Bài thuyết trình: Tìm hiểu TeamViewer

11 2,668 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 05:15

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN Đề Tài :tìm hiểu teamview Thực hiện:Dương Cao Thắng Lớp :LT_02B ♦. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM  TeamViewer(tv)là phần mềm dùng để điều khiển máy tinh từ xa và để chia sẻ màn hình giữa hai máy với nhau.Ngoài ra bạn có thể dùng TV để trình diễn,truyền file, chat và nhiều tiện ích khác trên mạng mặc dù bạn ở bất kỳ nơi nào-rất phù hợp với những công việc như khắc phục sự cố từ xa, hội nghị, hội thảo.v v TV dễ dàng điều khiển đối với những máy tính được nằm sau tường lửa (firewall) hoặc các proxy. Đây là một sự khác biệt khá rõ nét đối với các phần mềm điều khiển máy tính từ xa khác: Thay vì phải khai báo hoặc thiết lập trong hệ thống tường lửa của máy tính được điều khiển (hoặc hệ thống bảo mật của hệ thống công ty/doanh nghiệp) để các phần mềm điều khiển từ xa hoạt động thì TV có thể hoạt động xuyên qua chúng, do đó rất phù hợp đối với những người sử dụng không chuyên. ■NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG  TV hoạt động dựa theo cơ chế 2 máy cung chạy chương trình thông qua mạng internet hoặc mạng cục bộ và máy 1 phải cung cáp IP và PASS cho máy 2,để máy 2 có thể điều khiển máy 1,ngược lại. TeamViewer dễ dàng điều khiển đối với những máy tính được nằm sau tường lửa (firewall) hoặc các proxy. Đây là một sự khác biệt khá rõ nét đối với các phần mềm điều khiển máy tính từ xa khác: Thay vì phải khai báo hoặc thiết lập trong hệ thống tường lửa của máy tính được điều khiển (hoặc hệ thống bảo mật của hệ thống công ty/doanh nghiệp) để các phần mềm điều khiển từ xa hoạt động thì TeamViewer có thể hoạt động xuyên qua chúng, do đó rất phù hợp đối với những người sử dụng không chuyên.  TV có thể hoạt động tương thích với tất cả các windown hiện nay. ♦. Cài đặt  1. Chạy tập tin TeamViewer_Setup.exe tại thư mục mà bạn vừa tải về, khi này một cửa sổ hiện ra như hình dưới đây: 2. Thiết lập về người sử dụng: Phần này nói đến thiết lập về người sử dụng, chúng khá quan trọng bởi vì nó liên quan đến việc bạn dùng TeamViewer cho mục đích nào và có phải trả chi phí cho nó hay không. 3. Thoả thuận về điều khoản sử dụng 4. Kiểu cài đặt 5. Cài đặt VPN adapter 6. Lựa chọn thư mục cài đặt và hoàn thiện quá trình cài đặt . ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN Đề Tài :tìm hiểu teamview Thực hiện:Dương Cao Thắng Lớp :LT_02B ♦. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM  TeamViewer( tv)là phần mềm dùng để điều. phải cung cáp IP và PASS cho máy 2,để máy 2 có thể điều khiển máy 1,ngược lại. TeamViewer dễ dàng điều khiển đối với những máy tính được nằm sau tường lửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình: Tìm hiểu TeamViewer, Bài thuyết trình: Tìm hiểu TeamViewer, Bài thuyết trình: Tìm hiểu TeamViewer

Từ khóa liên quan