Mẫu đơn xin việc dành cho sinh viên mới ra trường

2 14,536 143
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 02:05

Kính gởi: BAN GIÁM ĐỐC công ty....................................................………. . Tôi tên: Nguyễn Thị Kiều Diễm.Họ tên: NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM Ngày sinh: 02.10.1987 Giới tính: Nữ Tinh trạng hôn nhân: ĐỘC THÂN Công việc mong muốn: KẾ TOÁN Chức danh: NHÂN VIÊN Mức lương hiện tại: 2.000.000Mức lương mong muốn: 2.500.000-3.000.000 đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: BAN GIÁM ĐỐC công ty ………. . Tôi tên: Nguyễn Thị Kiều Diễm. Họ tên: NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM Ngày sinh: 02.10.1987 Giới tính: Nữ Tinh trạng hôn nhân: ĐỘC THÂN Công việc mong muốn: KẾ TOÁN Chức danh: NHÂN VIÊN Mức lương hiện tại: 2.000.000 Mức lương mong muốn: 2.500.000-3.000.000 đ Quá trình học tập và các bằng cấp đạt được TRUNG CẤP KẾ TOÁN Trường tốt nghiệp: CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH. Năm tốt nghiệp: 2009 LOẠI KHÁ. Nội dung học: KẾ TOÁN- TIN HỌC: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THUẾ, KT SX, GIÁ THÀNH, TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN TRÊN: EXCEL, KT ACCESS, PHẦN MỀM KẾ TOÁN Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: 6 tháng. Kĩ năng cá nhân: HỌC HỎI NHANH, THEO DÕI CÔNG NỢ,THEO DÕI XUẤT NHẬP TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU,HÀNG HÓA,THÀNH PHẨM,TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM……… 25/3/09 đến 10/10/09 Công ty: CTY TNHH HỒNG HÀ Vị trí: kế toán BC THUẾ, THEO DÕI CÔNG NỢ,THEO DÕI XUẤT NHẬP TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU, HÀNG HÓA,THÀNH PHẨM,TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM……. Trong khi chờ đợi em xin chân thành cám ơn. TP. HCM ngày 20 tháng 10 năm 2009 Kính đơn ký tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin việc dành cho sinh viên mới ra trường, Mẫu đơn xin việc dành cho sinh viên mới ra trường

Từ khóa liên quan