Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần simco sông đà

6 253 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 18:20

Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo l- ơng tại công ty cổ phần simco sông đà I. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của Công ty cổ phần simco sông đà *Đánh giá chung: - Sau thời gian trực tiếp khảo sát thực tế tìm hiểu kỹ các hình thức trả l ơng, tổ chức thanh toán, hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, em nhận thấy đây là một đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nớc về chế độ trả lơng cho ngời lao động. -Công ty làm ăn hiệu quả, công ty đã xây dựng một mô hình quản lý hạch toán gọn nhẹ, khoa học, hiệu quả. Cách tổ chức của công tykhoán gọn công việc về các tổ đội, phân cấp quản lý rõ ràng đã phát huy đợc hiệu quả tích cực cho lãnh đạo công ty nắm bắt đợc tình hình sản xuất kịp thời. Phòng kế toán tài chính của công ty đội ngũ nhân viên nghiệp vụ chuyên môn cao, nhiệt tình, trung thực đ ợc bố trí những công việc phù hợp với trình độ khả năng chuyên môn của từng ngời, tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trách nhiệm công việc đợc giao. II. Sự cần thiết yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần Simco Sông Đà: Qua thực tế ở công ty đã vận dụng theo chế độ kế toán hiện hành của nhà nớc bổ xung theo thực tế của đơn vị khá hiệu quả. Điều này đợc thể hiện trong công tác kế toán tiền lơng của đơn vị. Tiền lơng là phần thu nhập chủ yếu của cán bộ CNV công tyvà là điều kiện để ngời lao động gắn chặt mình với công ty.Do đặc thù của công ty là một doanh nghiệp kinh doanh thơng mại nên phơng pháp tính lơng của công ty phần khác với các đơn vị khác, công ty tính trả lơng theo hai hình thức bản là trả lơng theo sản phẩm khoán gọn cho Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni1 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 các bộ phận trả lơng theo thời gian gắn với độ phức tạp của công việc đợc giao. Trong quá trình áp dụng vào thực tế công tác kế toán tiền lơng của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà cũng không tránh khỏi những điều cha hợp lý. Việc trả lơng còn mang tính bình quân, hệ số lơng còn cha phù hợp nên cha khuyến khích đợc ngời lao động hăng hái sản xuất tăng năng suất lao động, nâng cao chất lợng sản phẩm; cha khích lệ đợc tinh thần làm việc sáng tạo, hăng say học hỏi, nâng cao tay nghề của ngời lao động trong từng bộ phận . Chính vì vậy đòi hỏi công ty cần phải khắc phục, điều chỉnh, hoàn thiện tìm ra hớng tốt nhất để hạch toán hiệu quả, tạo đợc sự công bằng trong trả lơng, tạo lòng tin cho ngời lao động, giúp công ty vững mạnh trên con đờng kinh doanh. Vì vậy việc nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tiền lơng tìm ra đợc những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lơng là điều cần thiết giúp công ty ngày càng vững mạnh phát triển trong nền kinh tế hiện nay. *Tạo nguồn tiền l ơng: -Mở rộng thị trờng, địa bàn hoạt động. -Tăng cờng về chất lợng. *Tăng c ờng công tác định mức lao động: -Xây dựng đội ngũ làm công tác định mức. -Quản lý điều chỉnh định mức. *Điều chỉnh cách tính l ơng cho một số bộ phận: -Nguồn hình thành quỹ lơng. -Sử dụng tổng quỹ tiền lơng: quỹ tiền lơng của công ty nên phân bổ nh sau: + Quỹ tiền lơng trả trực tiếp cho ngời lao động hàng tháng (khối gián tiếp + khối phụ trợ + công nhân): 80% tổng quỹ lơng. + Quỹ khen thởng từ quỹ tiền lơng đối với ngời năng suất, chất lợng cao, thành tích trong công tác: 10% tổng quỹ lơng. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni2 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 +Quỹ khuyến khích ngời lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi: 2% tổng quỹ l- ơng. +Quỹ dự phòng cho năm sau: 8% tổng quỹ lơng. -Phơng pháp chi trả lơng gắn với kết quả lao động: +Trả lơng cho khối lao động gián tiếp công ty. +Trả lơng cho công nhân trực tiếp sản xuất. +Trả lơng cho các đối tợng khác của công ty. Trả lơng theo công việc đợc giao gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của công việc đòi hỏi mức độ hoàn thành của công việc vì ngày công thực tế không phụ thuộc hệ số mức lơng đợc sắp xếp theo Nghị định 28/CP. Trả lơng cho ngời lao động vừa theo hệ số mức lơng đợc sắp xếp theo Nghị định 28/CP, vừa theo kết quả cuối cùng của từng ngời, từng bộ phận tức là công ty thể áp dụng trả lơng theo thời gian thởng cho bộ phận gián tiếp. *Gắn tiền l ơng với các hoạt động quản lý sử dụng tiết kiệm vật t bảo d ỡng sửa chữa máy móc thiết bị: *Đào tạo, bồi d ỡng nâng cao trình độ cho ng ời lao động: -Đối tợng đào tạo đào tạo lại đội ngũ quản lý. -Đào tạo đào tạo lại đội ngũ trí thức trình độ cao đào tạo cả những ngời lao động bình thờng. *Về con ng ời: Công ty hiện đội ngũ cán bộ công nhân viên năng lực chuyên môn tốt,đảm bảo đáp ứng đợc yêu cầu về mọi mặt(chuyên môn,nghiệp vụ,ngoại ngữ,vi tính chính trị). Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni3 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Kết Luận Tuân theo quy luật của cuộc sống, quan hệ giữa Tiền-Hàng-Tiền, ngời lao động phải tiền để trang trải các chi phí khác trong cuộc sống của họ, từ đó họ mới thể tồn tại để tiếp tục chu kỳ của cuộc sống làm việc đợc. Do đó tiền lơng thể là động lực thúc đẩy ngời lao động tăng năng suất lao động nếu họ đợc trả đúng theo sức lao động đã đóng góp, nhng cũng thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lơng đợc trả thấp hơn không cân xứng với những gì ngời lao động đã bỏ ra. ( một nguyên nhân đang đợc xem xét đó là : Liệu phải do nhu cầu của cuộc sống ngày càng cao, đòi hỏi của con ngời ngày càng lớn mà tiền lơng thì lại không thể trang trải nổi khiến cho Nạn Tham Nhũng xuất hiện ngày một nhiều hơn??) Đứng trên góc độ của toàn bộ nền kinh tế, tiền lơng là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính ngời lao động làm ra. Cho nên việc xây dựng các bảng lơng, thang bậc lơng, chọn các hình thức thanh toán l- ơng thật hợp lý để sao cho tiền lơng vừa là khoản thu nhập để ngời lao động đảm bảo nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lơng trở thành công cụ, động lực thúc đẩy ngời lao động làm việc hiệu quả hơn, tốt hơn, tinh thần trách nhiệm hơn với công việc của họ là việc hết sức cần thiết. Qua lý thuyết thực tế về tiền lơng ở Công ty Cổ phần Simco Sông Đà cho thấy kế toán tiền lơng là một phần quan trọng trong công tác kế toán của mỗi doanh nghiệp. Nó ảnh hởng trực tiếp tới đời sống của mỗi cá nhân trong Xã Hội, nó liên quan trực tiếp tới thu nhập của ngời lao động, của doanh nghiệp của xã hội. Công ty Cổ phần Simco Sông Đà đã vận dụng theo chế độ kế toán hiện hành của Nhà nớc bổ xung theo thực tế của đơn vị khá hiệu quả đặc biệt là trong công tác kế toán tiền lơng. công ty đã lựa chọn hình thức trả lơng, ph- Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni4 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 ơng pháp tính trả lơng các khoản trích theo lơng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty, dựa trên hệ thống chứng từ sử dụng để hạch toán chi trả lơng cho cán bộ CNV trong công ty. Tuy vậy trong quá trình áp dụng vào thực tế, công tác kế toán tiền lơng của công ty cũng không tránh khỏi những điều cha hợp lý nhng công ty luôn chú ý điều chỉnh hoàn thiện tìm ra những giải pháp tốt nhất để hạch toán hiệu quả.Sau thời gian thực tập tìm hiểu công việc kế toán tiền lơng tại công ty cùng với những hiểu biết về chế độ tiền lơng đã đợc học ở trờng em đã lựa chọn chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. Do trình độ thời gian hạn nên việc thực hiện đề tài này của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận đợc những ý kiến nhận xét chỉ bảo của các thầy giáo, của các chú trong phòng kế toán tài chính công ty để em thêm hiểu biết thực tế hoàn thiện tốt hơn nữa đề tài của mình. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các chú trong phòng kế toán tài chính công ty, các thầy giáo đặc biệt là sự hớng dẫn nhiệt tình, tận tuỵ của giáo Th.S Nguyễn Thị Hồng Thúy đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Hà nội ngày, 19/05/2010 Sinh viên Nguyễn Bảo Toàn Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni5 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán của Trờng ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà nội. 2. Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/ QĐ BTC ng y 14/09/2006 của Bộ tr ởng Bộ Tài chính. Nhà xuất bản Thống Hà nội 2006. 3. Quy chế phân phối tiền lơng, trích thởng của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. 4. Bộ luật Lao động của Nhà nớc CHXHCNVN. 5. Giáo trình Kinh tế Lao động cua Trờng ĐH Kinh Tế Quốc Dân. NXB- GD-1998. 6. Giáo trình Quản trị nhân lực của Trờng ĐH Kinh Tế Quốc DânNXB- GD-1998. 7. Các Văn bản quy định chế độ Tiền lơng mới- tập4, tập5 của Bộ LĐ&TBXH. 8. Đổi mới chế chính sách quản lý Tiền lơng trong nền Kinh tế thị tr- ờng ở Việt Nam của Tống Văn Đờng -NXB- Chính trị Quốc gia. 9. Thông t số 04, số 82 năm 2003/ TT-BLĐ&TBXH. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni6 . Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng tại công ty cổ phần simco sông đà I. Đánh giá thực trạng kế. và trách nhiệm công việc đợc giao. II. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần Simco
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần simco sông đà, Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần simco sông đà, Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần simco sông đà