KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA

9 314 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 14:20

KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA THỰC HIỆN 1. Nhận xét công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty DCPA 1.1. Nhận định chung về công ty DCPA Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA với những nỗ lực không mệt mỏi đã đạt những thành công, xác định được uy tín của mình đối với khách hàng và trong kiểm toán độc lập nói chung.Đạt được điều đó do công ty đã phát huy được những điểm mạnh sau: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hợp lý: Bộ máy quản lý gon nhẹ, hợp lý, tạo chuyên môn hoá cao nâng cao hiệu quả công việc. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết: Ban lãnh trẻ, năng động, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong ngành nghề và quản lý. Với uy tín quan hệ sâu rộng, luôn tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, phản ánh đúng năng lực trình độ của từng nhân viên, gắn kết tất cả các thành viên trong công ty. Và toàn thể nhân viên trong công ty, có trình độ chuyên môn cao trong ngành tài chính công nhân. Nhân tố quan trọng nhât góp phần nâng cao khẳng định chất lượng cuộc kiểm toán đạt tin cậy cao. Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc cơ bản: Các dịch vụ công ty cung cấp luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định và chuẩn mực tại Việt Nam và quốc tế:: Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán quốc tế; tài liệu hướng dẫn về kế toán kiểm toántài chính…; Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành và những tài liệu pháp luật và chuyên ngành được DCPA cập nhật làm căn cứ để thực hiện, đồng thời kiểm toán viên cũng luôn tuân thủ quy trình kiểm toáncông ty đã thực hiện. Công ty thực hiện kiểm toán với đội ngụ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và tư vấn nghề nghiệp. Họ thường xuyên cập nhật, thực hiện các quy định, thông tin mới và được đào tạo theo phương pháp kỹ thuật mới, tiên tiến. Kiểm soát chất lượng Công ty tạo được hồ sơ kiểm toán rất chi tiết và đầy đủ, bên cạnh các thông tin cập nhật nhật năm hiện hành, đối với các khách hàng thường xuyên việc sử dụng các thông tin trong hồ sơ kiểm toán năm trước cùng đem lại nhiều thuận lợi, tiêt kiệnm thời gian, tăng hiệu quả kiểm toán và nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty Trước khi phát hành báo cáo kiểm toán tất cả hồ sơ kiểm toán đều được kiểm tra lần lượt bởi các cấp lãnh đạo trong công ty. Sau mỗi cuộc kiểm toán, toàn thể nhóm kiểm toán tiến hành họp rút kinh nghiệm, tất cả đều được ghi chép, lưu trữ vào hồ sơ kiểm toán. Trong qua trình thực hiện kiểm toán , DCPA luôn theo tôn chỉ, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, giữ vững sự độc lập và bí mật thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, để việc sử dụng các thông tin không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc kiểm toán, các thông tin kiểm toán viên luôn phải cập nhật qua các năm đòi hỏi công ty phải thực hiện giám sát chặt chẽ qua các năm, tăng cường hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán và nâng cao kỹ năng làm việc cho nhân viên. Do đặc điểm ngành nghề kiểm toán, cường độ làm việc liên tục, trong thời gian ngắn với mức tập trung cao để đáp ứng yếu cầu thời gian dẫn đến thiếu sót hồ sơ hay bỏ qua một số bước nhỏ, chưa làm đúng quy định công ty, bảo đảm tuân thủ đúng quy định chung, vì thế công tác bổ sung, rút kinh nghiệm càng phải được đây lên thực hiện cho tốt hơn nữa. 1.2. Nội dung lập kế hoạch kiểm toán tại DCPA 1.2.1. Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán Khẳng định uy tín và chât lượng dịch vụ cung cấp, Ban lãnh đạo DCPA khẳng định phải lập kế hoạch cho tất cả các cuộc kiểm toán, đó vừa là tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam vừa là tự thân của các cuộc kiểm toán muốn đạt chất lượng cao Qua trình lập kế hoạch kiểm toán tại DCPA được thực hiện một cách thận trọng và trình tự. Sau đó Ban giám đốc tiến hành trao đổi thống nhất với khách hàng và soát xét để đảm bảo hoạch thực hiện đúng chính xác phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ tuân thủ các quy định bắt buộc lâpk kế hoạch kiểm toán tại DCPA công ty đã tính toán được mức chi phí canh tranh. Kế hoạch kiểm toán giúp cho cuộc kiểm toán có hiệu quả với bằng chứng đầy đủ thích hợp hạn chế tối đa trách nhiệm pháp lý, nâng cao mối quan hệ hợp tác với khách hàng, khẳng định uy tín của mình trong lĩnh vực tài chính. 1.2.2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ Thực tế tại Việt Nam hiện nay bắt đầu hình thành những doanh nghiệp quy mô lớn, tập đoàn, tuy nhiên đa phần vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó hệ thống kiểm soát nội bộ thường có độ tin cậy thấp, khả năng rủi ro kiểm soát là rất cao. Vì thế, với trách nhiệm công việc, DCPA luôn tiên hành đầy đủ trình tự các bước xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ. Thông qua hệ thống kiểm soát đó, giảm bớt được khối lượng công việc và lựa chọn phương pháp tiếp cân phù hợp. Khi nghiện cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Công ty DCPA xem xét trên Bảng câu hỏi về hệ thống có kết cấu mở về hệ thống kiểm soát, kế toán và phương pháp kế toán. Trên cơ sở trả lời: có – không – không áp dụng, kiểm toán viên đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo các chỉ tiêu đề ra 1.2.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán Việc đanh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán dựa là yếu tố định tính, phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phán xét của kiểm toán viên. Với mức độ phức tạp phát sinh của các nghiệp vụ kế toán đồng thời công việc này có vai trò quan trọng quyết định đếnthực hiện các thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán và tác động đến số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập đảm bảo tính phù hợp với ý kiến kiểm toán đưa ra. Tuy nhiên tại DCPA đánh giá trên chưa có quy trình hoàn trỉnh mà dựa vào kinh nghiệm kiểm toán viên, vì thế làm giảm hiệu quả của kế hoạch kiểm toán như sinh ra nó. Do đó công ty cần thiết lập hoàn thiện phương pháp của mình đảm bảo canh tranh và chất lượng dịch vụ. 2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty DCPA thực hiện Quá trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại DCPA luôn được Ban giám đốc quan tâm và tiếp tục hoàn thiện, tuy nhiên để kế hoạch trên thực hiện tốt vai trò của nó trong hoạt động kiểm toán, là kim chỉ nam xuyên xuốt cuộc kiểm toán thì cần bổ xung một số vấn đề sau. 2.1. Tăng cường công tác thu thập, sử dụng và phân tích các tỷ suất 2.1.1. Mở rộng sử dụng các nguồn số liệu để phân tích Khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên thường chỉ phân tích đánh giá sơ bộ với các Báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán thường ít quan tâm tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực tế trên ảnh hưởng của chính sách tài chính trước kia. Như vậy, với cách phân tích cũ như vậy kiểm toán viên có thể thiếu sót khi không phát hiện được khả năng thanh toán các khoản đến hạn trả… Ngoài việc phân tích, sử lý các thong tin ma khách hang cung cấp, DCPA cần tìm nguồn thông tin độc lập với khách hang như thông tin tài chính và phi tài chính trong ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Từ đó kiểm toán viên có được cái nhìn tổng quan hơn về khách hàng, thấy được ảnh hưởng phát sinh các yếu tố bên ngoài công ty. Quan trọng hơn, kiểm toán viên sẽ nhân biết rõ hơn tình hình kinh doanh của khách hàng, trù liệu trước được nhưng thất bại trong tài chính mà khách hàng đang, đã, có thể gặp phải trong tương lai gần. Do đó cần tăng cường thủ tục phân tích tới các thông tin liên quan, điều đó chính là cân nhắc giữa chi phí và uy tin chất lượng của cuộc kiểm toán. Vì thế thu thập, xây dựng hệ thống thông tin cho từng ngành cụ thể là công việc lâu dài nhưng hiệu quả đem lại rất lớn và ý nghĩa vô cùng. 2.1.2. Tăng cường phát huy sử dụng thủ tục phân tích Thực tế tại khách hàng của DCPA đã cho chúng ta thấy, vai trò cực kỳ cần thiết của thủ tục phân tích tài chính với chi phí thấp mà hiệu quả đem lại cao. Nhờ có các thủ tục phân tích, kiểm toán viên tiết kiệm thời gian và công sức khi thu thập bằng chứng kiểm toán , thực hiện kiểm toán chi tiết và nhân diện được sai số khả dĩ, lưu ý đươc các vấn đề cần làm rõ sau này. Đó chính là thủ tục phân tích ngang và phân tích tỷ suất đã được công ty DCPA thực hiện. Như vậy DCPA cần phát huy hơn nữa ưu điểm trên 2.2. Xây dựng phương pháp mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ DCPA mổ tả hệ thống kiểm soát dựa theo bảng câu hỏi, tuy nhiên với hình thức trên, khách hàng sẽ điền vào những vấn đề được nêu sẵn sẽ không phù hợp với từng khách hàng củ thể, như vậy để có thể bổ xung vân đề phát sinh của khách hàng khiến công việc cập nhật thông tin không được hiệu quả, thực tế tại 2 khách hàng B thì công việc ít hơn khách hàng A. Vì công ty A là công ty mới và cả hai công ty được sử dụng cùng một bảng câu hỏi. Do đó cần có mẫu áp dụng cụ thể với từng hình thức khách hàng. Mặt khác, có thể sử dụng tham khảo và kết hợp các hình thức bản tường thuật, sơ đồ . Bản tường thuật là một bản mô tả bằng văn bản về cơ cấu kiểm soát nội bộ của khách hàng., thích hợp với các khách hàng có quy mô nhỏ, có hệ thống kiểm soát nội bộ đơn giản và dễ mô tả, đem lại những thông tin về nguồn gốc phát sinh của các chứng từ, các nghiệp vụ phát sinh như thế nào, sự chuyển dịch của các chứng từ trong quá trình phát sinh nghiệp vụ. Sơ đồ là sự trình bày bằng ký hiệu và biểu đồ các tài liệu và sự vận động của chúng.Áp dụng với khách hàng có hệ thống kiểm soát lớn, phức tạp Giúp kiểm toán viên khái quát vấn đề trọng tâm. 2.3. Nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm toán Khi kiểm toán cho khách hàng thường xuyên, công việc tiến hành rất thuận lợi do các thông tin sẽ được kiểm toán viên lấy trong hồ sơ kiểm toán, vì thế để đảm bảo độ tin cậy chính xác của thông tin trong hồ sơ kiểm toán các thông tin phải được sắp xếp khoa học, cập nhật thường xuyên Hồ sơ kiểm toán của DCPA Sau mỗi cuộc kiểm toán toàn bộ Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên được lưu trữ và Bảo quản trong từng File tương ứng mỗi khách hàng, tạo điều kiện kiểm tra giám sát và đây cùng là tài liệu quan trọng để sử dụng khi cần thiết. Mấu Danh mục Hồ sơ kiểm toán tại Công ty DCPA Với mỗi khoản mục cụ thể bao gồm các giấy tờ kiểm toán tương ứng tham chiếu với các bằng chứng thu thập trình bày khoa học hợp lý Bao gồm 1. Bảng đánh giá ban đầu của từng khoản mục trong năm báo cáo tài chính cần kiểm toán. Chênh lêch đầu năm với cuối năm 2. Ghi chú đặc trưng tiêu biểu của khoản mục đối với khách hàng cụ thể. 3. Chương trình kiểm toán 4. Giấy tờ làm việc với tham chiếu là các bằng chứng cụ thể. Để hoàn thiện hơn nữa, công ty cần giám sát chặt chẽ hơn hoạt động kiểm toánhoàn thiện hồ sơ kiểm toán và nâng cao kỹ năng cho kiểm toán viên. Thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm tra soát xét tất cả hồ sơ kiểm toán trước khi phát hành báo cáo kiểm toán. Thực tế tại DCPA cho thấy, với số lượng cán bộ nhân viên khiêm tốn, công việc kiểm toán lại mang tính chất thời vụ, cường độ làm việc cao, do đó hồ sơ co thể có những sai sót .Vì thế, cần bổ xung hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán theo đúng quy định, nguyên tắc và linh hoạt thay đổi đối với từng trường hợp củ thể. 2.4. Sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kiểm toán. Tuy còn trẻ trong lĩnh vực kiểm toán nhưng DCPA luôn thể hiện đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên môn nghiêp vụ vững vàng. Nhưng trước đòi hỏi của đi lên phát triển không ngừng của nền kinh tế, kiểm toán viên DCPA không ngừng nâng cao trình độ, vi thế, để khẳng định quan điểm nhân lực là vấn đề quan tâm hàng đâu của công ty, công ty nên có những chính sách hỗ trợ trao đổi học tập trau dồi của nhân viên. Đặc biết, ngành kiểm toán là ngành mà công nghệ thông tin có vai trò quan trọng giúp cho kiểm toán viên thực hiện công việc nhanh và hiệu quả, từ đó, kiểm toán viên cần thường xuyên cập nhật các phương pháp mới thông qua các chính sách, thông tin hay phương tiện kỹ thuật mà công ty hay Nhà nước tạo điều kiện Cụ thể như học các lớp chuyên môn, hỗ trợ học phí… Ngoài ra, việc phân công đứng người đúng việc cho nhân viên cùng là một đòi hỏi mà các công ty Việt Nam còn hạn chế, tại đây Ban giám đốc phải là những người năm rõ thực tế, chuyên sâu của từng nhân viên của mình để phân công cho kiểm toán viên từng phần hành cụ thể phù hợp với mỗi người. Tăng cường cuộc bàn luận, tổng kết rut kinh nghiêm để kiểm toán viên có thể sửa chữa kip thời thiếu xót của mình. Đó không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên nghiệp mà vô hình dung gắn kết các nhân viên với công ty, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên môn Và cuối cùng sẽ đạt được tin tưởng của khách hàng. Nâng cao uy tin trên thi trường tài chính. 2.5. Áp dụng quy trình kiểm toán các hoạt động đặc thù Thực tế tại các khách hàng của DCPA cho thấy, việc không phân chia kiểm toán các hoạt động đặc thù khiến công việc kiểm toán viên khó khăn và mất nhiều công sức hơn. Vì thế, bằng kinh nghiệm sẵn có DPCA cần thiết lập các quy trình kiểm toán đặc thù đối với từng ngành nghề kinh doanh, tao điệu kiên chuyên môn hóa, vừa nâng cao chất lượng lai giảm thiểu chi phí không đáng có 2.6. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán Việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại Công ty DCPA được thực hiện chỉ dựa vào kinh nghiệm của kiểm toán viên. Công ty chưa có một quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu. Tính trọng yếu được xác định theo các khoản mục giống nhau giữa các khách hàng. Các rủi ro tiềm tàng trong các khoản mục được gắn với chi tiết các khoản mục do kiểm toán viên đánh giá nhưng không thiết lập các mối quan hệ với các cơ sở dẫn liệu liên quan đến rủi ro tiềm tàng nên những kiểm toán viên khác khi sử dụng thông tin đã đánh giá rủi ro sẽ rất khó xác định các thủ tục cần làm khi kiểm toán. Vì đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán có quan hệ mật thiết với số lượng bằng chứng cần thu thập, với số lượng các thử nghiệm kiểm toán sẽ thực hiện, và do đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc kiểm toán, chi phí kiểm toán. Với rất nhiều các mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán với chất lượng công việc, rất cần thiết để công ty tiến hành xây dựng một chương trình đánh giá trọng yếu và rủi ro cho riêng công ty mình. Như vậy, các kiểm toán viên khi tiến hành lập kế hoạch kiểm toán sẽ có cơ sở để đánh giá chính xác hơn, hiệu quả hơn. 2.7. Thiết kế chương trình kiểm toán Một thực tế tại các công ty kiểm toán, với áp lực thời gian, các yếu tố khách quan, có thể xảy ra hiện tượng kiểm toán viên y lại trong thiết kế chương trình kiểm toán. Chương trình kiểm toán được thay đổi với các khách hàng cụ thể với thay đổi nhỏ chương trình được giữ nguyên, nếu có khác biệt lớn thì thay đổi, bổ xung các thủ tuc. Điều này không sẽ là thiếu xót nếu Công ty không cụ thể hóa các chương trình kiểm toán cụ thể cho từng trường hợp. Đặc biệt cần đối chiếu thủ tục , các cơ sở với các bằng chứng để tao điệu kiên thực hiện, theo dõi cũng như kiểm tra được thuận lợi. . Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty DCPA thực hiện Quá trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính. KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA THỰC HIỆN 1. Nhận xét công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA, KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA, KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn