NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU

32 372 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 04:20

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU 1.1. Nhập khẩu hàng hoá và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanhcác doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như trong toàn bộ nền kinh tế Quốc dân Sự phân công lao động Quốc tế ngày càng rõ nét khiến các Quốc gia xích lại gần nhau hơn. Mỗi quốc gia được tự nhiên ban tặng những lợi thế nhất định tạo thành thế mạnh kinh tế của mỗi quốc gia đó. Nhưng nếu chỉ dựa vào sản xuất trong nước thì không thể cung cấp đầy đủ hàng hoá, dịch vụ đáp ứng như cầu sản xuất tiêu dùng. Vì vậy để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế thì ngoài những hàng hoá là thế mạnh, mỗi quốc gia cần nhập khẩu những hàng hoá thiết yếu khác phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Ngược lại trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có sản xuất những mặt hàng thế mạnh, một mặt phục vụ nhu cầu trong nước, mặt khác xuất khẩu phần thặng dư ra nước ngoài thu ngoài tệ để nhập khẩu những thứ trong nước có nhu cầu nhưng không thể đáp ứng. Từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế mà nảy sinh ra nhu cầu trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia với nhau do đó hoạt động nhập khẩu là yêu cầu khách quan của tất cả các nền kinh tế. Là một mặt của hoạt động ngoại thương, nhập khẩu là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa , dịch vụ cho người cư trú trong nước. Một số quan điểm kinh tế cho rằng nhập khẩu ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của nền kinh tế, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp vì tiêu dùng nhiều hàng ngoại nhập sẽ làm giảm mức cầu về hàng hoá nôị địa dẫn tới ảnh hưởng không tốt tới sản xuất trong nước. Tuy nhiên xét trên tầm vĩ mô thì nhập khẩu lại khuyến khích sản xuất hiệu quả, giá thành thấp, là 1 trong những yếu tố đầu vào của sản xuất hàng hoá xuất khẩu . Trong xu hướng toàn cầu hoá, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, hoạt động ngoại thương nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì hoạt động xuất nhập khẩu có một vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Thứ nhất: nhập khẩu góp phần đẩy mạnh sự đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất làm cho lực lượng sản xuất và trình độ sản xuất được nâng cao, giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh đó, nhập khẩu còn giúp chúng ta tranh thủ khai thác thế mạnh về vốn, kỹ thuật, trình độ quản của các nước phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại, trao đổi liên kết kinh tế giữa nước ta và các nước khác. Thứ hai: nhập khẩu cũng có tác động tích cực thúc đẩy xuất khẩu vì một số hàng xuất khẩu đòi hỏi phải có nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua việc nhập khẩu. Một số chính sách nhập khẩu hợp đối với nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất sẽ góp phần làm tăng năng suất, hạ giá thành, cải tiến chất lượng, tạo tính cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu. Thứ ba: hoạt động nhập khẩu thúc đẩy sản xuất có hiệu qủa. Nhập khẩu tạo sức cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các nhà sản xuất trong nước cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã; từ đó đưa nền sản xuất nội địa đi lên. Thứ tư: nhập khẩu là một bộ phận của cán cân xuất nhập khẩu, là một chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia. Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay của nước ta, nhập khẩu giữ vai trò cực kì quan trọng. Tuy nhiên nhập khẩu tràn lan khối lượng lớn gây lãng phí nguồn ngoại tệ, kìm hãm sản xuất trong nước và là nguyên nhân của nạn thất nghiệp. Chính vì thế, muốn tận dụng tốt mặt tích cực của hoạt động nhập khẩu thì chúng ta phải có những chính sách hợp đặc biệt là chính sách thuế với hàng nhập khẩu. Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh mà hoạt động nhập khẩu có vai trò khác nhau. Nhập khẩu là nguồn cung cấp hàng hoá rất quan trọng cho đầu ra của doanh nghiệp. Thông qua nhập khẩu doanh nghiệp có được nguồn hàng cung cấp cho thị trường trong nước và tạo ra doanh thu. Việc tổ chức tốt quá trình nhập khẩu, tìm những mặt hàng đối tác cung ứng hợp giúp doanh nghiệp thu được mức chênh lệch cao. Để có thể hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường quốc tế, những hiểu biết này chỉ có được thông qua nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, từ đó phát hiện ra những cơ hội kinh doanh. Những cơ hội này chính là sự chênh lệch giá cả giữa hai thị trường, nếu giá cả trong nước thấp hơn ta có hoạt động xuất khẩu và ngược lại ta có hoạt động nhập khẩu. Nhận thức được những vai trò to lớn của nhập khẩu không chỉ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này mà còn đối với cả nền kinh tế quốc dân mà hiện nay Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, chú trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2 Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 1.2.1 Các điều kiện giao dịch cơ bản trong buôn bán quốc tế Hoạt động nhập khẩu diễn ra giữa hai quốc gia, vì có sự xa cách về mặt địa dẫn đến những phát sinh ảnh hưởng tới việc giao nhận hàng hoá theo hợp động đã kí. Để đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia hợp đồng xuất nhập khẩu, hạn chế những rủi ro, thiệt hại cho các chủ thể nói trên trong qúa trình đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu các bên cần quan tâm đến hàng loạt các vấn đề như: đồng tiền thanh toán, địa điểm thanh toán, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán… Những vấn đề này thường được gọi chungcác điều kiện cơ sở giao hàng. Các điều kiện cơ sở giao hàng do phòng thương mại quốc tế soạn thảo ra nhằm giải thích một cách thống nhất các tập quán thông lệ quốc tế khi giao hàng, nó là cơ sở cho các bên ký kết cũng như thực hiện các hợp động ngoại thương. Hiện nay, điều kiện cơ sở cho giao hàng được thực hiện theo INCOTERMS 2000 gồm 13 điều kiện chia thành 4 nhóm khác nhau: Nhóm ‘E’: người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua trong thời hạn và ở địa điểm hợp đồng quy định. Bên mua nhận hàng tại địa điểm này và chịu mọi phí tổn để lo liệu việc chuyên chở về địa điểm đích, nhóm này chỉ có một điều kiện là EXW. Nhóm ‘F’: người bán được yêu cầu giao hàng hoá cho người chuyên chở do người mua chỉ định, rủi ro và phí tổn sau đó do người mua chịu , nhóm này gồm 3 điều kiện FCA, FAS, FOB. Nhóm ‘C’: người bán hàng kí hợp đồng vận tải theo các điều kiện thông thường và chịu chi phí về việc chuyên chở đó nhưng không chịu những rủi ro đối với hàng hoá sau khi đã gửi hàng hoặc bốc hàng lên tàu, nhóm này gồm 4 điều kiện: CFR, CIF, CIP, CPT. Nhóm ‘D’: người bán có trách nhiệm đưa hàng tới địa điểm quy định hoặc một điểm đến nằm tại biên giới hoặc trong lãnh thổ nước nhập khẩu. Người bán chịu mọi chi phí , rủi ro về việc đưa hàng tới địa điểm quy định đó, nhóm này gồm 5 điều kiện: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP EXW : giao tại xưởng FCA : giao cho người chuyên chở FAS : giao dọc mạn tàu FOB : giao lên tàu CFR : tiền hàng và cướcphí CIF : tiền hàng , bảo hiểm và cước phí CPT : cướcphí trả tới CIP : cước phí và phí bảo hiểm trả tới DAF : giao tại biên giới DES : giao tại tàu DEQ: giao tại cầu cảng DDU: giao tại đích chưa nộp thuế DDP: giao tại đích đã nộp thuế Với mỗi điều kiện cơ sở giao hàng là một điều kiện về giá. Tuy nhiên do điều kiện kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương của chúng ta nên trong quá trình xuất nhập khẩu chúng ta thường sử dụng các loại giá: Giá FOB: giá giao tính đến khi hàng được xếp lên phương tiện vận chuyển tại cảng xuất. Theo điều kiện giá này người mua phải chịu trách nhiệm thuê tàu, chịu chi phí vận chuyển, bảo hiểm, mọi rủi ro từ khi hàng đã qua khỏi lan can tàu đi ở cảng. Người bán có trách nhiệm giao hàng lên tàu do người mua chỉ định, thông báo cho người mua, cung cấp các chứng từ cần thiết. Đây là điều kiện mà các công ty xuất nhập khẩu Việt Nam thường sử dụng khi xuất khẩu hàng hóa. Giá CIF: bao gồm giá FOB + chi phí bảo hiểm + cước phí vận tải. Theo điều kiện này bên bán phải thuê tàu, mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức tối thiểu, chịu mọi rủi ro về hàng hóa đến biên giới hải quan của nước nhập khẩu trước khi đóng bất kì loại thuế nhập khẩu hay thuế khác đánh vào hàng nhập khẩu. Rủi ro về hàng hóa chuyển ngay cho người mua sau khi hàng đã vượt qua lan can tàu ở cảng bốc hàng Giá CFR: bao gồm tiền hàng và cước phí vận chuyển. Giá CFR khác giá CIF là người bán không phải chịu chi phí bảo hiểm cho hàng hóa Giá DAF: giá hàng giao tại biên giới đối với mọi loại hình vận tải. Điều kiện DAF thường áp dụng trong buôn bán mậu dịch giữa các nước có chung đường biên giới Hiện nay ở Việt Nam thường áp dụng xuất FOB, nhập CIF. Đây là những điều kiện không tạo điều kiện cho ngành vận tải biển và ngành bảo hiểm của chúng ta phát triển. 1.2.2 Các phương thức kinh doanh nhập khẩu Hiện nay đối với hoạt động nhập khẩu có hai phương thức cơ bản đó là nhập khẩu theo nghị định thư và nhập khẩu ngoài nghị định thư. * Nhập khẩu theo nghị định thư : là phương thức mà các doanh nghiệp phải tuân theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước thực hiện các hợp đồng kinh tế bằng văn bản. Chính phủ Việt Nam sau khi ký nghị định thư hay hiệp định thư với các nước khác để nhập khẩu hàng hoá sẽ giao cho các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp thực hiện. Việc thanh toán cho hợp đồng nhập khẩu theo phương thức này do Nhà nước đứng ra trả tiền hoặc cam kết trả tiền hoặc uỷ nhiệm cho doanh nghiệp thanh toán . Đối với ngoại tệ thu được khi tiêu thụ hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp vào quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước thông qua tài khoản của Bộ Thương Mại và được thanh toán bằng VNĐ tương ứng với tỷ giá do Nhà nước quy định. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, đa số các đơn vị kinh doanh nhập khẩu được chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình nên số lượng các đơn vị kinh doanh theo phương thức này rất ít chỉ trừ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt. * Nhập khẩu ngoài nghị định thư: là phương thức hoạt động trong đó các doanh nghiệp nhập khẩu không theo nghị định thư hay hiệp định thư do chính phủ ký kết nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ pháp do Nhà nước quy định. Các doanh nghiệp phải tự cân đối về tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chủ động về giá cả hàng hoá, thị trường trong phạm vi Nhà nước cho phép. Và các doanh nghiệp hoàn toàn có quyền chủ động trong tổ chức nhập khẩu từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng. Doanh nghiệp phải tự tìm bạn hàng, nguồn hàng, tổ chức giao dịch ký kết và thực hiện hợp đồng trên cơ sở tuân thủ chính sách chế độ kinh tế của Nhà nước. Đối với số ngoại tệ thu được từ tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu doanh nghiệp không phải nộp vào quỹ ngoại tệ tập trung mà có thể bán ở trung tâm giao dịch ngoại tệ hoặc ngân hàng. Nhập khẩu theo phương thức này tạo cho các doanh nghiệp điều kiện để phát huy sự năng động sáng tạo và độc lập trong hạch toán kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường. 1.2.3. Các hình thức nhập khẩu Hiện nay họat động nhập khẩu thường được thực hiện theo hai hình thức : - Hình thức nhập khẩu trực tiếp. - Hình thức nhập khẩu ủy thác. 1.2.3.1. Hình thức nhập khẩu trực tiếp: Là hình thức mà các doanh nghiệp trong nước có đủ điều kiện về tài chính, điều kiện nhân lực , điều kiện địa có khả năng mua hàng nhập khẩu và được nhà nước, bộ thương mại cấp giấy phép, cho phép trực tiếp giao dịch, kí kết các hợp đồng về nhập khẩu hàng hóa với nước ngoài và thanh toán bằng ngoại tệ (chủ yếu là các ngoại tệ mạnh) nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước theo chính sách của Nhà nước. 1.2.3.2. Hình thức nhập khẩu ủy thác. Là hình thức nhập khẩu được áp dụng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nhưng không có khả năng điều kiện hoặc chưa được Nhà nước cho phép nhập khẩu trực tiếp nên phải nhờ doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp nhập khẩu hộ. Theo hình thức này doanh nghiệp ủy thác được phép hạch toán trị giá hàng nhập khẩu và có trách nhiệm thanh toán chi phi nhập khẩu cho bên nhận ủy thác. Còn bên nhận ủy thác đóng vai trò là đại mua hưởng hoa hồng theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác mà hai bên đã kí kết. Đơn vị nhận ủy thác có trách nhiệm nhập hàng về theo đúng số lượng , chất lượng, mẫu mã được yêu cầu. Kinh doanh nhập khẩu theo hình thức nào là tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp áp dụng cả hai hình thức nhập khẩu trên nhằm tối đa hóa hiệu quả trong kinh doanh. Thông thường tổ chức hoạt động nhập khẩu theo hình thức trực tiếp có lợi hơn vì doanh nghiệp có thể chủ động nắm bắt thông tin, tìm hiểu thị trường một cách sâu sắc và toàn diện, có điều kiện mở rộng quan hệ, uy tín với bạn hàng nước ngoài. 1.2.4. Các phương thức thanh toán Quốc tế chủ yếu dùng trong hoạt động nhập khẩu Phương thức thanh toán là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng và nó cũng ảnh hưởng tới công tác kế toán. Hiện nay trong quan hệ ngoại thương có rất nhiều phương thức thanh toán khác nhau, tùy theo mức độ tín nhiệm và giá trị hợp đồng mà người nhập khẩu phảichấp nhận hình thức thanh toán do người xuất khẩu yêu cầu hoặc theo điều kiện thanh toán ttong hợp đồng ngoại thương đã kí. 1.2.4.1. Phương thức ghi sổ Là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu hàng hóa cung ứng dịch vụ ghi nợ cho người nhập khẩu, theo dõi vào một cuốn sổ riêng và việc thực hiện thanh toán các khoản nợ này sẽ được thực hiện sau một thời kì nhất định. 1.2.4.2. Phương thức chuyển tiền Sơ đồ phương thức thanh toán chuyển tiền ( sơ đồ 1.1 ) : (4) (2) (3) (5) (1) Ngân h ng phà ục vụ người nhập khẩu Ngân h ng ph c và ụ ụ ng i xu t kh uườ ấ ẩ Ng i nh p kh uườ ậ ẩ Ng i xu t kh u ườ ấ ẩ (1) Người xuất khẩu sau khi kí hợp đồng xuất khẩu với phương thức thanh toán chuyển tiền sẽ giao hàng cùng bộ chứng từ cho người nhập khẩu. (2) Người nhập khẩu sau khi nhận hàng một thời gian nhất định quy định trong hợp đồng sẽ liên hệ với ngân hàng phục vụ mình để nhờ chuyển trả tiền cho người xuất khẩu. (3) Ngân hàng ghi nợ tài khoản của người nhập khẩu. (4) Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu tiến hành chuyển tiền cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu. (5) Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu chuyển giấy báo cho người xuất khẩu. 1.2.4.3. Phương thức thanh toán nhờ thu Là phương thức thanh toán mà trong đó người xuất khẩu khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì tiến hành ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền hàng trên cơ sở hối phiếu do người xuất khẩu lập. Có hai hình thức nhờ thu là: nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. Sơ đồ phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ ( sơ đồ 1.2) (6) (3) (4) (5) (2) (7) (1) (1) Người xuất khẩu sau khi kí hợp đồng, trong đó quy định phương thức thanh toán là nhờ thu kèm chứng từ sẽ giao hàng không kèm theo chứng từ cho người nhập khẩu. Ngân h ng ph c và ụ ụ ng i xu t kh uườ ấ ẩ Ngân h ng phà ục vụ người nhập khẩu Ng i xu t kh u ườ ấ ẩNg i nh p kh uườ ậ ẩ (2) Người xuất khẩu chuyển hối phiếu cùng với bộ chứng từ cho ngân hàng phục vụ mình uỷ thác thu. (3) Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu chuyển hối phiếu kèm chứng từ cho ngân hàng phục vụ người nhập khẩu để nhờ thu. (4) Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu chuyển hối phiếu và bộ chứng từ cho người nhập khẩu đổi lấy tiền. (5) Người nhập khẩu chuyển trả tiền cho ngân hàng phục vụ mình. (6) Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu chuyển tiền cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu. (7) Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu gửi giấy báo cho người xuất khẩu. 1.2.4.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ Phương thức tín dụng chứng từ (thanh toán bằng cách mở thư tín dụng L/C) là một sự thỏa thuận trong đó ngân hàng (ngân hàng mở L/C) theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở L/C) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi số tiền trên của L/C) hoặc chấp nhận hối phiếu do người hưởng lợi thứ nhất ký phát (trong phạm vi số tiền nhất định đó), khi người hưởng lợi xuất trình cho một số ngân hàng, một số bộ chứng từ hàng hóa phù hợp đề ra trong L/C. Sơ đồ phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (sơ đồ 1.3) (2) (5) (6) (1) (7) (8) (6) (5) (3) (4) (1) người nhập khẩu làm đơn xin mở L/C và gửi cho ngân hàng mở L/C yêu cầu mở L/C cho người xuất khẩu hưởng. Ngân h ng L/Cà Ngân h ng thông báoà Ng i xu t kh u ườ ấ ẩNg i nh p kh u ườ ậ ẩ [...]... GTGT Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu theo từng lần nhập khẩu Thời hạn nộp thuế thường là sau 30 ngày kể từ khi đăng kí tờ khai hải quan 1.4 Kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 1.4.1 Vai trò của kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá Mỗi hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp đều có một bộ phận kế toán. .. quản hoạt động đó Trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thì hoạt động xuất nhập khẩu là chủ yếu, ở đó kế toán hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống kế toán các hoạt động của doanh nghiệp Xuất phát từ những đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu có vai trò quan trọng trong việc: Phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch... thanh toán giữa các bên Vai trò này rất quan trọng vì trong quá trình kinh doanh nói chung và tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng không thể tránh khỏi tình trọng các doanh nghiệp chiếm dụng vốn của nhau Việc chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán hoạt động nhập khẩu sẽ cung cấp các thông tin đầy đủ về việc thanh toán với các bên khi nhập khẩu và những. .. hoạch nhập khẩu hàng hoá cả về số lượng , chất lượng và giá trị theo từng mặt hàng, nhóm hàng giúp nhà quản trị nắm được toàn bộ các nghiệp vụ nhập khẩu, trên cơ sở đó kiểm tra việc chấp hành các chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước trong doanh nghiệp, kiểm tra, đánh giá qúa trình thực hiện kế hoạch nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu để có biện pháp hoàn thiện công tác kinh doanh nhập khẩu từ... vậy để doanh nghiệp có thể ứng dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, sau khi mua hoặc được cấp phần mềm kế toán phù hợp với điều kiện tổ chức kế toán của doanh nghiệp mỡnh thỡ kế toỏn phải thực hiện tổ chức khai bỏo ban đầu, tổ chức mó húa cỏc dữ liệu, cụng việc này chỉ phải thực hiện một lần khi sử dụng phần mềm kế toán, rồi sau đó là công tác tổ chức nhập dữ liệu Các loại sổ in ra trên kế toán máy... khi nhận hàng cho đến khâu cuối cùng là thanh hợp đồng Khi hàng nhập khẩu về kho, doanh nghiệp phải có chế độ bảo quản tốt và quản lý, giám sát chặt chẽ số hàng đó cả về số lượng và mặt giá trị 1.3.2 Thời hạn và phạm vi xác định hàng nhập khẩu 1.3.2.1Phạm vi hàng nhập khẩu Hàng nhập khẩunhững hàng hoá từ nước ngoài vào nước ta thông qua việc mua bán, trao đổi ngoại thương giữa các doanh nghiệp. .. không thì hàng hoá nhập khẩu được tính từ ngày hàng hoá đến sân bay đầu tiên của nước nhập theo xác nhận của hải quan sân bay đã hoàn thành thủ tục hải quan 1.3.3 Những quy định về thuế quan đối với hàng nhập khẩu Khi hàng hoá về đến cảng thì người nhập khẩu phải làm các thủ tục hải quan như sau: Tiếp nhận và khai hàng hoá nhập khẩu trên cơ sở tính các loại thuế phải nộp * Số thuế nhập khẩu phải... những thông tin về tình hình thanh toán trong tiêu thụ hàng nhập khẩu để tránh doanh nghiệp bị phạt do chậm thanh toán cũng như tránh bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn Kiểm tra tình hình doanh thu và chi phí: Giúp doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm các loại vật tư tiền vốn trong quá trình nhập khẩu Trong cơ chế kinh tế mới, các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính, các hoạt động của doanh nghiệp phải... Nếu hàng nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển thì hàng nhập khẩu tính từ ngày hàng hoá đến hải phận nước nhập, hải quan cảng biển đã kí xác nhận vào tờ khai hàng nhập Nếu hàng hoá nhập khẩu được vận chuyển bằng đường sắt hoặc đường bộ thì hàng nhập khẩu được tính từ ngày hàng hoá đến ga, trạm biên giới nước nhập theo xác nhận của hải quan cửa khẩu Nếu hàng nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không... Muốn hoạt động kinh doand có hiệu qủa để đạt được các yêu cầu đề ra ở trên thì các doanh nghiệp cần phải làm tốt các khâu quản Trong hoạt động nhập khẩu với những đặc thù riêng và vai trò quan trọng của nó thì việc quản tốt các giai đoạn của quá trình nhập khẩu là rất cần thiết Muốn vậy phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: Trước khi kí kết các hợp đồng nhập khẩu, các nhà quản doanh nghiệp phải nắm . NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU 1.1. Nhập khẩu hàng hoá và. quan. 1.4 Kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 1.4.1. Vai trò của kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá Mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn