hành thấp hơn đáng kể và sự hợp tác nhiều hơn trong toàn bộ doanh nghiệp. Mặc dù rất khó để đo lường các tổ chức công nhận giá trị của tài sản trí tuệ của họ. Tính khốc liệt cạnh tranh toàn cầu khiến các công ty dùng tốt hơn các tài sản trí tuệ của họ bằng cách họ tự chuyển đổi thành các tổ chức thúc đẩy sự phát triển và chia sẻ của tri thức. Tổng công ty có những kinh nghiệm tương tự về quản tri thức. Với nguồn gốc trong tìm hiểu tổ chức, và sự đổi mới, ý tưởng của quản tri thức, là không phải mới. Tuy nhiên việc áp dụng các công cụ công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho iệc tạo, lưu trữ, chuyển giao vào ứng dụng của tổ chức không đủ điều kiện trước đây. Tri thức là một sáng kiến mới và quan trọng trong các tổ chức. Quản thành công thường xuyên sử dụng tài sản trí tuệ và công nhận giá trị của họ. Nhưng những nỗ lực này không có hệ thống, họ không đảm bảo được rằng tri thức 7 được chia sẻ và p hân tán một cách thích hợp vì lợi ích tối đa của tổ chức. Quản tri thức là một quá trình giúp các tổ chức xác định, lựa chọn, tổ chức, phổ biến và chuyển giao thông tin và chuyên môn quan trọng. Đó là một phần của bộ nhớ của tổ chức và cư trú điển hình trong tổ chức một cách có cấu trúc. Cấu trúc của tri thức cho phép hiệu quả và giải quyết vấn đề hiệu quả, học tập năng động, lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định. Sáng kiến tập trung vào việc xác định tri thức, giải thích nó trong cách mà nó có thể chia sẻ một cách chính thức và tận dụng giá trị thông qua tái sử dụng. Công nghệ thông tin cùng nhau làm quản tri thức có sẵn trong một tổ chức được gọi là hệ thống kín. Thông qua một hỗ trợ môi trường tổ chức và công nghệ thông tin hiện đại, một tổ chức có thể mang nó theo toàn bộ bộ nhớ tổ chức và tri thức cảu mình để chịu khi bất cứ một vấn đề nào đó trên thế giới và bất cứ lúc nào. Cho sự thành công của tổ chức, kiến thức, như 1 hình thức vốn, phải được trao đổi giữa các cá nhân, và nó phải có khả năng phát triển tri thức. về cách vấn đề được giải quyết có thể được giữ lại vì quản tri thức có thể thúc đẩy tìm hiểu tổ chức, dẫn đến tạo ra nhiều tri thức hơn nữa. 9.2.1. Tri thức Tri thức rất khác biệt với dữ liệu và thông tin trong phạm vi công nghệ thông tin. Trong khi dữ liệu là một tập hợp các sự kiện, đo lường, và thống kê thông tin là tổ chức hoặc xử dữ liệu đó có kịp thời ( tức là suy luận từ các dữ liệu được rút ra trong khung thời gian của ứng dụng), và chính xác ( ví dụ đối với các dữ liệu ban đầu). Tri thức là thông tin thoe ngữ cảnh, có liên quan và hành động. Ví dụ, một bản đồ chỉ đường lái xe chi tiết từ một địa điểm này tới địa điểm khác có thể được xem như dữ liệu. Tin giờ chót bản tin giao thông dọc theo đường cao tốc cho biết sự giảm tốc đọ giao thông do xây dựng vài mét ở phía trước có thể được coi là thông tin. Nhận thức của một sự thay đổi, định hướng con đường trở lại có thể xem là tri thức. Trong trường hợp này, bản đồ được xem là dữ liệu bởi vì nó không chứa thông tin có liên quan hiện nay có ảnh hưởng đến thời gian và điều kiện lái xe từ một địa điểm này tới một địa điểm khác. Tuy nhiên, có những điều kiện hiện taị như thông tin chỉ có ích nếu bạn có tri thức đó sẽ cho phép bạn tránh các khu vực xây dựng. Điều này có nghĩa là tri thức có các yếu tố kinh nghiệm mạnh và phản chiếu chắc chắn à phân biệt nó từ các thông tin trong một bối cảnh cụ thể. Có tri thức không tường minh nó có thể được thực hiện để giải quyết một vấn đề, trong khi có thông tin không mang ý nghĩa tương tự. Năng lực để hành động là một phần không thể thiếu của việc tri thức. Ví dụ, 2 người trong bối cảnh giống nhau với 1 thông tin có thể không có cùng khả 8 Data Thông tin Tri thức Tri thức Data Thông tin năng để sử dụng thông tin để có cùng một mức độ thành công. Do đó có một sự khác nhau trong khả năng của con người để tăng thêm giá trị. Sự khác nhau trong khả năng có thể do kinh nghiệm khác nhau, đào tạo khác nhau, quan điểm khác nhau, và các yếu tố khá. Trong dữ liệu, thông tin và tri thức đều có thể xem như là tài sản của một tổ chức, tri thức cung cấp một mức độ cao hơn của ý nghĩa về dữ liệu và kiến thức. Nó truyền tải ý nghĩa, và do đó dẫn đến nhiều giá trị hơn, nhưng không lâu hơn. Không giống như các tài sản khác, tri thức có những điểm sau: • Lực đặc biệt của đòn bẩy và tăng trở lại: Tri thức không phụ thuộc vào lợi nhuận giảm dần khi nó được sử dụng, nó không phải tiêu thụ. Người tiêu dùng có thể thêm nó, do đó tăng giá trị. • Phân mảnh, rò rỉ, và cần làm mới: Như tri thức phát triển, nó là các nhánh và các mảnh. Tri thức là động, nó là thông tin trong hành động. Do đó 1 tổ chức phải liên tục làm mới tri thức cơ bản để duy trì nó như 1 nguồn của lợi thế cạnh tranh. • Giá trị chắc chắn nó rất khó để ước tính tác động của vốn đầu tư vào tri thức. Có quá nhiều khía cạnh mơ hồ • Giá trị chia sẻ không chắc chắn. Tương tự, rất khó để ước tính giá trị của việc chia sẻ tri thức, hoặc thậm chí những ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Xử Mối quan hệ và hành động Dữ liệu và hành động có liên quan Trong vài thập kỷ qua, nền kinh tế công nghiệp đã đi qua chuyển giao từ dựa trên tài nguyên thiên nhiên tới dựa trên tài sản trí tuệ. Nền kinh tế dựa trên tri thức là một thực tế. Thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh không thể được xử theo cách truyền thông. Các công ty lớn hơn nhiều, và trong một số lĩnh vực doanh thu là rất cao, thúc đẩy nhu cầu đối với công cụ tốt hơn cho truyền thông hợp tác, và chia sẻ tri thức. Các công ty phải phát triển các chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh bằng cách tận dụng tài sản trí tuệ của mình cho hiệu suất tối ưu. Để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu và các thị trường đòi hỏi phải phản ứng nhanh chóng tới nhu cầu 9 Mối quan hệ và hành đông Xử khách hàng và các vấn đề. Để cung cấp dịch vụ, quản tri thứcquan trọng đối với công ty cố vấn trải rộng trên địa bàn rộng, và cho các tổ chức ảo, như được thể hiện trên web. Chương về Đức, một công ty tư vấn cấu trúc ảo. Có 1 số lượng lớn các tài liệu về những tri thức và biết trung bình trong nhận thức ( tìm hiểu bản chất của tri thức), khoa học xã hội, triết học, và tâm học. Mặc dù không có định nghĩa duy nhất của những tri thứcquản tri thức đặc biệt có nghĩa, quan điểm kinh doanh trên họ là khá thực tế. Thông tin như là 1 nguồn tài nguyên không phải luôn có giá trị ( ví dụ, thông tin quá tải có thể làm tói từ những gì là quan trọng). Tri thức như 1 nguồn tìa nguyên có giá trị vì nói tập trung sự chú ý về phía những gì là quan trọng. Tri thức không tường minh 1 sự tiềm ẩn sự hiểu biết và kinh nghiệm có thể phân biệt giữa sử dụng và lạm dụng nó. Theo thời gian, thông tin tích lũy và phân rã, trong khi tri thức phát triển. Tri thức là động trong tự nhiên. Điều này không tường minh, tuy nhiên biết rằng tri thức hiện nay có thể trở thành sự hiểu biết của ngày mai. Nếu một cá nhân hoặc tổ chức không cập nhật tri thức khi điều kiện môi trường thay đổi. Để biết thêm những hạn chế tiềm năng cảu quản và tái sử dụng tri thức. Vốn tri thức ngắn hạn thường được sử dụng như 1 từ định nghĩa với “ tri thức”, ngụ ý rằng có 1 giá trị tài chính cho tri thức. Mặc dù vốn trí tuệ rất khó để đo lường, một số ngành công nghiệp đã cố gắng. Ví dụ, năm 2000 giá trị của vốn tri thức của công nghiệp bảo hiểm tài sản tai nạn đã được ước tính từ khoảng giữa 270 tỷ $ tới 300 tỷ $. Tri thức phát triển theo thời gian với kinh nghiệm, trong đó đặt các kết nối giữa các tình huống mới và sự kiện trong bối cảnh mới. Với bề rộng của các loại và các ứng dụng của tri thức, chúng ta áp dụng các định nghĩa đơn giản và tao nhã mà tri thức là thông tin trong hành động. 9.2.2. Tri thức tường minh và không tường minh Polanyi (1958) đã đưa ra khái niệm đầu tiên về sự khác nhau giữa tri thức tường minh và không tường minh của một tổ chức. Tri thức tường minh giải quyết với nhiều mục tiêu, dựa trên trítri thức kỹ thuật (dữ liệu, chính sách, thủ tục, phần mềm, tài liệu). Tri thức không tường minh thường ở trong miền chủ quan, nhận thức, và kinh nghiệm học hỏi, nó có tính cá nhân rất cao và khó khăn để hình thức hóa. Tri thức tường minh bao gồm các nguyên tắc, biện pháp, các sách nghiên cứu chuyên môn, các báo cáo, thiết kế, sản phẩm, chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ và năng lực cốt lõi của doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Nó là tri thức đã được hệ thống hóa (dữ liệu) trong một dạng để có thể phân phối tới dạng khác hoặc chuyển đổi thành một quy trình hay chiến lược mà không đòi hỏi sự tương tác giữa 10 . chưa chuẩn các bạn xem mà thấy có vẫn đề j thì cứ sửa rùi gửi lại cho mình để nộp cho cô nhé 1 2 3 CHƯƠNG 9:QUẢN LÝ TRI THỨC MỤC TIÊU HỌC TẬP • Xác định. 1997,1999).Trong thời gian tổ chức học,làm những gì và không làm những gì.Như những bài học trở thành bản chất thứ hai,chúng trở thành một phần văn hóa tổ chức.Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tri thức, Quản lý tri thức