THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ

21 311 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU XÂY DỰNG THÀNH 2.1. Ý nghĩa sự cần thiết tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh: Trong nền kinh tế thị trường, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau bình đẳng trước pháp luật. Muốn tồn tại phát triển, các doanh nghiệp phải đặt nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm lên hàng đầu. Khi tiêu thụ được sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp thu được một khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm hay còn gọi là doanh thu bán hàng.  Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện do hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ chưa có thuế GTGT bao gồm cả phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì dr bán hàng, cung cấp dịch vụ là tổng giá trị thanh toán đã có thuế. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng là thời điểm người mua đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền về số sản phẩm hàng hóa lao vụ dịch vụ. Tổng số doanh thu bán hàng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, doanh số bán hàng bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu được gọi là doanh thu bán hàng thuần. Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, vật tư, hàng hóa, lao vụ dịch vụ đã tiêu thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ giá vốn là giá thành sản xuất hay chi phí sản xuất, với vật tiêu thụ giá vốn là giá thực tế ghi sổ, với hàng hóa tiêu thụ giá vốn là giá mua của hàng tiêu thụ cộng với phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ. Giảm giá hàng bán là số tiền người bán giảm trừ cho người mua trên giá bán đã thảo thuận do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời hạn quy định trong trường hợp đồng hoặc khách hàng mua với khối lượng lớn. Doanh số hàng bán bị trả lại là doanh số thu tính theo giá thanh toán của những sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do lỗi thuộc về doanh nghiệp vi phạm các điều kiện cam kết trong hợp đồng (do hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, …) đồng thời xác định khoản thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng đã bán bị trả lại.  Trong quá trình bán hàng, doanh nghiệp phải chi ra những khoản chi phí phục vụ bán hàng gọi là chi phí bán hàng.  Kết quả kinh doanh được xác định bằng số chênh lệch doanh thu bán hàng, doanh thu các hoạt động khác trừ đi (-) giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp các chi phí hoạt động khác. Việc xác định đúng doanh thu kết quả kinh doanh là cơ sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó mà kế toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tiêu thụ hang hoá. Thông qua các thông tin kế toán mà người điều hành doanh nghiệp có thể biết được mức độ tiêu thụ xác định một cách chính xác kết quả kinh doanh trong kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tốt trong kỳ kinh doanh tiếp theo, phát hiện kịp thời sai sót của từng khâu, từ đó có biện pháp cụ thể phù hợp hơn để kinh doanh đạt hiệu quả càng cao, đồng thời cung cấp thông tin cho các bên quan tâm, thu hút đầu vào doanh nghiệp, giữ vững uy tín của doanh nghiệp trong mối quan hệ bên ngoài. Xuất phát từ ý nghĩa doanh thu, đòi hỏi kế toán có nhiệm vụ tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý, đảm bảo yêu cầu quản lý nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Kiểm tra chặt chẽ các chứng từ nhằm xác định đúng đắn kịp thời doanh thu bán hàng quá trình thanh toán của khách hàng. Phản ánh, giám sát cung cấp tài liệu về quá trình tiêu thụ hàng hoá giúp cho việc đánh giá chất lượng toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. 2.2. Thực trạng hạch toán doanh thu tại công ty: 2.2.1. Chứng từ ghi sổ các sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán “chứng từ ghi sổ”. Trong kế toán bán hàng, chứng từ ban đầu sử dụng là “hoá đơn GTGT” mẫu số 01 GTKT – 3LL mẫu số 01 GTKT – 2LL do Bộ tài chính phát hành. Trên hoá đơn phải có đầy đủ các cơ sở pháp lý như tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản của doanh nghiệp người mua người bán. Hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên: - Liên 1: Lưu tại quyển hoá đơn. - Liên 2: Giao cho khách hàng. - Liên 3: Kế toán lưu là căn cứ ghi sổ kế toán. Ngoài ra, công ty còn sử dụng phiếu thu, giấy báo Có, tuỳ theo các nghiệp vụ phát sinh mà sử dụng chứng từ hợp lý. Kế toán doanh thu bán hàng ở Công ty mở các sổ kế toán bảng sau: - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra. - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. - Sổ cái TK 632, 511, 515, 641, 642, 911 … - Sổ chi tiết phải thu của từng khách hàng. - Tờ khai thuế GTGT. - Bảng tổng hợp số liệu về kết quả kinh doanh trong tháng. … 2.2.2. Trình tự kế toán doanh thu. 2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng: Công ty TNHH đầu xây dựng Thành khi mua hàng xong là xúc tiến công tác bán hàng nhằm thu hồi vốn để tiếp tục quá trình kinh doanh. Hàng hoá của công ty được coi là tiêu thụ khi người mua đã trả tiền cho Công ty hoặc người mua chấp nhận thanh toán tiền hàng. Công ty chủ yếu bán hàng qua các phương thức: theo đơn đặt hàng, bán buôn. (1) Bán hàng theo phương thức đơn đặt hàng: Doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng theo hợp đồng đã ký. Khi xuất kho, hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Chỉ khi nào khách hàng thanh toán hoặc nhận thanh toán thì khi đó hàng hoá mới chuyển sở hữu kế toán mới ghi nhận doanh thu bán hàng. Khi hàng hoá hoàn thành theo đơn đặt hàng, khách hàng đã nhận hàng về, kế toán viết hoá đơn GTGT cho khách hàng. Cụ thể: Căn cứ hoá đơn GTGT số 005599 ngày 17/03/2007, Công ty bán hàng hoá cho công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội – Xí nghiệp 3. Biểu 2: Mẫu số: 01GTKT-3LL HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Dùng để thanh toán Ngày 17 tháng 03 năm 2007 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH đầu xây dựng Thành Tú. Địa chỉ: Số 277/890 Đường Láng – P. Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: 04.5146892 Số tài khoản: 12009048 Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị An Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội – Xí nghiệp 3 Địa chỉ: P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Hà Nội Số tài khoản: 01001379 Hình thức thanh toán: Chưa thanh toán. STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1*2 1 Thép cuộn D06 – D08 Kg 15.000 8.088,34 121.325.100 2 Thép cuộn D12 – D32 Kg 8.667 8.490.84 73.590.110 Cộng tiền hàng 194.915.210 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế: 19.491.521 Tổng cộng tiền thanh toán: 214.406.731 Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu bốn trăm linh sáu ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị K toỏn ghi: N TK 131: 214.406.731 Cú TK 511: 194.915.210 Cú TK 3331: 19.494.521 n ngy 31/03 Cụng ty c phn xõy dng s 3 H Ni Xớ nghip tr n tin hng bng chuyn khon s tin: 232.657.149 Trong trng hp hng ca cụng ty ó c coi l tiờu th nhng khỏch hng mi chp nhn thanh toỏn tin hng m cha thanh toỏn, hoc mi ch thanh toỏn mt phn thỡ k toỏn m s chi tit TK 131 - Phi thu ca khỏch hang theo tng i tng thanh toỏn. Hng ngy, cn c vo s chi tit bỏn hng v cỏc hoỏ n GTGT cú ghi chỳ l cha thanh toỏn, k toỏn ghi vo s chi tit thanh toỏn vi ngi mua theo tng i tng thanh toỏn. Biu 3: S CHI TIT PHI THU KHCH HNG (Thỏng 03/ 2007) Ti khon: 131. Tờn khỏch hng: C.ty CP XD s 3 HN XN 3 n v tớnh: VN Chứng từ Din gii TK đối ứng Số phát sinh Số d Số Ngày Nợ Có Nợ Có Số d đầu kỳ 67.609.200 Số PS trong kỳ 005599 17/03 Doanh thu bán hàng 511 194.915.210 Thuế 3331 19.494.521 81053 30/12 Thanh toán 112 232.657.149 Cộng phát sinh 354.241.865 489.3383.019 Số d cuối kỳ 76.486.954 (2) Trường hợp bán hàng theo hình thức bán buôn: Khách hàng mua với số lượng trực tiếp số lượng lớn phương thức thanh toán thường là tiền mặt, séc hoặc uỷ nhiệm thu. Trong tháng, ngày 09/03/2007 công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội – Xí nghiệp 3 mua với: Số lượng thép buộc: 5.575 kg Với giá: 9.458đ. Kế toán viết hoá đơn GTGT số 005596 đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ TK 111: 59.894.676,6 Có TK 511: 54.449.706 Có TK 3331: 5.444.970,6 ( Thép buộc là mặt hàng chịu thuế suất 10%). Kế toán ghi nghiệp vụ phát sinh vào chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sổ cái các tài khoản có liên quan: Biểu 4: Chứng từ ghi sổ Đơn vị: 1.000đồng Chứng từ gốc Diễn giải Tài khoản đối ứng Số tiền Ghi chú SH N/T Nợ Có 005596 09/03/07 Bán hàng cho c.ty CP XD số 3 HN- XN 3 111 511 3331 59.894,6766 54.449,706 5.444,9706 005599 17/03/07 Bán hàng cho C.ty CP XD TM & sản xuất kim khí 131 511 3331 214.406,731 194.915,210 19.491,521 Biểu 5: Sổ cái Năm 2007 Tên tài khoản: DT BH Số hiệu: 511 Đvt:1.000đ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ Có 10/03 … … … … 005596 09/03 B- C.ty CP XD số 3 HN – XN 3 111 59.894,6766 20/03 005599 17/03 B- C.ty Cp XD TM & sản xuất kim khí 131 214.406,731 … … … 31/03 Kết chuyển doanh thu bán hàng 911 433.519,044 2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nếu xác định giá vốn hàng bán chính xác sẽ giúp cho Công ty đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chính xác hơn, giúp cho nhà quản lý đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt hơn. Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng công ty ghi nhận doanh thu đồng thời cũng phản ánh giá vốn hàng bán. Tài khoản sử dụng là TK 632 – Giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán được tính theo phương thức bình quân gia quyền. Trị giá vốn hàng xuất kho Đơn giá bình quân Số lượng hàng xuất kho = × Đơn giá bình quân Trị giá tồn đầu kỳ + trị giá nhập trong kỳ Số lượng tồn đầu kỳ + số lượng nhập trong kỳ = Khi bán hàng chuyển thẳng căn cứ vào hoá đơn mua hàng ghi: Nợ TK 632: Có TK 331: Khi bán hàng tại kho, ghi: Nợ TK 632: Nợ TK 156: Giá vốn hàng bán của Công ty TNHH đầu xây dựng Thành tháng 03 là 284.519.880đ. Biểu 6: Sổ cái Năm 2007 Tên tài khoản: VGHB Số hiệu: 632 Đơn vị: 1.000đ NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ Có 10/03/07 005596 09/03/07 X-C.ty XD số 3 HN – XN 3 156 59.894,6766 20/03/07 005599 17/03/07 X-C.ty Cp XD TM & sản xuất kim khí 156 214.406,731 31/03/07 BBBGH08 23/03/07 X-C.ty XD số 3 HN – XN 4 156 10.218,4724 31/03/07 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 284.519,880 Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng bán sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 632: 284.519.880 Có TK 911: 284.519.880 2.3. Thực trạng hạch toán chi phí tại công ty: 2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng của công ty chủ yếu là những chi phí như: Vận chuyển bốc xếp, lương các khoản có liên quan, công cụ dụng cụ, điện nước, điện thoại … Tài khoản sử dụng là TK 641 các tài khoản cấp 2 như: + TK 6411: Chi phí nhân viên. + TK 6412: Chi phí vật liệu bao bì. + TK 6413: Chi phí dụng cụ. + TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài. + TK 6418: Chi phí bằng tiền khác. Chi phí bán hàng của Công ty trong tháng 3 là 32.569.000 đồng, trong đó: - Vận chuyển bốc xếp: 7.689.000đ - Lương các khoản liên quan: 8.640.000đ - Công cụ dụng cụ: 4.673.000đ - Điện nước, điện thoại: 1.984.000đ - Phí chuyển tiền: 6.684.000đ - Chi phí khác: 2.899.000đ Kế toán định khoản các nghiệp phát sinh đồng thời ghi vào chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ sổ cái các tài khoản có liên quan: - Vận chuyển bốc xếp: Nợ TK 6417: 7.689 Có TK 111: 7.689 - Lương các khoản liên quan: Nợ TK 6411: 8.640 Có TK 334, TK 338: 8.640 - Chi phí công cụ dụng cụ: Nợ TK 6413: 4.673 Có TK 111: 4.673 - Điện nước, điện thoại: Nợ TK 6417: 1.984 [...]... khách hàng Kết chuyển CP HĐTC TK đối ứng 112 112 911 Số tiền Nợ 25.564 23.004 Có 47.568 2.5 Thực trạng hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: Kết quả kinh doanh của công ty bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kết quả hoạt động tài chính Cuối kỳ, kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty Tài khoản sử dụng là TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Cuối kỳ, kế toán kết chuyển... Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty thường gồm những chi phí như: điện nước, điện thoại; lương các khoản liên quan, chi phí dịch vụ mua ngoài, vật liệu quản lý, chi phí đồ dung văn phòng, các chi phí khác Công ty sử dụng tài khoản 642 để phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp Các tài khoản cấp 2 của TK 642: - TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý - TK 6422: Chi. .. 12.569 Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK 515: 50.060 Có TK 911: 50.060 2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính: Chi phí hoạt động tài chính của Công ty TNHH đầu xây dựng Thành chủ yếu là lãi vay tiền, khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái… Tài khoản sử dụng là TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính Chi phí hoạt động... phí nhân viên quản lý - TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý - TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng - TK 6427: Chi phí dịch vụ văn phòng - TK 6428: Chi phí bằng tiền khác Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty trong tháng 3 là 37.896.000 đ, trong đó: - Chi phí nhân viên: 9.986.000đ - Chi phí vật liệu quản lý: 7.569.000đ - Chi phí đồ dùng văn phòng: 7.745.000đ - Chi phí dịch vụ văn phòng: 7.457.000đ - Điện,... hối đoái Kết chuyển DT HTTC NH 112 112 25.679 413 12.747 911 50.060 Một vài trường hợp cụ thể tại Công ty TNHH đầu xây dựng Thành Tú: - Ngày 21/03/2007 công ty thu lãi quá hạn đối với doanh nghiệp nhân Tân Cương (ngày phải thanh toán là ngày 16/02/2007), kế toán định khoản như sau: Nợ TK 1111 : Có TK 515: - 7.986 7.986 Ngày 31/03/2007 thu lãi tiền gửi tại Ngân hàng Đông Nam Á, kế toán ghi... 9.986 Chi phí vật liệu quản lý: Nợ TK 6422: - 9.986 2.923 2.923 Chi phí khác: Nợ TK 6428: Có TK 111: 2.216 2.216 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911: Có TK 642: Biểu 8: 37.896 37.896 Chứng từ ghi sổ Đơn vị: 1.000đồng Chứng từ gốc SH N/T Diễn giải Tài khoản đối ứng Nợ Có 6421 111 6422 111 6427 111 6428 112 6428 111 Chi phí nhân viên Chi phí. .. TK 111: - 1.984 Phí chuyển tiền: Nợ TK 6418: 6.684 Có TK 112: - 6.684 Chi phí khác Nợ TK 6418: 2.899 Có TK 111: 2.899 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911: 32.659 Có TK 641: Biểu 7: 32.659 Chứng từ ghi sổ Đơn vị: 1.000đồng Chứng từ gốc Diễn giải Tài khoản đối ứng Số tiền SH N/T Vận chuyển bốc xếp Lương các khoản liên quan Chi phí công cụ dụng cụ... vật liệu quản lý Chi phí dịch vụ văn phòng Điện, nước, điện thoại Chi phí khác Biểu 9: Số tiền 9.986 7.569 7.457 2.923 2.216 Ghi chú Sổ cái Năm 2007 Tên tài khoản: CPQLDN Số hiệu: 642 Đơn vị: 1.000đ Ngày tháng ghi sổ 31/03/07 Chứng từ SH NT Diễn giải TK đối ứng 111 111 111 112 111 911 Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chi phí dịch vụ văn phòng Điện, nước, điện thoại Chi phí khác Kết chuyển... 7.569 7.475 2.923 2.216 Có 37.896 2.4 Kế toán xác định hoạt động tài chính: 2.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: Thu nhập hoạt động tài chính của công ty chủ yếu từ các nguồn như: thu lãi trả chậm, lãi tiền tại các ngân hàng, chênh lệch tỷ giá… Công ty sử dụng TK 515 để ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính của công ty trong tháng 3 là 50.060.000 đồng - Thu... giá vốn hàng bán sang TK 911 Định khoản: - Kết chuyển doanh thu bán hàng: Nợ TK 511: Có TK 911: - Có TK 632: Có TK 641: Có TK 642: 32.659.000 32.659.000 37.896.000 37.896.000 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 515: Có TK 911: - 284.519.880 Kết chuyên chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911: - 284.519.880 Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911: - 433.519.044 Kết chuyển giá vốn hàng bán: . THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ 2.1. Ý nghĩa và sự cần. 23.004 Kết chuyển CP HĐTC 911 47.568 2.5. Thực trạng hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty: Kết quả kinh doanh của công ty bao gồm: kết quả hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÚ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn