Ma trận đề thi LS 10,11- 2010-2011

1 234 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 12:11

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Lịch sử 10, 11 * Ma trận đề thi HK I. Lịch sử 10 Chủ đề Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Các nước châu Á (câu 1) 3 0 0 3 CTTG thứ nhất (1914-1918) (câu 2) 0 1 1 2 CM tháng Mười Nga và xây dựng CNXH ở Liên Xô (câu 3) 2 1 0 3 Các nước tư bản (1918-1939) (câu 4) 0 1 1 2 Tổng số điểm 5 3 2 10 * Ma trận đề thi HK I. Lịch sử 11 Chủ đề Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Xã hội cổ đại (câu 1) 3 0 0 3 Trung Quốc thời phong kiến (câu 2) 0 1 1 2 Ấn Độ thời phong kiến (câu 3) 0 1 1 2 Tây Âu thời trung đại (câu 4) 2 1 0 3 Tổng số điểm 5 3 2 10 Nhóm Sử ---o0o--- . TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Lịch sử 10, 11 * Ma trận đề thi HK I. Lịch sử 10 Chủ đề Biết Thông hiểu Vận dụng. tư bản (1918-1939) (câu 4) 0 1 1 2 Tổng số điểm 5 3 2 10 * Ma trận đề thi HK I. Lịch sử 11 Chủ đề Biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Xã hội cổ đại (câu 1) 3 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi LS 10,11- 2010-2011, Ma trận đề thi LS 10,11- 2010-2011, Ma trận đề thi LS 10,11- 2010-2011